Sunteți pe pagina 1din 2

ERZSIMI HERBA

Această plantă nu este prea bine definită.În terapeutica anumitor


tări produsul s-a impus în medicaţia cardiacă, însă sunt utilizate alte
specii de Erysimum.Speciile E. canescens, E. cheiranthoides, E.
wittmani sunt cele mai folosite. Speciile acestea aparţin familiei
Cruciferae denumite popular mixandre.

Din punct de vedere microscopic şi macroscopic se încadrează în


caracterele generale ale familiei Cruciferae cunoscută prin marea sa
omogenitate.

R R1 R2
strofantigenol CHO H OH
canescegenol CHO OH H
strofantidol CH2OH H OH
dezoxistrofantiol CH2OH H H
Structurile chimice ale agliconilor cardiotonici din Erzsimum species
Denumirea Agliconul Parte glucidica
Ericanozida strofantigenol digitoxoză-glucoză
Ericanozida strofantigenol desoxi-2-celobioză
Ericanozida strofantigenol galactoză-glucoză
Cheirotoxozida strofantigenol gulometiloză-glucoză
Desglucocheirotoxozida strofantigenol glucometiloză
- xiloză-digitoxoză
Glucocanesceina canescegenol gulometiloză-glucoză
Canesceina canescegenol glucometiloză
Ericrozol strofantidol digitoxoză-xiloză
Ericordina 5-desoxistrofantidol desoxi-6-glucoză-glucoză
Desglucoericordina 5-desoxistrofantidol desoxi-6-glucoză

Erizimozida s-a izolat din E. canescens, care este gluco-digitoxozida


strofantigenolului, la fel ericanozida cu structura β-D-desoxi-2-
celobiozida strofantigenolului. Un alt aglicon (5-desoxi-11-hidroxi-
strofantigolul) canescegenolul, stă la baza a două glicozide şi anume
gulometilozida şi gluco-gulometilozida canescegenolului.

O serie de heterozide ale strofantigenolului au mai fost izolate din E.


cheiranthoides . A. Gheorghiu şi G. Herman studiind specia E.
transilvanicum din ţara noastră au pus în evidenţă, de asemenea,
glicozide cardiotonice de tip strofantic.

ÎNTREBUINŢĂRI. Se utilizează în CIS la obţinerea unui preparat


industrial denumit ‫״‬Erysimi. Se administrează în pause digitalice.