Sunteți pe pagina 1din 2

CONŢINUTUL

PORTOFOLIULUI LA FIZICĂ cls. a VI-a


Anul şcolar 2019 / 2020
OBLIGATORIU:
1. UN MOTTO (un citat al unui mare om de ştiinţă sau scriitor, un proverb etc)
2. PORTRETUL UNUI MARE FIZICIAN: Isaac Newton, Galileo Galilei, Andre Marie
Ampere, Benjamin Franklin, Alessandro Volta, Luigi Galvani, Anders Celsius etc ( date
personale, mari descoperiri, curiozităţi etc)
3. FIŞĂ RECAPITULATIVĂ TEORETICĂ conţinând fenomenele fizice, legile fizice şi
mărimile fizice (simboluri, formule, unităţi de măsură, instrumente de măsură) învăţate
anul acesta la fizică
4. TABELE CU MULTIPLII ŞI SUBMULTIPLII UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ
învăţate
5. REFERATELE LUCRĂRILOR DE LABORATOR
6. PROBLEME SUPLIMENTARE DE FIZICĂ (minim 5 probleme la fiecare capitol
studiat )
7. „ŞI EU AM REALIZAT ASTA!” – demonstrarea experimentală inedită a unui fenomen
fizic studiat anul acesta, utilizând materiale aflate la îndemână acasă sau în comerţ ( fişă
de lucru, poze, desene etc)
8. CURIOZITĂŢI ŞTIINŢIFICE – informaţii de genul „Ştiaţi că?” despre orice temă
ştiinţifică
9. „FIZICA ŞI VIAŢA COTIDIANĂ” – o sinteză / referat / eseu / desen pe o temă
studiată la clasă, care să arate legătura dintre fizică şi viaţa de zi cu zi.

OPŢIONAL:
▪ PROBLEME REZOLVATE DATE LA CONCURSURILE ŞCOLARE
▪ „FIZICA ÎN VIITOR” - întâmplări posibile, povestire science-fiction etc
▪ EXPERIMENTE DISTRACTIVE – fişă de lucru, poze

RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA REALIZAREA PORTOFOLIULUI PERSONAL LA


DISCIPLINA FIZICĂ

1. Referatul nu trebuie să depăşească 3-4 pagini şi se va scrie de mână, cursiv sau la calculator;
2. Referatul trebuie să urmeze tematica sugerată de profesor şi, în cazuri excepţionale, adaugă un alt
subiect;
3. Menţionarea exactă a bibliografiei este obligatorie.
4. Lucrările de control, testele fac parte din portofoliu.
5. Portofoliul poate conține si articole, fotografii, soft-uri, s.a, legate de una dintre temele studiate.

Cum se foloseşte INTERNET-ul ca resursă bibliografică?


Pasul 1: Se utilizează un motor de căutare, folosindu-ne de câteva cuvinte-cheie;
Pasul 2: Se explorează site-urile rezultate, citind informaţiile cuprinse;
Pasul 3: Se aleg doar acele informaţii care corespund tematicii date;
Pasul 4: Se menţionează ca sursă bibliografică adresa web accesată (exemplu:
http://www.inhga.ro/viewCategory.php?categoryId=5)

CRITERII DE EVALUARE
Se evaluează capacitatea de prelucrare si de sistematizare a informațiilor scrise si de transmitere a
mesajului științific.