Sunteți pe pagina 1din 3

FORMULAR DE RECENZIE

1. Date recenzor
Nume: MARASAC
Prenume: RĂZVAN - MARIUS
Master: LOGISTICĂ INTERNAȚIONALĂ, GRUPA 976, AN I

2. Date articol / carte/ recenzat


Titlul: ETHICAL ISSUES IN INTERNATIONAL BUSINESS
Autorul/autorii: Assistant Professor, PhD. Andreea-Daniela GANGONE
Denumirea revistei/cărţii şi data publicării: The Annals of The "Ştefan cel Mare" University
of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration Vol. 10, Special
Number, 2010

3. Aria problematică abordată de articol


Articolul prezent se încadrează în aria eticii, definită ca o bază a diverselor religii și stiluri culturale,
plasând conceptul de etică în cadrul multor activități umane. Articolul abordează și arealul
economic, prin prisma conflictelor și problemelor de natură etică apărute în relațiile internaționale
de afaceri.
Autoarea identifică sursele majore care cauzează diferențe culturale și probleme etice, respectiv
corupția, relațiile cu mediul, angajații, etc. De asemenea, sunt prezentate și consecințele unui
comportament neetic în relațiile și afacerile internaționale.

4. Obiectivul/obiectivele articolului
Obiectivul articolului este de a prezenta problemele de natură etică ce apar în cadrul afacerilor
internațională, probleme datorate diversității economice și culturale, respectiv de a găsi soluții
optime de remediere a acestor conflicte etice. Pe termen scurt, respectarea codurilor etice și
remedierea problemelor ar putea generea costuri organizaționale și ar putea scădea eficiența. Pe
termen lung, nu există un risc inevitabil între practicile etice și profitabilitatea afacerii. În
consecință, articolul își propune să slor.coată în evidență faptul că profitul și etica pot fi considerate
două părți esențiale din cadrul procesului de evaluare a activității organizațiilor.
5. Stadiul actual al cercetării

Articolul debutează cu definirea eticii în afaceri, ca fiind domeniul de studiu al situațiilor,


activităților și deciziilor economice în cadrul cărora se conturează conceptele de bine și rău.
Este prezentată și perspectiva managerială asupra problemelor de natură etică manifestatea într-un
cadru internațional. Aceste probleme generează, pe termen scurt, un conflict între performanța
economică a organizațiilor și performanța socială a acestora.
Autoarea continuă prin evidențierea surselor generatoare de probleme de natură etică, și anume,
printre cele mai importante, se află corupția. Este adus în discuție FCPA – Foreign Corrupt
Practices Act, o document ce cuprinde o serie de reglementări cu privire la practicile permise,
respectic interzise agenților economici americani, pe piețele străine. Două dintre practicele
considerate neetice sunt: oferirea unor sume de bani către diferite partide politice, candidați sau
funcționari publici, respectiv formele de plată indirecte.
O altă problemă de natură etică este conturată, și anume spionajul industrial, o metodă ilegală prin
care companiile transnaționale o folosesc în vederea obținerii unor avantaje competitive. Printre
celelalte probleme se numără relațiile cu mediul, cu angajații, dar și cu consumatorii.
Aspectele negative ale unui comportament neetic în afacerile internaționale sunt prezentate de
asemenea în cadrul articolului. Consecințele pot apărea la nivel financiar, prin generarea de
cheltuieli suplimentare, pot aparea la nivel de imagine a companiei, practicile neetice având efecte
negative asupra reputației internaționale a firmelor.
În viziunea autoarei, adoptarea unui comportament și a unor practici neetice de către companii duc
la apariția unor reacții în lanț, “season in a circle”, care în cele din urmă elimină compania de pe
piață.

6. Metodologia
(Analizaţi metodologia utilizată în cadrul articolului – max 200 cuvinte)

6. Rezultate şi concluzii
(Analizaţi rezultatele şi concluziile obţinute în raport cu obiectivele şi metodologia propuse de autor/autori. Analizaţi
gradul de originialitate al rezultatelor şi concluziilor precum şi fezabilitatea acestora – max 400 cuvinte)