Sunteți pe pagina 1din 8

MUȘCHII UMĂRULUI

MUȘCHI ORIGINE INSERȚIA INERVAȚIA ACȚIUNEA


- Fasc. Clavicular: - Menține brațul în articulația
marginea anterioară a umărului (tonus)
treimii laterale - Abductor al brațului (contracția
- Fasc. Acromial: Tuberositas deltoidea celor 3 fasc.)
M. DELTOIDEUS N. axillaris
marginea laterală a (humerus) - Rotator intern și flexor (f.
acromionului clavicular)
- Fasc. Scapular: - Rotator extern și extensor (f.
spina scapulei scapular)
Tuberculum majus,
- Abductor
- Fosa supraspinoasă fața superioară
- Mușchi prim-motor: facilitează
- Fascia supraspinoasă (îl
M. SUPRASPINATUS N. suprascapularis eficacitatea contracției deltoidiene
acoperă) Tendonul trece dedesubtul lig.
- Mușchi articular: împiedică lezarea
coracoacromial și art.
capsulei articulare
acromioclaviculare
Tuberculum majus,
fațeta mijlocie
- Fosa infraspinoasă - Adductor
M. INFRASPINATUS N. suprascapularis
- Fascia infraspinoasă Între tendon și planul osos: - Rotația externă
Bursa subtendinea musculi
infraspinati
Jumătatea superioară a Tuberculum majus, - Adductor
M. TERES MINOR N. axillaris
marginii laterale a scapulei fațeta inferioară - Rotație externă
Fața dorsală a unghiului - Adductor
M. TERES MAJOR Crista tuberculi minoris N. thoracodorsalis
inferior a scapulei - Rotație internă
Situat profund, pe fața
costală a scapulei
- Adductor
(Fossa subscapularis)
- Rotație internă
M. SUBSCAPULARIS Tuberculum minus N. subscapularis
- Menține capul humeral în cavitatea
Fibrele converg, și trec
glenoidală
anterior articulației
glenohumerale
MUȘCHII BRAȚULUI

MUȘCHI ORIGINE INSERȚIA INERVAȚIA ACȚIUNEA


- Caput brevae:
Processus coracoideus - Tuberositas radii - Flexor al antebrațului
- Caput longum: - Supinator (în pronație)
Tuberculum - Aponeurosis bicipitalis, care
M. BICEPS BRACHII supraglenoidale se desprinde de pe p. med. a N. musculocutaneus În articulația umărului:
tendonului, îndreptându-se - Capul scurt este adductor
C. longum e învelit de spre p. sup a fasciei - Capul lung este abductor al
Vagina tendinis antebrațului brațului
intertubercularis
- Adductor
M. Porținea mijlocie a feței
Processus coracoideus N. musculocutaneus - Flexor al brațului
CORACOBRACHIALIS antero-mediale a humerusului
- Fața antero-laterală a
humerusului, sub
versantul ant. al - Flexor al antebrațului
M. BRACHIALIS tuberozității deltoidiene Tuberositas ulnae N. musculocutaneus - Tensor al capsulei articulare a
cotului
- Septurile intermusculare
ale brațului
- Caput longum:
Tuberculum
- Extensor al antebrațului
infraglenoidale Olecranon
- Tensor al capsulei articulare a
- Caput mediale: f. post. a
cotului
M. TRICEPS BRACHII humerusului, inferior de Se interpune o bursă seroasă: N. radial
- Capul lung acționează ca
Sulcus nervi radialis Bursa subtendinea musculi
extensor al brațului
- Caput laterale: f. post. a tricipitis brachii
humerusului, superior de
Sulcus nervi radialis
MUȘCHII ANTEBRAȚULUI – GRUPA ANTERIOARĂ, PLANUL SUPERFICIAL

INERVA
MUȘCHI ORIGINE INSERȚIA ACȚIUNEA
ȚIA
- Caput humerale:
epicondylus medialis și
fascia antebrațului - Pronator
M. PRONATOR TERES Tuberositas pronatoria N. medianus
- Flexor al antebrațului
- Caput ulnare:
processus coronoideus
Fața anterioară a bazei celui
M. FLEXOR CARPI de-al II-lea metacarpian
RADIALIS - Flexor (al mâinii)
Epicondylus medialis N. medianus
= ! Tendonul de inserție trimite o - Abductor al mâinii pe antebraț
”Palmarul mare” exp. pe baza
metacarpianului III
M. PALMARIS LONGUS Epicondylus medialis
= (Medial de m.f.c.r. Aponeurosis palmaris N. medianus - Slab flexor al mâinii
”Palmarul mic” Inferior de m. p. t.)
- Caput humerale:
epicondylus medialis

- Caput ulnare: - Os pisiforme - Extensor al antebrațului


M. medială a olecranonului - Os hamatum și - Tensor al capsulei articulare a
M. FLEXOR CARPI și metacarpianul V, prin cotului
N. ulnaris
ULNARIS Treimea sup. a marg. post. a intermediul a 2 expansiuni: - Capul lung acționează ca extensor
ulnei Lig. pisohamatum al brațului
Lig. pisometacarpeum
! Cele două capete sunt
unite printr-o arcadă
fibroasă
- Caput humeroulnare:
Epicondylus medialis și Flectează:
M. FLEXOR DIGITORUM
Processus coronoideus - Falanga mijlocie (pe cea prox.),
SUPERFICIALIS Capul falangei mijlocii a
- Caput radiale: N. medianus și prin continuare acțiunii
(Trece prin degetelor II - V
între Tuberositas radii - Falanga proximală (pe mână)
canalul carpian)
și - Mâna (pe antebraț)
Tuberositas pronatoria
MUȘCHII ANTEBRAȚULUI – GRUPA ANTERIOARĂ, PLANUL PROFUND

MUȘCHI ORIGINE INSERȚIA INERVAȚIA ACȚIUNEA


- Treimea superioară a
ulnei, fețele
anterioare și laterale Baza falangelor distale ale
Flectează:
degetelor II – V
M. FLEXOR DIGITORUM - N. medianus, - Ultima falangă, prin
- Versantul anterior al
PROFUNDUS deg. II - III continuarea acțiunii
marginii interosoase a Tendonul perforant trece prin
(Trece prin - N. ulnaris, - Restul falangelor
radiusului, dedesubtul orificiile tend. mușchiului
canalul carpian) deg. IV - V - Degetele pe mână
tuberozității radiene flexor superficial al degetelor
- Mâna pe antebraț
(tendonul perforat)
- Jumătatea medială a
membranei interosoase
- Fața anterioară a Flectează:
M. FLEXOR POLLICIS radiusului, între - Ultima falangă,
Baza falangei distale a
LONGUS tub. radii și tub. pronatoria și apoi
policelui N. medianus
(Trece prin - Policele pe primul
canalul carpian) - Porțiunea adiacentă a metacarpian
membranei interosoase
N. interosseus
Pătrimea inferioară a Pătrimea inferioară a
M. PRONATOR anterior, - Pronator al antebrațelui
feței anterioare a feței anterioare a
QUADRATUS o ramură a - Pronator al mâinii
ulnei radiusului
n. median
MUȘCHII ANTEBRAȚULUI – GRUPA POSTERIOARĂ, PLANUL SUPERFICIAL

INERVA
MUȘCHI ORIGINE INSERȚIA ACȚIUNEA
ȚIA
- Marg. laterală a
- Flexor al antebrațelui
humerusului,
F. laterală a
dedesubt de
M. BRAHIORADIALIS - Supinator în poziția de pronație al
Sulcus nervi radialis
= procesului stiloid a N. radialis antebrațelui
”Lungul supinator”
- F. anterioară a
radiusului - Pronator în p. de supinație al
septului intermuscular lateral
antebrațelui
al brațului
- Porț. distală a m. laterale a
humerusului
F. posterioară a
M. EXTENSOR
- Epicondylus lateralis - Extensor (al mâinii)
CARPI RADIALIS N. medianus
a humerusului bazei metacarpianului II - Abductor al mâinii pe antebraț
LONGUS
- Septul intermuscular lateral
al brațului
M. EXTENSOR
F. posterioară a - Extensor (al mâinii)
CARPI RADIALIS Epicondylus lateralis N. radialis
bazei metacarpianului III - Abductor al mâinii pe antebraț
BREVIS
- F. post. și m. laterală a - Expansiune fibroasă pe
epicondilului lateral, printr-un capsula articulației
tendon comun metacaropf.-iene:
cu ceilalți fața dorsală a degetelor
mușchi epicondilieni laterali II – V - Extensor al falangelor, și prin
continuarea acțiunii
M. EXTENSOR - Fascia antebrațului - Trei langhete fibroase:
N. radialis
DIGITORUM - Extensor al degetelor pe mână
! Corpul musc. se continuă în 4 -- mediană, pe f. post. a
tendoane, care pe f. dorsală a falangei mijlocii - Extensor al mâinii pe antebraț
mâinii sunt conectate între ele
prin -- 2 laterale, f. post. a
”Connexus intertendineus” falangei distale
(conexiuni intertendinoase)
- F. post. a epicondilului
lateral, printr-un tendon
comun
cu ceilalți
mușchi epicondilieni laterali
M. EXTENSOR Ultimele două falange
N. radialis - Extensor al degetelui mic
DIGITI MINIMI - Fascia antebrațului (mijlocii și distale)

! Tendonul său se unește cu


tendonul m. extensor
digitorum destinat ultimului
deget
- Caput humerale: epicondylus
lateralis, printr-un tendon
comun
cu ceilalți
- Extensor al mâinii
M. EXTENSOR mușchi epicondilieni laterali Tuberculul bazei
N. radialis
CARPI ULNARIS metacarpianului V
- Adductor al mâinii
- Caput ulnare:
treimea sup. a m. post. a ulnei

- F. laterală a
M. ANCONEUS olecranonului
- - Versantul inferior al
N. radialis - Extensor al antebrațului
în continuarea mușchiului epicondilului lateral - Pătrimea sup. a
triceps brahial m. post și a f. dors. a
ulnei
MUȘCHII ANTEBRAȚULUI – GRUPA POSTERIOARĂ, PLANUL PROFUND

MUȘCHI ORIGINE INSERȚIA INERVAȚIA ACȚIUNEA


- Versantul lateral al
f. post. a
ulnei

- F. post. a
membranei interosoase
- Abductor al policelui
M. ABDUCTOR - Treimea mijlocie a F. laterală a N. radialis
POLLICIS LONGUS f. post. a bazei primului metacarpian - Abductor al mâinii
radiusului

! Tendonul său încrucișează


tendoanele extensorilor
radiali ai carpului
(m. extensor carpi
radialis)
- Versantul lateral al
f. post. a
ulnei
F. dorsală a
- Extensor al policelui
M. EXTENSOR bazei primei falange a
- F. post. a N. radialis
POLLICIS BREVIS policelui
membranei interosoase - Abductor al policelui

- F. posterioară a
radiusului
- Treimea mijlocie a
f. post. a
ulnei - Extensor al falangei distale

- Membrana interosoasă - Extensor al policelui


M. EXTENSOR Falanga distală a policelui
adiacentă N. radialis
POLLICIS LONGUS
- Extensor al mâinii
! Tendonul încrucișează
tend. m. extensor carpi r., - Abductor al mâinii
delimitând tabachera anat.
(Fovea radialis)
- F. posterioară a
ulnei
M. EXTENSOR INDICIS Fața dorsală a indexului N. radialis Extensor al indexului
- F. post. a
membranei interosoase
originii precedentului
- Fasciculul superficial:
Epicondylus lateralis
Lig. collaterale radiale
- Fibrele f. profund:
Crista musculi supinatoris - Supinator (puternic) al
conturul colului
antebrațului
Fibrele f. s. se înfășoară în
M. SUPINATOR - Fibrele f. superficial: N. radialis
jurul extr. sup. a radiusului - Supinator (puternic) al
fața laterală a radiusului, între
mâinii
collum și
- Fasciculul profund:
tuberositas pronatoria
Foseta supinatoare, situată
anterior crestei m. sup.
inferior incizurii radiale