Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN DE PREGĂTIRE PE MICROSTRUCTURĂ

Ramura de sport: JUDO


Perioada: PRECOMPETITIONALA
Nivel de instruire: AVANSATI

Program de antrenament

SARCINI LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

Dezv. R aerobe O O

Dezv. V de execuție a
X X
procedeelor tehnice

Dezv. F în regim de V X

Dezv. F maxime O

Dezv. Îndemânării O O

Dezv. V în regim de F X

Dezv. R specifice în regim


O O
anaerob

Perf. tehnico-tactică O O

Înv. și perf. tehnico-


O O
tactică

Legendă:
O – antrenament ante meridian
X – antrenament post meridian

Numărul total de lecții de antrenament este de 10/săptămână cu 20 de ore, ceea ce echivalează cu un volum
de 80 %, iar intensitatea se situează în jurul valorii de 85%.

Obiective:
Pregătire fizică: dezvoltarea calităților motrice și creșterea capacității de efort general a organismului.
Pregătire tehnico-tactică: învățarea de procedee și variante tehnice noi și perfecționarea celor vechi.
Pregătirea psihologică: dezvoltarea curajului, voinței, perseverenței și stăpânirii de sine.