Sunteți pe pagina 1din 2

SCRIEREA ȘI CITIREA NUMERELOR NATURALE

FIȘĂ DE LUCRU
1. Scrieți cu cifre arabe următoarele numere :
V XVI XXIX CIV XLIX DCXX MCM
……… …………. ……………. …………. …………… ………………. …………………
2. Scrieți cu cifre romane numerele:
37 42 635 1994 2015 3757 12563
……….. ……… ……………. ……………… ………….. …………….. ……………………..
3. Scrieți toate numerele de trei cifre distincte ce se pot forma cu cifrele:
a) 3, 1, 9 :
b) 4, 0, 5 :
4. a) Scrieți toate numerele pare cuprinse între 237591 și 237607:

b) Scrieți toate numerele impare cuprinse între 1 și 100, care au cifre identice:

c) Scrieți toate numerele impare de două cifre cu cifra unităților 3:

d) Scrieți toate numerele pare cu cifra unităților 1:

5. Scrieți:
a) numărul natural de doua cifre cu cifra unităților 3 și suma cifrelor 10 :
b) cel mai mare număr natural de trei cifre, folosind numai cifrele 7 și 9 astfel încât fiecare
cifra să apară cel puțin o dată :
c) numărul natural de doua cifre, cu suma cifrelor 5 , iar cifra zecilor, cu 3 mai mare decât
cifra unităților :
d) cel mai mic număr natural de trei cifre , folosind numai cifre pare știind că suma dintre
cea a zecilor și cea a unităților este 6 :
e) cel mai mic număr impar de cinci cifre care are suma cifrelor mai mare decât 21 :
f) cel mai mic număr natural de trei cifre care are suma cifrelor componente egală cu 19.
SCRIEREA ȘI CITIREA NUMERELOR NATURALE
TEMĂ
1. Scrieți cu cifre arabe următoarele numere :
VIII XIV XXXIII LIII XCIX DCCXX MDCLXVI
……… …………. ……………. …………. …………… ………………. …………………
2. Scrieți cu cifre romane numerele:
29 32 721 1885 3015 2858 9789
……….. ……… ……………. ……………… ………….. …………….. …………………….
3. Scrieți toate numerele de trei cifre distincte ce se pot forma cu cifrele:
a) 4, 2, 8 :
b) 3, 0, 9 :
4. a) Scrieți toate numerele impare cuprinse între 43758 și 43766:

b) Scrieți toate numerele pare cuprinse între 1 și 100, care au cifre identice:

c) Scrieți toate numerele pare de două cifre, cu cifra unităților 4:

d) Scrieți toate numerele impare cu cifra unităților 8:

5. Scrieți:
a) numărul natural de doua cifre cu cifra unităților 2 și suma cifrelor 7 :
b) cel mai mic număr natural de trei cifre, folosind numai cifrele 7 și 9 astfel încât fiecare
cifra să apară cel puțin o dată :
c) numărul natural de doua cifre, cu suma cifrelor 7 , iar cifra zecilor, cu 3 mai mare decât
cifra unităților :
d) cel mai mare număr natural de trei cifre , folosind numai cifre pare știind că suma
dintre cea a zecilor și cea a unităților este 6 :
e) cel mai mic număr par de cinci cifre care are suma cifrelor mai mare decât 13 :
f) cel mai mic număr natural de trei cifre care are suma cifrelor componente egală cu 21.

S-ar putea să vă placă și