Sunteți pe pagina 1din 6

DATA: 16.12.

2016

GRUPA: Mică A

PROPUNĂTOR: Căpătan Alexandru

PROFESOR PT. ÎNV. PREȘC.: Leucă Rodica

PROFESOR METODIST: Dragomir Luminița

PROFESOR COORDONATOR DE PRACTICĂ: Butnaru Cristina

DOMENIUL: Stiință

TEMA ANUALĂ: “Când, cum şi de ce se întâmplă?”

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: Magia iernii

CATEGORIA DE ACTIVITATE : Activitate matematică

TEMA ACTIVITĂȚII: ““Unde se află omul de zăpadă?””

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic

TIPUL ACTIVITĂȚII: Însușire de cunoștințe și deprinderi

DURATA: 15-20 minute


OBIECTIV DE REFERINȚĂ :
- să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative,

- să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze el însuşi în raport cu un reper dat.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
O1-Să numească poziţia spaţială a omului de zăpadă raportându-se la alte elemente din cadrul dat;
O2-Să identifice poziția spațială a colegului( colegei), în raport cu diferite obiecte din sala de clasă;
O3- sa înțeleagă sensul cuvintelor care denumesc poziții spațiale: sub, langa, pe, in spatele, in fata

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE:explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:imagine cu peisaj de iarnă în care sunt plasate diferite elemente: casă, gard, brad, copac, deal, drum, nor, sanie, câine; om

de zăpadă magnetic, figurina olaf, casuța

FORMA DE ACTIVITATE: frontală


Etape lecție Obiective Durata Activitatea propunătorului Activitatea copiilor Resurse Evaluare
(minute)
Procedurale Materiale Organi
za
torice
I. MOMENT Se asigură condițiile Instructaj Frontal
ORGANIZATO necesare pentru verbal
RIC desfășurarea optimă a
1 activității
II. CAPTAREA Povestea ,,Omulețul de
ATENȚIEI zăpadă,,-Anexa 1
3-5 frontal
III. ,,Copii, astăzi vom invăța
ANUNȚAREA 1 pozițiile spațiale: sub, langa, Copiii vor fi atenți la conversația frontal
TEMEI ȘI A pe, in spatele, in fata explicații
OBIECTIVE
LOR
IV. Varianta 1 Olaf se află in căsuță, Peisaj de Aprecieri
DIRIJAREA pe scaun...etc iarna frontal verbale,
Copiii se reunesc într-un
ÎNVĂȚĂRII Conversația (Anexa 2) aplauze
semicerc şi se propune
7 Demonstra- Om de
desfăşurarea jocului didactic
ția zăpadă
matematic “Unde se află omul
O1 magnetic
de zăpadă?”
Figurină
Pentru desfaşurarea jocului se Olaf
foloseşte un peisaj de iarnă în Căsuță din
cadrul căruia sunt plasate lemn
diferite elemente: casă, gard,
drum, copac, brad, nor etc.

Această imagine este aşezată pe


o tablă magnetică. Pentru
desfăşurarea jocului se mai
foloseşte o figurină om de
zăpadă magnetic.

Explicarea şi demonstrarea
regulilor jocului

Propunătorul plasează omul de


zăpadă magnetic în diferite
poziţii pe planşă. Copiii
recunosc şi denumesc poziţia
spaţială a omului de zăpadă prin
raportare la celelalte elemente
ale peisajului folosind corect
termenii: pe, lângă, sub.

Jocul de proba

Educatoarea aşează omul de


zăpadă lângă casă. Copiii
denumesc poziţia spaţială a
omului de zăpadă: “Omul de
zăpadă se află lângă casă.”

Desfăşurarea jocului propriu zis

Copiii recunosc şi denumesc


poziţiile spaţiale ale omului de
zăpadă folosind corect termenii:
pe, lângă, sub.

Varianta 2

O3 ,,Unde se află Olaf?,,

Propunătorul va poziționa
figurina Olaf in diferite locații

-in căsuță

-langa căsuță

-in fața căsuței

-pe scaun

-sub scaun
7 La o bătaie din palme copiii ,,Andrei se află langă Frontal
V. vor inchide ochii apoi scaun,, exercițiul
OBTINEREA propunătorul va chema un
PERFORMAN O2 copil, ii va spune la ureche o
TEI locație din clasa si el va
trebui sa se duca acolo, la
două bătăi din palme
preșcolarii vor deschide
ochii urmand sa spună unde
se afla acesta
ÎNCHEIEREA Aprecieri verbale,
ACTIVITĂȚII impartirea de stimulente
1

S-ar putea să vă placă și