Sunteți pe pagina 1din 5

2017

[PROIECTUL „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI


ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]©ISE, MECC 2017

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII


AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

[PROIECTUL „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII


CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]

INSTRUMENTE DE MONITORIZARE A
PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ALE ELEVILOR
CLASA I - A III-A

Denumirea instrumentului:
Sinteza performanțelor

1
[PROIECTUL „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]©ISE, MECC 2017

Coordonatori:
 Lilia POGOLȘA, dr. hab., prof. univ., MECC
 Nicolae BUCUN, dr. hab., prof. univ., IȘE
 Valentin CRUDU, dr., MECC
 Valentina GAICIUC, MECC
Autori:
 Mariana MARIN, dr., conf. univ., IȘE
 Valentina GAICIUC, MECC
 Ludmila URSU, dr., conf. univ., UPS „Ion Creangă” din Chișinău
 Oxana PALADI, dr., conf. univ., IȘE
 Nelu VICOL, dr., conf. univ., IȘE
 Angela CURACIȚCHI, dr., conf. univ., UPS „Ion Creangă” din Chișinău
 Daniela STATE, grad did. sup., Liceul „Columna”, mun.Chişinău
 Natalia DARII, grad did. sup., IPŞP „Grigore Vieru”, or. Ştefan Vodă
 Valentina ARION, grad did. I., IPG „Ioan Vodă”, s. Hagimus, r-onul Căușeni
 Viorica MĂȚILĂ-PARFENI, grad did. sup., IPLT „Mihai Eminescu”, mun.Bălți
 Stela BALTAG, grad did. sup., IPLT „Ion Creangă”, mun.Chișinău
 Ana VARTIC, DGETS mun.Chișinău
 Daniela COTOVIȚCAIA, MECC
 Ala NIKITCENKO, MECC
 Nadejda DIMITROVA, MECC
 Ana STOLETNEAIA, US din Comrat
 Tamara DEMCENCO, grad did. sup., IPLT „Aleksandr Pușkin”, mun.Chișinău
 Irina LIVIȚCHI, IPLT „Gheorghe Asachi”, mun.Ungheni

2
[PROIECTUL „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN
DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]©ISE, MECC 2017

SINTEZA PERFORMANȚELOR

Disciplina:
Limba și literatura română

Competențe specifice:

3
[PROIECTUL „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN
DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]©ISE, MECC 2017

Competențele specifice disciplinei


Produsele evaluate

Elev: 1 2 3 4 5
1. .
2. .
3. .
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

4
[PROIECTUL „ASIGURAREA CONTINUITĂȚII IMPLEMENTĂRII EVALUĂRII CRITERIALE PRIN
DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”]©ISE, MECC 2017

Competențele specifice disciplinei

Produsele evaluate
Elev: 6 7 8 9 10

1. .

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.