Sunteți pe pagina 1din 1

Adverbul şi interjecţia

TEST DE EVALUARE
I. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F):
1. Adverbele determină numai verbe.
2. În enunţul: „Vara plecăm la mare”, cuvântul subliniat este adverb.
3. Cuvântul lin este adjectiv sau adverb, în funcţie de termenul regent (substantiv / verb).
4. În exemplul: „Hai şi noi la craiul, dragă, / Şi să fim din nou copii” cuvântul subliniat
este interjecţie şi are funcţie sintactică de predicat verbal.
5. În exemplul: „Uite berzele!” cuvântul subliniat este verb.

II. În coloana din stânga sunt scrise adverbe. Înscrie pe linia de lângă fiecare adverb litera care
corespunde felului acestuia.
A B
…1. undeva A. adverb de loc
…2. anevoie B. adverb de timp
…3. împrejur C. adverb de mod
…4. negreşit d. adverb relativ
…5. Îndată e. adverb predicativ
…6. Cât f. adverb nehotarat
…7. unde
…8. când
…9. altfel
…10. cum
…11. pretutindeni
…12. totdeauna

III. Încercuieşte litera care corespunde variantei corecte:


1. Cuvântul a este interjecţie în exemplul: a) A dat acelaşi răspuns.; b) A lui era livada.; c)
„-A! zic eu, şi dumnealui?”.
2. În exemplul: „–Ei, copile, ce ispravă ai făcut?” cuvântul ei este: a) adverb; b) pronume
personal; c) interjecţie.

IV. Alcătuiţi câte două enunţuri cu fiecare dintre cuvintele date, astfel încât să fie, pe rând,
substantive şi adverbe:
seara substantiv …………………………………………………………………………….
adverb ……………………………………………………………………………….
marţi substantiv …………………………………………………………………………….
adverb ………………………………………………………………………………

V. Precizaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:


a) Mersul încet o enervează.
b) Vine încet.
c) Frumosul este peste tot.
d) Copilul este frumos.
e) Copilul este întotdeauna frumosul mamei.
f) Ea vorbeşte frumos.
VI. Construiţi câte două propoziţii din care să reiasă valoarea morfologică de adverbe şi de
adjective a următoarelor cuvinte:
tare adverb ………………………………………………………………………………….
adjectiv ………………………………………………………………………………..
corect adverb ………………………………………………………………………………….
adjectiv …………………………………………………………………………………