Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Datele sugestive pentru epidermoliza buloasă simplă Koebner:


A. transmiterea autosomal-dominantă;
B. apariția bulelor în zonele supuse traumatismului;
C. prezența cicatricilor reziduale;
D. absența modificărilor dentare, ale unghiilor și părului;
E. semnul Nikolsky pozitiv.

2. Formele clinice a epidermolizei buloase transmisă autosomal


dominant și cauzată de perturbări în sinteza keratinei 5 şi 14:
A. Koebner
B. Weber-Cockayne
C. Herlitz
D. Cockayne-Touraine
E. Hallopeau-Siemens
3. Datele sugestive pentru epidermoliza buloasă distrofică Cockayne-Touraine:
A. transmiterea autosomal-dominantă;
B. apariția spontană şi/sau la traumatisme minore bulelor cu
conținutul serocitrin sau hemoragic, cicatrici,
C. zone atrofocicatriciale apar grăunţi de milium, chisturi
epidermice;
D. absența leziunilor pe mucoase;
E. asocierea cu ihtioza, hiperkeratoza palmo-plantară,
onicodistrofiile.

4. Datele sugestive pentru epidermoliza buloasă distrofică Hallopeau-Siemens:


A. transmiterea autosomal-dominantă;
B. transmiterea autosomal-recesivă;
C. apariția bulelor mari, spontane, diseminate la naștere, semnul
Nikolsky pozitiv; se vendică greu prin cicatrizarea;
D. afectarea mucoaselor, modificările dentare, ale unghiilor și părului;
E. evoluție gravă, complicații, acrocianoză, acrosclerodactilii,
prognosticul rezervat.

5. Indicați forma clinică de ichtioză cauzată de mutații în gena filagrinei:


A. Vulgară
B. X-lincată
C. Lamelară
D. Eritrodermică nonbuloasă
E. Eritrodermică buloasă

6. Indicați forma clinică de ichtioză caracterizată prin prezența scuamelor


aderente central și cu margini mai ridicate, dispuse simetric pe aproape
întreagă suprafaţa cutanată, mai pronunţată pe zonele de extensie, cu
excepţia marilor pliuri:
A. Vulgară
B. X-lincată
C. Lamelară
D. Eritrodermică nonbuloasă
E. Eritrodermică buloasă

7. Datele sugestive pentru ichtioză vulgară:


A. transmiterea autosomal-dominantă;
B. transmiterea autosomal-recesivă;
C. apariția scuamelor aderente în partea centrală și cu margini mai
ridicate;
D. apariția scuamelor aderente pe toată suprafața separate de fisuri;
E. absența leziunilor în pliuri.

8. Indicați formele clinice de ichtioză caracterizate prin hiperkeratoza de


retenție:
A. Vulgară
B. X-lincată
C. Lamelară
D. Eritrodermică nonbuloasă
E. Eritrodermică buloasă

9. Indicați formele clinice de ichtioză caracterizate prin hiperkeratoza


proliferativă:
A. Vulgară
B. X-lincată
C. Lamelară
D. Eritrodermică nonbuloasă
E. Eritrodermică buloasă
10.Histomorfologic absența stratului granulos se constată în forma clinică de
ichtioză:
A. Vulgară
B. X-l incată
C. Lamelară
D. Eritrodermică nonbuloasă
E. Eritrodermică buloasă

11.Variantele clinice de ichtioza vulgară:


A. Xerodermică
B. Simplă
C. Eritrodermică
D. Sauriană
E. Spinoasă
12.Substratul afectării (cromozomul) în ichtioză vulgară:
A. Filagrina
B. Sterid-fosfotaza
C. Transglutaminaza
D. Keratina 1, keratina 10
E. Lipooxigenaza

13.Mutații în gena filagrinei cauzează hiperkeratoza de retenție caracteristică


pentru forma clinică de ichtioză:
A. Vulgară
B. X-lincată
C. Lamelară
D. Eritrodermică nonbuloasă
E. Eritrodermică buloasă
14.Substratul afectării (cromozomul) în ichtioza X-lincată:
A. Filagrina
B. Sterid-fosfotaza
C. Transglutaminaza
D. Keratina 1, keratina 10
E. Lipooxigenaza

15.Mutații în gena steroid-fosfotazei cauzează hiperkeratoza de retenție


caracteristică pentru forma clinică de ichtioză:
A. Vulgară
B. X-lincată
C. Lamelară
D. Eritrodermică nonbuloasă
E. Eritrodermică buloasă
16.Semnele clinice sugestive pentru epidermoliza buloasă distrofică
Hallopeau-Siemens:
A. bule mari, diseminate, spontane, se vindecă greu, cicatrici
reziduale;
B. semnul Nikolski pozitiv;
C. afectarea mucoaselor;
D. anomalii dentare, acrocianoză, acrosclerodactiliile;
E. transmiterea autosomal-recesivă.