Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ


ETAPA LOCALĂ – 7 FEBRUARIE 2004
Clasa a VIII - a

SUBIECTE:

1) a) Stabiliţi intervalul căruia aparţine fiecare din numerele reale x, y, z dacă


4x2+ y2 + 9z2 + 10 = 2 ( 2x – 3y + 6z ) .

b) Fie numerele reale a şi b cu proprietăţile a – 6b = - 2 şi a  [ -2; 4 ].


Să se determine numărul c = a 2  b 2  8a  2b  17  a 2  b 2  4a  4 .

2) Dacă a1, a2, a3, ... , a2003 sunt numere reale strict pozitive astfel încât :
a1 + a2 + a3 + ... + a2003 = 1, să se arate că:

2003
a) 2003a1  1  2003a2  1  2003a3  1  . .  2003a2003  12003  ;
2
1 1 1 1
b)    ...   20032 .
a1 a2 a3 a2003
prof. Neghină Ion, Ciacova

3) Se dau patru puncte necoplanare A, B, C, D. Notăm cu E şi F mijloacele segmentelor


[AB] si [CD], iar cu G centrul de greutate al triunghiului ABC.
Arătaţi că:
a) Punctele D, E, G şi F sunt coplanare.
b) Dreapta DG trece prin mijlocul lui [EF].
c) Dacă, în plus, [AD]≡[AC]≡[BC] ≡ [BD], atunci EF  AB, EF  CD şi AB  CD.

4) În interiorul unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile a, b, c, se consideră


n3  1 puncte distincte. Să se arate că există cel puţin două puncte cu proprietatea că
1 2
distanţa dintre acestea nu este mai mare decât a  b2  c2 .
n

Subiecte selectate de prof. Coste Saveta „Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 12 Timişoara”
şi prof. Boldea Petria-Elena, Inspectoratul Şcolar Judetean Timiş

Notă:
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Fiecare subiect se notează de la 7 la 0 puncte
 Timp de lucru efectiv 3 ore

SUCCES !