Sunteți pe pagina 1din 9

CHIMIOTERAPIA ANTIMICOTICA

1. Selectați antibioticele antimicotice: (pag 1061)

- nistatina

- griseofulvina

- amfotericina B

2. Sunt antimicotice alilamine: (pag 1062)

- naftifina

- terbinafina

3. Face parte din clasa triazolilor antimicotici: (pag 1072)

- fluconazol

4. Nu sunt azoli sau alilamine: (pag 1062)

- nifuratel

- amarolfina

- haloprogin

5. Selectați antimicoticul antibiotic cu administrare exclusiv sistemică: (pag 1062)

- griseofulvina

6. Fac parte din clasa triazolilor antimicotici: (pag 1072, 604)

- posaconazol

- voriconazol

- itraconazol
7. Selectați antimicoticele antibiotice cu spectru larg: (pag 1062)

- natamicina

- amfotericina B

8. Se administrează exclusiv local: (pag 1062)

- naftifina

- amarolfina

- tolnaftatul

- ciclopiroxul

9. Este antimicotic antibiotic cu spectru îngust: (pag 1062)

- griseofulvina

10. Sunt antimicotice cu spectru larg: (pag 1062)

- ketoconazolul

- ciclopirox

- terbinafina

11. Despre griseofulvină sunt adevărate afirmațiile: (pag 1062, 1063)

- se absoarbe oral

- are timp de înjumătățire de 24 de ore

- se depozitează în piele și în fanere

12. Sunt reacții adverse caracteristice griseofulvinei: (pag 1063)

- creșterea porfirinelor

- reacții de tip estrogenic


13. Griseofulvina este activă pe: (pag 1063)

- Microsporum

- Tricophytum

14. Selectați antifungicul care inhibă mitoza prin interacțiunea cu microtubulii: (pag 1063)

- griseofulvina

15. Sunt contraindicații ale griseofulvinei: (pag 1063)

- sarcina

- porfiria

16. Antimicoticele au următoarele interacțiuni: (pag 1063, 1067, 1071)

- fluconazolul crește toxicitatea ciclosporinei

- griseofulvina dă reacții de tip disulfiram cu alcoolul

- ketoconazolul crește concentrația plasmatică a anticoagulantelor orale

17. Amfotericina B: (pag 1063, 1064, 597)

- are timp de înjumătățire de 11 zile

- se administrează în perfuzie până la maximum 1 mg/kg/zi

18. Sunt reacții adverse caracteristice amfotericinei B: (pag 1064)

- anemie hipocromă normocitară

- afectarea toxică a rinichiului

- hipokaliemie cu acidoză

19. Pentru limitarea reacțiilor adverse la amfotericina B, în premedicația perfuziei se pot


administra: (pag 1064)
- aspirină

- hidrocortizon

- loratadină

20. Selectați afirmațiile corecte referitoare la nistatină: (pag 1065)

- este activă pe Candida albicans

- este indicată în candidoze cutaneo-mucoase

21. Sunt antimicotice care se leagă ireversibil de structurile steroidice membranare ale
fungilor, modificând permeabilitatea: (pag 1064, 1065)

- amfotericina B

- nistatina

22. Natamicina: (pag 1065, 1066)

- are absorbție redusă oral

- se administrează inhalator în micoze respiratorii

- are spectru larg

23. Inhibă C-14α-steroldemetilaza: (pag 1066)

- imidazolii

- triazolii

24. Față de derivații imidazolizi, derivații triazolici: (pag 1066)

- se administrează sistemic

- au efect minim asupra sintezei steroizilor

25. Selectați enunțurile corecte despre ketoconazol: (pag 1066, 1067)


- antiacidele și antisecretoarele gastrice îi scad biodisponibilitatea

- se leagă în procent foarte mare de albumine și eritrocite

- se elimină preponderent biliar

26. Sunt tulburări endocrine cauzate de ketoconazol: (pag 1067)

- inhibarea sintezei de testosteron

- oligospermie

- inhibarea sintezei de glucocorticoizi

27. Sunt contraindicații ale ketoconazolului: (pag 1067, 598)

- sarcina și alăptarea

- asocierea cu hepatotoxice

- asocierea cu amfotericina B

28. Miconazolul: (pag 1069)

- este fungicid cu spectru larg

- se administrează i.v. în micoze sistemice

- se poate administra intravaginal în sarcină

29. Sunt efecte adverse ale administrării i.v. a miconazolului: (pag 1069)

- dureri anginoase

- hiperlipidemie

- inhibarea agregării plachetare

30. Spectrul clotrimazolului include: (pag 1069)

- Candida
- Malassezia

- Corynebacterium

31. Farmacografia clotrimazolului cuprinde: (pag 1070)

- comprimate vaginale 500 mg, o singură administrare

- soluții 1%, de două ori/zi, timp de 7 zile, în epidermomicoze

- cremă 2%, o dată/zi, în candidoze vaginale

32. Sunt imidazoli activi local: (pag 1070)

- izoconazol

- tioconazol

33. Referitor la fluconazol, sunt adevărate afirmațiile: (pag 1070, 1071)

- realizează concentrații eficace în LCR

- are timp de înjumătățire de 30 de ore

34. Fluconazolul se administrează: (pag 1071)

- în meningită criptococică, oral, 200-400 mg/zi, 10-12 săptămâni

- în profilaxia transplantului de măduvă osoasă

- în sporotricoză, blastomicoză, histoplasmoză

35. Itraconazolul are următoarele caracteristici farmacocinetice: (pag 1072)

- absorbția orală a capsulelor este favorizată de prezența alimentelor

- antiacidele și antisecretoarele îi scad biodisponibilitatea

36. Selectați enunțurile incorecte referitoare la itraconazol: (pag 1072)

- realizează concentrații active în LCR


- nu este activ pe Aspergillus

37. Itraconazolul se administrează cu precauții în: (pag 601)

- insuficiență cardiacă congestivă

- boli ischemice

- boli obstructive pulmonare

38. Farmacografia itraconazolului nu include: (pag 1073, 601)

- meningită: 800 mg/zi, timp de 3 săptămâni

39. Referitor la voriconazol, nu este adevărat enunțul: (pag 602)

- are biodisponibilitare mică oral

40. Sunt medicamente ce inhibă 1,3-β-D glucan sintetaza: (pag 605)

- micafungin

- anidulafungin

41. Inhibă scualen-2,3-epoxidaza: (pag 1074)

- naftifina

42. Terbinafina se caracterizează prin: (pag 1073, 1074)

- se absoarbe oral

- se distribuie preferențial în piele, unghii, sebum

43. Selectați antifungicul de uz sistemic activ în aspergiloze: (pag 605)

- capsofungin
44. Selectați antifungicul inhibitor al timidilat sintetazei: (pag 1075)

- flucitozina

45. Flucitozina: (pag 1075, 1076)

- are acțiune fungistatică și spectru redus

- este relativ bine tolerată

- se administrează cu prudență la bolnavii sub radioterapie

46. Se utilizează sub formă de cremă 0,25% antifungicul:

- amalorfină

47. Cu excepția tratamentului cromoblastomicozelor, se recomandă asocierea flucitozinei cu:


(pag 1076)

- amfotericina B

48. Selectați afirmațiile corecte referitoare la antifungice: (pag 1077, 1078)

- haloproginul este un eter fenolic halogenat, fungicid sau fungistatic

- tolnaftatul se administrează în cazul onicomicozelor

- ciclopiroxul de utilizează în dermatofiții

49. Fluconazolul se administrează cu precauție: (pag 599)

- în insuficiență renală

- la vârstnici

50. Spectrul tioconazolului cuprinde: (pag 1070)

- Malassezia

- Nocardia