Sunteți pe pagina 1din 21

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Întocmit conform Anexei 1 la Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la


incendiu şi protecţie civilă aprobata cu Ord. M.A.I nr. 129 / 2016

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI SAU AMENAJARII

1.1. DATELE DE IDENTIFICARE


A. DENUMIRE Imobil locuinte colective S+P+5E/9E

BENEFICIAR Stan Liviu Nicolae

ADRESA b-dul Timisoara nr. 101T, sector 6, Bucuresti


B PROFILUL DE ACTIVITATE locuințe
.
PROGRAMUL DE LUCRU AL 24 ore/zi.
OBIECTIVULUI
1.2. DESTINATIA
Functiunea principala locuire
Functiuni secundare parcaj subteran
Functiuni conexe spatii tehnice
1.3. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA
A. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI C–
(cf. Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, NORMALA
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997)
B CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI III - conform
. P 100-1/2013
1.4. PARTICULARITATI SPECIFICE CONSTRUCTIEI / AMENAJARII
A. Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei/ amenajarii privind:
a) tipul cladirii
(i) civilă: înaltă, foarte înaltă, cu săli construc ție civilă de locuit
aglomerate etc.;
(ii) de productie sau depozitare: de tip nu
obisnuit, monobloc, blindată etc.;
(iii) cu functiuni mixte; nu
b) regimul de inaltime si volumul constructiei
Regim de inaltime S+P+5E/9E
Volum subteran 6 614,70 mc
Volum suprateran 26 891,10 mc
c) arie construita (Ac) si desfasurata (Ad) cu principalele destinatii
Arie construita subterana 2 067,10 mp
Arie construita supraterana 792,40 mp
Arie desfasurata subterana 2 067,10 mp
Arie desfasurata supraterana 8 963,70 mp
Principalele destinatii

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 1


Subsol - casa scarii si hol de acces pentru locatari scara 1 – 24,60 mp
- sas – 3,50 mp
- casa scarii si hol de acces pentru locatari scara 2 – 25,30 mp
- sas – 3,60 mp + sas – 2,60 mp
- camera pentru pompele de incendiu – 10,00 mp si s.a.s. – 2,80 mp
- grup pompare menajer si hidrofor (gospodarie de apa) – 5,70 mp si s.a.s. – 3,00
mp
- rezerva intangibila de apa 172,30 mc pentru hidranti interiori si exteriori–
58,70 mp
- rezerva de apa 5,60 mc pentru consum menajer – 16,80 mp
- camera separator de hidrocarburi – 6,40 mp si s.a.s. – 3,30 mp
- bazin de retentie 22,80 mc – 7,60 mp
- sas – 3,90 mp
- grup electrogen pentru pompele de incendiu – 9,90 mp
- camera curatenie – 5,40 mp
- Camera Securitate Incendiu – 3,80 mp
- Adapost de aparare civila:
o sas 1– 3,10 mp
o sas 2– 3,10 mp
o incapere de adapostit – 223,30 mp
- spatiu destinat parcajului auto 89 locuri – 1395,30 mp
- scara evacuare exterior – 7,80 mp

Parter Scara 1 Sc = 361,90mp


- windfang – 6,60 mp
- hol de intrare/receptie – 11,20 mp
- nod vertical – 21,30 mp
- coridor de acces pentru apartamente – 21,00 mp
5 apartamente de 1, 2 si 3 camere
Scara 2, cota 0.00: Sc = 430,50mp
- windfang – 7,80 mp
- hol de intrare/receptie – 19,00 mp
- nod vertical – 17,90 mp
- coridor de acces pentru apartamente – 25,00 mp
4 apartamente de 2 si 3 camere
Etaj 1-5 Scara 1, cota 3.00/6.00/9.00/12.00/15.00: Sc = 447,80mp
- nod vertical – 21,30 mp
- coridor de acces pentru apartamente - 24,30 mp
cate 8 apartamente de 1, 2 si 3 camere
scara 2, cota 3.00/6.00/9.00/12.00/15.00: Sc = 571,50mp
- nod vertical – 17,90 mp
- hol de nivel – 13,30 mp
- coridoare de acces pentru apartamente – 25,00 mp + 5,80 mp;
cate 8 apartamente de 1, 2 si 3 camere
Etaj 6-9 scara 1, cota 18.00/21.00/24.00/27.00: Sc = 447,80mp
- nod vertical – 21,30 mp
- coridor de acces pentru apartamente - 24,30 mp
cate 8 apartamente de 1, 2 si 3 camere
scara 2, cota 18.00/21.00/24.00/27.00: Sc = 320,90mp
- nod vertical – 17,90 mp
- hol de nivel – 13,30 mp
- coridor de acces pentru apartamente – 17,90 mp;
cate 4 apartamente de 2 si 3 camere
d) nr. compartimente de incendiu si ariile acestora

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 2


Ansamblul este constituit din două compartimente de incendiu
COMPARTIMENT 1 - subteran
 Spatiu parcaj subteran, casele scărilor şi ale lifturilor, sasuri, spatii tehnice
– Suprafata subsol = 2 067,10 mp - din care parcaj subteran 1395,30 mp
– Volumul subteran = 6 614,70 mc
COMPARTIMENT 2 –suprateran
– Suprafata construita = 792,40 mp
– Volumul suprateran = 26 891,10 mc
e) precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori
- subsol: 89 (locuri de parcare) x 0,15 x 2 = 27 persoane (ocazional)
Scara 1
- parter = 15 persoane
- etaj 1 -5 = 11 persoane x 5 =55 persoane
- etaj 6-9 = 9 persoane x 4 =36 persoane
Total scara 1: 106 persoane
Scara 2
- parter = 6 persoane
- etaj 1 -5 = 12 persoane x 5 =60 persoane
- etaj 6-9 = 9 persoane x 4 = 36 persoane
Total scara 2: 102 persoane
TOTAL 208 persoane
f) prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora
In cladire locuiesc atat persoane care se pot evacua singure (valide), cat si persoane cu
handicap pentru care sunt asigurate masurile specifice (platforma electrica adiacenta
parapetului scarii de acces la parter / intrare si lift de la parter la nivelurile superioare)
g) capacitati de depozitare sau adapostire
Adapost ALA pentru 223 persoane
h) caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante periculoase, potrivit
clasificarii din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major
în care sunt implicate substante periculoase
Nu este cazul
i) numarul cailor de evacuare
Subsol: 3 cai de evacuare
Niveluri supraterane: O cale de evacuare/tronson
B Precizari privind instalatiile utilitare aferente constructiei (instalatii de incalzire,
. ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare si componentele lor din care rezulta
ca nu contribuie la initierea, dezvoltarea si propagarea incendiului, iar in cazul unui
incendiu se asigura conditii pentru evacuarea persoanelor)

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 3


INSTALATII SANTIARE
Statia de hidrofor menajer va cuprinde :
- vas tampon deschis de 2000 l 2 buc = 4000 l complet echipate cu robinet cu flotor,
preaplin, golire, stuturi alimentare
- grup de pompare automatizat , cu tablou de comanda compus din 2 pompe
multietajate cu functionare in cascada
Pompele sunt montate pe suport antivibrator avand colectorul de aspiratie si cel de refulare
realizate din otel inox, avand montate presostate , manometre, robineti cu inchidere pe sfera,
clapete de retinere etc. Tabloul de comanda al grupului realizeaza functionarea in sistem
automatizat, , semnalizare vizuala in caz de avarie, functionarea pompelor in cascada pe
masura consumului, cu rotatia in timp a acestora
Grupul de pompare este echipat cu un vas de hidrofor de 100 l.
- accesorii la statiile de hidrofor: filtru mecanic grosier in forma de Y pe alimentarea
vasului tampon, robineti cu inchidere pe sfera, clapete de retinere. Se recomanda si montarea
suplimentara a unui filtru cu autocuratire. Daca apa din retea, conform buletinului de analiza,
nu indeplineste conditiile solicitate de beneficiar se recomanda montarea de statii de tratare,
dedurizatoare etc
La statia de hidrofor se va realiza si un by- pass, pentru alimentarea consumatorilor direct de
la reteaua publica, pentru situatia de avarie sau de curatire a statiei de hidrofor.
Distributiile de apa rece si calda se vor realiza in pardoseala fiecarui nivel, conductele fiind
izolate.
Legaturile la obiectele sanitare se vor monta ingropat in tencuiala sau in pardoseala si vor fi
izolate.
Fiecare apartament va avea propria microcentrala termica . Apa calda se va
prepara cu boilerul incorporat fiecarei microcentrale termice .
Schema finala de montaj si automatizare a echipamentelor montate va fi pusa la
dispozitie de firma furnizoare de utilaje.

In spatiile desemnate ALA din subsol, se va realiza alimentarea cu apa de la conducta de


distributie apa rece a cladirii si se vor monta in SAS-uri cate un robinet de inchidere imediat
dupa intrare, iar in tamponul grupului sanitar un robinet dublu serviciu ½”.

INSTALATII DE TERMOVENTILATII
Sursa de căldură este cate o centrală termică de 24kW pentru fiecare apartament, murala, cu
tiraj fortat, cu camera de ardere inchisa in condensatie, cu preparare apa calda menajera cu
prioritate, de capacitati specifice fiecarui spatiu de locuit in parte.
Centralele termice vor fi amplasate in bucataria spatiului de locuit, pe peretele dinspre exterior.
Centrala termica este cu aprindere electronica, tiraj fortat si camera de ardere inchisa, in
condensatie.
Centrala termica este prevazuta cu detector pentru gaze naturale cu prag de sensibilitate 2%
si vana electromagnetica montata in exterior pe circuitul de gaze al cazanului.
Evacuarea gazelor arse de la cazan se va face prin intermediul unui kit de evacuare gaze arse
si admisie aer proaspat necesar pentru ardere.
Evacuarea condensului se face la canalizarea de la bucatarie sau la o coloana independenta.
Conform I 13/02 art. 5.33 si 5.34 trecerea conductelor prin pereti se va face astfel incat sa se
tina seama de reglementarile de siguranta la foc cat si la necesitatea miscarii libere a
conductelor datorita dilatarii. La trecerea prin pereti conductele se vor monta in tuburi de
protectie sau piese speciale care sa permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si
sa asigure protectia mecanica a conductelor izolate – art. 16.9.
Partea superioara a mansoanelor montate in pardoseala in incaperi de bai sau bucatarii va
depasi nivelul cu 2-3 cm.

INSTALATII ELECTRICE:

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 4


2. RISCUL DE INCENDIU (conform reglementarilor tehnice specifice)

A. IDENTIFICAREA SI STABILIREA NIVELURILOR DE RISC DE INCENDIU SE FAC POTRIVIT


REGLEMENTARILOR TEHNICE SPECIFICE, LUANDU-SE ÎN CONSIDERARE
a) densitatea sarcinii termice
Determinarea densitatii sarcinii termice s-a efectuat conform STAS 10903/2, avand ca baza de
calcul evaluarea tipurilor si cantitatilor de produse si materiale din procesul tehnologic si din
depozite, pe baza datelor furnizate de beneficiar

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 5


Parcare subterana 89 autoturisme – 1395,30 mp
Masa C Q unitar Q total
material unitara (Mj/Kg) (Mj) buc (Mj) DST (Mj/mp)
loc parcare

benzine (motorine) 30 46,65 1399,5 89 124555.5


cauciuc 30 41,85 1255,5 89 111739.5

materiale plastice 300 46 13800 89 1228200


cabluiri, tuburi,
aparate 10 46 460 89 40940
total sarcina termica parcare subterana 1505435 1078.9 MJ/mp

Apartament – risc mic de incendiu

Masa C Q unitar Q total


buc DST (Mj/mp)
unitara (Mj/Kg) (Mj) (Mj)
obiect material
living + bucatarie 45.35
scaun lemn 2 19.25 38.50
poliuretan 1 33.5 33.50
total 72.00 6 432.00
mobilier lemn 200 19.25 3850.00 1 3850.00
dulapuri lemn 40 19.25 770.00 1 770.00
fotoliu lemn 10 19.25 192.50
poliuretan 5 33.5 167.50
textile 5 16.3 81.50
total 441.50 6 2649.00
textile 120 16.3 1956.00 1 1956.00
parchet lemn 200 19.25 3850.00 1 3850.00
scaun lemn 2 19.25 38.50
poliuretan 1 33.5 33.50
total 72.00 4 288.00
cabluri,
670 1 670
tuburi mase plastice 20 33.5
diverse materiale plastice 5 46 230 1 230
total sarcina termica living+bucatarie 12497 14695 324.04 MJ/mp
dormitor 12.80 mp
pat lemn 20 13.8 276.00
poliuretan 10 33.5 335.00
total 611.00 1 611.00
dulap lemn 40 19.25 770.00 1 770.00
textile 40 16.3 652.00 1 652.00
parchet lemn 53 19.25 1020.25 1 1020.25
mobilier lemn 25 19.25 481.25 1 481.25
cabluri,
100.5 1 100.5
tuburi mase plastice 3 33.5
total sarcina termica dormitor 4246 3635 283.98 MJ/mp
dormitor 14.00 mp
pat lemn 20 13.8 276.00
poliuretan 10 33.5 335.00
total 611.00 1 611.00
dulap lemn 40 19.25 770.00 1 770.00
textile 40 16.3 652.00 1 652.00
parchet lemn 53 19.25 1020.25 1 1020.25

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 6


b) Clasele de reactie la foc
(cf. Regulamentului aprobat prin Ordinul comun MTCT si MIRA nr. 1.822/394/2004 completat si
modificat prin Ordin MDLPL nr. 269/2008 si Ordin MIRA nr. 431/2008)
Clasificarea produselor si/sau materialelor pentru constructii pe baza performantelor de reactie la
foc, a fost stabilita astfel:
– fara incercari preliminare, pentru produse si/sau materiale cf. ANEXE 1 si 2 la Regulament
– prin concordanta intre clasele de combustibilitate ale materialelor si/sau produselor (cf.
agremente tehnice) si clasele de reactie la foc cf. tabel 8 OMIRA 431/08
– prin concordanta intre clasele de combustibilitate ale materialelor si/sau produselor (cf.
agremente tehnice) si clasele de reactie la foc cf. tabel 8 OMIRA 431/08
Produse pentru constructii (inclusiv pardoseli si termoizolatii pentru tubulatura liniara)
– beton armat, metal, zidarie de caramida, BCA sau blocuri gips (Multigips) – A1 cf. anexa 1
Regulament
– panouri gipscarton neperforate (9,5mm, 12,5mm gros.) – A2 – s1, d0, cf. incercari producator
fixate direct pe un substrat solid A2-s1, d0 sau/si mecanic pe o substructura metalica
– termoizolatii vata minerala – A1 cf. anexa 1 Regulament
– termoizolatii polistiren expandat ignifugat EPS (100mm) – B s2,d0 cf. raport de clasificare
– pardoseli gresie, piatra naturala - A1FL cf. anexa 1 Regulament
– pardoseli parchet, mocheta - CFL cf. anexa 1 Regulament
Materialele si substantele utilizate cf. tabel 6.2.19. – P 118/99
– mobilier si materiale necesare activitatii A1 – F
c) sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea
Sursele potentiale de aprindere care conduc la aparitia si dezvoltarea unui incendiu in cladire,
pot fi:
– surse de aprindere cu flacara (ex.: flacara de chibrit, aparat de sudura etc.);
– surse de aprindere de natura termica (ex.: obiecte incandescente, caldura degajata de
aparate termice etc.);
– surse de aprindere de natura electrica (ex.: arcuri si scantei electrice, scurtcircuit, electricitate
statica, efect termic al curentului electric);
– surse de aprindere de natura mecanica (ex.: scantei mecanice, frecare);
– surse de aprindere naturale (ex.: caldura solara, trasnet);
– surse de autoaprindere (de natura chimica, fizicochimica si biologica);
– surse de aprindere datorate exploziilor (datorare scaparilor de gaze: metan, biogaz) si
materialelor incendiare;
– surse de aprindere indirecte (ex.: radiatia unui focar de incendiu).
– Imprejurarile (conditiile) preliminate care pot determina si / sau favoriza initierea, dezvoltarea si
/ sau propagarea unui incendiu intr-o cladire, pot fi:
– instalatii si echipamente electrice defecte ori improvizate;
– receptori electrici sub tensiune, nesupravegheati;
– sisteme si mijloace de incalzire defecte, improvizate ori nesupravegheate;
– fumatul in locuri cu pericol de incendiu;
– sudarea si alte lucrari cu foc deschis, fara respectarea regulilor si masurilor specifice de P.S.I.;
– neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operatiilor si lucrarilor de reparatii si intretinere a
masinilor si aparatelor cu piese in miscare;
– defectiuni tehnice de constructii-montaj;
– defectiuni tehnice de exploatare;
– nereguli organizatorice;
– explozie urmata de incendiu;
– avarie urmata de incendiu;
– trasnet si alte fenomene naturale;
– actiune intentionata ("arson”) etc.
NIVELURILE RISCULUI DE INCENDIU

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 7


B In baza activitatii desfasurate, a caracteristicilor de ardere a materialelor si substantelor utilizate,
. prelucrate, manipulate sau depozitate si densitatea sarcinii termice, conform art. 2.1.1. – 2.1.7.
din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118/99, s-au stabilit urmatoarele
niveluri de risc/categorii de pericol de incendiu:
PARCARI Risc mare de incendiu
BUCATARII, GRUP ELECTROGEN, TABLOU Risc mijlociu de incendiu
ELECTRIC GENERAL
RESTUL SPATIILOR Risc mic de incendiu
CONCLUZIE Compartiment subteran: deoarece spatiile cu risc mare depasesc
30% din volumul compartimentului: RISC MARE DE INCENDIU
Compartiment suprateran: Deoarece spatiile cu risc mare nu
depasesc 30% din volumul constructiei: RISC MIC DE INCENDIU

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

3.1. STABILITATEA LA FOC


Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de aparare impotriva
incendiilor si reglementarilor tehnice, in functie de:
a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (in special a celor portante sau cu
rol de compartimentare)
PARCAJ SUBTERAN
Element Clasa de Rezistenta la Alcatuire constructiva
reactie la foc foc minima
minima
Stalpi, coloane A1 R 180 beton armat
Pereti portanti A1 REI 180 beton armat
Pereti interiori neportanti A1 si A2 s1,d0 EI 120 zidarie caramida
Pereti exteriori neportanti A1 EI 15 beton armat
Grinzi, nervuri A1 R 120 beton armat
Plansee A1 si A2 s1,d0 REI 120 beton armat cu termoizolatie vata
minerala
CONSTRUCTIE SUPRATERANA
Element Clasa de Rezistenta la Alcatuire constructiva
reactie la foc foc minima
minima
Stalpi, coloane A1 R 120 beton armat
Pereti interiori neportanti A1, EI 30 Zidarie caramida si pereti
B s3d1 gipscarton
Pereti exteriori neportanti A1, EI 15 zidarie din cărămidă +
Bs3d1 termosistem cu polistiren clasa
Bs3d1
Grinzi, nervuri A1 R 30 beton armat
Plansee, acoperisuri terasa A1 REI 30 beton armat
b) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu
Construc ția subterană (compartiment subteran de incendiu) se incadreaza in nivelul II de
stabilitate conform prevederilor art. 23 din NP 127-2009, iar construc ția supraterană îndeplinește
condi ț iile pentru gradul II de rezistenta la foc conform prevederilor tab. 2.1.9 din P 118-99.
3.2. LIMITAREA APARITIEI SI PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI IN INTERIORUL
CONSTRUCTIEI

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 8


a) elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de protectie a
golurilor functionale din acestea;
Compartimentele subterane de incendiu (parcaj) se separa de cele supraterane şi de alte spaţii din
subsol prin pereţi antifoc A1 REI sau EI 180’ si planşee A1 REI 120’. Accesul către alte spaţii se
face prin sasuri tampon ventilate în suprapresiune avand usi EI 60-C fiecare, pentru acces la
nodurile de circulatie (ascensor si casa de scara).
b) măsurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termică
estimată în constructie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului
de incendiu si în afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a
golurilor din acestea, precum si posibilitatea de întrerupere a continuitătii golurilor din
elementele de constructii;
Statia de pompare şi rezerva de apă (subsol)
- Pereţi REI 180
- Uşa Acces exterior sis prin sas tampon ventilat in suprapresiune cu usi
EI90C
- Plansee REI90
Grup electrogen (subsol)
- Pereţi REI 180
- Uşa Acces exterior şi interior prin sas tampon ventilat în suprapresiune si uşi
EI 90 C fiecare
- Plansee REI90
Tablou electric general – se afla la nivelul parterului cu acces direct din exterior
- Pereţi REI 180
- Uşa Acces exterior şi uşă interioară EI 90 C
- Plansee REI90
Camera ECS (subsol)
- Pereţi REI 60
- Uşa Uşă interioară EI 30 C
- Plansee REI60
Parcaj
- Finisajele interioare ale peretilor si plafoanelor parcajului subteran pentru autoturisme se
realizeaza din materiale clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0.
- Izolatiile termice sau acustice ale peretilor si tavanelor parcajului subteran vor fi realizate din
materiale clasificate cel putin clasa de reactie la foc A2-s1, d0 si la plansee A2FL-s1.
- Pardoselile parcajului subteran au pante pentru ca apa si orice lichide raspandite accidental
sa se scurga catre canalizari prevazute cu sifoane de pardoseala si separatoare de
hidrocarburi, sau alt sistem acceptat.
- Stratul de uzura al pardoselilor parcajului subteran va fi realizat din materiale cel putin clasa
de reactie la foc A2FL-s1.
 Pere ții ghenelor pentru instala ții vor fi rezisten ți la foc A1 (C0) EI 60, iar gurile de vizitare
se protejează cu capace rezistente la foc A1 (C0) EI 30 (conform articol 103, (2)/NP127-
2009)
 Trecerile canalelor și ghenelor prin elemente de construc ție REI sau EI vor avea aceeași
rezisten ță cu acestea (conform articol 104, (1),(2)/NP127-2009).
 Etanșarea golurilor din jurul conductelor sau pere ții ghenelor pentru instala ț ii vor fi
rezisten ți la foc A1 (C0) EI 120, iar gurile de vizitare se protejează cu capace rezistente la
foc A1 (C0) EI 60 (conform articol 104, (3)b)/NP127-2009).
Accesul catre casa scarii si lift în cadrul parcajului subteran
- se face prin sas tampon ventilat in suprapresiune echipat cu pere ț ii EI 180, iar ușile EI 60-
C cu lă țimea de 90cm, fiecare
Casa scării subterane
– Pere ți EI 120 (nivel II de stabilitate la incendiu)

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 9


– Rampele și palierele A1 REI 60
– Rampele subterane separate de rampele supraterane cu pereti EI 120 prevăzu ți cu gol
func ț ional dispus la nivelul parterului / palierului intermediar dintre parter și nivelul subteran
protejat cu ușă EI 90-C.
Niveluri supraterane (locuinte)
– Pere ții de la casa de scării - min. A1 (C0), EI 150 – zidărie de cărămidă
– Pere ții intre apartamente - min. A1 (C0), EI 60 – zidărie de cărămidă
c) sistemele de evacuare a fumului si, după caz, a gazelor fierbinti
Prevederi generale
S-au considerat 2 compartimente de incendiu unul subteran si unul suprateran.
In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau
extinderea incendiului pe timpul executiei si exploatarii conform normativelor in vigoare: P118 -99;
NP127–2009; SR EN 12101-6/AC; SR EN 12101-5/AC; SR EN 12101-3.
Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul
lucrarii conform “Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora” – C300-94.
Timpul de alarmare (intervalul scurs de la izbucnirea incendiului pâna la semnalarea
acestuia printr-un sistem (dispozitiv) automat de detectare-alarmare sau de catre o persoana) este
preconizat a fi foarte scurt – 10 secunde. Acest lucru este posibil datorita performantelor ridicate ale
centralei de detectare si semnalizare implicit ale barierelor de fum si ale detectorilor din spatii.
Retransmiterea semnalului va fi dublata de apelul telefonic efectuat din dispeceratul de
supraveghere al firmei beneficiare catre dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.
Nivelul de performanta al mijloacelor de transmisiuni este deosebit de ridicat, nepunându-se
problema nefunctionarii sau functionarii defectuoase a acestuia.
Pentru detectia si alarmarea in caz de incendiu se prevăd senzori de detectie fum conectati
la Centrala de Incendiu.
La Centrala de Incendiu se contectează si clapetele anti-foc cu micro-switch codificate si
localizabile in sistem. Clapetele antifoc cu servomotor vor fi actionate de Centrala de Incendiu. In
caz de incendiu toate sistemele de ventilare/climatizare din cladire se opresc automat.
La nivelurile cladirii unde a fost detectat incendiul sunt anclansate automat sistemele de
desfumare.
Conform P- 118, toate casele de scari subterane si supraterane, toate tampoanele, si toate
căile de evacuare definite ca atare in Proiectul de Arhitectură si Scenariul de Rezistentă la Foc vor
fi prevăzute cu sisteme de desfumare.
Evacuarea fumului (desfumarea) spaţiilor şi încăperilor subterane (subsol), se asigură
independent de cel al nivelurilor supraterane.
• casa scarii de evacuare inchisa subterana va fi pusa in suprapresiune fata de incaperile
adiacente cu un limitator de presiune integrat ca urmare presiunea nu va creste peste limita
maxima admisa – 50Pa.
• casa scarii de evacuare supraterana desfumarea se va face natural,prin trape de
evacuare a fumului amplasate la partea superioara a caselor de scara in suprafata de 5% din aria
construita a scarii, min. 1,00 mp fiecare, conf. art. 3.5.2.; 3.5.3. P 118/910. iar introducerea
aerului in casa scarii se face natural.
• Incaperile tampon se presurizeaza cu aer proaspat astfel incat la deschiderea usii de
acces viteza aerului in usa sa fie de 0.75m/s.
Gurile de introducere a aerului vor fi amplasate cu latura superioara la maxim 1m fata de
pardoseala iar viteza de introducere a aerului va fi de maxim 5m/s. Gurile de evacuare a fumului
vor fi amplasate cu latura inferioara la minim 1.8m fata de pardoseala.
• raportul dintre latura mica si latura mare a unei guri (deschideri) de introducere sau
evacuare va fi de cel mult 2, precum si tubulaturile.
• tubulaturile de evacuare a sistemului de desfumare se vor executa din tabla zincata si se
vor izola cu material rezistent la foc (Ex: ridurit) 2h la temperatura de 300 0C.
• Conform P118/99 si III.C.2.8.5., 2.8.9 - Ventilatoarele pentru evacuarea fumului vor fi
rezistente la 2h min, la temperatura de 300 0C.

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 10


Canalele si ghenele care strapung peretii sau planseele de separare ale nivelelor si care
constituie comunicari cu spatii invecinate vor fi realizate din materiale C0; RF > 2h, prevazute in
dreptul trecerilor cu clapete / voleti antifoc.
Canalele de evacuare a fumului care traverseaza incaperi cu alte destinatii decat cele
pentru care au fost prevazute vor avea peretii C0, RF cf. rezistentelor la foc ale planseelor sau
peretilor traversati cf. art 2.5.3. – P118/910.
La trecerea canalelor de ventilare prin pereti/plansee antifoc se vor prevedea in interiorul
acestora clapete antifoc cu rezistenta la foc egala cu cea a elementului traversat.
Pentru detectia si alarmarea in caz de incendiu se prevăd senzori de detectie fum conectati
la Centrala de Incendiu.
In momentul detectiei unui incendiu sunt anclansate automat sistemele de desfumare,
ventilatoarele de evacuare a fumului cat si voletii de introducere a aerului proaspat pentru
compensare, fiind comandate de catre centrala de incendiu.
Conform P118 Art. 2.2.25 Starea de functionare sau nefunctionare a ventilatoarelor
aferente desfumarii va fi semnalizata la serviciul de pompieri sau in alte locuri unde permanenta
este asigurata.

PARCAJ SUBTERAN
Potrivit Normativului NP 127 – 09, art. 111, la parcajele subterane pentru autoturisme se va asigura
evacuarii fumului in caz de incendiu prin sistemele independependente, astfel:
- admisie a aerului proaspat prin tiraj natural - organizat;
- evacuare a fumului prin tiraj mecanic;
Admisia de aer
Introducerea aerului se va face natural prin rampa de masini si deschideri special practicate in usile
de intrare in parcaj.
Evacuarea fumului
Conform NP 127:2009, parcajul subteran se va desfuma mecanic. Introducerea aerului se va face
natural si evacuarea aerului se va face mecanic (600 mc/h/ autoturism). Ventilatorul de extractie va
fi rezistent la 300 OC, 2h conform prevederilor SR EN 12101-3.
Parcajul subteran este prevazut pentru 89 de masini si nu adaposteste masini cu functionare cu
GPL.
Tubulatura de desfumare trebuie sa fie rezistenta la foc 2h, aceasta va evacua fumul peste terasa
cladirii prin intermediul unui ventilator.
Instalatia de ventilare va functiona in regim normal (treapta I de functionare a ventilatoarelor) pentru
evacuarea noxelor din parcare, urmand ca in cazul unui incendiu aceasta sa treaca in regim de
desfumare (treapta II de functionare a ventilatoarelor).
Sistemul de evacuare noxe / desfumare este prevazut cu 1 ramificatie din subsol catre coloana
principala prevazuta pe fatada, de aici noxele / fumul sunt extrase de un ventilator montat pe terasa
RF 300grdC / 2h ce functioneaza cu 2 viteze. Fumul si noxele din parcaj sunt preluate prin
intermediul a 2 ventilatoare tip jet fan, montate la plafonul subsolului, directionate catre ramificatia
si coloana prevazuta pe fatada.
Ventilatorul montat pe terasa va functiona:
- in sistem ventilare (1-viteza) noxe pentru un debit de 26 700mc/h / 450Pa (300mc/h * 89 masini)
- in sistem desfumare (2-viteza), evacure fum pentru un debit de 53 400mc/h / 900Pa
(600mc/h*89masini)
Pornirea sistemului in regim de ventilare se va face prin senzori de CO2 montati in parcaj sau din
centrala de incendiu in caz de incendiu.
Pentru detectia si alarmarea in caz de incendiu se prevăd senzori de detectie fum conectati la
centrala de Incendiu.
In parcaj nu vor avea acces automobilele care folosesc carburant GPL.
Solutie PRESURIZARE CASE DE SCARI SUBTERANE
Conform „P118” Art. 2.5.28 Pentru evitarea infundarii cu fum a caselor de scari de evacuare inchise,
desfumarea acestora se poate realiza prin tiraj natural-organizat sau prin punerea in suprapresiune
fata de incaperile adiacente cu care comunica. Evacuarea mecanica a fumului din casele de scari

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 11


nu sunt admise.
Din motive arhitecturale, solutia adoptata pentru casa scarii subterane este cu instalatie de
presurizare, in vederea impiedicarii patrunderii fumului catre casa scarii.
Debitul necesar presurizarii s-a calculat conform SR EN 12101 – partea 6 tinand cont de toate
pierderile prin elementele de constructie si prin neetanseitati conform cu procedura de calcul din
normativ.
Casa de scara subterana va fi pusa in suprapresiune fata de incaperile adiacente.
Pentru impiedicarea patrunderii fumului, se va introduce mecanic in suprapresiune aerul de
compensare.
Suprapresiunea in casa scarii presurizate va fi asigurata de ventilatorul de introducere care este
controlat de presostatul diferential montat in spatiul presurizat. Acesta masoara presiunea dinamica
dintre casa sacrii si incaperea invecinata.
Voletul se gaseste in pozitia de asteptare inchis.
Suprapresiunea realizata la usile inchise ale casei de scara, va fi de 50Pa. Debitul trebuie sa
asigure o viteza de cel putin 0,5m/s in dreptul usilor de acces la nivelul incendiat, considerand usile
inchise la celelalte niveluri, rezultand unde debit de 3600m3/h.
Se mentine o presiune de 50 Pa cu ajutorul unui presostat diferential montat pe peretele casei
scarii si conectat la ventilatorul aferent casei de scara.
Viteza aerului in tubulatura de ventilatie va fi de maxim 8m/s.
Solutie PRESURIZARE SASURI
Conform „P118” Art. 2.5.28 Pentru evitarea infundarii cu fum a sasurilor, desfumarea acestora se
poate realiza prin tiraj natural-organizat sau prin punerea in suprapresiune fata de incaperile
adiacente cu care comunica.
Din motive arhitecturale, solutia adoptata pentru sasurile subterane este cu instalatie de
presurizare, in vederea impiedicarii patrunderii fumului catre acestea.
Debitul necesar presurizarii s-a calculat conform SR EN 12101 – partea 6 tinand cont de toate
pierderile prin elementele de constructie si prin neetanseitati conform cu procedura de calcul din
normativ.
Sasurile subterane vor fi puse in suprapresiune fata de incaperile adiacente.
Pentru impiedicarea patrunderii fumului, se va introduce mecanic in suprapresiune aerul de
compensare.
Suprapresiunea in sasuri presurizate va fi asigurata de ventilatorul de introducere care este
controlat de presostatul diferential montat in spatiul presurizat. Acesta masoara presiunea dinamica
dintre casa sacrii si incaperea invecinata.
Voletul se gaseste in pozitia de asteptare inchis.
Suprapresiunea realizata la usile inchise ale casei de scara, va fi de 40Pa. Debitul trebuie sa
asigure o viteza de cel putin 0,5m/s in dreptul usilor de acces la nivelul incendiat, , rezultand unde
debit de 3600m3/h.
Se mentine o presiune de 40 Pa cu ajutorul unui presostat diferential montat pe peretele casei
scarii si conectat la ventilatorul aferent casei de scara.
Viteza aerului in tubulatura de ventilatie va fi de maxim 8m/s.
FUNCTIONARE INSTALATIE DE PRESURIZARE CASA SCARII SUBTERANE SI SASURI IN CAZ
DE INCENDIU
Pentru detectia si alarmarea in caz de incendiu se prevad, in locurile fara protectie cu sprinklere,
senzori de detectie fum conectati la Centrala de Incendiu.
Detectia de incendiu cat si actionarea voletului si ventilatorului de presurizare se regasesc in
proiectul de electrice.
Actionarea instalatiei de presurizare se face automat prin intermediul actionarii ventilatorului si
voletului de desfumare.
In parter s-au prevazut butoane de comanda manuala pentru sistemul de ventilare in
suprapresiune, acelasi sistem are si comanda automata.
Concomitent sunt actionate voletul / ventiltorul, aferente aerului de presurizare.
Conform P118 Art. 2.5.25 starea de functionare sau nefunctionare a echipamantelor aferente
desfumarii/presurizarii va fi semnalizata la serviciul de pompieri sau in alte locuri unde permanenta
este asigurata.

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 12


Solutie DESFUMARE CASE DE SCARA SUPRATERANE
Desfumarea se va realiza prin tiraj natural-organizat (introducere / evacuare naturala a aerului).
Circulatia aerului se va realiza prin introducerea naturala la partea inferioara a casei de scara – la
parter, iar evacuarea fumului, prin trape cu comanda manuala si automata amplasata la partea
superioara a casei de scara (etaj 10 - montaj orizontal). Trapa va avea o suprafata libera de 5% din
aria construita-utila a scarii pentru suprafata cea mai mare - PARTER, adica 4,73mp. Din motive
structurale au fost prevazute 4 trape cu o suprafata dimensiunile de 1200x1200mm (suprafata
libera fiind de 85%).
Comanda manuala si automata a acesteia va actiona in acelasi timp si sistemul de introducere a
aerului de compensare.
Sistemul de compensare aer pentru desfumare este natural prin intermediul a 2 voleti montati in
peretele exterior al casei de scara la parter cu dimensiunile de 1000x800mm pentru 55% din aerul
evacuat prin tapele de fum.
Butonul local de actionare manuala a sistemului de desfumare este amplasat in zona accesului in
casa de scara, la nivelul parterului.
FUNCTIONARE INSTALATIE DE DESFUMARE CASA DE SCARA SUPRATERANA IN CAZ DE
INCENDIU
Pentru detectia si alarmarea in caz de incendiu se prevad, in locurile fara protectie cu sprinklere,
senzori de detectie fum conectati la Centrala de Incendiu.
Actionarea instalatiei de desfumare se face automat prin intermediul actionarii trapelor si voletilor
de desfumare.
In parter s-au prevazut butoane de comanda manuala pentru sistemul de desfumare, acelasi
sistem are si comanda automata.
Conform P118 Art. 2.5.25 starea de functionare sau nefunctionare a echipamantelor aferente
desfumarii/presurizarii va fi semnalizata la serviciul de pompieri sau in alte locuri unde permanenta
este asigurata.

d) instalarea de bariere contra fumului

e) sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiului


Instalatie detectie si semnalizare
Hidranti interiori
Hidranti exteriori
f) masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale
de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc.
Nu este cazul
g) măsurile constructive pentru fatade si pentru împiedicarea propagării focului la părtile
adiacente ale aceleiasi clădiri.
Nu exista pereti cortina. Termosistemul fatadei va fi cu polistiren expandat ignifugat clasa Bs2d0
tencuit.
3.3. LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI LA VECINATATI
Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza:
a) distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile alternative
conforme cu reglementarile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi realizate:
Est Teren liber de constructii
Vest Teren liber de constructii
Nord Teren liber de constructii
Sud Teren liber de constructii
b) masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis, de
exemplu performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acoperis
Fa ț adele și acoperișul corespund performan ței corespunzătoare gradului II de rezistenta la foc.
o zidarie din cărămidă +termosistem cu polistiren 10cm clasa Bs3d1 - Pereții

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 13


exteriori neportanți – A1, EI 120 minute
o acoperiș tip terasă pe suport planseu din beton armat – A1 (C0)
c) după caz, măsuri de protectie activă
Nu este cazul
3.4. EVACUAREA UTILIZATORILOR
A. PENTRU CAILE DE EVACUARE A PERSOANELOR IN CAZ DE INCENDIU SE PRECIZEAZA
a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente
de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza
Scara exterioara
Scara din subsol care este exterioara se protejeaza cu pereti EI180 si usa EI30C
Scari interioare
Accesul catre casa scarii si lift în cadrul parcajului subteran
- se face prin sas tampon ventilat in suprapresiune echipat cu pere ț ii EI 180, iar ușile EI
60-C cu lă țimea de 90cm, fiecare
Casa scării subterane
– Pere ți EI 120 (nivel II de stabilitate la incendiu)
– Rampele și palierele A1 REI 60
– Rampele subterane separate de rampele supraterane cu pereti EI 120 prevăzu ți cu
gol func ț ional dispus la nivelul parterului / palierului intermediar dintre parter și nivelul
subteran protejat cu ușă EI 90-C.
Niveluri supraterane (locuinte)
– Pere ții de la casa de scării - min. A1 (C0), EI 150 – zidărie de cărămidă
b) masuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de
presurizare si alte sisteme de control al fumului
Descrise la cap 3.2.c din perzentul document
c) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise,
cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.
Scara exterioara (din subsol) si 2 scari interioare închise, în 4 rampe, cu trepte egale realizate
din beton armat A1 (C0) R 60 minute
d) geometria cailor de evacuare: gabarite - latimi, inaltimi, pante etc.
Toate caile de evacuare au latime libera mai mare de 1,00 m si inaltime libera mai mare de
2,10m
e) timpii/lungimile de evacuare
pentru parcajul subteran
 evacuare într-o singură direcţie: valoare normată 25m / 63s - valoare obtinuta 19m/48
sec
 evacuare în 2 direcţiii: valoare normată 40m / 100s - valoare obtinuta 24,20m/61 sec
pentru apartamentele de locuit
 valoare normată 25m/ 63sec- evacuare într-o singură direcţie (coridor înfundat) -
10m/25 - valoare efectivă intr-o direc ție
f) numarul fluxurilor de evacuare
- subsol: = 27 persoane 1 flux necesar
- scara 1 max 15 persoane/nivel = 1 flux necesar
- scara 2 max 12 persoane/nivel = 1 flux necesar -
g) existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica
de rezerva

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 14


- Iluminat de securitate pentru evacuare si marcare hidranti interiori
Corpurile de iluminat pentru evacuare s-au amplasat incat sa asigure un nivel de iluminare
adecvat, langa fiecare usa de iesire folosita in caz de urgenta, la fiecare schimbare de directie.
De-a lungul cailor de evacuare distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa
fie de maxim 15 m.
Conform art. 7.23.73 din Normativul I7-2011, iluminat de securitate pentru evacuare trebuie sa
functioneze permanent cat timp exista personal in cladire.
Corpurile de iluminat pentru evacuare din cladire si marcarea hidrantilor trebuie sa respecte
recomandarile din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite
prin H.G. nr. 971 / 2006, SR ISO 3864 (simboluri grafice : "EXIT", "HIDRANT", etc.).
Se vor folosi luminoblocuri cu acumulatori marcate "EXIT" pentru evacuare si "HIDRANT"
pentru marcarea hidrantilor interiori.
Corpurile de iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori se amplaseaza in afara hidrantilor
(deasupra sau alaturi) la maximum 2 metri.
Timpul de functionare pe acumulatori la corpurile de iluminat pentru evacuare si marcare
hidranti va fi de 1 ora, avand in vedere ca este o cladire cu parcaj subteran tip P1.
Circuitele de iluminat pentru alimentare corpuri de evacuare si marcare hidranti se alimenteaza
din tabloul de iluminat de siguranta TIS.
- Iluminat de securitate impotriva panicii
Conform art. 7.23.9.1 din Normativul I7 / 2011, avand in vedere ca exista sali de peste 60 m 2,
s-a prevazut iluminat de securitate impotriva panicii.
S-au prevazut corpuri de iluminat cu 2 tuburi fluorescente de 36 W, tip FIDA-05-236 W, cu kit
de emergenta care are autonomie 3 ore si care da posibilitatea intrarii automate dupa caderea
tensiunii din retea.
Circuitele de iluminat de securitate impotriva panicii sunt alimentate din tabloul de iluminat de
siguranta TIS si se vor executa in cablu rezistent la foc 90 minute, tip NHXH – FE 180 / E90.
Iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale din mai multe
locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii, conform art. 7.23.9.3 din Normativul I7-
2011.

- Iluminat pentru continuarea lucrului


Conform Normativului I7-2011, s-a prevazut iluminat pentru continuarea lucrului in :
- statie hidranti interiori;
- in locul de amplasare a centralei de detectie, semnalizare si avertizare incendiu CAI;
Iluminatul pentru continuarea lucrului se realizeaza cu corpuri de iluminat cu tuburi
fluorescente si cu kit de emergenta, autonomie 3 ore.
h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi
Usile rezistente la foc vor avea dispoitive de autoinchidere
i) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor
Subsol 120 min
Suprateran 30'
j) marcarea cailor de evacuare
Corpurile de iluminat pt evacuare vor fi omologate cf SR EN 60598-2-22, vor respecta tipurile
de marcaj (sens, schimbari directie) cf. H.G. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice), SR
EN 1838 (distante identificare, luminanta, iluminare panouri semnalizare de securitate)
B. DACĂ ESTE CAZUL, SE PRECIZEAZĂ MĂSURILE PENTRU ACCESUL SI EVACUAREA
COPIILOR, PERSOANELOR CU DIZABILITĂTI, BOLNAVILOR SI ALE ALTOR CATEGORII
DE PERSOANE CARE NU SE POT EVACUA SINGURE ÎN CAZ DE INCENDIU.
Cladirea si spatiul aferent sunt adaptate pentru exigentele persoanelor cu handicap conform
NP 051/01 (platforma de-a lungul balustradei de la intrare, gabarit ascensoare,etc)
C. ASIGURAREA CONDITIILOR DE SALVARE A PERSOANELOR SI EVACUAREA
BUNURILOR PE TIMPUL INTERVENTIEI
– Caile de evacuare distincte si independente, conduc spre exterior in locuri in care circulatia

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 15


nu poate fi blocata in caz de incendiu.
– Usile de evacuare vor fi prevazute cu inscriptii corespunzatoare.
– Pentru asigurarea evacuarii rapide in caz de incendiu sunt interzise modificarea gabaritelor
cailor de evacuare sub limitele stabilite in proiect, modificarea sistemelor de actionare a usilor
destinate evacuarii si amenajarea locurilor de lucru sau depozitarea de materiale pe caile de
evacuare.
– Caile de evacuare asigura atat interventia pompierilor militari cat si evacuarea utilizatorilor
cladirii in conditii de securitate.
3.5. SECURITATEA FORTELOR DE INTERVENTIE
A. SE PRECIZEAZA AMENAJARILE PENTRU ACCESUL FORTELOR DE INTERVENTIE IN
CLADIRE SI INCINTA, PENTRU AUTOSPECIALE SI PENTRU ASCENSOARELE DE
INCENDIU
Accesul la cladire al autospecialelor de interventie este posibil pe cel putin o latura.
Pentru interventia personalului pompierilor in interiorul constructiei, caile de interventie vor fi
amenajate si marcate corespunzator astfel incat sa fie usor de recunoscut in caz de incendiu
cf.art.2.9.9 –P118/99.
Caile de acces si evacuare vor fi mentinute in permanenta in orice anotimp practicabile si
curate.
B. SE PRECIZEAZA CARACTERISTICILE TEHNICE SI FUNCTIONALE ALE ACCESELOR
CAROSABILE SI ALE CAILOR DE INTERVENTIE ALE AUTOSPECIALELOR, PROIECTATE
CONFORM REGLEMENTARILOR TEHNICE, REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM
SI REGLEMENTARILOR SPECIFICE DE APLICARE, REFERITOARE LA
a) numarul de accese
Un acces carosabil din bulevardul Timisoara, pe strazi si alei nou proiectate
b) dimensiuni/gabarite
Strazi noi de 7m latime, 2 sensuri de circulatie, un fir pe sens
c) trasee
Detasamentul Bujoreni - b-dul Timisoara - locatie
d) realizare si marcare
Se prevad indicatoare rutiere pentru circulatia autoturismelor, montate la partea superioara si
inferioara a cailor de circulatie din parcaj si indicatoare de evacuare pentru utilizatori, conform
prevederilor ISO 3864 -1,2,3, SR ISO 6309 sau alte reglementari legale echivalente.
In apropierea iesirilor si a acceselor la scarile de evacuare se afisaza interdictii generale,
planuri de evacuare si instructiuni de urmat în caz de incendiu.
Locurile de parcare a autoturismelor se marcheaza si se numeroteaza vizibil pe pardoseala si
se semnalizeaza cu indicatoare de orientare

4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

A. SE PRECIZEAZA NIVELUL DE ECHIPARE SI DOTARE CU MIJLOACE TEHNICE DE


APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR, CONFORM PREVEDERILOR NORMELOR
GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR, A NORMELOR SPECIFICE DE
APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR, PRECUM SI A REGLEMENTARILOR TEHNICE
SPECIFICE
Instalatie detectie si semnalizare da
Hidranti interiori da
Hidranti exteriori da
Stingere cu sprinklere nu
Sprinklere de perdea nu
Stingatoare portabile da

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 16


B. PENTRU SISTEMELE, INSTALATIILE SI DISPOZITIVELE DE SEMNALIZARE, ALARMARE
SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU SE SPECIFICA
a) gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu;
- PARCARE SUBTERANA ( dotat si cu detectie la monoxid de carbon)
- STATIE DE POMPARE APA
- CASA SCARII
- PUTUL LIFTULUI
- TABLOU ELECTRIC
- CAMERA DETECTIE INCENDIU
b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si parametrii
functionali specifici instalatiilor respective;
Conform P118/3/2015 parcajul subteran al cladirii necesita instalatii de detectare, semnalizare
si avertizare incendiu.
Sistemul are rolul sa detecteze inceputul de incendiu in spatiile protejate si sa alarmeze
personalul de paza, echipele de pompieri si orice categorie de persoane aflate in zona care
pot ajuta la stingerea incendiului si limitarea efectelor acestuia.
Sistemul de detectie si alarmare in caz de incendiu va fi compus dintr-o centrala de incendiu
adresabila, detectoare de fum adresabile, detectoare de temperatura adresabile, detectoare
de gaz adresabile, butoane de avertizare manuale adresabile, sirene de interior, sirena de
exterior, module adresabile de comanda si monitorizare, dispozitive de transmitere a alarmei.
Sistemul va fi in conformitate cu Standardul European EN54, va fi de tip adresabil analog si in
conformitate cu "Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a –
Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu" indicativ P118/3-2015.
Sistemul va fi conectat la departamentul local de pompieri, prin apelator automat.
Detectoarele de incendiu se monteaza:
- La o distanta de minim 0,5m fata de pereti
- La o distanta de minim 0,5m fata de corpurile de iluminat
- La o distanta de minim 0,6m fata de deflectoarele si grilele instalatiei de aer
Butoanele de alarmare manuale se monteaza la 1,4m fata de podea.
Cablarea sistemului se realizeaza cu cablu JY(ST)Y 1x2x0,8, culoare rosie, protejat in tub
PVC autostingator.
Alimentarea sistemului antiincendiu se face de la doua surse distincte:
- Din tabloul de receptori vitali TRV;
- Baterie de acumulatoare pentru centrala de semnalizare si detectie incendiu si
acumulator de rezerva in sirena de exterior.
Centrala de semnalizare va avea avizul INSPECTORATULUI GENERAL AL CORPULUI
POMPIERILOR MILITARI, conform dispozitiilor OG 60/1997 si a Legii 212/1997 modificata si
completata cu OG 114/2000.
Centrala de detectie si semnalizare incendiu va avea ca sursa secundara de alimentare baterii
de acumulatori de 12Vcc a caror capacitate se va dimensiona, functie de consumurile
specifice ale elementelor de sistem (detectori, butoane, sirene, module, etc), astfel incat sa se
asigure o autonomie energetica de functionare de:
- Sistemul antiincendiu in stare de functionare normala: minim 48 de ore
- Sistemul antiincendiu in stare de alarma cu toate componentele sistemului activate:
minim 30 minute dupa o perioada de 48 de ore functionare normala
- In caz de alarma pentru sirena de exterior consumul va fi suportat de acumulatorul
propriu, incorporat in carcasa sirenei.
C. PENTRU SISTEMELE, INSTALATIILE SI DISPOZITIVELE DE LIMITARE SI STINGERE A
INCENDIILOR SE SPECIFICĂ:
a) tipul si parametrii functionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi;
actionare manuală sau manuală si automată; debite, intensităti de stingere si stropire,
cantităti calculate de substantă de stingere, concentratii de stingere proiectate pe
durată de timp normată, presiuni, rezerve de substantă de stingere, surse de alimentare
etc.

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 17


Conform P118/2-2013 art. 4.1 lit. o), si NP127/2009– publicat in 02.02.2010, art. 153 paragraf
1a; paragraf 2a; respectiv art. 154 paragraf 3, pentru parcajul subteran cu caracteristicile
constructive mentionate se prevede instalatie de stingere cu hidranti de incendiu interiori care
sa asigure minim 2 jeturi in functiune simultana si timpul de functionare de 30 minute.
Astfel:
- Functionare in sistem apa-aer (parcajul este neincalzit)
- Debitul specific minim al unui jet: qih=2,1 l/sec;
- Numar de jeturi pe punct: 2;
- Numarul de jeturi in functiune simultana: 2;
- Lungimea minima a jetului compact: lc=9,0 m;
- Debitul de calcul al instalatiei: Qih=2x2.1=4.2l/sec.
- Timpul de actionare: 30 min
- Volum minim rezerva intangibila:
Vhi = 4.2 l/s x 30 min=7560 l=7.56 mc
Hnec = Hg+Hu+ Hp + Hi (mCA)
Hg– inaltimea geodezica =3.00 mCA
Hu– presiunea necesara la hidrant, cu furtun plat si diametrul duzei de 12 mm, la debitul de 2,1
l/sec este de = 40 mCA
Hp– pierderea de presiune prin furtun
Dn 50mm; L = 20m; A = 0.0154
hf = A x l x q2ih = 0,0154 x 20 x 2,1 2 =1,88 mCA
Hi – pierderea de presiune in instalatie =10,00 mCA
Presiunea necesara: Hnec = 3.0+40+1.88+10.0=54,88 mCA
Se alege presiunea de: 55 mCA
Alimentarea cu apa a retelei de hidranti interiori se va face de la rezervorul de apa pentru stins
incendiu prin intermediul grupului de pompare. Reteaua de alimentare cu apa a hidrantilor
interiori se va realiza cu conducta din otel zincat 2 1/2”.
Avand in vedere ca instalatia interioara de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu interiori
este in sistem apa-aer, in gospodaria de apa, pe conducta de alimentare mentionata se va
monta o vana electromagnetica, care asigura separarea retelei interioare de sursa de
alimentare, montata in gospodaria de apa, in apropierea careia va fi montat si un robinet de
golire a instalatiei.
Conform NP118/2-2013, art. 13.12., actionarea pompelor destinate alimentarii cu apa a
retelelor cu hidranti in sistem apa-aer si a electrovanei, se va face prin butoane amplasate la
fiecare hidrant.
In eventualitatea aparitiei unui defect la vana electromagnetica, aceasta va fi prevazuta cu by-
pass prevazut cu un robinet de sectorizare sigilat in pozitia ‘INCHIS’, care va asigura
alimentarea instalatiei interioare de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu interiori.
S-au prevazut hidranti interiori, amplasati astfel ca fiecare punct sa fie protejat cu 2 jeturi
simultan per punct. Timpul de functionare al hidrantilor interiori este de 30 minute.
Rezerva de apa pentru hidranti se va pastrata in rezervorul, din tabla de otel, pentru incendiu
montat in gospodaria de apa amplasata la subsol. Aceasta are acces direct din exterior.
Hidrantii interiori se vor monta aparent, marcandu-se conform STAS 297/1.
Cutiile hidrantilor interiori trebuie prevazute cu usa. Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu
minim 170° pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile.

Hidranti exteriori
Conform STAS 1478/90 si P118/2/3013 pct 6.1 este necesara dotarea cu hidranti exteriori.
Conf anexa 7 sunt necesari 15 l/s debit stingere din exterior.
In incinta se va monta o retea de hidranti exteriori Dn 100 mm.
Hidrantii exteriori Dn 80 mm vor fi dotati cu furtune de 120 m lungime si vor asigura un jet
compact de 10 m. Hidrantii exteriori de tip subteran vor fi marcati conform standardelor in
vigoare de asemenae si caminul pentru masina de pompieri.
b) timpul normat de functionare

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 18


Hidranti interiori: 30 minute
Hidranti exteriori: 180 minute
c) zonele, încăperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de apărare
împotriva incendiilor.
Parcaj subteran
D. PENTRU STINGĂTOARE, ALTE APARATE DE STINS INCENDII, UTILAJE, UNELTE SI
MIJLOACE DE INTERVENTIE SE SPECIFICĂ:

a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate;


Se vor folosi stingatoare cu pulbere si CO2 de uz general, clase de incendii A, B, C, D, E

b) numărul si modul de amplasare în functie de parametrii specifici: cantitatea de


materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafata, destinatia, clasa de
incendiu etc.
Parcaj
a) stingatoare portative de 6 kg sau 6 litri, corespunzatoare riscurilor de incendiu si dispuse
astfel incat sa revina cate un stingator la maximum 10 autoturisme astfel
Subsol: 89 auto => 9stingatoare portabile cu pulbere P6
b) stingatoare transportabile de 50 kg, amplasate astfel incat unui stingator sa ii revina
maximum 500,00 m2 de parcaj;
Subsol: 1395,30 mp m2 => 3 stingatoar transportabile de 50 kg
c) cutie de 100 litri cu nisip si lopata, dispuse in apropierea rampei auto;

Alte incaperi
- 1 stingatoare portabile cu pulbere P6 la tabloul de siguranta;
- 1 stingatoare portabile cu pulbere P6 la grupul electrogen;
- cate un stingator/nivel optional la locuinte

5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU

in functie de categoria de importanta a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu,


amplasarea constructiei sau a amenajarii, se specifica:
a) sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele asigurate
Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare aferente cladirii se va face de la reteaua de apa stradala,
prin bransament la aceasta. Reteaua stradala de apa se va monta in viitorul apropiat
In caminul de bransament amplasat in incinta se va monta un apometru pentru contorizarea
generala. Pe casa scarii se va monta o coloana de apa cu contorizare pe fiecare apartament.
La consumatori apa va fi distribuita printr-o statie de hidrofor menajer. si amplasata in subsol in
spatiul tehnic desemnat
Gospodaria de apa pentru hidranti incendiu exterior si exterior este amplasata subsol si este
compusa din :
- rezerva intangibila incendiu Vutil = 172 mc, alcatuita dintr-un vas tampon , cuprinzand rezerva
intangibila pentru hidranti incendiu exteriroi pentru 3 ore functionare si 30 de minute hidranti
interiroi. Pe rezervorul de incendiu se vor monta : un preaplin, o golire si 2 robinete cu flotor :
pentru umplerea rezervorului si un sesizor de nivel minim pentru protectia pompelor de hidrofor la
nivel minim in caz de golire accidentala.Din rezervorul de incendiu va exista o conducta Dn 100
mm cu plecare spre un camin montat in incinta cu racorduri tip Storz Dn 100 pentru alimentare
masina pompieri.
- grupul de pompare hidranti exteriori ( Q pompa=54 mc/h H pompa = 35 mCA, ) este automatizat
si compus din o pompa activa, o pompa de rezerva si pompa pilot Q pilot = 2 mc/h Hpilot = 38
mCA se va amplasa intr-o incapere adosata rezervorului incendiu,

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 19


In camera pentru pompe incendiu se amplaseaza grupul de pompare hidranti incendiu exterior si
interior
Pompele sunt montate pe suport antivibrator avand colectorul de aspiratie si cel de refulare
realizate din otel inox, avand montate presostate , manometre, robineti cu inchidere pe sfera,
clapete de retinere etc. Tabloul de comanda al grupului realizeaza functionarea in sistem
automatizat, , semnalizare vizuala in caz de avarie
Se va asigura si o pornire manuala a grupului, oprirea efectuandu-se manual din camera
pompelor
grupul de pompare hidranti interiori ( Q pompa=18 mc/h H pompa = 55 mCA, ) este automatizat si
compus din o pompa activa, o pompa de rezerva si pompa pilot Q pilot = 2 mc/h Hpilot = 58 mCA
se va amplasa intr-o incapere adosata rezervorului incendiu.
Pompele sunt montate pe suport antivibrator avand colectorul de aspiratie si cel de refulare
realizate din otel inox, avand montate presostate , manometre, robineti cu inchidere pe sfera,
clapete de retinere etc. Tabloul de comanda al grupului realizeaza functionarea in sistem
automatizat, , semnalizare vizuala in caz de avarie
Se va asigura si o pornire manuala a grupului, oprirea efectuandu-se manual din camera pompelor
Daca in viitor reteaua de apa stradala, preluata de APANOVA va cuprinde hidranti stradali in
functiune. gospodaria de incendiu se va modifica si reduce functie de debitul de stingere din
exterior furnizat de acestia.
b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si, dupa caz, alte utilitati
Instalaţiile electrice se vor alimenta radial din firida de bransament Electrica SA care va alimenta
cate un tablou secundar pentru fiecare apartament. Tabloul TGD este alimentat printr-o coloana de
la B.M.P.T. pozat la limita de proprietate lângă firida de branşament.

Caracteristicile energetice ale abonatului, în vederea alimentarii cu energie electrică se prezintă


astfel:
Pentru TGD:
-PUTERE INSTALATA Pi=1600 KW
-PUTERE MAX. ABSORBITA Pa=600 KW
-TENSIUNE DE UTILIZARE U=400/230V– 50Hz
Alimentarea cu energie electrică a abonatului se va realiza conform soluţiei stabilite de furnizor si
se va definitiva la fazele ulterioare ale proiectului.

S-a prevăzut un grup electrogen de intervenţie cu pornire automata trifazat, automat, carcasat,
insonorizat, montat in camera special amenajata din subsol, care are lasat un gol pentru
introducerea in incapere.

.
c) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta
Nu este cazul
d) zonele, încăperile, spatiile în care se găsesc substantele si materialele periculoase...
Nu este cazul

6. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE

A. SE STABILESC CONDITIILE SI MASURILE NECESAR A FI LUATE, POTRIVIT


REGLEMENTARILOR TEHNICE, IN FUNCTIE DE SITUATIA EXISTENTA
– plan de interventie impotriva incendiului conf. anexa la Normele generale PSI;
– program de supraveghere a activitatilor in vederea respectarii prevederilor din proiect si
respective din Scenariul de securitate la incendiu precum si de intretinere si reparare a
instalatiilor si echipamentelor electrice si de combatere a incendiilor;
– desemnarea unei persoane responsabile PSI;
– organizarea unei echipe de interventie la locul de munca;

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 20


– instruirea periodica a personalului
B. SE APRECIAZA MODUL DE INCADRARE A CONSTRUCTIEI SAU AMENAJARII IN
NIVELURILE DE PERFORMANTA PREVAZUTE DE REGLEMENTARILE TEHNICE SI, DUPA
CAZ, SE STABILESC MASURI PENTRU IMBUNATATIREA PARAMETRILOR SI A
NIVELURILOR DE PERFORMANTA PENTRU SECURITATEA LA INCENDIU, DUPA CAZ
Prin proiect sunt indeplinite nivelurile de performanta stabilite de reglementarile tehnice
C. SE PRECIZEAZA CONDITIILE SAU RECOMANDARILE CARE TREBUIE AVUTE IN VEDERE
LA INTOCMIREA DOCUMENTELOR DE ORGANIZARE A APARARII IMPOTRIVA
INCENDIILOR, AFERENTE CONSTRUCTIEI ORI AMENAJARII RESPECTIVE
Conditii specifice pe timpul exploatarii
– Se va respecta densitatea sarcinii termice prevazute si se va verifica periodic aceasta
valoare.
– Se va respecta programul de intretinere al instalatiilor si echipamentelor de combatere a
incendiilor
– Se va tine seama de potentialele surse de incendiu si se va instrui personalul pentru
evitarea incendiilor.
– Nu se vor executa lucrari de vopsitorie sau sudura autogena

Intocmit: Arh. Marius Petrescu


Ing. Vlad Mares

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 21