Sunteți pe pagina 1din 1

Harghita

Inspectoratul Şcolar Judeţean


Harghita Olimpiada de matematică – clasa a VIII-a
etapa zonală– 7 februarie 2004

Olimpiada de matematică – clasa a VIII-a 1. Să se calculeze:


etapa zonală– 7 februarie 2004 52 52
a) 
52 52
 1  1  1  1 
7n  1 5n  3 b) 1   1  2   1  2   ...  1 
2   2 
1.Numerele şi pot fi numere întregi pentru  2   3   4   2004 
4 12
2. Fie numerele reale a, b  R . Dacă a  b  3 şi
aceeaşi valoare a lui n ?
a  b  1 calculaţi valoarea lui x  a  b , y  a b  b a şi
2.Dacă x – 3y + 1 = 0 şi x    1;2 arătaţi că: 1 1
x 2  y 2  2x  1  x 2  y 2  4x  2 y  5  10 z 
a b
3.Fie n = 0, xy z   0, yz  x   0, zx y  unde x, y, z sunt cifre 3. Arătaţi că numerele A şi B, unde
consecutive, x < y < z. Să se determine x, y, z astfel încât A= 22004  21003  1 şi B= 22004  21004  21003  1 sunt
numărul n să fie natural. numere naturale impare consecutive.
4.Se dă un pătrat având latură egală cu diagonala unui 4. Laturile a, b, c ale triunghiului ABC (AB=c, AC=b,
paralelipiped dreptunghic. Aria pătratului este de două ori mai
BC=a) satisfac relaţia: 2(a+b)  a+c  a-c . Fie A’
mică decât aria totală a paralelipipedului dreptunghic. Aflaţi
dimensiunile paralelipipedului ştiind că volumul său este de 64 simetricul punctului A faţă de mijlocul O al laturii [BC],
dm3. MA(ABC), (MA), P şi N mijloacele segmentelor
5. Muchia cubului ABCDMNPQ este a şi fie G centrul de [MC] respectiv [MA’]. Arătaţi că:
greutate în triunghiul ANC. Demonstraţi: a) ABC este dreptunghic.
a) BANC şi QANC sunt piramide regulate şi calculaţi b) MB(APA)
înălţimile acestora în funcţie de a c) ANC este isoscel
b) B, G şi Q sunt puncte coliniare d) (CNB)(ABC)
c) (MDC)  (ANC) 5. Muchia cubului ABCDEFGH este de 2 cm. Calculaţi:
a) măsura unghiului format de dreptele AF şi BG
b) d   G,  EDB  

Inspectoratul Şcolar Judeţean