Sunteți pe pagina 1din 46

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ -Planificare anuală

Editura: Ars Libri


Autori: Adina Grigore, Cristina-Ipate Toma, Nicoleta- Sonia Ionică, Georgeta -0Mihaela Crivac, Claudia- Daniela
Negrițoiu, Augustina Anghel

Număr de ore: 5 ore/săptămână


SEMESTRUL I
Nr. Săpt. Tema Conținuturile Nr.
crt. ore
1. I 1. Sunetul, litera, vocale, consoane, silaba, cuvântul. Despărţirea în silabe
FANTEZII DE 2. Sensul cuvintelor
TOAMNĂ - 3. Comunicarea orală. Componentele comunicării dialogate
Recapitularea 4. Propoziţia. Semnele de punctuaţie 5
noţiunilor din 5. Scrierea imaginativă
clasa a II-a Lectură: Rapsodii de toamnă de George Topîrceanu
2 II 1. Prepeliţa şi puii ei după Lev N. Tolstoi. Textul literar narativ 5
2. Scrierea corectă a cuvintelor într-o/într-un, dintr-o/dintr-un, sau/ s-au,
FANTEZII DE sa/ s-a
TOAMNĂ - 3. Poezia -Toamna de Octavian Goga
Recapitularea 4. Textul nonliterar/ informativ
noţiunilor din 5. Evaluare iniţială
clasa a II-a Lectură: Sărăcuțul de Emil Gârleanu
3 III MAGIA CĂRŢILOR 1. Cartea 5
2. Cartea. Prezentarea unei cărţi
3. Comunicarea orală. Componentele comunicării dialogate-iniţierea unui
schimb verbal
4. Prezentarea unei persoane
Lectură: Bunicul de Barbu Ștefănescu Delavrancea
4 IV MAGIA CĂRŢILOR 1. Nică începe şcoala după Ion Creangă 5
Textul literar narativ
2. Scrierea corectă a cuvintelor ia/ i-a
3. Aşezarea textului în pagina caietului
4. Povestirea orală după imagini
Lectură: Bunicul de Barbu Ștefănescu Delavrancea
5 V MAGIA CĂRŢILOR 1. După asemănarea lor după Emil Gârleanu 5
2. Formularea de întrebări şi răspunsuri
3. Povestirea orală după un şir de întrebări
4. Prieten devotat -Înţelegerea textului-Harta textului
5. Exprimarea emoţională faţă de textul literar citit
Lectură: Bunica de Barbu Ștefănescu Delavrancea
6 VI MAGIA CĂRŢILOR 1. Rugăciune pentru părinţi - din folclorul copiilor 5
2. Cererea simplă familiară. Cererea politicoasă
3. Scrierea corectă a cuvintelor iau/ i-au
4. Planul simplu de idei desprins din ilustraţii/ benzi desenate
5. Povestirea orală după planul simplu de idei desprins din ilustraţii
Lectură: Bunica de Barbu Ștefănescu Delavrancea
7 VII MAGIA CĂRŢILOR Cenuşăreasa după Fraţii Grimm. Delimitarea textului în fragmente 5
2. Ordinea întâmplărilor. Povestirea orală a unui fragment
3. Planul simplu de idei al textului
4. Recapitulare
Lectură: Limba noastră de Alexe Mateevici
8 VIII 1. Sunetul şi litera. Vocalele şi consoanele 5
FAMILIA - 2. Cuvântul. Silaba. Despărţirea în silabe
UNIVERSUL MEU 3. Scriem corect la/ l-a
4. Propoziţia. Delimitarea cuvintelor în propoziţie
5. Intonarea propoziţiilor. Semnele de punctuaţie
Lectură: Limba noastră de Alexe Mateevici
9 IX 1. Cuvântul – parte de vorbire 5
FAMILIA - 2. Substantivul
UNIVERSUL MEU 3. Felul substantivelor
4. Numărul substantivului
5. Genul substantivului
Lectură: Pisoiul de Lev N. Tolstoi
10 X 1. Textul literar. Fragmentul descriptiv 5
FAMILIA - 2. Scriem corect neam/ ne-am
UNIVERSUL MEU 3. Traian şi Dochia (legendă populară)
4. Fragmentul descriptiv
5. Scrierea corectă a cuvintelor neam/ ne-am
Lectură: Țapul și șarpele de Petre Ispirescu
11 XI ROMÂNIA, ŢARA 1. Solicitarea şi oferirea de informaţii 5
MEA 2. Cuvinte cu sens asemănător
3. Recapitulare
Lectură: Fetița cu chibriturile de Hans Ch. Andersen
12 XII 1. Pomul de iarnă după E. T. A. Hoffmann 5
2. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text, transmise prin
ÎN PRAG DE ilustraţii
SĂRBĂTORI 3. Adjectivul
4. Acordul adjectivului cu substantivul
5. Poziţia adjectivului faţă de substantiv
Lectură: Fetița cu chibriturile de Hans Ch. Andersen
13 XIII 1. Povestirea orală după benzi desenate 5
ÎN PRAG DE 2. Cuvinte cu sens opus
SĂRBĂTORI 3. Recapitulare
Lectură: Cea dintâi ninsoare de Edmondo de Amicis
14 XIV FEERIE DE IARNĂ 1. Poezia - Iarna de Vasile Alecsandri 5
2. Aşezarea poeziei în pagina caietului
3. Povestirea scrisă după un şir de întrebări
4. Părţile unui text creativ

SEMESTRUL AL II-LEA

15 XV FEERIE DE IARNĂ 1. Alcătuirea unui text creativ după un şir de ilustraţii 5


2. Alcătuirea unui text creativ după benzi desenate
3. Scrierea corectă a cuvintelor nea/ ne-a
4. Povestea omului de zăpadă (poveste populară)
Lectură: Iarna de Barbu Ștefănescu Delavrancea
16 XVI FEERIE DE IARNĂ 1. Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens diferit 5
2. Sensurile neobişnuite ale cuvintelor
3. Textul funcţional – cartea poştală, e-mailul
4. Textul de informare - Afişul
5. Textul de informare - fluturaşul
17 XVII FEERIE DE IARNĂ Recapitulare Lectură: Evaluare -Fricosul de Emil Gârleanu 5
Lectură: Colinde, colinde…de Mihai Eminescu
Lectură: Șezătoare literară
18 XVIII TĂRÂMUL 1. Sarea în bucate după Petre Ispirescu 5
COPILĂRIEI 2. Descrierea unei fiinţe
3. Comunicarea nonverbală
4. Comunicarea prin imagini
5. Scrierea corectă a cuvintelor printr-o/ printr-un
Lectură: Concertul primăverii de George Coșbuc
19 XIX TĂRÂMUL 1. Copii eram noi amândoi de Mihai Eminescu 5
COPILĂRIEI 2. Descrierea unui obiect pe baza unui plan de întrebări
3. Pronumele. Pronumele personal
4. Numărul pronumelui
5. Alice în Ţara Minunilor-Balta de lacrimi după L. Carroll. Pronumele
personal de politeţe
Lectură: Concertul primăverii de George Coșbuc
20 XX TĂRÂMUL 1. Genul pronumelui 5
COPILĂRIEI 2. Pronunţarea şi scrierea corectă a pronumelor
3. Textul creativ după un plan de întrebări
Lectură: Leul și cățelușa de Lev N. Tolstoi
21 XXI SALUTARE, 1.Rapsodii de primăvară de George Topîrceanu. Înţelegerea mesajului 5
PRIMĂVARĂ! poeziei
2. Semne de punctuaţie (:) şi (,)
3. Prezentarea unei teme după un plan
Lectură: Leul și cățelușa de Lev N. Tolstoi
22 XXII SALUTARE, 1. Relatarea unei întâmplări trăite 5
PRIMĂVARĂ! 2. Fructul cel mai valoros (poveste populară). Înţelegerea mesajului
textului literar narativ
3. Formularea unei păreri despre personajele povestirii. Exprimarea
acordului sau dezacordului faţă de acţiunile şi atitudinile personajelor
4. Formularea unei păreri despre o povestire
Lectură: Prieteșugul dintre șoarece și pisică de Frații Grimm
23 XXIII SALUTARE, 1. Scrierea corectă a cuvintelor nai/ n-ai 5
PRIMĂVARĂ! 2. Degeţica după Hans Christian Andersen
3. Verbul
Lectură: La cireșe de Ion Creangă
24 XXIV SALUTARE, 1. Numărul verbului 5
PRIMĂVARĂ! 2. Pronunţarea şi scrierea corectă a verbelor
3. Textul creativ după un plan de idei
4. Scrierea corectă a cuvintelor săi/ să-i
Lectură: Legenda Crivățului
25 XXV SALUTARE, 1. Colţ Alb după Jack London 5
PRIMĂVARĂ! 2. Povestirea scrisă a unui fragment
3. Recapitulare
Lectură: Mânzul
26 XXVI LA PAŞTI 1. La Paşti de George Topîrceanu 5
2. Felicitarea
3. Textul creativ cu început dat
4. Textul creativ cu sfârşit dat
Lectură: Mânzul
27 XXVII LA PAŞTI 1. Textul de informare – organizatori grafici 5
2. Scrierea corectă a cuvintelor va/ v-a
3. Recapitulare
Lectură: Poveste cu tâlc
28 XXVIII SIMFONIA 1. Vizită de Ion Luca Caragiale 5
FLORILOR 2. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare
3. Invitaţia
4. Compunerea unui text creativ în care se introduce dialogul
Lectură: Rândunica gureșă
29 XXIX SIMFONIA 1. Heidi, fetiţa munţilor după Johana Spyri 5
FLORILOR 2. Extragerea unor informaţii de detaliu din textul literar
3. Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după un plan de idei
4. Textul creativ în care se introduc expresii şi cuvinte de sprijin
5. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile ia, ie, ea, ua, oa, uă
Lectură: Concurs literar
30 XXX SIMFONIA 1. Hoinar după Emil Gârleanu. Textul literar narativ 5
FLORILOR 2. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin vocale duble şi a celor care
conţin consoane duble
3. Scrierea corectă a cuvintelor mai/ m-ai
4. Recapitulare
Lectură: Noapte de vară de George Coșbuc
31 XXXI VARA ŞI 1. Pinocchio după Carlo Collodi 5
BUCURIILE EI 2. Personaje preferate
3. Corbul şi vulpea de La Fontaine
4. Fişa de lectură
Lectură: Zi de vară de George Topîrceanu
32 XXXII VARA ŞI 1.Recapitulare - Copiii din crâng după K. D. Uşinski 5
BUCURIILE EI 2. Vulpea şi bursucul după Alexandru Donici
Lectură: Dramatizare
33 XXXIII VARA ŞI 1. La cireşe de Ion Creangă 5
BUCURIILE EI 2. Text informativ
Lectură: Evaluare -
EDUCAȚIE CIVICĂ -Planificare anuală
Editura: ARS LIBRI
Autori:
Aria curriculară: Consiliere şi orientare
Număr de ore: 1 oră/săptămână

Nr. Săptă Tema Conținuturile Nr.


crt. mâna ore
1 I Noțiunea de persoană Ce înseamnă să fim persoane? 1

2 II Noțiunea de persoană Persoana mea 1

3 III Noțiunea de persoană persoana lui, persoana ei 1

4 IV Trăsături morale ale persoanei Bunătatea opusă răutății 1

5 V Trăsături morale ale persoanei Respectul și lipsa de respect 1

6 VI Trăsături morale ale persoanei Sinceritatea și nesinceritatea 1


7 VII Trăsături morale ale persoanei Curajul, frica și lașitatea 1

8 VIII Trăsături morale ale persoanei Modestia și lipsa de modestie 1

9 IX Încrederea în sine și în ceilalți și Încrederea în sine și în ceilalți și 1


neîncrederea în sine și în ceilalți neîncrederea în sine și în ceilalți
10 X Raporturile noastre Ce sunt lucrurile 1
cu lucrurile
11 XI Raporturile noastre Nevoia de lucruri 1
cu lucrurile
12 XII Raporturile noastre Lucrurile care ne exprimă (îmbrăcăminte, 1
cu lucrurile jucării și jocuri, cărți, colecții)
13 XIII Raporturile noastre cu lucrurile Recapitulare 1

14 XIV Raporturile noastre cu lucrurile Evaluare sumiativă 1


15 XV Raporturile noastre cu lucrurile Camera mea 1

16 XVI Raporturile noastre cu lucrurile Relații și atitudinea față de lucruri 1


(proprietate, grijă, neglijență)
17 XVII Raporturile noastre cu lucrurile Educația civică prin joc (ne jucăm și învățăm) 1
18 XVIII Raporturile noastre cu animalele și Ce sunt animalele și plantele 1
plantele
19 XIX Raporturile noastre cu animalele și Nevoia de plante și animale 1
plantele
20 XX Raporturile noastre cu animalele și Atitudini față de plante și animale (atenție/ 1
plantele neatenție, grijă/ nepăsare)

21 XXI Atitudini față de plante și animale 1


Raporturile noastre cu animalele și (delicatețe/ brutalitate, compasiune/ lipsă de
plantele compasiune)

22 XXII Raporturile noastre cu animalele și Atitudini față de plante și animale (curaj/ 1


plantele frică, resprect/ lipsă de respect)

23 XXIII Raporturile noastre cu animalele și Atitudini față de plante și animale (iubire/ 1


plantele ură)
24 XXIV Raporturile noastre cu ceilalți oameni Ce sunt grupurile 1
25 XXV Grupuri mici in care facem parte și relațiile 1
Raporturile noastre cu ceilalți oameni dintre membrii acestora – familia
26 XXVI Grupuri mici in care facem parte și relațiile 1
Raporturile noastre cu ceilalți oameni Dintre membrii acestora – grupul de prieteni
27 XXVII Grupuri mici in care facem parte și relațiile 1
Raporturile noastre cu ceilalți oameni dintre membrii acestora – grupul de joacă
28 XXVIII Grupuri mici in care facem parte și relațiile 1
Raporturile noastre cu ceilalți oameni dintre membrii acestora – grupul de învățare

29 XXIX Raporturile noastre cu ceilalți oameni Reguli ale grupului – drepturi șă îndatoriri în 1
cadrul grupurilor mici
30 XXX Raporturile noastre cu ceilalți oameni Reguli ale grupului – drepturi șă îndatoriri în 1
cadrul grupurilor mici
31 XXXI Recapitulare Recapitulare 1
32 XXXII Recapitulare Recapitulare 1
33 XXXIII Evaluare Evaluare finală 1

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE –Planificare anuală

Aria curriculară: Arte/Tehnologii


Număr de ore: 2 ore/ săptămână
Nr. Săptă Tema Conținuturile Nr.
crt. mâna
1 I EVALUARE 1. ÎMI AMINTESC.. 2
INIŢIALĂ 2..EVALUARE INIŢIALĂ
2 II TOAMNA 1. PEŞTIŞORUL punctul - element de limbaj plastic; punctare) 2
2. DOVLEACUL (volum, plan - elemente de limbaj plastic;
modelare, presare)
3 III TOAMNA 1. CULORILE TOAMNEI (punctul - element de limbaj plastic; 2
punctare)
2. SPERIE - CIORI (volum - element de limbaj plastic;
modelare liberă)
4 IV TOAMNA 1. RÂUL (linia - element de limbaj plastic; trasare, haşurar 2
2. RAMA FOTO (punctul; linia; forme plane și spațiale- elemente de
limbaj plastic; origami; punctare; trasare)
5 V TOAMNA 1. TOAMNĂ TÂRZIE (linia- element de limbaj plastic; efectul de 2
transparență/ opacitate
2. RECHINUL (forme plane și spațiale- elemente de limbaj
plastic; Tangram)
6 VI TOAMNA 1. O ZI PLOIOASĂ (punctul; linia- elemente de limbaj 2
plastic;efectul de transparență/ opacitate)
2. PĂSĂRI CĂLĂTOARE
(linia, forme plane- elemente de limbaj plastic; trasare; colaj)
7 VII LUMEA 1. CĂȚELUL- marionetă (texturi- element de limbaj plastic; 2
ANIMALELOR tăiere, croire, coasere, lipire)
8 VIII LUMEA 1. SUPORTUL PENTRU PENSULE (linia; punctual, culorile 2
ANIMALELOR primare- elemente de limbaj plastic; efectul- transparență/
opacitate)
9 IX LUMEA 1. CĂSUȚA PĂSĂRELELOR (decupare, lipire) 2
ANIMALELOR 2. BALOANE DE SĂPUN (culori primare; culori binare - elemente
de limbaj plastic; amestecuri cromatice)
10 X SUNT ROMÂN! 1. DANSUL CULORILOR (culori primare, culori binare- elemente 2
de limbaj plastic; obținerea de forme dirijate prin scurgere
aderentă)
2. VAZA (linia; punctual, forma- elemente de limbaj plastic;
trasare, hașurare)
11 XI SUNT ROMÂN! 1. ŢARA MEA (forme plastic, texturi- elemente de limbaj plastic; 2
împletire; tăiere; lipire)
2. NAIUL ȘI TOBA - instrumente muzicale (forme spațiale-
elemente de limbaj plastic; tăiere, asamblare)
12 XII SUNT ROMÂN! 1. BRĂȚARA PRIETENIEI (2 ore) (texturi- elemente de limbaj 2
plastic; împletirea
13 XIII IARNA 1. IARNA ÎN PĂDURE (punctul; linia; forma- elemente de 2
limbaj plastic; obținerea de forme dirijate prin decolorare cu pic)
2. OMUL DE ZĂPADĂ-Felicitare (forme plane și spațiale-
elemente de limbaj plastic Quilling)
14 XIV IARNA 1. ORNAMENTE DE BRAD (forme spațiale- elemente de 2
limbaj plastic Quilling)
15 XV IARNA 1. JOC DE CULORI (texturi; culori primare; culori binare-elemente 2
de limbaj plastic; obținerea de forme spontane prin imprimare)
2. UN PERSONAJ FANTASTIC (forme plane; texturi- elemente
de limbaj plastic; colaj)
16 XVI IARNA 1. ARTIFICII (obținerea de forme prin dirijarea jetului de aer) 2

2. SPIRALA (tehnici de lucru cu hârtie și material textil)


17 XVII LUMEA ANIMALELE DE LA FERMĂ (Tangram) 2
ANIMALELOR
18 XVIII LUMEA 1. FORME (culori reci - elemente de limbaj plastic; efectul 2
ANIMALELOR de opacitate)
2. MARIONETA - VULPEA (colaj)
19 XIX LUMEA MEA FEŢE - FEŢE (tăiere, lipire, decupare, asamblare ) 2
20 XX ÎN NATURĂ 1. APUS DE SOARE (culori calde - elemente de limbaj 2
plastic; obținere de forme spontane prin fuzionare)
2. DOMINO - joc (tehnici de lucru cu materiale din natură)
21 XXI PRIMĂVARA MĂRŢIŞOARE - SOARELE (tăiere, croire, coasere) 2
22 XXII PRIMĂVARA 1. Darul De 8 Martie (tehnici de lucru cu materiale din natură, 2
obţinerea de forme spontane sau dirijate)
2. PAPIONUL SAU ACCESORIUL DE PĂR (tăiere, croire, coasere,
lipire)
23 XXIII PRIMĂVARA 1. ELEFANTUL (amestecuri acromatice) 2
2. OUĂ DE PAȘTE-obiecte decorative (colaj)
24 XXIV PRIMĂVARA 1. VÂNTUL (obținere de forme spontane cu sfoară) 2
2. MONSTRULEŢUL - semn de carte (origami, tăiere, lipire)
25 XXV PRIMĂVARA 1. COMPOZIŢIE LIBERĂ (obţinere de forme spontane prin 2
curgere liberă)
2. CARD DE OASPEȚI PERSONALIZAT (tăiere, lipire)
26 XXVI PRIMĂVARA 1. PĂMÂNTUL (obţinere de forme spontane prin curgere liberă 2
şi fuzionare)
2. PELERINĂ PENTRU CARNAVAL (tehnici de lucru cu
materiale reciclabile)
27 XXVII PRIMĂVARA 1. COMPOZIŢIE LIBERĂ (monotipie sau monourmă 2
2. PERNUŢA (tăiere, coasere)
28 XXVIII ÎN NATURĂ 1. ANOTIMPURILE (nuanţe-elemente de limbaj plastic; obţinerea 2
de forme spontane)
2. FRUCTIERA (volum-element de limbaj plastic; modelare
liberă, presare)
29 XXIX ÎN NATURĂ 1. UMBRELA (tonuri-elemente de limbaj plastic; obţinerea 2
efectului de opacitate)
2. CĂLUŢUL DE MARE - semnul pentru uşă
(culoarea, forma - elemente de limbaj plastic; tamponare, colaj)

30 XXX ÎN NATURĂ 1. FOTOGRAFIA (formă, lumină, culoare-elemente de limbaj 2


plastic;fotografia)
2. CÂMPUL CU MACI (culoarea-element de limbaj plastic;
obţinerea de forme spontane prin stropire forţată)
31 XXXI ÎN NATURĂ 1. FOTO - PROIECT albume de pictură şi fotografie (formă, 2
lumină, culoare - elemente de limbaj plastic; fotografia)
2. FOTOGRAFIE – PICTURĂ
(linia, punctul, culoarea, forma - elemente de limbaj artistic;
efectul de transparenţă/ opacitate, amestecuri cromatice,
obţinerea de forme dirijate)
32 XXXII ÎN NATURĂ STRADA ȘCOLII - lucrare colectivă 2
(linia, volum, forme plane şi spaţiale - elemente de limbaj plastic;
trasare, modelare, colaj)
33 XXXIII VINE VACANŢA CASA DE VACANŢĂ (linia, punctul, forma-elemente de limbaj 2
MARE! plastic;trasare, hașurare )
JOC ȘI MIȘCARE
Aria curriculară: Educație fizică, sport si sănătate
Număr de ore: 1 oră/ săptămână
Nr. Săptă Tema Conținuturile Nr.
crt. mâna ore
1. I Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, JOC: Măsurătorii – deplasări cu
cu purtări de obiecte numărarea pașilor și transport de 1
diferite obiecte
2 II Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, JOC:Buchețelele
cu purtări de obiecte 1
3 III Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante 1
de alergare: JOC: Vizitiul și căluțul
- în zig-zag
4 IV Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante JOC: Troica, Semănatul și culesul
de alergare: cartofilor, Cursa vocalelor 1
- cu ocolire de obstacole
5 V Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante JOC: Vânătorul, vrabia și albina,
de alergare: Șoarecele și pisica 1
- cu trecere peste obstacole
6 VI Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante JOC: Poșta merge
de alergare: Din cerc în cerc 1
- cu transport și punere de obiecte
7 VII Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante JOC: Elasticul
de sărituri cu desprindere de pe un picior și de 1
pe ambele picioare; cu coardă
8 VIII Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante JOC: Ferește-ți picioarele
de sărituri cu desprindere de pe un picior și de Broscuțele sar în lac 1
pe ambele picioare; cu coardă

9 IX Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante JOC: Suveica dublă


de aruncare și prindere: Ferește-ți capul 1
- aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus
și pe deasupra capului

10 X Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând JOC: Vânătorii și rațele


variante de aruncare și prindere: 1
- prindere cu o mână prin apucare
11 XI Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante deJOC: Ciobanul își apără oile 1
aruncare și prindere: Țintașii iscusiți
- aruncare azvârlită la distanță și la țintă
12 XII Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete JOC: Derdelușul
cuprinzând deprinderi motrice complexe Ajută-te singur 1
(utilitar-aplicative):
- tracțiune-împingere
13 XIII RECAPITULARE JOC: Vizitiul și doi cai
Șarpele își prinde coada 1
Cursa broscuțelor
14 XIV EVALUARE JOC: Naveta spațială 1
Apărătorul cetății
15 XV JOCURI LIBERE JOC: Ogarul și iepurele 1
Mingea prin tunel
16 XVI Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea JOC: 1
calităților motrice: Vânătorul, vrabia și albina
- viteza de deplasare în relație cu un partener Al treilea fuge
17 XVII Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea JOC: Nu te lăsa frate 1
calităților motrice: Banda rulantă
- forță dinamică a trunchiului și abdomenului
18 XVIII Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea JOC: Șoarecele isteț și pisica 1
calităților motrice: periculoasă
- rezistența generală Șotronul
19 XIX Jocuri pentru orientare spațio - temporală: JOC: Ocupă locul 1
- repere statice, dinamice Păsărelele intră-n cuib
Recunoaște-ți vecinii
20 XX Jocuri pentru orientare spațio - temporală: JOC: Poșta merge, Cercurile 1
- ritm zburătoare
21 XXI Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor JOC: Uliul și porumbeii 1
cardiace și respiratorii
22 XXII Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor JOC: Năvodul, Leapșa – pe ghemuite 1
cardiace și respiratorii
23 XXIII Jocuri de mișcare desfășurate în diferite JOC: Derdelușul, Cărăușii 1
anotimpuri, în aer liber
24 XXIV Jocuri de mișcare desfășurate în diferite JOC: Țintașii iscusiți, Cursa pe 1
anotimpuri, în aer liber numere
25. XXV Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul JOC: Vânătorii și rațele 1
liber, incluzând întrecerea între grupuri Ciobanul își apără oile
26. XXVI Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul JOC: Mingea la căpitan, Între două 1
liber, incluzând întrecerea între grupuri focuri
27. XXVII Jocuri de mișcare pentru timpul liber JOC: Batistuța 1
desfășurate în excursii, tabere, drumeții Vânătorul iscusit
28. XXVIII Jocuri de mișcare pentru timpul liber JOC: Acul cu ața 1
desfășurate în excursii, tabere, drumeții Salut prietene
29. XXIX Ofertele școlilor și comunităților locale de JOC: Calculatorul 1
practicare a activităților fizice (concursuri
școlare – în școală, între școli; centre locale de
inițiere în diferite sporturi, serbări sportive)
30. XXX Activități turistice JOC: Mingea pe pod 1
Unde-s doi puterea crește
31. XXXI RECAPITULARE JOC: 1
Coșulețul cu două toarte
Mingea prin tunel (variant)

32. XXXII EVALUARE JOC: Crabii și creveții 1


Îndemânaticii
33. XXXIII 1

MUZICĂ ȘI MIȘCARE -Planificare anuală

Aria curriculară: Educație fizică, sport si sănătate/ Arte


Număr de ore: 1 oră/ săptămână

Nr. Săptă Tema Conținuturile Nr.


crt. mâna ore
1. I Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual
Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea 1
CÂNTAREA VOCALĂ tonului, semnal de debut, dicţie, sincronizare cu colegii
şi/sau acompaniamentul
Cântec: Deșteapta-te, române!
2 II Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual
Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea 1
CÂNTAREA VOCALĂ tonului, semnal de debut, dicţie, sincronizare cu colegii
şi/sau acompaniamentul
Cântec: Oda bucuriei
3 III Timbrul 1
TIMBRUL Sunete din mediul înconjurător
Cântec: Graiul animalelor
4 IV TIMBRUL Timbrul
Sunete muzicale vocale 1
Cântec: La pădure
Joc muzical: La pădure
5 V TIMBRUL 1. Timbrul
Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, vioara) 1
Cântec: Cântăreții
Joc muzical: Cântăreții
6 VI MELODIA 1. Melodia
Legătura dintre text şi melodie (strofa/ refrenul) 1
Cântec: Hora în doi
Dans: Hora în doi
7 VII RITMUL Ritmul
Durata sunetelor muzicale 1
(durata lungă, medie, scurtă)
Mișcări sugerate de ritm
Cântec: Albinuța mea
8 VIII MELODIA Melodia
Înălțimea sunetelor musicale 1
(sunete înalte, medii, joase)
Cântec: Ce vor animalele
9 IX MELODIA Melodia
CÂNTARE Tempoul (lent, mediu, rapid) 1
INSTRUMENTALĂ Cântarea cu acompaniament
Cântec: Furnicile
Audiție: Cântec de leagăn, Dacă vesel se trăiește
10 X DINAMICA Nuanțe (tare, potrivit, încet)
Mișcare pe muzică-mișcări libere 1
Cântec: Tulesc oile la vale
Audiție-Simfonia Surpriza-fragment
de Joseph Haydn
11 XI GENURI MUZICALE Genuri muzicale: folclorul copiilor 1
Cântec: Arici Pogonici
12 XII Genuri muzicale: colinde
CÂNTARE Cântec: Domn, Domn să-nălțăm! 1
INSTRUMENTALĂ Cântarea cu acompaniament realizat de copii
Audiție: O, ce veste minunată!
13 XIII RECAPITULARE Recapitulare
Cântec: Săniuța 1
14 XIV EVALUARE Evaluare 1
15 XV ÎN PRAG DE VACANŢĂ Jocuri cu și despre muzică 1
16 XVI MELODIA-ELEMENTE DE Portativul. Cheia SOL 1
NOTAȚIE Cântec: Rățișoara mea
17 XVII MELODIA-ELEMENTE DE Sunetele și notele muzicale SOL și MI 1
NOTAȚIE Cântec: Melc, melc
18 XVIII MELODIA-ELEMENTE DE Sunetul și nota muzicală LA 1
NOTAȚIE Cântec: Mama
19 XIX MELODIA-ELEMENTE DE Recapitulare: Sunetele și notele muzicale 1
NOTAȚIE SOL, MI, LA
Cântec: Fluture
20 XX MELODIA-ELEMENTE DE Sunetul și nota muzicală DO 1
NOTAȚIE Cântec: La moară
Joc muzical: La moară
21 XXI MELODIA-ELEMENTE DE Recapitulare: Sunetele și notele muzicale 1
NOTAȚIE SOL, MI, LA, DO
Cântec: Trompeta
22 XXII MELODIA-ELEMENTE DE Sunetul și nota muzicală RE 1
NOTAȚIE Cântec: Doi prieteni
23 XXIII MELODIA-ELEMENTE DE Sunetul și nota muzicală RE 1
NOTAȚIE Cântec: Înfloresc grădinile
24 XXIV MELODIA-ELEMENTE DE Recapitulare: Sunetele și notele muzicale 1
NOTAȚIE SOL, MI, LA, DO, RE, FA
Cântec: Hora
25. XXV MELODIA-ELEMENTE DE Sunetul și nota muzicală DO² 1
NOTAȚIE Cântec: Melcușor
26 XXVI MELODIA-ELEMENTE DE Sunetul și nota muzicală SI 1
NOTAȚIE Cântec: Sus mai sus în vârf de nuc
27 XXVII MELODIA-ELEMENTE DE Gama DO 1
NOTAȚIE Cântec: Notele muzicale (Gama DO)
28 XXVIII MELODIA-ELEMENTE DE Exerciții de identificare a notelor pe portativ 1
NOTAȚIE Cântec: Ecoul
29 XXIX MIȘCARE PE MUZICĂ Dansuri populare: Brașoveanca, Ciuleandra 1
30 XXX RECAPITULARE Recapitulare: Notele muzicale DO1- DO² 1
Cântec: Drag mi-e jocul românesc
Hora: Drag mi-e jocul românesc
31 XXXI EVALUARE Evaluare finală 1
Jocuri
32 XXXII VINE VACANȚA MARE! Jocuri cu și despre muzică 1
33 XXXIII 1
Planificare pe unităţi de conţinut-clasa a III-a

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Săpt. UNITATEA DE Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse


ÎNVĂȚARE tenţe ore

I 1. Sunetul, litera, vocale, - realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a 5 a. materiale: fișa de lucru,
consoane, silaba, cuvântul. 1.4înţeles din texte informative sau literare simple caiet, planșe
Despărţirea în silabe 2.1 - vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe teme de interes a. b. procedurale:
FANTEZII DE 2. Sensul cuvintelor 2.2 pentru clasa de elevi conversaţia, explicaţia,
TOAMNĂ - 3. Comunicarea orală. 4.1 - folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru a audia diferite texte exerciţiul, munca
Recapitularea Componentele comunicării - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, folosind reportofonul, independentă
noţiunilor din dialogate computerul etc. b. c. forme de organizare a
clasa a II-a 4. Propoziţia. Semnele de - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din universul colectivului: frontală,
punctuaţie apropiat individuală, evaluare orală
5. Scrierea imaginativă - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde? Când? și scrisă
Lectură: Rapsodii de Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?)
toamnă de George - relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip pentru care nu
Topîrceanu există subtitrare sau sonor
- interevaluarea textelor scrise
- revizuirea textelor redactate
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi
discutarea rezultatelor
II 1. Prepeliţa şi puii ei după 1.4 - realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a 5 a. materiale:
Lev N. Tolstoi. Textul 1.5 înţeles din texte informative sau literare simple imagini,fişa de lucru,caiet
literar narativ 2.2 - vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe teme de interes b. procedurale:
FANTEZII DE 2. Scrierea corectă a pentru clasa de elevi conversaţia, explicaţia,
TOAMNĂ - cuvintelor într-o/într-un, - folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru a audia diferite texte munca independentă,
Recapitularea dintr-o/dintr-un, sau/ s- - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, folosind reportofonul, exerciţiul
noţiunilor din au, sa/ s-a computerul etc. c. forme de organizare a
clasa a II-a 3. Poezia -Toamna de - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde? Când? colectivului: frontală
Octavian Goga Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) individuală, evaluare orală
4. Textul nonliterar/ - relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip pentru care nu
informativ există subtitrare sau sonor
5. Evaluare iniţială - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai spune o
Lectură: Sărăcuțul de Emil dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”)
Gârleanu - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”)
- exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de reascultare a mesajului;
folosirea unor coduri nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/
înţelegerea mesajului

III MAGIA 1. Cartea 1.5 - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai spune o 5 a. materiale:
CĂRŢILOR 2. Cartea. Prezentarea unei 3.6 dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) imagini caiet, fişe de lucru
cărţi - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”) b. procedurale:
3. Comunicarea orală. - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de reascultare a mesajului; conversaţia, explicaţia,
Componentele comunicării folosirea unor coduri nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/ demonstraţia,exerciţiul,
dialogate-iniţierea unui înţelegerea mesajului munca în echipă,
schimb verbal - activităţi la bibliotecă problematizarea,
4. Prezentarea unei - amenajarea unui colţ de lectură în clasă jocul
persoane - prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o dată la c. forme de organizare a
Lectură: Bunicul de Barbu două săptămâni etc.) colectivului:
Ștefănescu Delavrancea - derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin realizarea frontală, activitate
unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse individuală/pe
echipe,evaluare orală şi
scrisă
IV MAGIA 1. Nică începe şcoala după 1.5 - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai spune o 5 a. materiale:
CĂRŢILOR Ion Creangă 2.2 dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) caiet, fişe de lucru,imagini
Textul literar narativ 3.2 - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”) b. procedurale:
2. Scrierea corectă a 3.6 - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de reascultare a mesajului; conversaţia, explicaţia,
cuvintelor ia/ i-a folosirea unor coduri nonverbale pentru a semnala neînţelegerea/ demonstraţia, exerciţiul,
3. Aşezarea textului în înţelegerea mesajului problematizarea, învăţarea
pagina caietului - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde? Când? prin descoperire, munca
4. Povestirea orală după Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) independentă
imagini - relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip pentru care nu c. forme de organizare a
Lectură: Bunicul de Barbu există subtitrare sau sonor colectivului:
Ștefănescu Delavrancea - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind frontală,individuală,evaluare
modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. orală, activitate în grup/în
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” perechi
- activităţi la bibliotecă
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o dată la
două săptămâni etc.)
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin realizarea
unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse
V MAGIA 1. După asemănarea lor 1.2 - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi 5 a. materiale: caiet, fişe de
CĂRŢILOR după Emil Gârleanu semnificaţia cuvintelor lucru,imagini
2. Formularea de întrebări - explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi nonverbale pornind b. procedurale:
şi răspunsuri de la contextul mesajului audiat conversaţia, explicaţia,
3. Povestirea orală după un - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai spune o demonstraţia, exerciţiul,
şir de întrebări dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) problematizarea, învăţarea
4. Prieten devotat - - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”) prin descoperire, munca
Înţelegerea textului-Harta - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde? Când? independentă
textului Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) c. forme de organizare a
5. Exprimarea emoţională colectivului: frontală,
faţă de textul literar citit activitate individuală/pe
Lectură: Bunica de Barbu echipe,evaluare orală şi
Ștefănescu Delavrancea scrisă
VI MAGIA 1. Rugăciune pentru 2.2 - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde? Când? 5 a. materiale: caiet, fişe de
CĂRŢILOR părinţi - din folclorul 2.4 Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) lucru,imagini
copiilor 3.2 - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în b. procedurale:
2. Cererea simplă 3.6 comunitate, în cadrul unui grup mic conversaţia, explicaţia,
familiară. Cererea - organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu afişe demonstraţia, exerciţiul,
politicoasă realizate în urma lecturilor) problematizarea, învăţarea
3. Scrierea corectă a - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind prin descoperire, munca
cuvintelor iau/ i-au modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. independentă
4. Planul simplu de idei - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” c. forme de organizare a
desprins din ilustraţii/ - activităţi la bibliotecă colectivului: frontală,
benzi desenate - amenajarea unui colţ de lectură în clasă activitate individuală/pe
5. Povestirea orală după - prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o dată la echipe,evaluare orală şi
planul simplu de idei două săptămâni etc.) scrisă
desprins din ilustraţii - derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin realizarea
Lectură: Bunica de Barbu unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse
Ștefănescu Delavrancea
VII MAGIA Cenuşăreasa după Fraţii 3.1 - lectură activă, cu creionul în mână 5 a. materiale: caiet, fişe de
CĂRŢILOR Grimm. Delimitarea 3.4 - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese lucru,imagini
textului în fragmente - folosirea jurnalului cu dublă intrare b. procedurale:
2. Ordinea întâmplărilor. - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat conversaţia, explicaţia,
Povestirea orală a unui - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare demonstraţia, exerciţiul,
fragment reciprocă, procedeul recăutării etc.) problematizarea, învăţarea
3. Planul simplu de idei al - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe prin descoperire, munca
textului - realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite elemente de independentă, jocul
4. Recapitulare structură sau de conţinut c. forme de organizare a
Lectură: Limba noastră de colectivului:
Alexe Mateevici frontală, activitate
individuală/pe
echipe,evaluare orală şi
scrisă
VIII 1. Sunetul şi litera. 3.5 - activităţi la bibliotecă 5 a. materiale: caiet, fişe de
FAMILIA - Vocalele şi consoanele 4.1 - amenajarea unui colţ de lectură în clasă lucru,imagini
UNIVERSUL 2. Cuvântul. Silaba. - prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o dată la b. procedurale:
MEU Despărţirea în silabe două săptămâni etc.) conversaţia, explicaţia,
3. Scriem corect la/ l-a - derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin realizarea demonstraţia, exerciţiul,
4. Propoziţia. Delimitarea unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse problematizarea, învăţarea
cuvintelor în propoziţie - interevaluarea textelor scrise prin descoperire, munca
5. Intonarea propoziţiilor. - revizuirea textelor redactate independentă, jocul
Semnele de punctuaţie - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe c. forme de orga
Lectură: Limba noastră de - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi nizare a colectivului:
Alexe Mateevici discutarea rezultatelor frontală, activitate
individuală/pe
echipe,evaluare orală şi
scrisă
IX 1. Cuvântul – parte de 1.3 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) 5 a. materiale: caiet, fişe de
vorbire 4.1 - interevaluarea textelor scrise lucru,imagini cu diverse
FAMILIA - 2. Substantivul - revizuirea textelor redactate obiecte, mini-cărticele,
UNIVERSUL 3. Felul substantivelor - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe b. procedurale:
MEU 4. Numărul substantivului - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi conversaţia, explicaţia,
5. Genul substantivului discutarea rezultatelor demonstraţia, exerciţiul,
Lectură: Pisoiul de Lev N. problematizarea, învăţarea
Tolstoi prin descoperire, munca
independentă, jocul
c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, activitate
individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi
scrisă
X 1. Textul literar. 2.1 - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din universul 5 a. materiale: : caiet, fişe de
FAMILIA - Fragmentul descriptiv 3.1 apropiat lucru,imagini
UNIVERSUL 2. Scriem corect neam/ ne- - descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a obiectelor la b. procedurale:
MEU am îndemână (pornind de la întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj) conversaţia, explicaţia,
3. Traian şi Dochia - descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea profesorului sau a altui demonstraţia, exerciţiul,
ROMÂNIA, (legendă populară) coleg problematizarea, învăţarea
ŢARA MEA 4. Fragmentul descriptiv - colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu prin descoperire, munca
5. Scrierea corectă a - lectură activă, cu creionul în mână independentă, jocul
cuvintelor neam/ ne-am - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese c. forme de organizare a
Lectură: Țapul și șarpele - folosirea jurnalului cu dublă intrare colectivului: frontală,
de Petre Ispirescu - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat activitate individuală, în
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare grup/ pe echipe,evaluare
reciprocă, procedeul recăutării etc.) orală şi scrisă

XI ROMÂNIA, 1. Solicitarea şi oferirea de - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi 5 a. materiale: caiet, fişe de
ŢARA MEA informaţii 1.2 semnificaţia cuvintelor lucru,imagini
2. Cuvinte cu sens - explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi nonverbale pornind b. procedurale:
asemănător de la contextul mesajului audiat conversaţia, explicaţia,
3. Recapitulare demonstraţia, exerciţiul,
Lectură: Fetița cu problematizarea, învăţarea
chibriturile de Hans Ch. prin descoperire, munca
Andersen independentă, jocul
c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XII 1. Pomul de iarnă după E. 2.3 - formulare de răspunsuri la întrebări simple de control –„Ce ai făcut? Ce ai 5 a. materiale: caiet, fişe de
T. A. Hoffmann 2.4 făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din urmă?” lucru,imagini cu diverse
ÎN PRAG DE 2. Extragerea unor 3.1 - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în obiecte, planşe
SĂRBĂTORI informaţii de detaliu dintr- 3.4 comunitate, în cadrul unui grup mic b. procedurale:
un text, transmise prin - organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu afişe conversaţia, explicaţia,
ilustraţii realizate în urma lecturilor) demonstraţia, exerciţiul,
3. Adjectivul - lectură activă, cu creionul în mână problematizarea, învăţarea
4. Acordul adjectivului cu - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese prin descoperire, munca
substantivul - folosirea jurnalului cu dublă intrare independentă, jocul
5. Poziţia adjectivului faţă - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat c. forme de organizare a
de substantiv - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare colectivului: frontală,
Lectură: Fetița cu reciprocă, procedeul recăutării etc.) activitate individuală, în
chibriturile de Hans Ch. - lectură activă, cu creionul în mână grup/ pe echipe,evaluare
Andersen - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese orală şi scrisă
- folosirea jurnalului cu dublă intrare
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare
reciprocă, procedeul recăutării etc.)
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite elemente de
structură sau de conţinut
XIII 1. Povestirea orală după 1.1 - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi 5 a. materiale: caiet, fişe de
ÎN PRAG DE benzi desenate 1.2 semnificaţia cuvintelor lucru, imagini diverse,
SĂRBĂTORI 2. Cuvinte cu sens opus 2.4 - explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi nonverbale pornind b. procedurale:
3. Recapitulare de la contextul mesajului audiat conversaţia, explicaţia,
Lectură: Cea dintâi - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în demonstraţia, exerciţiul,
ninsoare de Edmondo de comunitate, în cadrul unui grup mic problematizarea, învăţarea
Amicis - organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu afişe prin descoperire, munca
realizate în urma lecturilor) independentă, jocul
c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe, evaluare
orală şi scrisă
XIV FEERIE DE 1. Poezia - Iarna de Vasile 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza iniţială şi la final 5 a. materiale: caiet, fişe de
IARNĂ Alecsandri 2.4 - formulare de răspunsuri la întrebări simple de control –„Ce ai făcut? Ce ai lucru, imagini diverse,
2. Aşezarea poeziei în 3.1 făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din urmă?” imagini, planşă
pagina caietului - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în b. procedurale:
3. Povestirea scrisă după comunitate, în cadrul unui grup mic conversaţia, explicaţia,
un şir de întrebări - organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu afişe demonstraţia, exerciţiul,
4. Părţile unui text creativ realizate în urma lecturilor) problematizarea, învăţarea
Lectură: Colinde, - lectură activă, cu creionul în mână prin descoperire, munca
colinde…de Mihai Eminescu - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese independentă, jocul
- folosirea jurnalului cu dublă intrare c. forme de organizare a
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat colectivului: frontală,
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare activitate individuală, în
reciprocă, procedeul recăutării etc.) grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă

XV FEERIE DE 1. Alcătuirea unui text 4.1 - interevaluarea textelor scrise 5 a. materiale: caiet, fişe de
IARNĂ creativ după un şir de 4.3 - revizuirea textelor redactate lucru, planşă, imagini
ilustraţii - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe diverse
2. Alcătuirea unui text - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi b. procedurale:
creativ după benzi discutarea rezultatelor conversaţia, explicaţia,
desenate - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la îndemână (de demonstraţia, exerciţiul,
3. Scrierea corectă a exemplu, „Cum este guma? La ce foloseşte? Găseşte şi o utilizare problematizarea, învăţarea
cuvintelor nea/ ne-a neobişnuită!”) prin descoperire, munca
4. Povestea omului de independentă, jocul
zăpadă (poveste populară) c. forme de organizare a
Lectură: Iarna de Barbu colectivului: frontală,
Ștefănescu Delavrancea activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XVI FEERIE DE 1. Cuvinte cu aceeaşi formă 1.1 - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi 5 a. materiale: : caiet, fişe de
IARNĂ şi sens diferit 1.2 semnificaţia cuvintelor lucru, imagini diverse,
2. Sensurile neobişnuite 2.4 - explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi nonverbale pornind planşe
ale cuvintelor 4.2 de la contextul mesajului audiat b. procedurale:
3. Textul funcţional – - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în conversaţia, explicaţia,
cartea poştală, e-mailul comunitate, în cadrul unui grup mic demonstraţia, exerciţiul,
4. Textul de informare - - organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu afişe problematizarea, învăţarea
Afişul realizate în urma lecturilor) prin descoperire, munca
5. Textul de informare - - realizarea unui afiş pentru promovarea unei serbări/ a unui concurs/ a independentă, jocul
fluturaşul unui proiect/ a unei tombole c. forme de organizare a
Lectură: Șezătoare literară - elaborarea unui fluturaş pentru comunicarea rezultatelor unui proiect colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XVII FEERIE DE Recapitulare Lectură: 1.5 - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai spune o 5 a. materiale: caiet, fişe de
IARNĂ Evaluare -Fricosul de Emil dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) lucru, imagini
Gârleanu 2.3 - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”) b. procedurale:
2.4 - formulare de răspunsuri la întrebări simple de control –„Ce ai făcut? Ce ai conversaţia, explicaţia,,
3.5 făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din urmă?” exerciţiul, munca
4.1 - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în independentă,
comunitate, în cadrul unui grup mic c. forme de organizare a
- organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu afişe colectivului: frontală,
realizate în urma lecturilor) activitate individuală, în
- activităţi la bibliotecă grup/ pe echipe,evaluare
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă orală şi scrisă
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o dată la
două săptămâni etc.)
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin realizarea
unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse
- interevaluarea textelor scrise
- revizuirea textelor redactate
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi
discutarea rezultatelor
XVIII TĂRÂMUL 1. Sarea în bucate după 2.3 - formulare de răspunsuri la întrebări simple de control –„Ce ai făcut? Ce ai 5 a. materiale: caiet, fişe de
COPILĂRIEI Petre Ispirescu 3.2 făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din urmă?” lucru,planşe, imagini
2. Descrierea unei fiinţe - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind b. procedurale:
3. Comunicarea modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. conversaţia, explicaţia,,
nonverbală - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” exerciţiul, munca
4. Comunicarea prin independentă
imagini c. forme de organizare a
5. Scrierea corectă a colectivului: frontală,
cuvintelor printr-o/ printr- activitate individuală, în
un grup/ pe echipe,evaluare
Lectură: Concertul orală şi scrisă
primăverii de George
Coșbuc
XIX TĂRÂMUL 1. Copii eram noi amândoi 1.3 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) 5 a. materiale: : caiet, fişe de
COPILĂRIEI de Mihai Eminescu 4.3 - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la îndemână (de lucru, planşă , imagini
2. Descrierea unui obiect 4.5 exemplu, „Cum este guma? La ce foloseşte? Găseşte şi o utilizare diverse,
pe baza unui plan de neobişnuită!”) b. procedurale:
întrebări - expoziţii de afişe/ alte produse scrise realizate în urma activităţilor conversaţia, explicaţia,
3. Pronumele. Pronumele - participarea la realizarea unui jurnal al clasei demonstraţia, exerciţiul,
personal problematizarea, învăţarea
4. Numărul pronumelui prin descoperire, munca
5. Alice în Ţara Minunilor- independentă, jocul
Balta de lacrimi după L. c. forme de organizare a
Carroll. Pronumele colectivului: frontală,
personal de politeţe activitate individuală, în
Lectură: Concertul grup/ pe echipe,evaluare
primăverii de George orală şi scrisă
Coșbuc
XX TĂRÂMUL 1. Genul pronumelui 1.3 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) 5 a. materiale: caiet, fişe de
COPILĂRIEI 2. Pronunţarea şi scrierea 3.2 - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind lucru, , imagini diverse,
corectă a pronumelor 4.4 modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. poveşti audio, lecturi
3. Textul creativ după un - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” ilustrate, planşă
plan de întrebări alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei „burse a poveştilor” b. procedurale:
Lectură: Leul și cățelușa de - antrenamente de scriere creativă conversaţia, explicaţia,
Lev N. Tolstoi - proiect individual/ grup: „Cartea mea” (realizarea unei cărţi şi expunerea demonstraţia, exerciţiul,
acesteia/prezentarea acesteia) problematizarea, învăţarea
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, prin descoperire, munca
în cele din urmă independentă, jocul
c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXI SALUTARE, 1.Rapsodii de primăvară 3.2 - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind 5 a. materiale: caiet, fişe de
PRIMĂVARĂ! de George Topîrceanu. 4.1 modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. lucru imagini diverse,
Înţelegerea mesajului 4.4 - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” b. procedurale:
poeziei - interevaluarea textelor scrise conversaţia, explicaţia,
2. Semne de punctuaţie (:) - revizuirea textelor redactate demonstraţia, exerciţiul,
şi (,) - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe problematizarea, învăţarea
3. Prezentarea unei teme - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi prin descoperire, munca
după un plan discutarea rezultatelor independentă, jocul
Lectură: Leul și cățelușa de - antrenamente de scriere creativă c. forme de organizare a
Lev N. Tolstoi - scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, colectivului: frontală,
în cele din urmă activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXII SALUTARE, 1. Relatarea unei 2.5 - dramatizarea unor scene de poveste 5 a. materiale: caiet, fişe de
PRIMĂVARĂ! întâmplări trăite 3.1 - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea regulilor stabilite lucru, imagini diverse,
2. Fructul cel mai valoros 4.4 - lectură activă, cu creionul în mână planşe cu medii de viaţă
(poveste populară). - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese b. procedurale:
Înţelegerea mesajului - folosirea jurnalului cu dublă intrare conversaţia, explicaţia,
textului literar narativ - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat demonstraţia, exerciţiul,
3. Formularea unei păreri - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare problematizarea, învăţarea
despre personajele reciprocă, procedeul recăutării etc.) prin descoperire, munca
povestirii. Exprimarea - antrenamente de scriere creativă independentă, jocul
acordului sau dezacordului - proiect individual/ grup: „Cartea mea” (realizarea unei cărţi şi expunerea c. forme de organizare a
faţă de acţiunile şi acesteia/prezentarea acesteia) colectivului: frontală,
atitudinile personajelor - scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, activitate individuală, în
4. Formularea unei păreri în cele din urmă grup/ pe echipe,evaluare
despre o povestire orală şi scrisă
Lectură: Prieteșugul dintre
șoarece și pisică de Frații
Grimm
XXIII SALUTARE, 1. Scrierea corectă a 2.4 5 a. materiale: caiet, fişe de
PRIMĂVARĂ! cuvintelor nai/ n-ai 4.5 - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în lucru, poveşti audio
2. Degeţica după Hans comunitate, în cadrul unui grup mic b. procedurale:
Christian Andersen - organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu afişe conversaţia, explicaţia,
3. Verbul realizate în urma lecturilor) demonstraţia, exerciţiul,
Lectură: La cireșe de Ion - participarea, alături de colegi şi de profesor, la realizarea programului unei problematizarea, învăţarea
Creangă serbări, a scenariului unei dramatizări prin descoperire, munca
- expoziţii de afişe/ alte produse scrise realizate în urma activităţilor independentă
- participarea la realizarea unui jurnal al clasei c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXIV SALUTARE, 1. Numărul verbului 1.3 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) 5 a. materiale: caiet, fişe de
PRIMĂVARĂ! 2. Pronunţarea şi scrierea lucru, ,imagini diverse
corectă a verbelor b. procedurale:
3. Textul creativ după un conversaţia, explicaţia,
plan de idei demonstraţia, exerciţiul,
4. Scrierea corectă a problematizarea, învăţarea
cuvintelor săi/ să-i prin descoperire, munca
Lectură: Legenda independentă
Crivățului c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXV SALUTARE, 1. Colţ Alb după Jack 2.5 - dramatizarea unor scene de poveste - joc de rol în diverse situaţii de 5 a. materiale: : caiet, fişe de
PRIMĂVARĂ! London 3.1 comunicare cu respectarea regulilor stabilite lucru, imagini diverse
2. Povestirea scrisă a unui 3.2 - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru b. procedurale:
fragment 4.4 identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii conversaţia, explicaţia,
3. Recapitulare - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind demonstraţia, exerciţiul,
Lectură: Mânzul modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. problematizarea, învăţarea
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” prin descoperire, munca
- antrenamente de scriere creativă independentă
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, c. forme de organizare a
în cele din urmă colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă

XXVI LA PAŞTI 1. La Paşti de George 3.1 - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru 5 a. materiale: caiet, fişe de
Topîrceanu 3.2 identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii lucru, imagini diverse,
2. Felicitarea 3.4 - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind procedurale: conversaţia,
3. Textul creativ cu început modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. explicaţia, demonstraţia,
dat - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” exerciţiul, problematizarea,
4. Textul creativ cu sfârşit - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe învăţarea prin descoperire,
dat - realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite elemente de munca independentă
Lectură: Mânzul structură sau de conţinut c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXVI LA PAŞTI 1. Textul de informare – 1.1 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informaţii din 5 a. materiale: caiet, fişe de
I organizatori grafici 1.3 texte audiate; reluarea audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ lucru, planşă magini diverse,
2. Scrierea corectă a 2.5 organizatori grafici informaţii din textele audiate imagini cu lecturi, reguli de
cuvintelor va/ v-a 3.1 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) ocrotire a naturii,
3. Recapitulare - dramatizarea unor scene de poveste b. procedurale:
Lectură: Poveste cu tâlc - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea regulilor stabilite conversaţia, explicaţia,
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru demonstraţia, exerciţiul,
identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii problematizarea, învăţarea
prin descoperire, munca
independentă
c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXVI SIMFONIA 1. Vizită de Ion Luca 1.3 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) 5 a. materiale: : caiet, fişe de
II FLORILOR Caragiale 3.1 - lectură activă, cu creionul în mână lucru, , imagini diverse,
2. Adaptarea vorbirii la 3.4 - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese b. procedurale:
diferite situaţii de - folosirea jurnalului cu dublă intrare conversaţia, explicaţia,
comunicare - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat demonstraţia, exerciţiul,
3. Invitaţia - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee (interogare problematizarea, învăţarea
4. Compunerea unui text reciprocă, procedeul recăutării etc.) prin descoperire, munca
creativ în care se introduce - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în echipe independentă
dialogul - realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite elemente de c. forme de organizare a
Lectură: Rândunica gureșă structură sau de conţinut colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXIX SIMFONIA 1. Heidi, fetiţa munţilor 2.5 - dramatizarea unor scene de poveste - joc de rol în diverse situaţii de 5 a. materiale: caiet, fişe de
FLORILOR după Johana Spyri 3.1 comunicare cu respectarea regulilor stabilite lucru, planşă imagini
2. Extragerea unor 3.3 - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru diverse, imagini cu lecturi,
informaţii de detaliu din 4.4 identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii colaje din desene,simboluri,
textul literar - exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text cuvinte, planşă, reguli de
3. Povestirea scrisă a unui - exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile unor comunicare eficientă,
text de mică întindere personaje civilizată,
după un plan de idei alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei „burse a poveştilor” b. procedurale:
4. Textul creativ în care se - antrenamente de scriere creativă conversaţia, explicaţia,
introduc expresii şi cuvinte - proiect individual/ grup: „Cartea mea” (realizarea unei cărţi şi expunerea demonstraţia, exerciţiul,
de sprijin acesteia/prezentarea acesteia) problematizarea, învăţarea
5. Scrierea corectă a - scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai întâi, apoi, prin descoperire, munca
cuvintelor care conţin în cele din urmă independentă
grupurile ia, ie, ea, ua, oa, c. forme de organizare a
uă colectivului: frontală,
Lectură: Concurs literar activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXX SIMFONIA 1. Hoinar după Emil 4.1 - interevaluarea textelor scrise 5 a. materiale: caiet, fişe de
FLORILOR Gârleanu. Textul literar - revizuirea textelor redactate lucru, planşă imagini
narativ - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe diverse,
2. Scrierea corectă a - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi b. procedurale:
cuvintelor care conţin discutarea rezultatelor conversaţia, explicaţia,
vocale duble şi a celor care demonstraţia, exerciţiul,
conţin consoane duble problematizarea, învăţarea
3. Scrierea corectă a prin descoperire, munca
cuvintelor mai/ m-ai independentă
4. Recapitulare c. forme de organizare a
Lectură: Noapte de vară de colectivului: frontală,
George Coșbuc activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXXI VARA ŞI 1. Pinocchio după Carlo 2.1 - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din universul 5 a. materiale: caiet, fişe de
BUCURIILE EI Collodi 2.5 apropiat lucru, planşă b.
2. Personaje preferate 3.1 - descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea profesorului sau a altui procedurale: conversaţia,
3. Corbul şi vulpea de La 3.2 coleg explicaţia, demonstraţia,
Fontaine - colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu exerciţiul, problematizarea,
4. Fişa de lectură - dramatizarea unor scene de poveste învăţarea prin descoperire,
Lectură: Zi de vară de - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea regulilor stabilite munca independentă
George Topîrceanu - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru c. forme de organizare a
identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii colectivului: frontală,
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind activitate individuală, în
modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. grup/ pe echipe,evaluare
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” orală şi scrisă
XXXI VARA ŞI 1.Recapitulare - Copiii din 1.3 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) 5 a. materiale:caiet, fişe de
I BUCURIILE EI crâng după K. D. Uşinski 2.5 - dramatizarea unor scene de poveste lucru, planşe cb.
2. Vulpea şi bursucul după 3.3 - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea regulilor stabilite procedurale:, conversaţia,
Alexandru Donici - exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text explicaţia, demonstraţia,
Lectură: Dramatizare - exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile unor exerciţiul, problematizarea,
personaje învă
ţarea prin descoperire,
munca independentă jocul
c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXXI VARA ŞI 1. La cireşe de Ion Creangă 1.1 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informaţii din 5 a. materiale: caiet, fişe de
II BUCURIILE EI 2. Text informativ 1.3 texte audiate; reluarea audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ lucru, planşe diverse
Lectură: Evaluare - 3.1 organizatori grafici informaţii din textele audiate b. procedurale:
- observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) conversaţia, explicaţia,
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru demonstraţia, exerciţiul,
identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii problematizarea, învă
ţarea prin descoperire,
munca independentă jocul
c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă

EDUCAȚIE CIVICĂ

Săpt. UNITATEA DE Conţinuturile Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse


ÎNVĂȚARE tenţe ore
I-III NOȚIUNEA DE 1.CE ÎNSEAMNĂ SĂ FIM 1.1 -exerciții de colorare, în desene/contururi date, a imaginilor care înfățișează 3 a. materiale: fiŞa de lucru,
PERSOANĂ PERSOANE? 1.2 persoane caiet, planŞe
- exerciții de prezentare, în perechi, a propriei persoane (a unor aspecte c. b. procedurale:
2. PERSOANA MEA relevante pentru identitatea proprie) conversaţia, explicaţia,
- realizarea și discutarea, în perechi, a portretului colegului de bancă exerciţiul, munca
3. PERSOANA LUI, - discuții referitoare la asemănările și deosebirile dintre persoane independentă
PERSOANA EI - recunoașterea, în situații diferite, a trăsăturilor unor personaje (de exemplu, d. c. forme de organizare a
prezentate în povești, fabule, desene animate familiare elevilor) colectivului: frontală,
- exerciții de identificare a trăsăturilor persoanei manifestate în contexte individuală, evaluare orală
familiare elevilor (la școală, în familie, în grupul de prieteni, în locuri publice) Şi scrisă
- discutarea, în grupuri mici, a moralei unor fabule, a unor proverbe care
ilustrează trăsături ale persoanei
- exerciții de apreciere a propriilor trăsături manifestate în contexte
familiare
- ilustrarea prin desen, pictură, modelaj a unor comportamente
morale/imorale ale unor personaje
IV- TRĂSĂTURI 1.BUNĂTATEA OPUSĂ 1.1 -exerciții de colorare, în desene/contururi date, a imaginilor care înfățișează 5 a. materiale:
VIII MORALE ALE RĂUTĂȚII 1.2 persoane caiet, fişe de lucru,imagini
PERSOANEI - exerciții de prezentare, în perechi, a propriei persoane (a unor aspecte b. procedurale:
2.RESPECTUL ȘI LIPSA relevante pentru identitatea proprie) conversaţia, explicaţia,
DE RESPECT - realizarea și discutarea, în perechi, a portretului colegului de bancă demonstraţia, exerciţiul,
- discuții referitoare la asemănările și deosebirile dintre persoane problematizarea, învăţarea
3.SINCERITATEA ȘI - recunoașterea, în situații diferite, a trăsăturilor unor personaje (de exemplu, prin descoperire, munca
NESINCERITATEA prezentate în povești, fabule, desene animate familiare elevilor) independentă
- exerciții de identificare a trăsăturilor persoanei manifestate în contexte c. forme de organizare a
4.CURAJUL, FRICA ȘI familiare elevilor (la școală, în familie, în grupul de prieteni, în locuri publice) colectivului:
LAȘITATEA - discutarea, în grupuri mici, a moralei unor fabule, a unor proverbe care frontală,individuală,evaluare
ilustrează trăsături ale persoanei orală, activitate în grup/în
5.MODESTIA ȘI LIPSA DE - exerciții de apreciere a propriilor trăsături manifestate în contexte perechi
MODESTIE familiare
- ilustrarea prin desen, pictură, modelaj a unor comportamente
morale/imorale ale unor personaje
IX-X ÎNCREDEREA ÎN 1. ÎNCREDEREA ÎN SINE 1.1 -exerciții de colorare, în desene/contururi date, a imaginilor care înfățișează 2 a. materiale: caiet, fişe de
SINE ȘI ÎN ȘI ÎN CEILALȚI ȘI 1.2 persoane lucru,imagini cu diverse
CEILALȚI ȘI NEÎNCREDEREA ÎN SINE - exerciții de prezentare, în perechi, a propriei persoane (a unor aspecte obiecte, mini-cărticele,
NEÎNCREDEREA ȘI ÎN CEILALȚI relevante pentru identitatea proprie) b. procedurale:
ÎN SINE ȘI ÎN - realizarea și discutarea, în perechi, a portretului colegului de bancă conversaţia, explicaţia,
CEILALȚI 2. CE SUNT LUCRURILE - discuții referitoare la asemănările și deosebirile dintre persoane demonstraţia, exerciţiul,
- recunoașterea, în situații diferite, a trăsăturilor unor personaje (de exemplu, problematizarea, învăţarea
prezentate în povești, fabule, desene animate familiare elevilor) prin descoperire, munca
- exerciții de identificare a trăsăturilor persoanei manifestate în contexte independentă, jocul
familiare elevilor (la școală, în familie, în grupul de prieteni, în locuri publice) c. forme de organizare a
- discutarea, în grupuri mici, a moralei unor fabule, a unor proverbe care colectivului:
ilustrează trăsături ale persoanei frontală, activitate
- exerciții de apreciere a propriilor trăsături manifestate în contexte individuală, în grup/ pe
familiare echipe,evaluare orală şi
- ilustrarea prin desen, pictură, modelaj a unor comportamente scrisă
morale/imorale ale unor personaje
XI- RAPORTURILE 1.NEVOIA DE LUCRURI 1.3 - recunoașterea, în situații date, a grupurilor mici din care face parte elevul 4 a. materiale: caiet, fişe de
XIV NOASTRE CU 2.1 (familia, grupul de joacă, grupul de învățare) lucru,imagini
LUCRURILE 2.LUCRURILE CARE NE - discuții despre grupurile mici din care elevul face parte și despre regulile b. procedurale:
EXPRIMĂ grupului, pornind de la imagini, texte, cazuri date conversaţia, explicaţia,
(ÎMBRĂCĂMINTE, - realizarea, în grupuri mici, la alegerea elevilor, a unor povestiri, dialoguri, demonstraţia, exerciţiul,
JUCĂRII ȘI JOCURI, dramatizări privind activitățile grupurilor din care fac parte elevii problematizarea, învăţarea
CĂRȚI, COLECȚII) realizarea, în grupuri mici, a unei liste de lucruri utile într-o situație dată (de prin descoperire, munca
exemplu, pentru o oră de curs, o drumeție, o insulă pustie) și discutarea independentă, jocul
3.CAMERA MEA atitudinilor posibile față de lucrurile menționate c. forme de organizare a
- recunoașterea unor atitudini față de lucruri, față de plante și animale, colectivului: frontală,
pornind de la imagini date, lectura unor povești, fabule, vizionarea unor activitate individuală, în
4.EVALUARE SUMATIVĂ desene animate sau filme adecvate vârstei elevilor, observarea unor grup/ pe echipe,evaluare
comportamente ale copiilor și ale adulților în contexte familiare de viață etc. orală şi scrisă
- activitate independentă de completare a unor enunțuri referitoare la
lucruri, plante, animale (de exemplu, privind lucruri care îi reprezintă,
preferințe, atitudini, comportamente față de lucruri, plante, animale)
XV- RAPORTURILE 1.RELAȚII ȘI 1.3 - recunoașterea, în situații date, a grupurilor mici din care face parte elevul 2+ a. materiale: caiet, fişe de
XVI NOASTRE CU ATITUDINEA FAȚĂ DE 2.1 (familia, grupul de joacă, grupul de învățare) 1 lucru, imagini diverse,
LUCRURILE LUCRURI - discuții despre grupurile mici din care elevul face parte și despre regulile imagini, planşă
(PROPRIETATE, GRIJĂ, grupului, pornind de la imagini, texte, cazuri date b. procedurale:
NEGLIJENȚĂ) - realizarea, în grupuri mici, la alegerea elevilor, a unor povestiri, dialoguri, conversaţia, explicaţia,
2.EDUCAȚIA CIVICĂ dramatizări privind activitățile grupurilor din care fac parte elevii demonstraţia, exerciţiul,
PRIN JOC (NE JUCĂM ȘI
ÎNVĂȚĂM)
XVII RAPORTURILE 1.CE SUNT ANIMALELE 2.2 - imaginarea unor povestiri privind raporturile persoanei cu lucrurile, cu 6 a. materiale: caiet, fişe de
I- NOASTRE CU ȘI PLANTELE plantele și animalele, care valorizează atitudini pozitive față de acestea lucru,planşe, imagini
XXIII ANIMALELE ȘI - realizarea, în perechi, la alegerea elevilor, a unor scurte compuneri, b. procedurale:
PLANTELE 2.NEVOIA DE PLANTE ȘI dialoguri, scheme, desene, referitoare la cum anume cred elevii că le-ar conversaţia, explicaţia,,
ANIMALE plăcea lucrurilor, plantelor și animalelor să se comporte oamenii cu acestea exerciţiul, munca
- punerea elevilor în situația de a-și exprima gânduri, sentimente, atitudini independentă
față de lucruri, plante, animale și de a susține nevoia de lucruri, plante, c. forme de organizare a
animale (pornind, de exemplu, de la imagini, texte, desene animate, filme colectivului: frontală,
adecvate vârstei elevilor) activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXIV RAPORTURILE 1.CE SUNT GRUPURILE 2.3 - exerciții de identificare, în contexte de viață, a unor relații existente în 5 a. materiale: caiet, fişe de
- NOASTRE CU 3.1 cadrul diferitelor tipuri de grupuri lucru, ,imagini diverse
XXVI CEILALȚI 2.GRUPURI MICI IN CARE 3.2 - exemplificarea unor relații dintre oameni în diferite grupuri, pornind de la b. procedurale:
II OAMENI FACEM PARTE ȘI povestiri, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor și de la situații conversaţia, explicaţia,
RELAȚIILE DINTRE observate în contexte familiare de viață demonstraţia, exerciţiul,
MEMBRII ACESTORA: - simularea, în contexte date, a unor relații în cadrul grupurilor din care elevii problematizarea, învăţarea
a)FAMILIA fac parte prin descoperire, munca
b)GRUPUL DE PRIETENI - simularea modului în care este necesar să se comporte membrii unui grup în independentă
c)GRUPUL DE JOACĂ rezolvarea unei sarcini de lucru, atunci când membrii grupului au opinii c. forme de organizare a
d) GRUPUL DE diferite colectivului: frontală,
ÎNVĂȚARE - exersarea cooperării în grup pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, activitate individuală, în
prin împărțirea sarcinilor/responsabilităților, respectarea cerințelor (de grup/ pe echipe,evaluare
lucru, de timp etc.) și prin valorificarea calităților fiecărui membru al orală şi scrisă
grupului
- participarea la jocuri de rol care valorizează relaționarea pozitivă cu copiii
care provin din grupuri etnice, culturale, sociale diferite sau care au nevoi
speciale
- activități în grupuri mici, pentru identificarea principalelor drepturi și
îndatoriri pe care le au în grupurile din care fac parte
-elaborarea unui regulament al clasei, cuprinzând drepturi și îndatoriri
- simularea rezolvării unor sarcini de lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și îndatoriri
XXIX RAPORTURILE 1.REGULI ALE GRUPULUI 2.3 - exerciții de identificare, în contexte de viață, a unor relații existente în 5 a. materiale: caiet, fişe de
- NOASTRE CU – DREPTURI ȘĂ 3.1 cadrul diferitelor tipuri de grupuri lucru, planşă imagini
XXXI CEILALȚI ÎNDATORIRI ÎN CADRUL 3.2 - exemplificarea unor relații dintre oameni în diferite grupuri, pornind de la diverse, imagini cu lecturi,
II OAMENI GRUPURILOR MICI povestiri, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor și de la situații colaje din desene,simboluri,
observate în contexte familiare de viață cuvinte, planşă, reguli de
2.RECAPITULARE - simularea, în contexte date, a unor relații în cadrul grupurilor din care elevii comunicare eficientă,
fac parte civilizată,
3. EVALUARE FINALĂ - simularea modului în care este necesar să se comporte membrii unui grup în b. procedurale:
rezolvarea unei sarcini de lucru, atunci când membrii grupului au opinii conversaţia, explicaţia,
diferite demonstraţia, exerciţiul,
- exersarea cooperării în grup pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, problematizarea, învăţarea
prin împărțirea sarcinilor/responsabilităților, respectarea cerințelor (de prin descoperire, munca
lucru, de timp etc.) și prin valorificarea calităților fiecărui membru al independentă
grupului c. forme de organizare a
- participarea la jocuri de rol care valorizează relaționarea pozitivă cu copiii colectivului: frontală,
care provin din grupuri etnice, culturale, sociale diferite sau care au nevoi activitate individuală, în
speciale grup/ pe echipe,evaluare
- activități în grupuri mici, pentru identificarea principalelor drepturi și orală şi scrisă
îndatoriri pe care le au în grupurile din care fac parte
-elaborarea unui regulament al clasei, cuprinzând drepturi și îndatoriri
- simularea rezolvării unor sarcini de lucru, în cadrul grupurilor din care fac
parte, prin asumarea de drepturi și îndatoriri
XXXI RAPORTURILE EDUCAȚIA CIVICĂ PRIN 3.3* - implicarea, la nivel de clasă, școală sau la nivelul comunității locale, în 1 a. materiale: teste, fişe
V NOASTRE CU JOC proiecte simple, pe diferite teme cu conținut moral-civic b. procedurale: munca
CEILALȚI - participarea activă la realizarea proiectelor propuse de cadrul didactic, pe independentă, jocul
OAMENI diferite teme (de exemplu, valorificarea activităților tradiționale/tradițiilor c. forme de organizare a
din comunitatea locală, ocrotirea mediului înconjurător apropiat) colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE-Planificare pe unităţi de conţinut

Unitatea de Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse


Săpt. învăţare Conţinuturi/Tema plastică tenţe ore

EVALUARE 1. ÎMI AMINTESC... 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a.materiale: caietul de arte
INIŢIALĂ 2.EVALUARE INIŢIALĂ exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
informațional de-a lungul timpului); foarfecă, lipici, creioane.
b. procedurale: conversaţia,
I
explicaţia, exerciţiul.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală.
TOAMNA 1. PEŞTIŞORUL (punctul - 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
element de limbaj plastic; 1.2 exemplu, imaginea ca document, imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
punctare) 2.1 informațional de-a lungul timpului) ; pixuri cu gel de diferite
2.2 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de culori,stilouri cu peniţe de
2. DOVLEACUL (volum, plan - 2.3 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; dimensiuni diferite,planşetă,
elemente de limbaj plastic; - selectarea de diverse materiale (creioane, peniţe), în vederea plastilină,sfoară.
modelare, presare) utilizării acestora; b. procedurale: conversaţia,
II - asocierea tehnicilor adecvate materialelor selectate; explicaţia, exerciţiul.
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de
limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; c. forme de organizare a
- realizarea de texturi de suprafață folosind tehnici și colectivului: activitate
materiale diferite; frontală, activitate individuală.
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi,
pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee;
- explorarea proprietăților expresive ale formelor naturale.
TOAMNA 1. CULORILE TOAMNEI 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
(punctul - element de limbaj 1.2 exemplu, imaginea ca document, imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
plastic; punctare) 2.1 informațional de-a lungul timpului); creioane colorate, creioane
2.2 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de cerate, creioane, plastilină,
2. SPERIE - CIORI (volum - 2.3 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; beţe de îngheţată, rafie, benzi
element de limbaj plastic; 2.5 - selectarea de diverse materiale (creioane), în vederea de hârtie colorată,
III modelare liberă) utilizării acestora; sfoară.
- realizarea de texturi de suprafață folosind tehnici și b. procedurale conversaţia,
materiale diferite; explicaţia, demonstraţia,
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, observaţia, exerciţiul,
pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee; problematizarea.
- explorarea proprietăților expresive ale formelor naturale; c. forme de organizare a
- realizarea de obiecte după povești. colectivului: activitate
frontală, activitate individuală.

TOAMNA 1. RÂUL (linia - element de 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
limbaj plastic; trasare, 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
haşurare) 2.1 informațional de-a lungul timpului); creioane, creioane cerate,
2. RAMA FOTO (punctul; linia; 2.2 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de creioane colorate,şablon,
forme plane și spațiale- elemente 2.3 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; foarfece.
IV de limbaj plastic; origami; - selectarea de diverse materiale (creioane), în vederea b. procedurale: conversaţia,
punctare; trasare) utilizării acestora; explicaţia, demonstraţia,
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de observaţia, exerciţiul.
limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; c. forme de organizare a
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, colectivului:activitate
pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee; frontală, activitate individuală.
TOAMNA 1. TOAMNĂ TÂRZIE 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
(linia- element de limbaj plastic; 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi
efectul de transparență/ 1.3 informațional de-a lungul timpului); practice,acuarele,guaşe,
opacitate 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de tempera, pensule,pătratul
2. RECHINUL (forme plane 2.3 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; Tangram lipici, foarfece.
V și spațiale- elemente de limbaj - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj b. procedurale: conversaţia,
plastic; Tangram) plastic în forme plastice plane; explicaţia, demonstraţia,
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre observaţia, exerciţiul.
artiști români cunoscuți; c. forme de organizare a
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule,), în colectivului: activitate
vederea utilizării acestora; frontală, activitate individuală.
TOAMNA 1. O ZI PLOIOASĂ (punctul; 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
linia- elemente de limbaj 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
plastic;efectul de 1.3 informațional de-a lungul timpului); acuarele,guaşe, tempera,
transparență/ opacitate) 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de pensule,şabloane, hârtie de
2. PĂSĂRI CĂLĂTOARE 2.3 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; diferite tipuri, foarfece,lipici.
VI (linia, forme plane- elemente 2.4 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj b. procedurale: conversaţia,
de limbaj plastic; trasare; plastic în forme plastice plane; explicaţia, demonstraţia,
colaj) -audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre observaţia, exerciţiul.
artiști români cunoscuți; c. forme de organizare a
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule ), în colectivului: activitate
vederea utilizării acestora; frontală, activitate individuală.
LUMEA CĂȚELUL- marionetă 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
ANIMALELOR (texturi- element de limbaj 2.1 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi
plastic; tăiere, croire, coasere, 2.2 informațional de-a lungul timpului) ; practice,şabloane, şosetă,
VII
lipire) 2.3 - realizarea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale textile, nasturi, ac,
2.4 materiale diferite; aţă, lipici, foarfecă.
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, b. procedurale: conversaţia,
pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee; explicaţia, demonstraţia,
observaţia, exerciţiul.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală.
LUMEA SUPORTUL PENTRU 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
ANIMALELOR PENSULE (linia; 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
punctull, culorile primare- 1.3 informațional de-a lungul timpului); pahar, acuarele, guaşe,
elemente de limbaj plastic; 2.1 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj tempera, pensule.
efectul- transparență/ 2.2 plastic în forme plastice plane; b. procedurale: conversaţia,
VIII opacitate) 2.3 -audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre explicaţia, demonstraţia,
2.4 artiști români cunoscuți; observaţia, exerciţiul.
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule), în c. forme de organizare a
vederea utilizării acestora; colectivului: activitate
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de frontală, activitate individuală.
limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv;
LUMEA 1. CĂSUȚA PĂSĂRELELOR 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
ANIMALELOR (decupare, lipire) 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice, ,
2. BALOANE DE SĂPUN 1.3 informațional de-a lungul timpului); acuarele, guaşe, tempera,
(culori primare; culori binare 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de pensule, cutie de lapte, ziare şi
- elemente de limbaj plastic; 2.2 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; reviste,creion, lipici, sfoară,
amestecuri cromatice) 2.3 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj foarfece, boabe de cereale, băţ
IX 2.4 plastic în forme plastice plane; frigăruie.
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre b. procedurale: conversaţia,
artiști români cunoscuți; explicaţia, demonstraţia,
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, etc.), observaţia, exerciţiul.
în vederea utilizării acestor c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală.
SUNT ROMÂN! 1. DANSUL CULORILOR 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
(culori primare, culori binare- 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
elemente de limbaj plastic; 1.3 informațional de-a lungul timpului); acuarele, pensulă, paletă
obținerea de forme dirijate 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de pictură, creioane, vaza model.
prin scurgere aderentă) 2.3 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; b. procedurale: conversaţia,
2. VAZA (linia; punctual, 2.3 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj explicaţia, demonstraţia,
X
forma- elemente de limbaj plastic în forme plastice plane; observaţia, exerciţiul,
plastic; trasare, hașurare) -audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre problematizarea.
artiști români cunoscuți; c. forme de organizare a
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, creioane, colectivului: activitate
pensule), în vederea utilizării acestora; frontală, activitate individuală.
SUNT ROMÂN! 1. ŢARA MEA (forme , texturi- 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
elemente de limbaj plastic; 2.1 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
împletire; tăiere; lipire) 2.2 informațional de-a lungul timpului); şablon,fire textile (roşii,
2. NAIUL ȘI TOBA - 2.3 -discuții despre patrimoniul local: construcții reprezenta- galbene şi albastre), resturi de
instrumente muzicale (forme 2.4 tive şi ambient urban/rural, vestimentație, obiceiuri, co- materiale textile sau hârtie
spațiale- elemente de limbaj lecţii, obiecte de patrimoniu; creponată (galben, verde,
plastic; tăiere, asamblare) - identificarea rolului mesajelor vizuale prin studierea de maro), lipici, foarfece,paie
broșuri, pliante, albume de artă, vizionarea de filme, pentru băuturi răcoritoare,
XI documentare; bandă adezivă, cutie de
- participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de compot,beţe frigăruie, balon,
limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; dopuri plută.
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de b. procedurale: conversaţia,
limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; explicaţia, demonstraţia,
- realizarea de texturi de suprafață folosind tehnici și observaţia, exerciţiul.
materiale diferite; c. forme de organizare a
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, colectivului: activitate
pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee; frontală, activitate individuală.
SUNT ROMÂN! BRĂȚARA PRIETENIEI 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
(texturi- elemente de limbaj 2.1 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice, fire
plastic; împletirea 2.2 informațional de-a lungul timpului) ; textile.
- realizarea de texturi de suprafață folosind tehnici și b. procedurale: conversaţia,
XII materiale diferite; explicaţia, demonstraţia,
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, observaţia, exerciţiul.
pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee. c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală.
IARNA 1. IARNA ÎN PĂDURE 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
(punctul; linia; forma- 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
elemente de limbaj plastic; 1.3 informațional de-a lungul timpului); cerneală albastră, pic, pensulă,
obținerea de forme dirijate 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de carton colorat, lipici , foarfece.
prin decolorare cu pic) 2.2 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; b. procedurale: conversaţia,
XIII 2. OMUL DE ZĂPADĂ- 2.3 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj explicaţia, demonstraţia,
Felicitare (forme plane plastic în forme plastice plane; observaţia, exerciţiul.
și spațiale- elemente de limbaj -audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre c. forme de organizare a
plastic Quilling) artiști români cunoscuți; colectivului: activitate
- selectarea de diverse materiale ( tușuri, creioane, pensule), în frontală, activitate individuală.
vederea utilizării acestora;
IARNA ORNAMENTE DE BRAD 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
(forme spațiale- elemente de 2.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
XIV
limbaj plastic Quilling) 2.3 informațional de-a lungul timpului) ; pagini de ziare sau revisze,
2.4 - realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, lipici, fire textile, foarfece,
pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee; riglă, creion.
- realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie cu ocazia b. procedurale: conversaţia,
sărbătorilor; explicaţia, demonstraţia,
- realizarea de contururi, decupaje; observaţia, exerciţiul
- utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne de reciclare a c. forme de organizare a
materialelor; colectivului: activitate
- folosirea aparatului de tocat hârtia pentru a obține fâșii de frontală, activitate individuală;
hârtie ce pot fi rulate și transformate în podoabe.
IARNA 1. JOC DE CULORI (texturi; 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
culori primare; culori binare- 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
elemente de limbaj plastic; 1.3 informațional de-a lungul timpului); diferite bucăţi de material
obținerea de forme spontane 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de textil cu ţesătură rară,
prin imprimare) 2.3 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; acuarele, pensule,reviste, cărţi
2. UN PERSONAJ FANTASTIC 2.4 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj vechi, hârtie glasată, hârtie
(forme plane; plastic în forme plastice plane; creponată, hârtie ondulată,
texturi- elemente de limbaj -audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre material textil, nasturi,
plastic; colaj) artiști români cunoscuți; mărgele, pene,lipici, foarfece.
XV
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, etc.), b. procedurale: conversaţia,
în vederea utilizării acestora; explicaţia, demonstraţia,
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de observaţia, exerciţiul
limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; c. forme de organizare a
- realizarea de texturi de suprafață folosind tehnici și colectivului: activitate
materiale diferite; frontală, activitate individuală;
- realizarea de contururi, decupaje;
- utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne de reciclare a
materialelor.
IARNA 1. ARTIFICII (obținerea 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
de forme prin dirijarea jetului 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
de aer) 1.3 informațional de-a lungul timpului); acuarele, guaşe, tempera,
2. SPIRALA (tehnici de 2.1 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj pensule, paie pentru băuturi
lucru cu hârtie și material 2.2 plastic în forme plastice plane; răcoritoare, carton, fir tetil,
textil) 2.3 -audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre foarfece, lipici, creioane cerate.
artiști români cunoscuți; b. procedurale: conversaţia,
XVI
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, creioane, explicaţia, demonstraţia,
pensule), în vederea utilizării acestora; observaţia, exerciţiul
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de c. forme de organizare a
limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; colectivului: activitate
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, frontală, activitate individuală;
pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee;
- realizarea de contururi, decupaje.
ÎN PRAG DE ORAȘUL- lucrare 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
VACANŢĂ colectivă(colaj) 2.3 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
2.4 informațional de-a lungul timpului); ziare, carioca neagră, creion,
-discuții despre patrimoniul local: construcții reprezenta-tive foarfece lipici, demicarton.
şi ambient urban/rural, vestimentație, obiceiuri, colecții, b. procedurale: conversaţia,
XVII obiecte de patrimoniu ; explicaţia, exerciţiul.
- realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie:. cu scop c. forme de organizare a
decorativ; colectivului:activitate
- realizarea de contururi, decupaje, colaje; individuală.
- utilizarea tehnicilor tradiționale și moderne de reciclare a
materialelor.
LUMEA ANIMALELE DE LA FERMĂ 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
ANIMALELOR (Tangram) 2.3 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
informațional de-a lungul timpului) ; foarfece, lipici.
- realizarea de decupaje. b. procedurale: conversaţia,
XVIII explicaţia, demonstraţia,
observaţia, exerciţiul.
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală.
LUMEA 1. FORME (culori reci - 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
ANIMALELOR elemente de limbaj plastic; 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
efectul de opacitate) 1.3 informațional de-a lungul timpului); acuarele, tempera, guaşe,
2. MARIONETA - VULPEA 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de bandă izolatoare, pensule, tub
(colaj) 2.2 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; de hârtie, plastilină, foarfece,
2.3 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj lipici, sfoară, fir textil, băţ
2.4 plastic în forme plastice plane; frigăruie.
XVIX
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre b. procedurale: conversaţia,
artiști români cunoscuți; explicaţia, demonstraţia,
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, etc.), observaţia, exerciţiul.
în vederea utilizării acestora; c. forme de organizare a
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de colectivului: activitate
limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; frontală, activitate individuală.

LUMEA MEA FEŢE - FEŢE (tăiere, lipire, 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
decupare, asamblare ) 2.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
2.3 informațional de-a lungul timpului); piuneze, lipici, aţă, instrument
XX - exerciții de obținere a efectului de transparență sau opacitate de scris.
prin tehnici ale culorilor de apă (de exemplu, acuarelă, guașe, b. procedurale: conversaţia,
tempera); explicaţia, demonstraţia,
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, observaţia, exerciţiul.
pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee; c. forme de organizare a
- confecționarea de produse care vor fi utilizate apoi la clasă în colectivului: activitate
scop didactic; frontală, activitate individuală.
- realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie cu scop
decorativ;
- realizarea de contururi, decupaje.
ÎN NATURĂ 1. APUS DE SOARE 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
(culori calde - elemente de 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
limbaj plastic; obținere de 1.3 informațional de-a lungul timpului); acuarele, guşe, tempera,
forme spontane prin 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de pensule, pietre de mărime
fuzionare) 2.2 limbaj plastic din natură și din compoziții plastic; medie.
2. DOMINO - joc (tehnici de 2.3 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj b. procedurale: conversaţia,
XXI
lucru cu materiale din natură) plastic în forme plastice plane; explicaţia, demonstraţia,
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre observaţia, exerciţiul.
artiști români cunoscuți; c. forme de organizare a
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, etc.), colectivului: activitate
în vederea utilizării acestora; frontală, activitate individuală.

PRIMĂVARA MĂRŢIŞOARE - SOARELE 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
(tăiere, croire, coasere) 2.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
2.3 informațional de-a lungul timpului); material textil galben, roşu şi
- realizarea de texturi de suprafață folosind tehnici și portocaliu, aţă, ac, foarfece,
XXII
materiale diferite; nasturi mici, mărgele, vatelină.
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, b. procedurale: conversaţia,
pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee; explicaţia, demonstraţia,
- realizarea de contururi. observaţia, exerciţiul.
PRIMĂVARA 1. DARUL DE 8 MARTIE 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
(tehnici de lucru cu materiale 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
din natură, obţinerea de 2.1 informațional de-a lungul timpului) ; canăsau farfurie de ceramică,
forme spontane sau dirijate) 2.2 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj neimprimată, guaşe, tempera,
2.3 plastic în forme plastice plane; pai pentru băuturi răcoritoare,
2. PAPIONUL SAU 2.4 - selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, etc.), resturi de materiale textile,
ACCESORIUL DE PĂR în vederea utilizării acestora; foarfece, ac, aţă, elastic, bandă
XXIII (tăiere, croire, coasere, lipire) - exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de dublu adezivă.
limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; b. procedurale: conversaţia,
- realizarea de texturi de suprafață folosind tehnici și explicaţia, demonstraţia,
materiale diferite; observaţia, exerciţiul
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, c. forme de organizare a
pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee; colectivului: activitate
- decorarea/ personalizarea unor seturi cană – farfurie; frontală, activitate individuală;
- realizarea de contururi;
PRIMĂVARA 1. ELEFANTUL (amestecuri 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
acromatice) 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
2. OUĂ DE PAȘTE-obiecte 1.3 informațional de-a lungul timpului) ; acuarele, guaşe, tempera,
decorative (colaj) 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de pensule, fire textile colorate,
2.2 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; aracet.
XXIV - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj b. procedurale: conversaţia,
plastic în forme plastice plane; explicaţia, demonstraţia,
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre observaţia, exerciţiul.
artiști români cunoscuți; c. forme de organizare a
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, etc.), colectivului: activitate
în vederea utilizării acestora; frontală, activitate individuală.
PRIMĂVARA 1. VÂNTUL (obținere de 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
forme spontane cu sfoară) 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
1.3 informațional de-a lungul timpului) ; sfoară, tempera, guaşe,
2.MONSTRULE 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de acuarele, foarfece, lipici.
ŢUL - semn de carte (origami, 2.2 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; b. procedurale: conversaţia,
XXV tăiere, lipire) 2.3 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj explicaţia, demonstraţia,
plastic în forme plastice plane; observaţia, exerciţiul.
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre c. forme de organizare a
artiști români cunoscuți; colectivului: activitate
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, etc.), frontală, activitate individuală.
în vederea utilizării acestora;
PRIMĂVARA 1. COMPOZIŢIE LIBERĂ 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
(obţinere de forme spontane 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
prin curgere liberă) 1.3 informațional de-a lungul timpului); acuarele, guaşe, tempera,
2. CARD DE OASPEȚI 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de pensule, tub hârtie, lipici,
PERSONALIZAT (tăiere, 2.2 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; foarfece.
XXVI lipire) 2.3 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj b. procedurale: conversaţia,
plastic în forme plastice plane; explicaţia, demonstraţia,
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre observaţia, exerciţiul.
artiști români cunoscuți; c. forme de organizare a
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, etc.), colectivului: activitate
în vederea utilizării acestora; frontală, activitate individuală.
PRIMĂVARA 1. PĂMÂNTUL (obţinere de -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
forme spontane prin curgere 1.1 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
liberă şi fuzionare) 1.2 informațional de-a lungul timpului) ; tempera, guaşe, pensule, saci
XXVI 2. PELERINĂ PENTRU 1.3 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj menajeri cu şnur, foarfece,
I CARNAVAL (tehnici de 2.1 plastic în forme plastice plane; lipici, carioca neagră.
lucru cu materiale reciclabile) 2.2 -audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre b. procedurale: conversaţia,
2.3 artiști români cunoscuți; explicaţia, demonstraţia,
2.4 - selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, etc.), observaţia, exerciţiul.
în vederea utilizării acestora; c. forme de organizare a
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de colectivului: activitate
limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; frontală, activitate individuală.
PRIMĂVARA 1. COMPOZIŢIE LIBERĂ 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
(monotipie sau monourmă) 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
1.3 informațional de-a lungul timpului) ; folie protecţie coli, guaşe,
2. PERNUŢA (tăiere, 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de tempera, tub şerveţele, băţ
coasere) 2.2 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; chibrit, tricou cu mânecă
2.3 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj scurtă, foarfece, ac aţă,
XXVI
2.4 plastic în forme plastice plane; vatelină.
II
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre b. procedurale: conversaţia,
artiști români cunoscuți; explicaţia, demonstraţia,
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, tușuri, observaţia, exerciţiul.
creioane, pensule, etc.), în vederea utilizării acestora; c. forme de organizare a
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de colectivului: activitate
limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; frontală, activitate individuală.
ÎN NATURĂ 1. ANOTIMPURILE (nuanţe- 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
elemente de limbaj plastic; 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
obţinerea de forme spontane) 1.3 informațional de-a lungul timpului) ; acuarele, guaşe, tempera,
2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de pensulă, lut sau pastă pentru
2. FRUCTIERA (volum- 2.2 limbaj plastic din natură și din compoziții plastic; modelat, planşetă .
XXIX element de limbaj plastic; 2.3 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj b. procedurale: conversaţia,
modelare liberă, presare) plastic în forme plastice plane; explicaţia, demonstraţia,
-audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre observaţia, exerciţiul.
artiști români cunoscuți; c. forme de organizare a
- selectarea de diverse materiale (culori de apă, etc.), în colectivului: activitate
vederea utilizării acestora; frontală, activitate individuală.
ÎN NATURĂ 1. UMBRELA (tonuri- 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
elemente de limbaj plastic ; 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi
obţinerea efectului de 1.3 informațional de-a lungul timpului) ; practice,acuarele, tempera,
opacitate) 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de uaşe, pensule, foarfece, nasturi
2. CĂLUŢUL DE MARE - 2.2 limbaj plastic din natură și din compoziții plastic; mici, mărgele, piuneză, lipici,
semnul pentru uşă 2.3 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj un morcov.
(culoarea, forma - elemente 2.4 plastic în forme plastice plane; b. procedurale: conversaţia,
XXX
de limbaj plastic; tamponare, -audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre explicaţia, demonstraţia,
colaj) artiști români cunoscuți; observaţia, exerciţiul.
- selectarea de diverse materiale, în vederea utilizării acestora; c. forme de organizare a
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de colectivului: activitate
limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; frontală, activitate individuală.
- exerciții de obținere a efectului de transparență sau opacitate
prin tehnici ale culorilor de apă (de exemplu, acuarelă, guașe,
tempera);
ÎN NATURĂ 1. FOTOGRAFIA (formă, 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
lumină, culoare-elemente de 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice,
limbaj plastic;fotografia) 1.3 informațional de-a lungul timpului) ; acuarele, tempera, guaşe,
2. CÂMPUL CU MACI 2.1 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de pensule, albume foto.
(culoarea-element de limbaj 2.3 limbaj plastic din natură și din compoziții plastic; b. procedurale: conversaţia,
XXXI plastic; obţinerea de forme 2.5 - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj explicaţia, demonstraţia,
spontane prin stropire plastic în forme plastice plane; observaţia, exerciţiul
forţată) - analiza liberă și personală a mesajelor transmise prin limbaj c. forme de organizare a
vizual (de exemplu, exerciții-joc de stabilire a asemănărilor și colectivului: activitate
deosebirilor dintre exprimarea în limbaj fotografic și limbajul frontală, activitate individuală;
artelor plastice pe aceeași temă);
ÎN NATURĂ 1. FOTO – PROIECT albume 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
de pictură şi fotografie 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi
(formă, lumină, culoare - 1.3 informațional de-a lungul timpului) ; practice,acuarele, tempera,
elemente de limbaj plastic; 2.1 -discuții despre patrimoniul local: construcții reprezenta-tive guaşe, pensule, albume foto.
fotografia) 2.3 şi ambient urban/rural, vestimentație, obiceiuri, colecții, b. procedurale: conversaţia,
2. FOTOGRAFIE - PICTURĂ 2.5 obiecte de patrimoniu ; explicaţia, demonstraţia,
XXXI - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de observaţia, exerciţiul
I (linia, punctul, culoarea, limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; c. forme de organizare a
forma - elemente de limbaj - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj colectivului: activitate
artistic; efectul de plastic în forme plastice plane; frontală, activitate individuală;
transparenţă/ opacitate, - analiza liberă și personală a mesajelor transmise prin limbaj
amestecuri cromatice, vizual (de exemplu, exerciții-joc de stabilire a asemănărilor și
obţinerea de forme dirijate) deosebirilor dintre exprimarea în limbaj fotografic și limbajul
artelor plastice pe aceeași temă);
ÎN NATURĂ STRADA ȘCOLII - lucrare 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
colectivă 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi practice, cuti
(linia, volum, forme plane şi 2.1 informațional de-a lungul timpului); de carton, hârtie glasată, hârtie
spaţiale - elemente de limbaj 2.2 -discuții despre patrimoniul local: construcții reprezenta-tive creponată, hârtie ondulată,
plastic; trasare, modelare, 2.3 şi ambient urban/rural, vestimentație, obiceiuri, colecții, ziare şi reviste, coli albe, lipici,
colaj) 2.4 obiecte de patrimoniu ; crengi, pietre.
XXXI - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de b. procedurale: conversaţia,
II limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; explicaţia, demonstraţia,
- exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj observaţia, exerciţiul
plastic în forme plastice plane; c. forme de organizare a
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de colectivului: activitate
limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; frontală, activitate individuală.
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi,
pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee;
VINE CASA DE VACANŢĂ 1.1 -participarea la discuții despre comunicarea prin imagine (de 2 a. materiale: caietul de arte
VACANŢA (linia, punctul, forma- 1.2 exemplu, imaginea ca document; imaginile folosite în scop vizuale şi abilităţi
MARE! elemente de limbaj 2.1 informațional de-a lungul timpului); practice,creioane de diverse
plastic;trasare, hașurare ) 2.3 - participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de grosimi.
2.5 limbaj plastic din natură și din compoziții plastice; b. procedurale: conversaţia,
XXXI - exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de explicaţia, demonstraţia,
V limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; observaţia, exerciţiul
- exerciții de schițare, prin linie expresivă, a unor forme ușor de c. forme de organizare a
recunoscut; colectivului: activitate
- realizarea de contururi; frontală, activitate individuală;
- imaginarea și schițarea unui complex, cu o varietate de spații
pentru utilizare.

MUZICĂ ȘI MIȘCARE

Săptă Tema Conţinuturile Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse


mâna tenţe ore
I-II Cântare Poziţie, emisie naturală, ascultarea 2.1 -interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - 2 a. materiale:
vocală, în şi preluarea tonului, semnal de a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior casetofon, cd-uri, laptopul,
colectiv, în debut, dicţie, sincronizare cu - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, b. procedurale: conversaţia,
grupuri, colegii şi/sau acompaniamentul ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea explicaţia, demonstraţia,
individual melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) exerciţiul, jocul
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie c. forme de organizare a
corporală colectivului:
Cântec: Deșteapta-te, române! frontală, individuală, evaluare
Oda bucuriei orală
III-V Timbrul Timbrul -audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu observarea unor 3 a. materiale:
1.Sunete din mediul înconjurător 1.2 diferenţieri de expresivitate, tempo (lent/rapid), aspecte dinamice şi casetofon, cd-uri, laptopul,
2.Sunete muzicale vocale timbrale b. procedurale: conversaţia,
-audierea unor cântece de mică dificultate, cu observarea direcţiei explicaţia, demonstraţia,
înălţimilor exerciţiul, jocul
- audierea unor cântece de mică dificultate, cu observarea c. forme de organizare a
diferenţelor între durate colectivului:
-interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - frontală, individuală, evaluare
a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior orală
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie
corporală
Cântec: Graiul animalelor
Cântec: Cântăreții
Joc muzical: Cântăreții
VI Melodia 1. Melodia 2.1 -interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - 1 a. materiale:
Legătura dintre text şi melodie 3.2 a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior casetofon, cd-uri, laptopul,
(strofa/ refrenul) - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, b. procedurale: conversaţia,
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea explicaţia, demonstraţia,
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) exerciţiul, jocul
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie c. forme de organizare a
corporală colectivului:
-dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare frontală, individuală, evaluare
individuală, pe perechi sau în grup orală
- dansuri libere pe piese muzicale diverse
- jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute
- jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti scurte
Cântec: Hora în doi
Dans: Hora în doi
VII Ritmul Ritmul 2.1 -interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - 1 a. materiale:
Durata sunetelor muzicale a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior casetofon, cd-uri, laptopul,
(durata lungă, medie, scurtă) - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, b. procedurale: conversaţia,
Mișcări sugerate de ritm ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea explicaţia, demonstraţia,
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) exerciţiul, jocul
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie c. forme de organizare a
corporală colectivului:
Cântec: Albinuța mea frontală, individuală, evaluare
orală
VIII- Melodia Melodia 2.1 -interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - 2 a. materiale:
IX 1.Înălțimea sunetelor musicale a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior casetofon, cd-uri, laptopul,
(sunete înalte, medii, joase) - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, b. procedurale: conversaţia,
Cântec: Ce vor animalele ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea explicaţia, demonstraţia,
2. Tempoul (lent, mediu, rapid) melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) exerciţiul, jocul
Cântarea cu acompaniament - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie c. forme de organizare a
corporală colectivului:
Cântec: Furnicile frontală, individuală, evaluare
Audiție: Cântec de leagăn, Dacă vesel se trăiește orală
X Dinamica Nuanțe (tare, potrivit, încet) 2.1 -interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - 1 a. materiale:
Mișcare pe muzică-mișcări libere 3.1 a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior casetofon, cd-uri, laptopul,
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, b. procedurale: conversaţia,
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea explicaţia, demonstraţia,
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) exerciţiul, jocul
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie c. forme de organizare a
corporală colectivului:
-dansuri libere pe piese muzicale diverse frontală, individuală, evaluare
- jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute orală
- jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti scurte
-jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat - joc de alegere a unor
Cântec: Tulesc oile la vale
Audiție-Simfonia Surpriza-fragment de Joseph Haydn
XI-XII Genuri Genuri muzicale: 2.1 -interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - 2 a. materiale:
muzicale 1.Folclorul copiilor 3.1 a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior casetofon, cd-uri, laptopul,
2.Cântarea cu acompaniament - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, b. procedurale: conversaţia,
realizat de copii ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea explicaţia, demonstraţia,
3. Colinde melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) exerciţiul, jocul
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie c. forme de organizare a
corporală colectivului:
Cântec: Arici Pogonici frontală, individuală, evaluare
Cântec: Domn, Domn să-nălțăm! orală
Audiție: O, ce veste minunată!
XIII RECAPITULA Recapitulare interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - a 1 a. materiale:
RE 1.1 aplauzelor ritmice, a bătutului din picior casetofon, cd-uri, laptopul,
1.2 - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, b. procedurale: conversaţia,
2.1 ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea explicaţia, demonstraţia,
3.1 melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) exerciţiul, jocul
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie c. forme de organizare a
corporală colectivului:
Cântec: Săniuța frontală, individuală, evaluare
orală
XIV EVALUARE Evaluare 1.1 -interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - 1 a. materiale:
1.2 a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior casetofon, cd-uri, laptopul,
2.1 - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, b. procedurale: conversaţia,
3.1 ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea explicaţia, demonstraţia,
melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) exerciţiul, jocul
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie c. forme de organizare a
corporală colectivului:
-dansuri libere pe piese muzicale diverse frontală, individuală, evaluare
- jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute orală
- jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti scurte
-jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat - joc de alegere a unor
XV- Ritmul Ritmul 3.2 -dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare 2 a. materiale:
XVI individuală, pe perechi sau în grup casetofon, cd-uri, laptopul,
- dansuri libere pe piese muzicale diverse b. procedurale: conversaţia,
- jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute explicaţia, demonstraţia,
- jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti scurte exerciţiul, jocul
Cântec: Alunelu c. forme de organizare a
Horă: Alunelu colectivului:
frontală, individuală, evaluare
orală

XVII- Melodia- 1.Portativul. Cheia SOL 1.3 -audiţie şi învăţare a cântecului notelor 5 a. materiale:
XXII elemente de 2.Sunetele și notele muzicale SOL 2.2 - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, casetofon, cd-uri, laptopul,
notație și MI cheie de sol, înălţimi de note de la do1 la do2 b. procedurale: conversaţia,
3.Sunetul și nota muzicală LA - jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise explicaţia, demonstraţia,
4.Recapitulare: Sunetele și notele -exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii exerciţiul, jocul
muzicale cunoscute c. forme de organizare a
SOL, MI, LA - jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în ştafetă colectivului:
5.Sunetul și nota muzicală DO - joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor frontală, individuală, evaluare
Cântec: Rățișoara mea orală
Cântec: Melc, melc

XXIII Melodia- Recapitulare: Sunetele și notele 1.3 audiţie şi învăţare a cântecului notelor 1 a. materiale:
elemente de muzicale 2.2 - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, casetofon, cd-uri, laptopul,
notație SOL, MI, LA, DO cheie de sol, înălţimi de note de la do1 la do2 b. procedurale: conversaţia,
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise explicaţia, demonstraţia,
-exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii exerciţiul, jocul
cunoscute c. forme de organizare a
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în ştafetă colectivului:
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor frontală, individuală, evaluare
Cântec: Trompeta orală
XXIV- Melodia- Sunetul și nota muzicală RE 1.3 -audiţie şi învăţare a cântecului notelor 2 a. materiale:
XXV elemente de 2.2 - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, casetofon, cd-uri, laptopul,
notație cheie de sol, înălţimi de note de la do1 la do2 b. procedurale: conversaţia,
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise explicaţia, demonstraţia,
-exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii exerciţiul, jocul
cunoscute c. forme de organizare a
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în ştafetă colectivului:
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor frontală, individuală, evaluare
Cântec: Doi prieteni orală
XXVI Melodia- Recapitulare: Sunetele și notele 1.3 -audiţie şi învăţare a cântecului notelor 1 a. materiale:
elemente de muzicale 2.2 - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, casetofon, cd-uri, laptopul,
notație SOL, MI, LA, DO, RE, FA cheie de sol, înălţimi de note de la do1 la do2 b. procedurale: conversaţia,
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise explicaţia, demonstraţia,
-exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii exerciţiul, jocul
cunoscute c. forme de organizare a
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în ştafetă colectivului:
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor frontală, individuală, evaluare
Cântec: Hora orală
XXVII Melodia- 1.Sunetul și nota muzicală DO² 1.3 audiţie şi învăţare a cântecului notelor 3 a. materiale:
-XXIX elemente de 2.Sunetul și nota muzicală SI 2.2 - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, casetofon, cd-uri, laptopul,
notație 3.Gama DO cheie de sol, înălţimi de note de la do1 la do2 b. procedurale: conversaţia,
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise explicaţia, demonstraţia,
-exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii exerciţiul, jocul
cunoscute c. forme de organizare a
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în ştafetă colectivului:
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor frontală, individuală, evaluare
Cântec: Melcușor orală
Cântec: Sus mai sus în vârf de nuc
Cântec: Notele muzicale (Gama DO)
XXX MELODIA- Exerciții de identificare a notelor 1.3 -audiţie şi învăţare a cântecului notelor 1 a. materiale:
ELEMENTE pe portativ 2.2 - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, casetofon, cd-uri, laptopul,
DE NOTAȚIE cheie de sol, înălţimi de note de la do1 la do2 b. procedurale: conversaţia,
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja scrise explicaţia, demonstraţia,
-exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii exerciţiul, jocul
cunoscute c. forme de organizare a
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în ştafetă colectivului:
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor frontală, individuală, evaluare
Cântec: Ecoul orală
XXXI DANSURI Dansuri populare: Brașoveanca, -dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare 1 a. materiale:
POPULARE Ciuleandra 3.2 individuală, pe perechi sau în grup casetofon, cd-uri, laptopul,
- dansuri libere pe piese muzicale diverse b. procedurale: conversaţia,
- jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute explicaţia, demonstraţia,
- jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti scurte exerciţiul, jocul
Dansuri populare: Brașoveanca, Ciuleandra
XXXII RECAPITULA Recapitulare: Notele muzicale -exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii 1 a. materiale:
RE DO1- DO² 1.1 cunoscute casetofon, cd-uri, laptopul,
1.2 - jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în ştafetă b. procedurale: conversaţia,
1.3 - joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor explicaţia, demonstraţia,
2.1 -dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare exerciţiul, jocul
2.2 individuală, pe perechi sau în grup c. forme de organizare a
3.1 - dansuri libere pe piese muzicale diverse colectivului:
- jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute frontală, individuală, evaluare
- jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti scurte orală
Cântec: Drag mi-e jocul românesc
Hora: Drag mi-e jocul românesc
XXXII EVALUARE Evaluare finală 1.1 exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de melodii 1 a. materiale:
I Jocuri 1.2 cunoscute casetofon, cd-uri, laptopul,
1.3 - jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple în ştafetă b. procedurale: conversaţia,
2.1 - joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile sunetelor explicaţia, demonstraţia,
2.2 -dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare exerciţiul, jocul
3.1 individuală, pe perechi sau în grup
- dansuri libere pe piese muzicale diverse
- jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute

JOC ȘI MIȘCARE

Săpt. Conţinuturile Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse


tenţe ore
I-II Jocuri de mișcare 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție 2 a. materiale:
cuprinzând 1.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare obiecte
variante de mers, 2.1 -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul unui grup b. procedurale:
cu purtări de 2.2 - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de întrecere conversaţia, explicaţia,
obiecte - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare jocul
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) c. forme de organizare a
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor colectivului:
- felicitarea coechipierilor/adversarilor frontală, individuală,
- autoanaliza randamentului propriu evaluare orală
- analiza randamentului echipelor
III-VI Jocuri de mișcare 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție 4 a. materiale:
și ștafete 2.1 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare mingi
cuprinzând 2.2 - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare b. procedurale:
variante de - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
alergare: -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) demonstraţia, exerciţiul,
- în zig-zag - participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor jocul
- cu ocolire de - felicitarea coechipierilor/adversarilor c. forme de organizare a
obstacole - autoanaliza randamentului propriu colectivului:
- cu trecere peste - analiza randamentului echipelor frontală, individuală,
obstacole evaluare orală
- cu transport și
punere de obiecte
VII- Jocuri de mișcare 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție 2 a. materiale:
VIII și ștafete 2.1 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare coarda
cuprinzând 2.2 - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare b. procedurale:
variante de - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
sărituri cu -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) demonstraţia, exerciţiul,
desprindere de pe - participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor jocul
un picior și de pe - felicitarea coechipierilor/adversarilor c. forme de organizare a
ambele picioare; - autoanaliza randamentului propriu colectivului:
cu coardă - analiza randamentului echipelor frontală, individuală,
evaluare orală

IX- Jocuri de mișcare 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție 6 a. materiale:
XVI și ștafete 1.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare mingi
cuprinzând 2.1 -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul unui grup b. procedurale:
variante de 2.2 - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de întrecere conversaţia, explicaţia,
aruncare și - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
prindere: - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare jocul
- aruncare lansată -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) c. forme de organizare a
cu două mâini - participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor colectivului:
înainte, în sus și pe - felicitarea coechipierilor/adversarilor frontală, individuală,
deasupra capului - autoanaliza randamentului propriu evaluare orală
- prindere cu o - analiza randamentului echipelor
mână prin apucare
- aruncare azvârlită
la distanță și la
țintă
- tracțiune-
împingere
- cățărare-coborâre
XIII RECAPITULARE 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție 1 a. materiale:
1.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare obiecte, mingi, corda
2.1 -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul unui grup b. procedurale:
2.2 - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de întrecere conversaţia, explicaţia,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare jocul
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) c. forme de organizare a
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor colectivului:
- felicitarea coechipierilor/adversarilor frontală, individuală,
- autoanaliza randamentului propriu evaluare orală
- analiza randamentului echipelor
XIV EVALUARE 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție 1 a. materiale:
1.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare obiecte, mingi, coarda
2.1 -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul unui grup b. procedurale:
2.2 - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de întrecere conversaţia, explicaţia,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare jocul
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) c. forme de organizare a
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor colectivului:
- felicitarea coechipierilor/adversarilor frontală, individuală,
- autoanaliza randamentului propriu evaluare orală
- analiza randamentului echipelor
XVIII Jocuri de mișcare 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție 3 a. materiale: scări fixe
-XX și ștafete vizând 2.1 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare b. procedurale:
dezvoltarea 2.2 - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
calităților - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
motrice: -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) jocul
- viteza de - participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor c. forme de organizare a
deplasare în relație - felicitarea coechipierilor/adversarilor colectivului:
cu un partener - autoanaliza randamentului propriu frontală, individuală,
- forță dinamică a - analiza randamentului echipelor evaluare orală
trunchiului și
abdomenului
- rezistența
generală
XXI- Jocuri pentru 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 2 a. materiale:
XXII orientare spațio - 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare b. procedurale:
temporală: 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu conversaţia, explicaţia,
- repere statice, - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
dinamice - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare jocul
- ritm -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) c. forme de organizare a
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor colectivului:
- felicitarea coechipierilor/adversarilor frontală, individuală,
- autoanaliza randamentului propriu evaluare orală
- analiza randamentului echipelor
XXIII Jocuri de mișcare 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 2 a. materiale:
-XXIV pentru 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare obiecte, mingi, scări fxe
dezvoltarea 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu b. procedurale:
funcțiilor cardiace - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
și respiratorii - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) jocul
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor c. forme de organizare a
- felicitarea coechipierilor/adversarilor colectivului:
- autoanaliza randamentului propriu frontală, individuală,
- analiza randamentului echipelor evaluare orală

XXV- Jocuri de mișcare 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 2 a. materiale:
XXVI desfășurate în 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare obiecte, mingi,
diferite 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu b. procedurale:
anotimpuri, în aer - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
liber - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) jocul
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor c. forme de organizare a
- felicitarea coechipierilor/adversarilor colectivului:
- autoanaliza randamentului propriu frontală, individuală,
- analiza randamentului echipelor evaluare orală
XXVII Jocuri de mișcare 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 2 a. materiale:
- constituite 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare obiecte, mingi,b.
XXVII spontan, în timpul 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu procedurale: conversaţia,
I liber, incluzând - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare explicaţia, demonstraţia,
întrecerea între - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare exerciţiul, jocul
grupuri -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) c. forme de organizare a
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor colectivului:
- felicitarea coechipierilor/adversarilor frontală, individuală,
- autoanaliza randamentului propriu evaluare orală
- analiza randamentului echipelor
XXIX- Jocuri de mișcare 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 2 a. materiale:
XXX pentru timpul 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare obiecte, mingi,
liber desfășurate 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu b. procedurale:
în excursii, tabere, - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
drumeții - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) jocul
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor c. forme de organizare a
- felicitarea coechipierilor/adversarilor colectivului:
- autoanaliza randamentului propriu frontală, individuală,
- analiza randamentului echipelor evaluare orală
XXXI Ofertele școlilor și 1.3 -participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
comunităților 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare casetofon, cd-uri, laptopul,
locale de 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu obiecte, mingi,
practicare a - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare b. procedurale:
activităților fizice - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
(concursuri -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) demonstraţia, exerciţiul,
școlare – în școală, - participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor jocul
între școli; centre - felicitarea coechipierilor/adversarilor c. forme de organizare a
locale de inițiere - autoanaliza randamentului propriu colectivului:
în diferite - analiza randamentului echipelor frontală, individuală,
sporturi, serbări evaluare orală
sportive)
XXXII Activități turistice 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare casetofon, cd-uri, laptopul,
2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu obiecte, mingi,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare b. procedurale:
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) demonstraţia, exerciţiul,
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor jocul
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXXII RECAPITULARE 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
I 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare casetofon, cd-uri, laptopul,
2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu obiecte, mingi,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare b. procedurale:
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) demonstraţia, exerciţiul,
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor jocul
- felicitarea coechipierilor/adversarilor c. forme de organizare a
- autoanaliza randamentului propriu colectivului:
- analiza randamentului echipelor frontală, individuală,
evaluare orală