Sunteți pe pagina 1din 38

1.

Albuminele:
e) [x] constituie 50-65% din conţinutul total al proteinelor
b) [x] sunt proteine acide
d) [x] menţin presiunea oncotică
a) [x] transportă acizi graşi
c) [x] transportă bilirubina
e) [x] se sintetizează în ficat (circa 20 g/zi)
b) [x] conţin mulţi aminoacizi dicarboxilici
c) [x] leagă şi reţin în sânge cationii
e) [x] participă la menţinerea presiunii coloid-osmotice a sângelui
b) [x] sunt proteine ale plasmei sangvine
e) [x] asigură transportul diferitor compuşi

2.Afirmatia corecta referitor la enzime:


c) [x] poseda specificitate de actiune
a) [x] sunt catalizatori biologici;
d) [x] există si în formă neactivă în organism;

3.Afirmatii corecte referilor la centrul activ (CA) al enzimelor:


a) [x] este locul de legare a substratului
e) [x] CA se formează la proteinele cu structură terţiară si cuaternara

4.Afirmatii corectte referilor la clasificarea enzimelor:


a) [x] se clasifica în şase clase;
b) [x] clasa indică tipul de reacţie chimică;

5.Afirmatii corecte referitor la izomeraze:


d) [x] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor
e) [x] reacţiile catalizate de izomeraze sunt reversibile

6.Afirmatii corecte referitor la mecanismul de actiune al enzimelor:


b) [x] în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului enzima-substrat
b) [x] în componenta complexului enzimă-substrat substratul se modifică
c) [x] în centrul activ al enzimi poate avea loc cataliza covalentă
d) [x] în centrul activ al enzimei poate avea loc cataliza acido-bazică
a) [x] scade energia de activare a reacţiei respective;
d) [x] complexul ES e o structură instabilă;
e) [x] formarea complexului ES este prima etapă a mecanismului de acţiune.
b) [x] în complexul ES - substratul se deformează;
c) [x] în centrul activ al enzimi are loc cataliza covalentă;
d) [x] în centrul activ al enzimei are loc cataliza acido-bazică;

7.Afirmatiile corecte referitor la enzima care catalizeaza reactia chimica:


(nu este prezentata reactia)

8.Afirmatii corecte referitor la ligaze:


a) [x] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului
c) [x] glutaminsintetaza se referă la ligaze
d)[x] piruvatcarboxilaza se refera la ligaze

9.Alegeti afirmatiile corecte referitor la natura chimica a enzimelor:


c) [x] prezintă compuşi macromoleculari
e) [x] sunt proteine simple si conjugate
a) [x] constituenţii fundamentali sunt aminoacizii;
c) [x] în apă formează soluţii coloidale;
e) [x] prezintă substanţe termolabile.
10.Care enzima prezinta stereospecificitate?
a) [x] fumaraza

11.Centrul activ al enzimelor reprezinta:


c) [x] structurăcompusă unicală tridimensională
e) [x] locul unde se fixează substratul

12.Centrul allosteric al enzimei:


a) [x] este un centru diferit de centrul activ
e) [x] este locul la care se fixează activatorii şi inhibitorii alosterici
a) [x] este separat spaţial de centrul activ;

13.Coenzima NAD+ - alegeti afirmatiile corecte:


a) [x] transferă hidrid-ionul
c) [x] se uneste cu apoenzima prin legături necovalente, slabe
c) [ x] legatura sa cu componenţii proteici este slabă, necovalentă;

14.Coenzima NADPH – alegeti afirmatiile corecte:


a) [x] participă în reacţii de oxidoreducere (NADP dependenta)
e) [x] componentul activ e amida acidului nicotinic.

15.Coenzimele vitaminei B2 (FMN si FAD):


a) [x] catalizează reacţii de oxido-reducere
d) [x] adiţioneazăşi cedează electroni siprotoni
a) [x] FAD este coenzima pentru dehidrogenarea acil-CoA;

16.Enzimele se deosebesc de catallizatorii anorganici prin faptul ca:


d) [x] catalizează reacţiile în condiţii blînde
b) [x] posedă specificitate;

17.Functiile enzimelor in cadrul activitatii enzimatice sunt:

18.Indicati afirmatiile corecte referitoare la substrat:


a) [x] e substanţa asupra careia acţionează enzima
c) [x] unele enzime interacţionează cu cîteva substraturi

19.La formarea centrului active al enzimelor participa grupele functionale (1) ale
radicalilor aminoacizilor (2):
a) [x] OH - Ser
b) [x] COOH- Glu
e) [x] NH2 – Lys.

20.Liazele:
c) [x] fumaraza se referă la liaze
e) [x] decarboxilazele se referă la liaze

21.Oxidoreductazele catalizeaza:
b) [x] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor

22.Proprietatile comune ale enzimelor si catalizatorilor anorganici sunt:


b) [x] nu modifică echilibrul reacţiei
e) [x] nu se consumă în decursul reactiei
a) [x] nu modifică direcţia reacţiei;
23.Proprietatile generale ale enzimelor – alegeti afirmatiile corecte:
b) [x] enzimele sunt termolabile
d) [x] toate enzimele posedă activitate maximală de actiune la un pH optim
d) [x] posedă specificitate;

24.Referitor la coenzime este corecta afirmatia:

25.Referitor la enzimele alosterice sunt corecte afirmatiile:


a) [x] modulatorii alosterici se leaga necovalent in centrele alosterice
e) [x] modulatorii alosterici modifică conformaţia moleculei enzimei

26.Referitor la enzimele conjugate sunt corecte afirmatiile:


b) [x] specificitatea este determinată de apoenzimă
d) [x] la cataliză participă atăt apoenzima, cât si cofactorul

27.Referitor la FAD si FMN sunt corecte afirmatiile:


e) [x] FAD participă la dehidrogenarea succinatului
c) [x] vitamina componentă este B2
e) [x] participă la reactii de dehidrogenare

28.Referitor la hidrolaze sunt corecte afirmatiile:


a) [x] catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente cu adiţionarea apei
c) [x] fosfatazele se referă la hidrolaze
d) [x] esterazele se refera la hihdrolaze
e) [x] nucleazele se refera la hidrolaze

29.Referitor la mecanismul de actiune al enzimelor este corecta afirmatia:


b) [x] în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului enzima-substrat
b) [x] în componenta complexului enzimă-substrat substratul se modifică/deformeaza
c) [x] în centrul activ al enzimi poate avea loc cataliza covalentă
d) [x] în centrul activ al enzimei poate avea loc cataliza acido-bazică
a) [x] scade energia de activare a reacţiei respective;
d) [ x] complexul ES e o structură instabilă;
e) [x] formarea complexului ES este prima etapă a mecanismului de acţiune.

30.Selectati afirmatiile corecte referitor la compusul chimic:


(nu este prezentat compusul)

31. Selectati procesele chimice la care participa compusul prezentat:


32. Selectati afirmatiile corecte referitoare la enzima care atalizeaza reactia chimica:
33. selectati afirmatiile corecte referitoare la structura chimica:

34.Selectati enzimele ce se refera la hidrolaze:


a) [x] lipaza
b) [x] pepsin
c) [x] amilaza
c) [x] fosfatazele
d) [x] esterazele
e) [x] nucleazele

35.Selectati enzimele ce se refera la oxidoreductaze:


a) [x] glutamat dehidrogenaza
b) [x] FAD si FMN
c) [x] dehidrogenazele
d) [x] hidroxilazele
e) [x] reductazele
36.Selectati procesul chimic la care participa vitamina C:

37.Specificitatea enzimatica:
c) [x] poate fi absolută de substrat - catalizează transformarea unui singur substrat;
e) [x] poate fi stereochimică - catalizează transformările doar a unui stereoizomer al substratului
e) [x] poate fi stereochimică – catalizează transformările unui stereoizomer al substratului.

38.Transefazele catalizeaza:
a) [x] reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
c) [x] reacţii de transfer al restului fosfat de la un substrat la altul

39.Activitatea specifica este:


e) [x] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1µmol de substratîn 1 min la 250 C
raportată la 1mg proteină.

40.Alegeti afirmatiile corecte referitor la inhibitia competitiva:


b) [x] la centrul activ al enzimei se leagă compusul al carui concentraţie e mai mare
a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă;
c) [x] inhibitorul se aseamană dupa structură cu S;
c) [x] inhibiţia se inlatură prin exces de substrat;

41.Care afirmatie este corecta referitor la izoenzimele lactat dehidrogenazei (LDH):


c) [x] lanţurile proteice M si H sunt codificate de gene diferite

42.Creatinfosfokinaza (CPK):
c) [x] este un dimer alcătuit din asocierea de lanţuri M si B;
d) [x] cresterea concentratiei serice MB confirmă infarctul miocardic;

43.Influenta pH-ului asupra activitatii enzimelor – alegeti afirmatia corecta:


a) [ x] fiecare enzimă are pH-ul său optim;

44.Inhibitia alosterica:
e) [x] este reversibilă

45.Inhibitia competitiva – alegeti afirmatia corecta:


a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă
c) [x] inhibitorul se aseamanăstructural cu substratul
b) [x] la centrul activ al enzimei se leagă compusul al carui concentraţie e mai mare
c) [x ] inhibiţia se inlatură prin exces de substrat

46.Inhibitia enzimatica necompetitiva – alegeti afirmatia corecta:


d) [x] se formează un complex triplu: ESI;
e) [x] V max scade dar nu se modifică Km;

47.Izoenzimele:
b) [x] sunt proteine oligomere
c) [x] catalizează una si aceeaşi reacţie
e) [x] au rolul de reglatori în metabolism.

48.Katalul reprezinta:
c) [x]cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mol de S in 1 sec la 250 C;

49.Referitor la pepsina si activarea ei sunt corecte afirmatiile:


c) [x] se obtine prin proteoliza limitată a pepsinogenului
e) [x] se activează sub actiunea HCl si autocatalitic
c) [x] apare la proteoliza limitată (PL) a pepsinogenului;
e) [x] în urma PL se formează centrul activ al enzimei.

50.Referitot la succinatdehidrogenaza (SDH) si reglarea activitatii ei sunt corecte


afirmatiile:
d) [x] inhibiţia depinde de concentraţia inhibitorilor
e) [x] SDH catalizează reacţia: Succinat + FAD →Fumarat + FADH2

51 Selectati afirmatiile corecte referitoare la imaginea prezentata:

52.Selectati mecanismele de activare a enzimelor:


a) [x] proteoliza parţială
b) [x] modificarea covalentă (fosforilare-defosforilare)
d) [x] activarea alosterică

53.Termolabilitatea enzimatica – selectati afirmatiile corecte:


a) [x] la temperatura mai înaltă de 50 0 C majoritatea enzimelor denaturează
c) [x] temperatura optimală pentru majoritatea enzimelor este de 20-400 C
a) [x] T determină afinitatea E fata de S, de modulatori

54. Unitatea internationala este:


55. Selectati procesele chimice la care participa compusul prezentat:
56. Selectati procesul chimic la care participa coenzima A:
57. Selectati procesul chimic la care participa compusul prezentat:
58. Referitor la structura prezentata in imagine sunt corecte afirmatiile:

59. Repararea DNA necesită următoarele enzime


[x] DNA-polimeraza I
[x] endonucleaze specifice
[x] DNA-ligaza

60.Replicarea DNA
[x] este bazată pe principiul complementarităţii
[x] reprezintăsinteza DNA pe matriţa de DNA

61. Selectaţi enzimele complexului DNA-replicaza:


[x] DNA-polimerazele I, II, III
[x] helicaza
[x] topoizomerazele
[x] RNA-polimeraza DNA-dependentă
[x] DNA-ligaza

62. Telomeraza prezintă:


) [x] o ribonucleoproteină
) [x] enzima ce alungeşte capetele cromozomilor
x] o transcriptază ce foloseşte ca matriţă RNA

63.Componentele structurale ale RNA-ului sunt:


b) [x] citozina
[x] adenina
[x] guanina

64.DNA-polimeraza-RNA-dependentă:
[x] este numităşi reverstranscriptază
[x] se utilizeazăîn ingineria genetică pentru sinteza unor gene
[x] permite includerea informaţiei virale în genomul uman

65. Histonele
[x] se disting histonele H1, H2a, H2b, H3 şi H4
) [x] intră în componenta nucleozomilor
[x] formele fosforilate favorizează transcripţia
[x] sunt proteine bazice

66.Inducţia enzimatică (reglarea lac-operonului):


x] necesită prezenţa represorului
[x] e caracteristică pentru căile catabolice

67.La reglarea expresiei genelor la om participă:


c) [x] cortizolul
d) [x] calcitriolul
e) [x] retinolul

68.Modificările posttranscripţionale ale RNAm (processing-ul RNAm) includ:


[x] adăugarea la capătul 5' al RNAm a 7-metil-guanozinei
[x] poliadenilarea capătului 3' al RNAm
[x] excizia intronilor şi legarea capetelor intronilor (splising-ul)

69.Modificările posttranscripţionale ale RNAt (processing-ul RNAt) includ:


[x] adăugarea la capătul 3' al RNAt a secvenţei nucleotidice CCA
[x] modificări covalente ale bazelor azotate (formarea bazelor azotate minore)

70. Mutaţiile moleculare pot avea loc prin:


[x] modificarea chimică a unor baze azotate din DNA
[x] tranziţie şi transversie
[x] deleţie de nucleotide
[x] inserţie de nucleotide

71.Mutaţiile prin deleţie:


[x] conduc la schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed mutaţia
[x] pot conduce la formarea codonilor-stop
[x] pot cauza maladii ereditare

72.Mutaţiile prin transversie:


[x] pot conduce la modificări ale structiurii şi funcţiei proteinei codificate
[x] pot determina formarea unui codon-stop
[x] pot conduce la formarea codonilor sinonimi

73.Referitor la biosinteza RNA-ului sunt corecte afirmațiile:


[x] are loc sub acţiunea enzimei RNA-polimeraza RNA-dependentă
[x] este un proces procesiv
[x] forţa motrice a transcrierii e hidroliza pirofosfatului

74.Referitor la RNAm sunt corecte afirmaţiile


[x] serveşte matriţă pentru sinteza proteinelor
75.Referitor la transcrierea DNA sunt corecte afirmaţiile:
[x] este un proces asimetric
[x] în calitate de matriţă serveşte catena anticodogenă

76. Represia enzimatică:


[x] necesită prezenţa represorului

77.Afirmaţii corecte referitoare la RNA:


[x] conţine uracil, citozină, adenină şi guanină

78. RNA polimerazele:


[x] au activitate 5'  3'-polimerazică

79. Afirmaţiile corecte referitoare la RNAr:


[x] sunt componente structurale ale ribozomilor

80.Selectaţi afirmaţiile corecte referitoare la RNAt:


[x] transportă aminoacizii la sediul sintezei proteinelor
[x] aminoacidul se leagă la capătul 3'-OH al RNAt

81.Selectați bazele azotate majore din componența ARN sunti:


[x] adenina
[x] guanina
[x] uracilul

82. Trăsăturile comune ale biosintezei DNA și RNA:


[x] decurg în nucleu
[x] ca substraturi se utilizează nucleozid-trifosfaţii

83. Activarea aminoacizilor:


[x] are loc în citoplasmă
[x] necesită energia a 2 legături macroergice

84. Aminoacil-RNAt-sintetazele:
[x] posedă specificitate faţă de ARNt şi aminoacid
[x] are capacitatea de autocontrol
[x] catalizează reacţia de activare a aminoacizilor

85. Complexul de iniţiere a sintezei proteinelor constă din


[x] ribozomul integral
[x] RNAm cu codonul AUG plasat în situsul P
[x] N-formilmetionil-tRNAfmetîn situsul P

86. Elongarea în biosinteza proteinelor necesită:


[x] complexul de initiere
[x] peptidiltransferaza

87.Etapa de elongare în biosinteza proteinelor se caracterizează prin:


[x] adaptarea aminoacil-ARNt în locusul A
[x] formarea legăturii peptidice între aminoacizi
[x] deplasarea cu un codon a ribozomului pe RNAm
88/93. În legatură cu codul genetic sunt corecte afirmațiile:
[x] codul este degenerat
[x] unii aminoacizi sunt specificați de mai mulți codoni
[x] codul este colinear

89. În procesul terminării sintezei proteinelor are loc:


[x] înlăturarea RNAt din locusul P
[x] hidroliza polipeptidei sintetizate de la RNAt
[x] disocierea ribozomului în subunităţi

90. Iniţierea sintezei proteinelor necesită:


[x] subunitatea mică şi mare a ribozomului
[x] RNAm

91/92 Modificările posttranslaţionale includ:


[x] fosforilarea unor proteine
[x] metilarea lizinei, argininei
[x] formarea punţilor disulfidice
[x] carboxilarea glutamatului

93. În legatură cu codul genetic sunt corecte afirmațiile:


[x] codul este degenerat
[x] unii aminoacizi sunt specificați de mai mulți codoni
[x] codul este colinear

94. Structura şi funcţile ribozomilor:


[x] ribozomii pot disocia reversibil în subunităţi
[x] conţin RNAm

95. Căile metabolice:


[x] pot fi liniare, ciclice, ramificate
[x] pot conţine atât reacţii reversibile, cât şi reacţii ireversibile
[x] fiecare reacţie a unei căi metabolice este catalizată de o enzimă distinctă

96. anabolism
[x] reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple
[x] necesită energie

97. Bioenergetica:
[x] entropia (∆S) este gradul de dezordine a unui sistem termodinamic
[x] ∆E = ∆G + T∆S

98. Căile catabolice şi anabolice:


[x] posedăreacţii şi enzime comune
[x] ca regulă, sunt localizate în diferite compartimente celulare
[x] ciclul Krebs este faza amfibolică a metabolismului
[x] ca regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai proceselor anabolice

99. Care din compuşii enumeraţi nu sunt macroergici:


[x] glicerol-3-fosfat
[x] glucozo-6-fosfat
100. Care din compuşii enumeraţi sunt macroenergci:
[x] pirofosfat
[x] fosfoenolpiruvat
[x] acetil-CoA

101. Catabolismul:
[x] reprezintă scindarea substanţelor compuse la substanţe simple
[x] are loc atât extracelular, cât şi intracelular

102/103 Ciclul Krebs


[x] este calea finală comună a oxidării compuşilor organici
[x] furnizează substanţe intermediare pentru anabolism
[x] în ciclul Krebs acetil-CoA se oxidează până la 2 molecule de CO2
[x] funcţionează în condiţii aerobe
[x]prima reactie a ciclului krebs Acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HSCoA

104. Citrat sintaza


[x] este enzimă alosterică
[x] este inhibată de acizii graşi
[x] enzima reglatoare a ciclului Krebs

105. complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza


[x] este activat de Ca2+
[x] este inhibat de NADH, succinil-CoA
[x] în calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: B1, B2, PP, HS-CoA, acidul lipoic
[x] enzima reglatoare a ciclului Krebs

106.Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH


[x] include enzimele: E1 - piruvat dehidrogenaza, E2 - dihidrolipoil acetiltransferaza, E3
- dihidrolipoil dehidrogenaza c)
[x] coenzimele sunt tiaminpirofosfatul, acidul lipoic, FAD, NAD+, HS-CoA
[x] catalizează reacţia de decarboxilare oxidativă a piruvatului
[x] activează în mitocondrii

107.Funcţiile metabolismului constau în:


[x] producerea energiei chimice
[x] asamblarea biopolimerilor (proteinelor, polizaharidelor, lipidelor, acizilor nucleici)
[x] transformarea substanţelor nutritive in precursori ai macromoleculelor celulare
[x] sinteza şi degradarea moleculelor specializate (hormoni, amine biogene etc.)
[x] anabolismul reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple
[x] catabolismul constituie faza degradării substanţelor compuse în simple

108. La hidroliza căror compuşi se eliberează mai multă energie decât la hidroliza unei legături
macroergice din ATP:
[x] fosfoenolpiruvat
[x] 1,3-difosfoglicerat

109. Metabolismul
[x] este un sistem coordonat de transformări enzimatice ale substanţelor şi energiei
[x] aprovizionează celulele cu energie chimică
[x] constă din două faze - catabolism şi anabolism
110.Oxidarea biologică
[x] reprezintă totalitatea proceselor de oxido-reducere ce decurg în organismele vii
[x] începe prin dehidrogenarea substraturilor bogate în energie c
[x] enzime sunt dehidrogenazele NAD+- şi FAD-dependente

111/126. Reacţiile anaplerotice:


[x] completează rezervele intermediarilor ciclului Krebs
[x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
[x] fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP → oxaloacetat + GTP
[x] piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4

112. Referitor la metabolism sunt corecte afirmatiile:


113. Referitor la participarea compusului chimic prezentat in reactiile de oxido-reducere sunt
corecte afirmatiile:
114. Referitor la reactia chimica prezentata sunt corecte afirmatiile:
115. Referitor la structura chimia prezentata sunt corecte afirmatiile

116. Reglarea activităţii complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):


[x] GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDH
[x] sarcina energetică mică activează enzimele complexului PDH

117. Reglarea ciclului Krebs:


[x] complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza este inhibat de succinil-CoA
[x] NADH inhibă izocitrat dehidrogenaza şi complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza

118.Reglarea metabolismului
[x] căile catabolice şi anabolice au reacţii comune
[x] ca regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai proceselor anabolice

119. Rolul complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza


[x] dehidrogenarea şi decarboxilarea CH3COCOOH
[x] formarea NADH pentru lanţul respirator

120.Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:


[x] tiamin pirofosfat c) [x] acidul lipoic d e) [x] NAD+
[x] HS-CoA e) [x] FAD
[x] acidul pantotenic c) [x] acidul lipoic[x] riboflavina
[x] tiamina[x] vitamina PP

121. Selectati coenzimele necesare pentru functionarea normala a enzimelor ciclului Krebs

121.Selectaţi dehidrogenazele (DH) FAD-dependente


[x] succinat DH
[x] glicerol-3-fosfat DH

122. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:


b) [x] glutamat DH
[x] izocitrat DH d) [x] alcool DH
[x] lactat DH b) [x] malat-DH
[x] beta-hidroxibutirat DH
123. Selectaţi enzimele reglatoare ale ciclului Krebs:
[x] citrat sintaza
[x] izocitrat dehidrogenaza
[x] complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza

124. Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de substrat din ciclul Krebs:


[x] succinil-CoA → succinat

125.Reacţia sumară a decarboxilării oxidative a piruvatului:


[x] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + NADH+H+

126. Reacţiile anaplerotice:


[x] completează rezervele intermediarilor ciclului Krebs
[x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
[x] fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP → oxaloacetat + GTP
[x] piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4

127. Variantele de hidroliză a ATP-lui:


[x] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -7,3 kcal/mol
[x] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -7,3 kcal/mol
[x] H4P2O7 + H2O → 2 H3PO4; -7,3 kcal/mol

128.129. Selectati vitaminele – componente ale coenzimelor complexului enzimatid PDH

130. Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:
[x] tiamina
[x] vitamina PP
[x] acidul pantotenic [x] acidul lipoic [x] riboflavina

131. Starea energetică a celulei


[x] se caracterizează prin sarcina energetică: ([ATP] +1/2 [ADP]) : ([ATP] +[ADP] + [AMP])
[x] se caracterizează prin potenţialul de fosfolirare [ATP] : ([ADP] x [P])

132.succinat dehidrogenaza
Catalizeaza reactia Succinat + FAD ↔ fumarat + FADH2:
[x] este o enzimă a ciclului Krebs
[x] este inhibată de malonat

133. Viteza proceselor metabolice


[x] este dependentă de raportul NADH/NAD+
[x] este influenţată de hormoni

134. Agenţii decuplanţi


[x] înlătură gradientul de protoni dintre spaţiul intermembranar şi matricea mitocondrială
[x] sunt substanţe liposolubile
[x] măresc termogeneza
[x] 2,4-dinitrofenolul
[x] acizii graşi
Agenţii decuplanţi:
[ ] inhibă ATP-sintaza
[ ] inhibă complexele lanţului respirator
[x] înlătură gradientul de protoni dintre spaţiul intermembranar şi matricea mitocondrială
[x] sunt substanţe liposolubile
[ ] măresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru ē

135-136. ATP-sintaza:
[x] este localizată în membrana internă mitocondrială
[x] este alcătuită din factorii F0 şi F1
[x] factorul F1 reprezintă subunitatea catalitică a enzimei
[x] este enzimă responsabilă de fosforilarea oxidativă
[x] este inhibată de oligomicină
[x] inhibarea ATP-sintazei micşorează atât sinteza ATP-lui, cât şi transferul de electroni prin
lanţul respirator

137. citocromii
[x] reprezintă hemoproteine
[x] funcţionarea citocromilor implică transformarea: Fe2+ ↔ Fe3+

138.Citocromul P450
[x] poate reacţiona atât cu O2, cât şi cu CO b) [x] catalizează reacţii de hidroxilare a diferitor
substraturi
[x] utilizează în calitate de echivalenţi reducători NADH sau NADPH

139. Complexul I al lanţului respirator (NADH-CoQ reductaza)


[x] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele NAD+dependente
[x] conţine FMN
[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

140. Complexul II al lanţului respirator (succinat-CoQ reductaza):


[x] conţine flavoproteine specializate pentru introducerea H+ şi ē în lanţul respirator şi de pe
alte substraturi (acil-CoA, glicerol-3-fosfat)
[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

141. Complexul III al lanţului respirator (CoQH2-citocrom c reductaza)


[x] colectează H+ şi ē de la complexul I (NADH-CoQ reductaza)
[x] colectează H+ şi ē de la complexul II (succinat-CoQ reductaza)
[x] conţine citocromii b şi c1
[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

142. Complexul IV al lanţului respirator (citocromoxidaza):


[x] transferă 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu formarea a 2O2-
[x] O2- interacţionează cu protonii, formând apa c
[x] conţine citocromii a şi a3
[x] conţine ioni de cupru

142. Complexul IV al lanţului respirator (citocromoxidaza):


[x] transferă 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu formarea a 2O2-
[x] O2- interacţionează cu protonii, formând apa
[ ] conţine citocromii b şi c1
[x] conţine citocromii a şi a3
[x] conţine ioni de cupru
143.Decuplarea fosforilării oxidative:
[x] este un proces adaptiv la frig
[x] este un proces fiziologic la nou-născuţi, la animalele în hibernare
[ ] este prezentă în hipotiroidie
[ ] predomină în ţesutul adipos alb

144 Fosforilarea oxidativă:


[x] reprezintă sinteza ATP-lui din ADP şi H3PO4 cuplată la lanţul respirator (LR)
[ ] reprezintă sinteza ATP-lui din AMP şi H4P2O7 cuplată la LR
[x] în LR sunt trei puncte de fosforilare
[x] pentru sinteza unei molecule de ATP diferenţa de potenţial trebuie să fie ≥ 0,224V
[ ] toată energia eliberată la transferul electronilor în LR este utilizată pentru sinteza ATP-lui

145 Inhibiţia lanţului respirator (LR):


a) [x] complexul I al LR este inhibat de rotenonă
b) [x] complexul III al LR este inhibat de antimicina A
c) [x] citocromoxidaza este inhibată de cianuri, CO
d) [ ] inhibiţia LR nu influenţează sinteza ATP-lui
e) [ ] transferul de electroni în LR este inhibat de acizii graşi

146 Lanţul respirator (LR):


a) [ ] este localizat în membrana externă mitocondrială
b) [ ] este un proces reversibil
c) [x] este alcătuit din enzime şi sisteme de oxido-reducere
d) [x] transferă H+ şi ē de pe coenzimele reduse pe O2
e) [ ] produsul final al LR este H2O2

147 Mecanismul fosforilării oxidative:


a) [ ] în rezultatul transferului de ē în lanţul respirator (LR) se formează un compus intermediar
macroergic
b) [ ] ē servesc modulatori alosterici pozitivi pentru ATP-sintază
c) [x] transferul de ē în LR generează gradient de protoni între suprafeţele membranei interne
mitocondriale
d) [x] suprafaţa internă a membranei interne mitocondriale se încarcă negativ, iar suprafaţa
externă - pozitiv
e) [ ] membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru protoni

Mecanismul fosforilării oxidative:


a) [x] transferul de ē în LR este însoţit de transport de ē din matricea mitocondrială în spaţiul
intermembranar
b) [x] H+ revin în mitocondrii prin factorul F0 al ATP-sintazei
c) [ ] H+ trec liber prin membrana internă mitocondrială
d) [x] fluxul de H+ este forţa motrice ce determină sinteza ATP-lui
e) [ ] sinteza ATP-lui nu depinde de gradientul de protoni

148 Oxidarea microzomială:


a) [ ] are loc în mitocondrie
b) [x] are loc în reticulul endoplasmatic
c) [x] constă în hidroxilarea unor compuşi chimici
d) [x] este catalizată de monooxigenaze
e) [ ] are rol de sinteza a ATP-lui
Oxidarea microzomială:
a) [x] reacţia sumară a procesului este: AH + BH2 + O2 → AOH + B + H2O
b) [ ] reacţia sumară a procesului este: AH2 + O2 → A + H2O2
c) [x] lanţul microzomial de oxidare conţine NADPH, citocromul P450 ,flavoproteine
d) [x] este utilizată pentru inactivarea xenobioticelor
e) [x] este utilizată pentru biosinteza hormonilor steroidici

149 Potenţialul de oxido-reducere (Eo) al sistemelor-redox din lanţul respirator:


a) [x] este o forţă motrice ce determină capacitatea sistemului-redox de a adiţiona şi a ceda ē
b) [ ] cu cât valoarea Eoeste mai electronegativă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-
redox de a adiţiona ē
c) [ ] cu cât valoarea Eoeste mai electropozitivă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-
redox de a ceda ē
d) [ ] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordineadescreşterii Eo
e) [x] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea creşterii Eo

150 Produsele finale ale lanţului respirator:


a) [ ] H2O2
b) [x] H2O
c) [x] 2 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului succinat-
CoQ reductaza)
d) [x] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului NADH-CoQ
reductaza)
e) [ ] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului CoQH2-
citocrom c reductaza)
-

151 Selectaţi agenţii decuplanţi:


a) [ ] rotenona
b) [ ] oligomicina
c) [x] 2,4-dinitrofenolul
d) [ ] monooxidul de carbon
e) [x] acizii graşi

152 Selectaţi inhibitorii ATP-sintazei:


a) [ ] monooxidul de carbon
b) [x] oligomicina
c) [ ] tiroxina
d) [ ] cianurile
e) [ ] 2,4-dinitrofenolul

153 Selectaţi procesele ce au loc în matricea mitocondrială:


a) [x] decarboxilarea oxidativă a piruvatului
b) [x] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [ ] lanţul respirator
d) [ ] glicoliza anaerobă
e) [x] biosinteza ADN-lui mitocondrial

154 Selectaţi procesele ce au loc în membrana internă mitocondrială:


a) [ ] decarboxilarea oxidativă a piruvatului
b) [ ] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [x] lanţul respirator
d) [ ] glicoliza anaerobă
e) [ ] biosinteza ADN-lui mitocondrial

155. Sistema-navetă glicerol-fosfat:


a) [ ] esteun mecanism de transfer al H+ şi ē de la NADH din mitocondrie în citozol
b) [x] în citozol are loc reacţia: dihidroxiaceton-fosfat + NADH+H+ ↔ glicerol-3-
fosfat
+ NAD+
c) [x] glicerol-3-fosfatul străbate membrana internă mitocondrială
d) [ ] în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + NAD+ ↔
dihidroxiaceton-fosfat + NADH+H+
e) [x] în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + FAD ↔
dihidroxiaceton-fosfat + FADH2

156 Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în citozol):


a) [x] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+
b) [ ] oxaloacetat + NADPH+H+ ↔ malat + NADP+
c) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2
d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2
e) [ ] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+

157 Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în matricea mitocondrială):


a) [ ] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+
b) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2
c) [x] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+
d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2
e) [ ] malat + NADP+ ↔ oxaloacetat + NADPH+H+

158 Sistemele de oxido-reducere ale lanţului respirator:


a) [ ] NADH/NAD+transferă 2H+ şi 2ē
b) [x] FMNH2/FMN transferă 2H+ şi 2ē
c) [ ] CoQH2/CoQ transferă 1H+ şi 2ē
d) [x] citocromii transferă doar elecroni
e) [ ] un citocrom transferă doi electroni

159 Ţesutul adipos brun:


a) [ ] este ţesut specializat în sinteza ATP-lui
b) [x] este ţesut specializat în termogeneză
c) [x] este prezent la animalele în hibernare, la nou-născuţi
d) [ ] conţine puţine mitocondrii
e) [x] mitocondriile din ţesutul adipos brun conţin termogenina (proteine decuplante)

160Transferul echivalenţilor reducători în lanţul respirator (LR):


a) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă şi H+şi ē
b) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doarē
c) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar H+
d) [x] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+şi ē, altele doar ē
e) [ ] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar H+

161 Transportul echivalenţilor reducători prin membrana internă mitocondrială:


a) [ ] membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru NAD+şi NADH
b) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-
navetă glicerol-fosfat
c) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-
navetă malat-aspartat
d) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către citrat
e) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către
carnitină

162 Utilizarea energiei libere (∆G) din lanţul respirator:


a) [ ] toată ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui
b) [x] aproximativ 40% ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui
c) [x] aproximativ 60% ∆G este utilizată pentru termogeneză
d) [ ] decuplanţii lanţului respirator micsoreaza termogeneza
e) [ ] inhibitorii lanţului respirator măresc termogeneza

163 Absorbţia glucozei:


a) [x] necesită Na+
b) [ ] necesită Ca2+
c) [x] necesită enzima Na+,K+-ATP-aza
d) [ ] implică antiportul glucozei şi al ionilor de sodiu
e) [ ] implică simportul ionilor de sodiu şi de potasiu

164. Afirmaţii corecte referitor la glucide:


a) [x] lactoza se conţine în laptele mamiferelor
b) [ ] prin hidroliza lactozei se obţin 2 molecule de alfa-galactoză
c) [x] ambele hexoze din lactoză sunt în formă furanozică
d) [ ] zaharoza este principalul glucid din sânge
e) [ ] zaharoza este alcătuită din 2 molecule de alfa-glucoză

165. Glicogenoliza (reacţia catalizată de enzima glicogen fosforilaza):


a) [ ] glicogen n glucoze + H2O → glicogen n-1 glucoze + glucoza
b) [x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat
c) [ ] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-6-fosfat
d) [x] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice
e) [ ] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice

166 Digestia glucidelor:


a) [x] amilaza salivară şi cea pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din polizaharide
b) [ ] sub acţiunea amilazelor din amidon se obţine fructoza
c) [ ] amilaza salivară scindează amidonul până la glucoză
d) [ ] dizaharidazele nu posedă specificitate de substrat
e) [x] celuloza nu este scindată de amilaza pancreatică

167 Formarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen


(glicogenogeneza):
a) [ ] este catalizată de enzima glicogen sintaza
b) [ ] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza
c) [x] este catalizată de enzima de ramificare
d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,4-1,6-
transglicozidazică
e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,6-glicozidazică

168 Glicogen fosforilaza:


a) [x] este enzima reglatoare a glicogenolizei
b) [ ] este reglată doar prin fosforilare-defosforilare
c) [x] forma activă este cea fosforilată
d) [ ] scindează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-
glicozidice din glicogen
e) [ ] este activată de ATP

169 Glicogen sintaza:


a) [ ] este enzima reglatoare a glicogenolizei
b) [x] este reglată prin fosforilare-defosforilare
c) [ ] forma activă este cea fosforilată
d) [ ] formează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-
glicozidice din glicogen
e) [x] necesită prezenţa unui fragment mic de glicogen-primer pentru initierea
sintezei

170 Glicogenogeneza (selectaţi reacţiile procesului):


a) [ ] glucoza + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP
b) [x] glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP
c) [ ] glicozo-1-fosfat → glucozo-6-fosfat
d) [x] glucozo-1-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7
e) [ ] glucozo-6-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7

171 Glicogenogeneza:
a) [ ] este sinteza glucozei
b) [x] este sinteza glicogenului
c) [ ] decurge intens în toate ţesuturile
d) [x] decurge intens postprandial
e) [ ] se activează în situaţii de stres, inaniţie

172 Glicogenoliza:
a) [x] este scindarea glicogenului
b) [ ] este scindarea glucozei
c) [ ] este un proces strict hidrolitic
d) [ ] decurge intens postprandial
e) [x] se activează în situaţii de stres, inaniţie

Glicogenoliza (reacţia catalizată de enzima glicogen fosforilaza):


a) [ ] glicogen n glucoze + H2O → glicogen n-1 glucoze + glucoza
b) [x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat
c) [ ] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-6-fosfat
d) [x] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice
e) [ ] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice

173 Glicogenozele:
a) [x] sunt determinate de deficienţe ereditare ale enzimelor implicate în
metabolismul glicogenului
b) [x] se caracterizează prin depuneri masive de glicogen în diferite ţesuturi
c) [ ] în toate tipurile de glicogenoze glicogenul se depozitează doar în ficat
d) [ ] în toate tipurile de glicogenoze structura glicogenului este normală
e) [ ] pot fi tratate prin excluderea glucidelor din alimentaţie

174 Glicogenul:
a) [x] se depozitează în muşchii scheletici
b) [ ] se depozitează în ţesutul adipos
c) [x] se depozitează în ficat
d) [ ] muschii scheletici utilizează depozitele de glicogen pentru menţinerea
glicemiei
e) [ ] rezervele de glicogen pot asigura organismul cu energie timp de 15-20 zile

175 Glucozo-6-fosfataza:
a) [x] este enzimă a glicogenolizei
b) [ ] este enzimă a glicogenogenezei
c) [x] este o hidrolază
d) [ ] se activează la o concentraţie înaltă de glucoză
e) [ ] este activată de insulin

176 Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în ficat:


a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie
b) [x] G-6-P se supune scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei
c) [x] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată
pentru menținerea
glicemiei
d) [ ] G-6-P se include în glicogenogeneză în ficat
e) [ ] G-6-P se utilizează ca sursă de energie doar pentru ficat

177 Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în muşchii scheletici:


a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie
b) [ ] G-6-P se supune în mușchi scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-
fosfatazei
c) [ ] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată
pentru menținerea
glicemiei
d) [x] G-6-P se include în glicoliză
e) [x] G-6-P se utilizează ca sursă de energie pentru muşchi
178 Reglarea hormonală a glicogenogenezei:
a) [x] insulina activează glicogenogeneza
b) [ ] adrenalina stimulează glicogenogeneza
c) [x] glucagonul inhibă glicogenogeneza
d) [ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen sintazei
e) [ ] defosforilarea glicogen sintazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului

179 Reglarea hormonală a glicogenolizei:


a) [ ] insulina activează glicogenoliza
b) [x] adrenalina stimulează glicogenoliza
c) [ ] glucagonul inhibă glicogenoliza
d) [ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen fosforilazei
e) [x] fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acţiunea adrenalinei,
glucagonului

180 Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):


a) [ ] este catalizată de glucozo-6-fosfataza
b) [ ] este catalizată de glicogen fosforilaza
c) [x] este catalizată de enzima de deramificare
d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,6-1,4-glican
transferazică
e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,4-glicozidazică

181 Selectaţi enzimele glicogenogenezei:


a) [x] glicogen sintaza
b) [ ] glicogen fosforilaza
c) [x] fosfoglucomutaza
d) [ ] glucozo 6 fosfotaza
e) [x] UDP-glucozo-pirofosforilaza

182 Selectaţi enzimele glicogenolizei:


a) [ ] glicogen sintaza
b) [x] glicogen fosforilaza
c) [x] fosfoglucomutaza
d) [ ] glucokinaza
e) [ ] fosfofructokinaza

183 Funcţiile glucidelor:


a) [x] energetică
b) [ ] menţin presiunea oncotică
c) [ ] sunt emulgatori
d) [x] constituenţi ai ţesuturilor de sprijin, ai acizilor nucleici
e) [ ] de transport
184 Selectaţi glucidele ce sunt prezente în organismul uman:
a) [ ] amiloza
b) [x] glucoza
c) [x] glicogenul
d) [x] riboza, dezoxiriboza
e) [ ] amilopectina

185 Care enzimă nu participă la scindarea aerobă a glucozei?


a) [ ] piruvat kinaza
b) [ ] glicerolfosfat dehidrogenaza
c) [x] lactat dehidrogenaza
d) [ ] malat dehidrogenaza
e) [ ] piruvat dehidrogenaza

186 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei molecule


de piruvat:

187 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei molecule


de piruvat:
a) [ ] 3
b) [ ] 2
c) [x] 15
d) [ ] 30
e) [ ] 6

188 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei


molecule de lactat:
a) [ ] 6
b) [x] 18
c) [ ] 15
d) [ ] 36
e) [ ] 3

189 Glicoliza este activată de:


a) [ ] NADH
b) [ ] ATP
c) [ ] glucozo-6-fosfat
d) [x] fructozo-2,6-difosfat
e) [x] AMP, ADP

190 Glicoliza este inhibată de:


a) [ ] NAD+
b) [x] citrat
c) [x] acizii graşi
d) [ ] glucoză
e) [ ] AMP

191 Glicoliza:
a) [ ] are loc doar în ficat şi muşchii scheletici
b) [x] are loc în toate ţesuturile
c) [x] reprezintă scindarea glucozei
d) [ ] reprezintă scindarea glicogenului
e) [ ] atât în condiţii aerobe, cât şi anaerobe produşii finali ai glicolizei sunt CO2 şi
H2O

a) [ ] toate reacţiile glicolizei sunt reversibile


b) [x] în condiţii anaerobe produsul final al glicolizei este lactatul
c) [ ] în condiţii anaerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP
d) [x] în condiţii aerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 şi H2O
e) [ ] în condiţii aerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP

192 Glucokinaza:
a) [ ] este prezentă doar în muschii scheletici
b) [ ] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze
c) [x] duce la formarea de glicozo-6-fosfat
d) [ ] este inhibată de glicozo-6-fosfat
e) [x] este enzimă iductibilă, activată de insulin

193 Gluconeogeneza:
a) [ ] este sinteza glicogenului din glucoză
b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice
c) [ ] are loc în toate ţesuturile cu aceeaşi intensitate
d) [x] decurge intens în inaniţie
e) [ ] toate reacţiile gluconeogenezei au loc în sens invers reacţiilor glicolizei

Gluconeogeneza:
a) [x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din
glicoliză
b) [ ] are loc intens postprandial
c) [x] decurge intens în ficat şi în rinichi
d) [ ] asigură cu glucoză ficatul şi rinichii
e) [x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitele)

194 Gluconeogeneza din alanină necesită enzimele:


a) [ ] aspartataminotransferaza
b) [x] piruvat carboxilaza
c) [ ] piruvat kinaza
d) [x] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
e) [ ] fosfofructokinaza
195 Gluconeogeneza din glicerol necesită enzimele:
a) [x] glicerol kinaza
b) [x] glicerolfosfat dehidrogenaza
c) [ ] piruvat carboxilaza
d) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
e) [x] fructozo-1,6-difosfataza

196 Gluconeogeneza din lactat necesită prezenţa următoarelor enzime:


a) [x] piruvat carboxilaza
b) [x] fructozo-1,6-difosfataza
c) [ ] piruvat kinaza
d) [x] lactat dehidrogenaza
e) [ ] fosfofructokinaza

197 Gluconeogeneza:
a) [ ] este sinteza glicogenului din glucoză
b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice
c) [ ] are loc în toate ţesuturile cu aceeaşi intensitate
d) [x] decurge intens în inaniţie
e) [ ] toate reacţiile gluconeogenezei au loc în sens invers reacţiilor glicolizei

Gluconeogeneza:
a) [x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din
glicoliză
b) [ ] are loc intens postprandial
c) [x] decurge intens în ficat şi în rinichi
d) [ ] asigură cu glucoză ficatul şi rinichii
e) [x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitele)

198 Hexokinaza:
a) [ ] este prezentă doar în ficat
b) [x] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze
c) [x] este o enzima din glicoliza
d) [ ] este activată de glicozo-6-fosfat
e) [ ] posedă specificitate absolută de substrat

199 În glicoliză ATP-ul se formează în reacţiile catalizate de enzimele:


a) [ ] hexokinaza
b) [ ] fosfofructokinaza
c) [x] fosfogliceratkinaza
d) [ ] glucokinaza
e) [x] piruvatkinaza
200 Căile de utilizare a piruvatului:
a) [x] în condiţii aerobe se decarboxilează la acetil-CoA
b) [x] în condiţii anaerobe se reduce la lactat
c) [x] se carboxilează la oxaloacetat
d) [ ] se oxidează în lanţul respirator
e) [ ] nu poate fi utilizat in gluconeogeneză

201 Pentru sinteza unei molecule de glucoză sunt necesare:


a) [x] 2 molecule de piruvat
b) [x] 4 ATP
c) [x] 2 GTP
d) [ ] 6 H3PO4
e) [ ] 6 ADP

202 Piruvat carboxilaza:


a) [ ] este enzimă a glicolizei
b) [ ] este enzimă a glicogenogenezei
c) [x] gruparea prostetică a enzimei este biotina
d) [ ] gruparea prostetică a enzimei este tiamin-pirofosfatul
e) [x] este enzimă reglatoare activată de acetil-CoA

203 Produsele finale ale glicolizei anaerobe:


a) [ ] 2 molecule de piruvat
b) [ ] glucoza
c) [ ] 4 ATP
d) [x] 2 H2O
e) [x] 2 molecule de lactat

204 Reactia chimica

205 Reglarea activităţii fosfofructokinazei:


a) [x] modulatori pozitivi sunt AMP şi fructozo-2,6-difosfatul
b) [ ] sarcina energetică mică a celulei inhibă activitatea enzimei
c) [ ] NADH şi NADPH sunt principalii activatori ai enzimei
d) [x] citratul şi ATP sunt modulatori negativi
e) [ ] 1,3-difosfogliceratul, fosfoenolpiruvatul sunt activatori ai enzimei

206 Reglarea hormonală a glicolizei:


a) [x] glucagonul inhibă fosfofructokinaza prin micşorarea concentraţiei de
fructozo-2,6-difosfat
b) [x] insulina activează enzimele reglatoare ale glicolizei
c) [ ] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale glicolizei
d) [ ] somatotropina stimulează glicoliza
e) [ ] adrenalina stimulează glicoliza hepatică
207 Reglarea hormonală a gluconeogenezei:
a) [x] glucagonul activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei prin
fosforilarea lor
b) [x] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale gluconeogenezei
c) [ ] insulina activează gluconeogeneza
d) [x] cortizolul stimulează gluconeogeneza prin aport crescut de aminoacizi din
muşchi şi glicerol
din ţesutul adipos
e) [ ] adrenalina inhibă gluconeogeneza

208 Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză:


a) [ ] acetil CoA
b) [ ] acizii graşi
c) [ ] acetoacetatul
d) [x] lactatul
e) [x] oxaloacetatul

Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză:


a) [ ] beta-hidroxibutiratul
b) [x] piruvatul
c) [x] aminoacizii glucoformatori
d) [ ] colesterolul
e) [ ] bazele azotate purinice

209 Enzime comune ale glicolizei şi ale gluconeogenezei:


a) [ ] hexokinaza
b) [x] fosfoglicerat kinaza
c) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
d) [x] fosfoglicerat mutaza
e) [ ] fructozo-1,6-difosfataza

210 Selectaţi enzimele reglatoare ale glicolizei:


a) [ ] piruvatcarboxilaza
b) [ ] fosfoglucoizomeraza
c) [x] hexokinaza
d) [x] fosfofructokinaza
e) [x] piruvatkinaza

211 Reacţia sumară a glicolizei anaerobe:


a) [ ] glucoza + 2ATP + 2H2O → 2 lactat + 2ADP + 2H3PO4
b) [ ] glucoza + 2ATP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ADP + 2H2O
c) [x] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ATP + 2H2O
d) [ ] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 piruvat + 2ATP + 2H2O
e) [ ] glucoza + 4ADP + 4H3PO4 → 2 piruvat + 4ATP + 4H2O
212 Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de substrat din
ciclul Krebs:
a) [ ] izocitrat → alfa-cetoglutarat
b) [ ] alfa-cetoglutarat → succinil-CoA
c) [x] succinil-CoA → succinat
d) [ ] succinat → fumarat
e) [ ] fumarat → malat

213 Afecţiunile însoţite de hiperglicemie:


a) [x] diabetul zaharat
b) [x] tumorile cortexului suprarenal
c) [ ] hiperparatiroidia
d) [ ] hipotiroidia
e) [ ] diabetul insipid

214 Calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:


a) [ ] decurge activ numai în ficat şi eritrocite
b) [ ] decurge activ numai în ţesutul adipos, suprarenale, glandele mamare
c) [x] în etapa oxidativă are loc conversia glucozei în pentoze
d) [x] în etapa neoxidativă are loc conversia pentozelor în hexoze
e) [ ] reacţiile etapei neoxidative sunt ireversibile

215 Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în ficat:


a) [ ] inhibarea glucokinazei
b) [ ] activarea glicogen fosforilazei
c) [x] inhibarea fructozo-1,6-difosfatazei
d) [ ] activarea fosfoenolpiruvat carboxikinazei
e) [ ] inhibarea glicogen sintazei

216 Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:


a) [x] activarea acetil-CoA carboxilazei
b) [x] activarea lipoproteidlipazei
c) [ ] activarea triglicerid lipazei
d) [ ] inhibarea conversiei glucozei în glicerol
e) [ ] inhibarea sintezei acizilor graşi

217 Efectele insulinei:


a) [x] favorizează utilizarea glucozei în şuntul pentozo-fosfat
b) [x] măreşte cantitatea de NADPH
c) [ ] inhiba transportul aminoacizilor în ţesuturi
d) [ ] inhibă sinteza proteinelor
e) [ ] stimulează catabolismul proteinelor
Efectele insulinei asupra metabolismului proteic:
a) [ ] facilitează transportul aminoacizilor în muşchi
b) [x] stimulează biosinteza proteinelor
c) [ ] determină bilanţ azotat negativ
d) [ ] inhibă biosinteza proteinelor
e) [ ] stimulează degradarea proteinelor

218 Enzimele necesare pentru metabolizarea fructozei în ficat:


a) [ ] hexokinaza
b) [x] fructokinaza
c) [ ] fructozo-1,6-difosfat aldolaza
d) [x] fructozo-1-fosfat aldolaza
e) [x] triozokinaza

219 Enzimele necesare pentru metabolizarea galactozei:


a) [x] galactokinaza
b) [ ] hexokinaza
c) [ ] UDP-galactozo-pirofosforilaza
d) [x] UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferaza
e) [x] UDP-glucozo-4-epimeraza

220 Fructozuria esenţială:


a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei
b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al fructokinazei
c) [x] are loc acumulare de fructoză
d) [ ] are loc acumulare de fructoză şi fructozo-1-fosfat
e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal

221 Funcţiile căii pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:


a) [x] sinteza pentozelor
b) [ ] generarea de NADH
c) [x] generarea de NADPH
d) [ ] generarea de FADH2
e) [ ] formarea pirofosfatului

222 Galactozemia:
a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei
b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei
c) [ ] are loc acumulare de galactoză şi galactozo-1-fosfat
d) [x] se manifestă prin cataractă determinată de acumularea galactitolului în
cristalin
e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal

223 Hiperglicemia poate fi condiţionată de:


a) [x] stres
b) [x] activarea glicogenolizei
c) [ ] activarea glicolizei
d) [ ] diminuarea gluconeogenezei
e) [ ] hiperinsulinism

224 Hiperglicemia poate fi condiţionată de:


a) [ ] excitarea sistemului nervos parasimpatic
b) [ ] amplificarea glicogenogenezei
c) [ ] adenoamele ţesutului insular al pancreasului
d) [ ] maladia Addison
e) [x] hipercorticism

225 Hipoglicemia poate fi cauzată de:


a) [ ] stimularea sistemului nervos simpatic
b) [ ] activarea glicogenolizei
c) [x] amplificarea glicolizei
d) [x] hiperinsulinism
e) [ ] activarea gluconeogenezei

226 Insulina provoacă:


a) [x] activarea glicolizei
b) [ ] activarea glicogen fosforilazei
c) [ ] eliberarea acizilor graşi din ţesutul adipos
d) [ ] conversia aminoacizilor în glucoză
e) [x] induce sinteza transportatorilor de glucoză (GLUT)

227 Insulina stimulează:


a) [x] transportul glucozei în ţesuturi
b) [ ] conversia glicerolului în glucoză
c) [ ] glicogenoliza
d) [x] sinteza lipidelor în ficat
e) [ ] gluconeogeneza

228 Intoleranţa la fructoză:


a) [x] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1-fosfataldolazei
b) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-difosfataldolazei
c) [x] se acumulează fructozo-1-fosfat ce inhibă glucozo-6-fosfataza
d) [x] conduce la insuficienţă hepatică, ciroză
e) [x] se manifestă clinic prin crize hipoglicemice

229 Intoleranţa la galactoză:


a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei
b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat
uridiltransferazei
c) [ ] se acumulează doar galactoză
d) [x] se manifestă clinic prin retard mintal
e) [x] se manifestă clinic prin cataractă
230 Intoleranţa la lactoză:
a) [ ] este determinată de deficitul galactokinazei
b) [x] este determinată de deficitul de lactază
c) [x] deficienţa enzimei ce determină intoleranţa la lactoză poate fi moştenită şi
dobândită
d) [x] se manifestă prin dureri abdominale, diaree cronică
e) [ ] se manifestă prin cataractă

231 Metabolismul fructozei în ficat (selectaţi reacţiile):


a) [ ] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP
b) [x] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP
c) [ ] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP
d) [ ] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat
e) [x] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat

232 Metabolismul fructozei în muşchii scheletici (selectaţi reacţiile):


a) [x] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP
b) [ ] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP
c) [x] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP
d) [x] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat
e) [ ] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat

233 Metabolismul galactozei (selectaţi reacţiile):


a) [x] galactoza + ATP → galactozo-1-fosfat + ADP
b) [ ] galactoza + ATP → galactozo-6-fosfat + ADP
c) [x] galactozo-1-fosfat + UDP-glucoza ↔ UDP-galactoza + glucozo-1-fosfat
d) [ ] galactozo-1-fosfat + UTP ↔ UDP-galactoza + H4P2O7
e) [x] UDP-galactoza ↔UDP-glucoza

234 Produsele finale ale etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:


a) [x] ribulozo-5-fosfat
b) [ ] glucozo-6-fosfat
c) [ ] ATP
d) [ ] NADH
e) [x] 2 NADPH
235.Reacţia: Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+:
a) [ ] este o reacţie din glicoliză
b) [x] este o reacţie din calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei
c) [ ] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfat fosfataza
d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este lactonaza
e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este inhibată de NADPH

236.Reglarea hormonală a glicemiei:


a) [x] glucagonul amplifică glicogenoliza
b) [ ] catecolaminele inhibă glicogenoliza
c) [x] cortizolul facilitează gluconeogeneza
d) [ ] somatotropina inhibă gluconeogeneza
e) [ ] cortizolul activează absorbţia glucozei

237. Selectaţi reacţiile etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:


a) [ ] Glucozo-6-fosfat + NAD+ → 6-fosfogluconolactonă + NADH+H+
b) [x] Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+
c) [x] 6-fosfogluconolactona + H2O → 6-fosfogluconat
d) [ ] 6-fosfogluconat + NAD+ → ribulozo-5-fosfat + NADH+H+ + CO2
e) [x] 6-fosfogluconat + NADP+ → ribulozo-5-fosfat + NADPH+H+ + CO2

238.Sinteza insulinei:
a) [x] insulina se sintetizează în formă de preproinsulină inactivă
b) [ ] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin fosforilare
c) [ ] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin decarboxilare
d) [x] secreţia insulinei şi a peptidei C este Ca2+-dependentă
e) [x] insulina şi peptida C se secretă în cantităţi echimolare

238.Sinteza insulinei:
a) [ ] În REP, preproinsulina (PPI) se transformă în proinsulina (PI), prin proteoliza unui
oligopeptid de la cap. C-terminal;
b) [x] PI activă este transferată în complexul Golgi, unde e împachetată în granule;
c) [x] Insulina şi C-peptida se găsesc în cantităţi echimolare;
d) [x] Expulzarea insulinei si a C-peptidei e dependenta de ionii de Ca2+;
e) [x] La reducerea punţilor disulfidice işi pierde activitatea biologică.

239.Substanţele iniţiale ale şuntului pentozo-fosfat:


a) [ ] FADH2
b) [x] glucozo-6-fosfat
c) [x] 2 NADP+
d) [ ] ATP
e) [ ] ribozo-5-fosfat

240.Şuntul 2,3-difosfogliceratului (selectaţi reacţiile):


a) [x] 1,3-difosfoglicerat → 2,3-difosfoglicerat
b) [ ] 3-fosfoglicerat + ATP → 2,3-difosfoglicerat + ADP
c) [x] 2,3-difosfoglicerat + H2O → 3-fosfoglicerat + H3PO4
d) [ ] 2,3-difosfoglicerat + ADP → 3-fosfoglicerat + ATP
e) [ ] 2,3-difosfoglicerat + H2O→ 2-fosfoglicerat + H3PO4

241.A doua reacţie a beta-oxidării acizilor graşi:


a) [ ] este o dehidratare
b) [ ] este o dehidrogenare
c) [x] este catalizată de enzima enoil-CoA hidrataza
d) [ ] este catalizată de enzima acil-CoA hidrataza
e) [x] produsul reacţiei este beta-hidroxiacil-CoA
242.A treia reacţie a beta-oxidării acizilor graşi este:
a) [ ] hidratarea beta-cetoacil-CoA
b) [ ] dehidratarea beta-hidroxiacil-CoA
c) [ ] reducerea beta-cetoacil-CoA
d) [ ] decarboxilarea acil-CoA
e) [x] dehidrogenarea beta-hidroxiacil-CoA

243.Acizii biliari:
a) [x] se sintetizează din colesterol
b) [ ] constau din 28 atomi de carbon
c) [ ] se conjugă în ficat cu bilirubina
d) [x] sunt compuşi polari
e) [x] participă la emulsionarea grăsimilor

244.Acţiunea enzimelor lipolitice din tractul gastro-intestinal:


a) [x] fosfolipazele (A1, A2, C, D) scindează fosfogliceridele
b) [x] colesterolesteraza scindează colesterolul esterificat
c) [ ] ceramidaza scindează sfingozina
d) [ ] lipaza gastrică este activă la adulţi
e) [ ] lipaza pancreatică scindează restul acil din poziţia beta a trigliceridelor .

245.Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):


a) [ ] carnitina + ATP + AG → acilcarnitina + ADP
b) [ ] AG + ATP + biotina → acil-AMP + biotin-P
c) [x] AG + ATP + HS-CoA → acil-CoA + AMP + PPi
d) [ ] AG + ATP + HSCoA + H2O → acil-AMP + HSCoA + AMP +2P
e) [ ] coenzima Q + ATP + AG → acil-CoQ +AMP + 2P

246.Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):


a) [x] este prima etapă a oxidării AG în ţesuturi
b) [ ] se petrece în mitocondrii
c) [ ] reacţia este catalizată de acetil-CoA carboxilază
d) [x] reacţia este catalizată de acil-CoA sintetaza
e) [ ] activarea este o reacţie reversibilă

247.Activatorul (1) şi inhibitorul (2) acetil-CoA carboxilazei (enzima reglatoare a sintezei


acizilor graşi):
a) [ ] ATP ADP
b) [ ] AMP ATP
c) [ ] malonat AMP
d) [ ] acetoacetat citrat
e) [x] citrat palmitoil-CoA

248.Afirmaţii corecte referitor la corpii cetonici:


a) [x] în inaniţie prelungită creierul utilizează corpi cetonici
b) [ ] nivelul corpilor cetonici se măreşte în fenilcetonurie
c) [ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în diabetul zaharat insulino-dependent
d) [x] în inaniţie corpii cetonici sunt combustibil excelent pentru miocard
e) [ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în boala Hartnup

249.Ateroscleroza:
a) [ ] este cauzată de creştera concentraţiei HDL-colesterolului
b) [x] are loc acumulare de colesterol în macrofage
c) [ ] chilomicronii sunt lipoproteine proaterogene
d) [ ] LDL sunt lipoproteine antiaterogene
e) [x] LDL oxidate favorizează ateroscleroza

250.Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru:


a) [x] sinteza corpilor cetonici
b) [ ] sinteza aminoacizilor
c) [ ] beta-oxidare
d) [x] sinteza colesterolului
e) [ ] sinteza glucozei

251.Beta-oxidarea acizilor graşi (AG):


a) [x] se desfăsoară în matricea mitocondriilor
b) [ ] se oxidează AG liberi
c) [ ] se desfăsoară în citotozol
d) [x] constă în scindarea completă a acil-CoA până la acetil-CoA
e) [ ] malonil-CoA este produsul final de oxidare a acizilor graşi

252.Spirala Lynen (beta-oxidarea) implică desfasurarea unei succesiuni de 4 reacţii.


Ordinea lor corectă este:
a) [ ] hidratare, oxidare, dehidratare, clivare
b) [ ] oxidare, dehidratare, reducere, clivare
c) [ ] aditie, oxidare, reducere, hidratare
d) [x] dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivare
e) [ ] dehidrogenare, hidratare, reducere, clivare

253.Biosinteza acizilor graşi:


a) [ ] are loc în mitocondrii
b) [x] enzimele sintezei sunt organizate în complex polienzimatic
c) [ ] enzimele nu sunt predispuse la asociere
d) [x] în reacţiile de oxido-reducere participă NADPH
e) [ ] ca donator de H se utilizează NADH

254.Biosinteza acizilor graşi:


a) [x] intermediarii sintezei sunt legaţi la gruparea SH a ACP
b) [x] enzimele formează complexul acid gras-sintaza
c) [x] donator activ de unităţi carbonice este restul malonil
d) [ ] ca donator de unităţi carbonice serveste acetil-CoA
e) [ ] sinteza se petrece exclusiv în absenţa CO2

255.Biosinteza colesterolului:
a) [ ] are loc numai în ficat
b) [x] necesită NADPH
c) [x] substrat serveşte acetil-CoA
d) [ ] substraturi servesc succinil-CoA şi glicina
e) [ ] viteza sintezei nu depinde de aportul alimentar de colesterol

256.Biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor graşi):


a) [x] este o reacţie de carboxilare a CH3-CO-SCoA
b) [ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B6
c) [x] carboxilarea necesită ATP şi biotină
d) [ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B1
e) [ ] sinteza necesită 2 molecule de ATP

257.Biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi:


a) [x] începe cu legarea acetilului şi a malonilului la ACP
b) [ ] ambii radicali se leagă la gruparea -SH a cisteinei
c) [ ] în reacţiile de transfer al resturilor acetil şi malonil se utilizează ATP
d) [x] reacţiile sunt catalizate de acetiltransacilaza şi maloniltransacilaza
e) [ ] reacţiile sunt catalizate de acetil-CoA sintază

258.Biosinteza triacilglicerolilor:
a) [ ] are loc exclusiv în ţesutul adipos
b) [ ] se intensifică în inaniţie
c) [ ] se amplifică în diabetul zaharat tipul I
d) [x] este activată de insulină
e) [x] depozitarea trigliceridelor în ţesutul adipos este nelimitată

259.Calcitriolul:
a) [ ] este vitamina D de origine vegetală
b) [x] se sintetizează prin două hidroxilări consecutive în ficat şi în rinichi din colecalciferol
c) [x] contribuie la reglarea calcemiei şi a fosfatemiei
d) [ ] inhibă biosinteza proteinei ce asigură absorbţia Ca2+ din intestin
e) [ ] acţionează prin AMPc

260.Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire?
a) [ ] stearic (С18)
b) [x] arahidonic (С20:4)
c) [ ] nervonic (С24:1)
d) [ ] palmitic (С16)
e) [ ] oleic (С18:1)

261.Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire?
a) [ ] lignoceric(C24)
b) [ ] miristic (C14)
c) [x] butiric (C4)
d) [ ] caprilic (C8)
e) [ ] lauric (C12)

262.Care din compuşii de mai jos au caracter acid?


a) [ ] lecitinele
b) [ ] cefalinele
c) [x] fosfatidilserina
d) [ ] trigliceridele
e) [ ] cerebrozidele

263.Catabolismul chilomicronilor:
a) [x] resturile chilomicronice se supun hidrolizei în hepatocite
b) [ ] lipoproteinlipaza este activată de apoB
c) [x] sunt hidrolizaţi de lipoproteinlipaza
d) [x] lipoproteinlipaza este activată de insulină
e) [ ] sunt hidrolizaţi de trigliceridlipaza hormon sensibilă

264.Catabolismul VLDL:
a) [x] sunt degradate de lipoproteinlipază
b) [ ] prin pierderea de colesterol se transformă în LDL
c) [ ] insulina inhibă catabolismul VLDL
d) [x] se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol
e) [ ] sunt degradate de lecitincolesterolacil transferază

265.Câte spire parcurge (1), câte molecule de acetil-CoA (2) şi câte molecule de ATP (3) se
formează la oxidarea completă a acidului palmitic (C16):
a) [ ] 6 8 131
b) [ ] 6 7 114
c) [x] 7 8 130
d) [ ] 5 6 121
e) [ ] 8 9 143

266.Cetonemia:
a) [x] poate apărea în inaniţie
b) [ ] poate fi generată de o dietă săracă în lipide
c) [ ] este determinată de o raţie bogată în glucide
d) [x] este cauzată de sinteza sporită a corpilor cetonici în ficat
e) [ ] este determinată de utilizarea intensă a corpilor cetonici în ţesuturi

267.Chilomicronii:
a) [ ] se sintetizează în ficat
b) [ ] se secretă din intestin direct în sînge
c) [x] apoproteina de bază este apoB48
d) [ ] lipidul predominant este colesterolul
e) [x] transportă trigliceridele exogene

268.Componentele lipidice ale membranelor celulare sunt:


a) [ ] glicolipidele, triacilglicerolii, esterii colesterolului
b) [ ] prostaglandinele, acizii graşi liberi, ceridele
c) [x] fosfogliceridele, sfingomielinele, gangliozidele, cerebrozidele şi colesterolul
d) [ ] glicolipidele, fosfolipidele, esterii colesterolului
e) [ ] ceridele, sulfatidele, acizii graşi liberi
269.Corpii cetonici sunt următorii compuşi:
a) [ ] acetona, acidul acetic, acidul beta-hidroxibutiric
b) [ ] acidul acetoacetic, acidul valerianic, acidul lactic
c) [ ] acidul beta-hidroxibutiric, acidul piruvic, acidul malic
d) [x] acetona, acidul acetoacetic, acidul beta-hidroxibutiric
e) [ ] acidul beta-aminobutiric, acidul fumaric, acidul acetic

270.Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:


a) [ ] sinteza acizilor graşi are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în citozol
b) [x] la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de ACP, iar la oxidare - cu HSCoA
c) [x] la oxidare se utilizează NAD+ şi FAD, la sinteză - NADPH
d) [ ] enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei - nu
e) [x] la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare - nu

271.Digestia lipidelor alimentare la adulţi:


a) [ ] are loc în stomac
b) [x] are loc în duoden
c) [ ] enzimele lipolitice sunt de origine biliară
d) [ ] bila şi sucul pancreatic conţin fosfaţi ce neutralizează HCl al sucului gastric
e) [x] se digeră doar lipidele emulsionate

272.Donator de echivalenţi reducători în sinteza acizilor graşi servește NADPH generat în:
a) [ ] ciclul acizilor tricarboxilici
b) [ ] glicoliză
c) [x] reacţia catalizată de enzima malică
d) [ ] oxidarea acidului glucuronic
e) [x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei

273.Enzima (1) şi produşii transformării (2) enoil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor


graşi):
a) [ ] enoil-ACP hidrataza butiril-ACP + FAD
b) [ ] enoil-ACP hidrolaza acetoacetil-ACP + FADH2
c) [ ] enoil-ACP ehidrogenaza hidroxibutiril-ACP + NADP+
d) [ ] enoil-ACP dehidrataza cetoacil-ACP + NADPH
e) [x] enoil-ACP reductaza acil-ACP + NADP+

274.Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor graşi):


a) [ ] transportul este activ
b) [x] este realizat de sistemul-navetă al citratului
c) [ ] pentru transport se utilizează GTP
d) [x] este însoţit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor graşi (malic enzima)
e) [ ] la transport participă enzima acetil-CoA carboxilaza

275.Funcţiile lipidelor:
a) [x] energetică
b) [x] izolatoare
c) [ ] catalitică
d) [x] structurală
e) [ ] contractilă

276.Glicerol-3-fosfatul se formează:
a) [ ] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol fosforilaza
b) [x] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol kinaza
c) [x] prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului
d) [ ] prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului
e) [ ] în ţesutul adipos - se obţine exclusiv prin fosforilarea glicerolului

277.HDL:
a) [x] sunt sintetizate si secretate de hepatocite şi enterocite
b) [x] transportă colesterolul de la ţesuturi spre ficat
c) [ ] transportă colesterolul spre tesuturile extrahepatice
d) [ ] sunt lipoproteine proaterogene
e) [ ] subiecţii cu HDL majorat prezintă un risc aterogen înalt

278.În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:


a) [ ] se acilează sub acţiunea transacilazei şi se transformă în triglicerid
b) [ ] se fosforilează sub acţiunea kinazei şi se transformă în lecitină
c) [x] se hidrolizează sub acţiunea fosfatazei şi se transformă în diglicerid
d) [ ] se esterifică sub acţiunea esterazei şi se transformă in diacilglicerol
e) [ ] pierde acidul gras din poziţia II şi se transformă în lizolecitina

279.În celulele şi ţesuturile omului predomină următorii acizi graşi:


a) [ ] caprinic
b) [ ] caproic
c) [x] oleic
d) [x] palmitic
e) [x] stearic

280.În rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii graşi suferă urmatoarele modificări:
a) [x] se oxidează
b) [ ] se reduc
c) [ ] se scurtează cu 4 atomi de carbon
d) [x] se scurtează cu 2 atomi de carbon
e) [x] se formează o moleculă de acetil-CoA

281 Indicaţi compusul iniţial în sinteza acizilor graşi (1) şi forma sa de transport din
mitocondrie în citozol (2):
a) [ ] butiril-CoA citrat
b) [ ] hidroxibutirat carnitină
c) [ ] acidul fumaric oxaloacetat
d) [ ] acetil-CoA aspartat
e) [x] acetil-CoA citrat

282.Intermediarul comun în sinteza trigliceridelor şi a fosfatidelor:


a) [ ] monoglicerid
b) [ ] UDP-diglicerid
c) [x] acidul fosfatidic
d) [ ] CDP-diglicerid
e) [ ] acidul fosforic

283.La eicosanoizi se referă:


a) [x] tromboxanii
b) [ ] endotelinele
c) [ ] endorfinele
d) [x] prostaciclinele
e) [x] leucotrienele

284.LDL :
a) [x] contin apoB100
b) [ ] procentul colesterolului este foarte mic
c) [ ] se formează în plasmă din chilomicroni
d) [ ] se sintetizează în enterocite
e) [x] transportă colesterolul spre tesuturi

285.Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare, deoarece:


a) [x] asigură aprovizionarea cu acizi graşi esenţiali
b) [x] asigură absorbţia vitaminelor liposolubile
c) [ ] servesc ca sursă de substanţe proteice
d) [ ] participă la sinteza nucleotidelor
e) [ ] sunt sursă de intermediari pentru sinteza bilirubinei

286.Lipidele sunt:
a) [ ] substanţe organice solubile în apă
b) [ ] substanţe neorganice solubile în apă
c) [x] substanţe organice solubile în solvenţi organici
d) [ ] omogene după structură
e) [x] substanţe organice insolubile în apă

287.Mecanismele de absorbtie ale lipidelor în tractul gastro-intestinal:


a) [x] acizii graşi cu catenă scurtă şi glicerolul - prin difuzie simplă
b) [ ] acizii graşi cu catenă lungă şi 2-monogliceridele - prin transport activ
c) [x] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie micelară
d) [ ] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie facilitată
e) [ ] acidul fosfatidic - prin transport pasiv

288.Obezitatea:
a) [ ] se caracterizează prin acumulare excesivă de fosfolipide în ţesutul adipos
b) [ ] este cauzată de hiperinsulinism
c) [x] activitatea enzimei trigliceridlipaza este scăzută
d) [x] predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II
e) [ ] este prezentă în hipertiroidie

289.Oxidarea acizilor graşi polinesaturaţi necesită:


a) [x] prezenţa cis-Δ3-trans-Δ2-enoil-CoA-izomerazei
b) [ ] prezenţa trano moleculă de FAD suplimentară
c) [ ] o moleculă de HSCoA suplimentară
d) [ ] o moleculă de NAD+ suplimentară
e) [ ] randamentul energetic este acelaşi ca şi la oxidarea acizilor graşi saturaţi
290.Pentru organismul uman sunt esenţiali următorii acizi graşi:
a) [ ] lignoсeric
b) [ ] oleic
c) [ ] palmitoleic
d) [x] linolenic
e) [x] linoleic

291.Precursorul eicosanoizilor:
a) [ ] acidul arahic
b) [x] acidul arahidonic
c) [ ] acidul linolenic
d) [ ] acidul fosfatidic
e) [ ] acidul behenic

292.Prima spiră de sinteză a acizilor graşi saturaţi cu număr par de atomi de carbon:
a) [ ] foloseşte 2 molecule de malonil-ACP
b) [x] utilizează 2 molecule de NADPH
c) [x] finalizează cu formarea butiril-ACP
d) [ ] finalizează cu formarea unui compus alcătuit din 5 atomi de carbon
e) [ ] utilizează 2 molecule de FAD

293.Produşii dehidrogenării acil-CoA ( primei reactii a beta-oxidării acizilor graşi) sunt:


a) [ ] acil-CoA + NADH + H+
b) [x] trans-enoil-CoA + FADH2
c) [ ] cetoacil-CoA + FADH2
d) [ ] hidroxiacil-CoA + NADPH + H+
e) [ ] trans-enoil-CoA + NADH + H+

294.Produşii reacţiei a 3-a a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această reacţie:


a) [ ] beta-hidroxiacil-CoA + NADH betahidroxiacil-CoA dehidrogenaza
b) [ ] trans-enoil-CoA + H2O transacilaza
c) [x] beta-cetoacil-CoA + NADH + H+ hidroxiacil-CoA dehidrogenaza
d) [ ] beta-oxoacil-CoA + FADH2, hidroxiacil-CoA dehidrogenaza
+
e) [ ] tioacil-CoA + NADH + H tioesteraza

295.Produsul reacţiei a doua a beta-oxidării acizilor graşi:


a) [ ] enoil-CoA + H2O
b) [ ] beta-hidroxiacil-CoA + NADH + H+
c) [x] beta-hidroxiacil-CoA
d) [ ] acil-CoA + NADH + H+
e) [ ] cetoacil-CoA

296.Proprietătile principale ale membranei:


a) [ ] simetria
b) [x] fluiditatea
c) [x] asimetria
d) [ ] imobilitatea componentelor
e) [ ] monostratul lipidic

297.Proteinele membranelor biologice:


a) [x] pot fi superficiale, semiintegrale sau integrale
b) [x] formează legături atât cu lipidele, cât şi cu glucidele membranare
c) [ ] posedă numai capacitate de mişcare laterală
d) [x] îndeplinesc funcţiile de transport transmembranar, recepţie, comunicare intercelulară,
antigenică
e) [ ] sunt precursori ai mesagerilor secunzi hormonali:AMPc; GMPc, Ca 2+

298.Reacţia de reducere a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):


a) [x] ca donator de hidrogeni se utilizează NADPH
b) [ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în enoil-ACP
c) [x] beta-cetoacil-ACP este redus la beta-hidroxiacil-ACP
d) [ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în acil-ACP
e) [ ] ca donator de hidrogeni se utilizează NADH

299.Reacţia de sinteză a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):


a) [x] este reacţia de condensare a acetilului cu malonilul
b) [ ] este reacţia-cheie reglatoare a biosintezei acizilor graşi
c) [ ] este însoţită de consumul unei molecule de CO2
d) [x] este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACP sintaza
e) [ ] este catalizată de enzima tiolaza

300.Reacţia reglatoare în sinteza colesterolului este:


a) [ ] generarea acetoacetil-CoA
b) [ ] formarea beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA (HMG-CoA)
c) [ ] ciclizarea scualenului
d) [ ] formarea 5-pirofosfomevalonatului
e) [x] sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA

S-ar putea să vă placă și