Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 2- aplicație de calcul tabelar

pentru asistarea deciziei


Având ca model aplicația de calcul tabelar pentru asistarea deciziei din
Seminar_Aplicatia_3, se va întocmi în Excel o Bază de date pentru evidența vânzărilor
dintr-un magazin, pe o perioadă de 4 zile. Prima foaie de calcul, denumita Baza de
date, conține datele primare ce vor constitui baza de calcul.
Se vor crea o noi foi de calcul denumite Item 1, Item 2, ……etc. în care se vor
rezolva următoarele cerințe:
Item 1
 Să se calculeze, pe coloana F Prețul cu TVA al produselor știind că se aplică un
TVA de 19%.
 Să se calculeze Valorile vânzărilor la prețul fără TVA pe produs pe zi, coloana H,
Valorile vânzărilor la prețul cu TVA pe produs pe zi, coloana I si Profitul pe produs
pe zi.
Item 2
Se va realiza un tabel PIVOT în care să se afișeze Valoarea vânzărilor la preț cu și fără
TVA, în funcție de Produs si Vânzătoare, restricționat după Data de vânzare.
Item 3
Se va realiza un tabel pivot în care să fie cuprinse Valorile vânzărilor îin funcție de
Nume vânzătoare, calculând-se și Valoarea totală. Tabelul este restricționat de Data de
vânzare.
Item 4
Se va realiza un tabel PIVOT în care să se afișeze Valoarea profitului/ produs/ zi în
funcție de Data de vânzare și Nume vânzătoare, restricționat după Denumirea
produsului.
Item 5
Se va realiza o reprezentare grafică a Mediei valorilor profitului realizat, funcție de
Nume vânzătoare și Data de vânzare 05.12.2017.
Item 6
Se va realiza un tabel PIVOT în care să se afișeze Valoarea vânzărilor cu preț cu
TVA/produs/zi în funcție de Data de vânzare și Denumirea produsului restricționat
după Nume vânzătoare pentru vânzătoarea Popescu Alina.
Item 7
Se va realiza un tabel pivot în care să fie cuprins Profitul minim și maxim/produs/zi în
funcție de Nume vânzătoare și Produs, calculând-se și Valorile totale. Tabelul este
restricționat de Data de vânzare.
Item 8
Se va realiza o reprezentare grafică a Numărului de bucăți pentru fiecare tip de produs,
funcție de Data de vânzare.