Sunteți pe pagina 1din 3

CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ „EUCLID”

Focşani, 3 iunie 2017

Clasa a VI – a

Subiecte, soluţii şi barem de corectare

SUBIECTUL I
a) Dacă
⎛ 1 ⎞⎛ 1 ⎞⎛ 1⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛ 1 ⎞⎛ 1 ⎞⎛ 1⎞ ⎛ 1 ⎞
a = ⎜1 − ⎟⎜1 − ⎟⎜1 − ⎟ ... ⎜1 − ⎟ şi b = ⎜1 − ⎟⎜1 − ⎟⎜1 − ⎟ ... ⎜1 − ⎟,
⎝ 2 ⎠⎝ 3 ⎠⎝ 4⎠ ⎝ 2016 ⎠ ⎝ 2 ⎠⎝ 3 ⎠⎝ 4⎠ ⎝ 2017 ⎠
2017
⎛1 1⎞
să se calculeze ⎜ − ⎟ .
⎝a b ⎠
Prof. Dorina SAVIN
Şcoala Gimnazială Nr. 25 Galaţi
b) Câte soluţii naturale are ecuaţia x + y = 2017 ? Dar ecuaţia x + y + z = 2017 ?

SOLUŢIE
a) 1 2 3 2015 1 ... 1p
a= ⋅ ⋅ ⋅ ... ⋅ =
2 3 4 2016 2016
1 2 3 2016 1 ... 1p
b= ⋅ ⋅ ⋅ ... ⋅ =
2 3 4 2017 2017

⎛1 1⎞
2017 ... 1p
⎜ − ⎟ = (2016 − 2017 )2017 = −1
⎝a b ⎠
b) x + y = 2017
(x , y ) ∈ {(0,2017), (1,2016), ..., (2017,0)} = S ... 1p
card S = 2018 ... 1p
x + y + z = 2017
Considerând x + y = t , obţinem ecuaţia t + z = 2017 care are 2018
soluţii. ... 1p
Dar, pentru t = 0 avem o soluţie (x , y ) = (0,0)
pentru t = 1 avem 2 soluţii (x , y ) ∈ { (1,0), (0,1) }

#
pentru t = 2017 avem 2018 soluţii ... 1p
În total avem
2018 ⋅ 2019 ... 2p
1 + 2 + ... + 2018 = = 1009 ⋅ 2019 = 2037171 soluţii.
2

Informaţii despre concurs găsiţi la https://concurseuclidfocsani.wordpress.com


SUBIECTUL II
⎧ 5x + 2 ⎫
Fie A = ⎨x ∈ Q + ∈ N ⎬ . Să se afle:
⎩ x +2 ⎭
a) A ∩N ;
b) A.
Prof. Marius MOHONEA
Colegiul Naţional „Unirea” Focşani
SOLUŢIE
a) x + 2 | 5x + 2 ... 1p
x + 2 | 5x + 10 ... 1p
deci
x + 2| 8 , ... 1p
deci
x + 2 ∈ {1, 2, 4, 8 } ... 1p
adică
A = { 0, 2, 6 } ... 1p
b) 5x + 2 5x + 10 ... 1p
< =5
x +2 x +2
5x + 2 ... 1p
∈N
x +2
deci
5x + 2 ... 1p
∈ { 0,1, 2, 3, 4 }
x +2
⎧ 2 ⎫ ... 1p
A = ⎨0, , 2, 6⎬
⎩ 3 ⎭

SUBIECTUL III
Se consideră triunghiul ABC , cu m(BAˆ C ) = 90 D şi m(ABˆC ) = 30 D şi [ AN şi

[ AM astfel încât CAˆ N ≡ NAˆ M ≡ MAˆ B , cu N , M ∈ (BC ) .


Se consideră, de asemenea, CE ⊥ AM , E ∈ (AM ) .

d) Dacă AN ∩ CE = {T } , să se demonstreze că CMˆ T ≡ TMˆ A .


e) Să se demonstreze că MT || BA .
f) Dacă notăm cu P simetricul punctului M faţă de AB , să se calculeze
perimetrul triunghiului AMP , în ipoteza că BC = 8cm .
Prof. Dorina SAVIN
Şcoala Gimnazială Nr. 25 Galaţi

Informaţii despre concurs găsiţi la https://concurseuclidfocsani.wordpress.com


SOLUŢIE

a) m(BAˆ C ) = 90 D şi m(ABˆC ) = 30 D , rezultă că m(ACˆB ) = 60 D


Rezultă, de asemenea, m(CAˆ N ) = m(NAˆ M ) = m(MAˆ B ) = 30 D ... 1p
CAˆ N ≡ NAˆ M , rezultă că AN este bisectoare ... 1p
CAˆ M ≡ ACˆM , rezultă că triunghiul ACM este isoscel cu un unghi cu
... 1p
măsura de 60 D , deci este triunghi echilateral
CE este înălţime, deci este şi bisectoare, adică T este punctul de
intersecţie al bisectoarelor, de unde rezultă că [MT este bisectoare, deci
CMˆ T ≡ TMˆ A ... 1p
b) m(CMˆ T ) = 30 D = m(CBˆA ) , unghiuri corespondente, deci MT || BA ... 2p
c) AB este mediatoarea segmentului [MP ] , rezultă că ΔAMP este isoscel
cu un unghi cu măsura de 60 D , deci este triunghi echilateral ... 1p
AM = AC = CM ( ΔACM echilateral)
AM = MB ( ΔAMB isoscel) ... 1p
rezultă că
BC
AM = CM = MB =
2
3
PAMP = BC
2
PAMP = 12cm ... 1p

Notă:
La fiecare dintre cele trei subiecte se acordă câte un punct din oficiu.
Orice altă rezolvare corectă se punctează corespunzător.

Informaţii despre concurs găsiţi la https://concurseuclidfocsani.wordpress.com