Sunteți pe pagina 1din 15

COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

ARHITECTURA CALCULATORULUI

Prezentarea calculatorului

A. Introducere
Un calculator personal (PC-Personal computer) este un sistem de calcul electronic orientat
pentru prelucrarea, stocarea şi transmiterea informaţiilor.
Există două modele de calculatoare personale:

o neportabile ;
o portabile .

Calculatoarele neportabile sau desktop - sunt calculatoarele personale care datorită greutăţii necesită a fi
instalate pe un suport fix. Spre deosebire de acestea, calculatoarele portabile pot fi atât de mici încât le putem
purta în servietă sau chiar pe palmă ( PDA-urile - Personal Digital Assistant-Agenda Personala Digitala) şi sunt
extrem de utile în acele călătorii în care trebuie să avem şi libertate în mişcare, dar şi instrumente moderne de
creare şi/sau folosire a informaţiei.
Între cele două variante de calculatoare personale nu există diferenţe constructive, singurele diferenţe se
rezumă la greutate şi performanţă.
Un calculator personal este alcătuit din două categorii de componente: hardware şi software.
 Hardware-ul reprezintă ansamblul elementelor fizice, palpabile, care compun un calculator personal.
 Software-ul programe necesare funcţionării calculatorului (software-ul de sistem) şi programe necesare
utilizatorului(software-ul de aplicaţii).
B. Componenta Hardware
1. dispozitivele de intrare (DPI)
o tastatura
o mouse-ul
o joystick-ul
o scanner-ul
o aparatul foto digital
o camera video digitală
2. calculatorul
o unitatea centrală de prelucrare - microprocesorul
-memoria internă
o componente de transmitere a informaţiei
o unităţi de stocare a informaţiei -hard disk-ul
-discheta
-CD-ROM-ul, CD-RW
-DVD-ul, DVD-ReWriteable
CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 1
COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

-benzile magnetice
3. dispozitivele de ieşire (DPO)
o monitorul
o imprimanta
o plotter-ul
o boxele audio
Tastatura -Este cel mai utilizat dispozitiv de intrare.
Din punct de vedere al organizării tastelor există câteva tipuri de tastaturi: standard (Standard Keyboard),
avansată (Enhanced Keyboard), ergonomică (Ergonomic Keyboard) şi multimedia (Multimedia Keyboard).
Din punct de vedere al conexiunii tastatură-calculator, trebuie amintit ultimul model de tastatură : tastatura fără
cablu sau wireless.
Pe tastatură sunt evidenţiate cinci zone cu taste:
Zona I=zona standard, care conţine litere, simboluri speciale (semne de punctuaţie, separatori, etc.), cifre şi
taste de comandă şi control(<Shift>,<CapsLock>,<Ctrl>,<Alt>,<Backspace>,<Esc>,<Enter>,<Tab>
Zona II=zona tastelor funcţionale, conţine tastele functionale<F1> <F2> …, F12> ;
Zona III=zona tastelor pentru poziţionare/deplasare cursor, cuprinde taste de comenzi pentru controlul
cursorului împărţite în două subgrupe : taste de deplasare (tastele
săgeţi,<Home>,<PageUp>,<End>,<PageDown>), taste de editare(<Insert>,<Delete>) ;
Zona IV=zona tastelor speciale pentru controlul ecranului (<PrintScreen>,<ScrollLock>,<Pause/Break>);
Zona V=zona tastelor numerice, cuprinde tastatura numerică redusă destinată accesării rapide a tastelor
numerice.
Mouse-ul
Mouse-ul este un moment de cotitură în ergonomia utilizarii calculatorului, pentru că eliberează
utilizatorul de restricţiile impuse de tastatură, mai ales în lucrul cu interfeţe grafice. Este echipamentul care
comandă mişcarea cursorului pe ecran. În functie de tipul aplicaţiilor care s-au rulat, au apărut diverse tipuri de
mouse: cu două sau trei butoane (configurabile în diferite aplicaţii), cu rotiţă de defilare (pentru documente
foarte lungi), cu rotiţă sau buton lateral (pentru a fi manevrat cu degetul mare) etc.
Scanner-ul
Scanner-ul este un dispozitiv care „citeşte” de pe hârtie informaţii tipărite (texte, imagini) şi le
converteşte într-o formă pe care calulatorul o recunoaşte( „digitizează” imaginea)
Unitatea centrală de prelucrare (UCP)
Unitatea centrală de prelucrare, pe scurt unitatea centrală, este integrată pe
suprafaţa plăcii de bază (MB=MatherBoard) şi este alcătuită în principal din
microprocesor şi memoria internă operativă. Ea este inima calculatorului.
Între unitatea centrală de prelucrare şi dispozitivele de intrare şi ieşire se realizează un
continuu schimb de date, comenzi şi stări .
Microprocesorul
Este denumit şi “creierul calculatorului” sau nucleul funcţional al calculatorului. Este de fapt un circuit
integrat care exercită funcţia de execuţie, comandă, control şi gestionează toate celelalte componente din
calculator: memoria internă şi externă, interfeţele şi perifericele (dispozitivele de intrare şi ieşire).
Microprocesoarele diferă între ele după următoarele caracteristici:
• setul de instrucţiuni care pot fi executate,

CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 2


COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

• lăţimea de bandă (numărul de biţi procesaţi într-o singură


instrucţiune),
• frecvenţa (ciclul de ceas, tactul) măsurată în MHz, mai nou în GHz
(câte instrucţiuni poate să execute respectivul microprocesor într-o
secundă).
Pentru ultimele două caracteristici, cu cât este mai mare valoarea, cu atât este mai puternic procesorul.
De exemplu, un procesor pe 32 de biţi care lucrează la 50MHz este mai puternic decât unul de 16 biţi care
lucrează la 25MHz.
Memoria
–internă –ROM
- RAM
- externă – unităţi de stocare a informaţiei
Unitatea de măsură a memoriei:
• bit-ul (BInary digiT), este cea mai mică unitate de informaţie. Un bit poate avea două valori
logice: 0 şi 1. Informaţia semnificativă se obţine prin combinarea biţilor în unităţi de informaţie mai
mari.
• byte-ul (BInary TErm) - (simbolizat prin B), , sau octetul (simbolizat prin O), este format din 8
biţi consecutivi, este unitatea de informaţie care stochează un caracter.
Multiplii byte-ului sunt:
kilobyte-ul (1kB=1024B),
megabyte-ul(1MB=1024kB),
gigabyte-ul(1GB=1024MB).
Byte-ul este utilizat la măsurarea capacităţii de stocare (KB,MB,GB).
Memoria internă operativă (RAM)
Este tipul de memorie dinamică sau statică care permite atât citirea cât şi scrierea de
informaţie. De precizat este faptul că informaţiile înmagazinate se pierd la închiderea
calculatorului. Cu cât există mai mult RAM, măsurat de obicei în MB (megabytes), cu atât
programele vor funcţiona mai bine şi mai repede. Ea stochează atât programul în execuţie cât
şi informaţiile utile în acel moment. Capacitatea de memorare este multiplu de 2 x (ex. 8MB
sau 16MB)
Memoria externă- Unităţi de stocare a informaţiei
Hard-disk-ul
De fapt, este un ansamblu de mai multe discuri concentrice care se rotesc în
jurul unui ax, pe ale căror suprafeţe (două suprafeţe per disc) se deplasează radial
un sistem de capete de citire-scriere, totul fiind montat într-o carcasă etanşă.
Hard-disk-ul face parte din categoria memoriilor externe de capacitate mare,
realizate dintr-un aliaj metalic pe bază de aluminiu, destinată memorării
informaţiilor pe o durată mai mare de timp.
Litera care identifică unitatea de hard-disk în calculator este ,,C’’ iar capacitatea
unui hard-disk poate fi de ordinul GB :1 - 250 GB sau sutelor de GB.

CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 3


COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

Unitatea de discheta de 1,44MB


Această unitate este gazda care poate primi o dischetă în vederea citirii sau înregistrării de informaţie pentru un
timp îndelungat. Este cel mai mic şi mai lent mediu de stocare a fişierelor.
Numită şi floppy-disk sau disk flexibil, discheta face parte din categoria memoriilor externe şi este utilă în
memorarea permanentă a informaţie în cantitate mai restrânsă de 1.44MB , în format de 3,5 “(inci) şi o
suprafaţă activă organizată după o structură similară celei de la hard-disk-uri, adică două feţe active împărţire în
piste şi sectoare.
Unitatea de CD-ROM
Mai toate calculatoarele sunt dotate cu o unitate CD-ROM care
permite doar citirea CD-urilor (CompactDisk-urilor). CD-urile intră
în categoria memoriilor externe, deci pot să reţină informaţii
perioade mari de timp (zeci-sute de ani). Ele pot conţine informaţii
(programe, documente, baze de date, filme, piese muzicale,
enciclopedii) sau pot fi CD-uri audio (care se audiază folosind echipamente audio specifice :combine audio,
walkman,..).
Diametrul unui CD este de 5.25’’ sau 3.5’’, capacitatea uzuală de stocare este de 650-860MB (exprimat în
durată , cam 74-99 minute) iar principala caracteristică este viteza de citire a informaţiilor înmagazinate (de la
2x pana la 56x unde 1x – 150 kbps).

Unitatea de inscripţionare CD-uri


Acest tip de unitate CD, poate fi încorporată sau neîncorporată în cutia unităţii centrale şi conţine aceleaşi
accesorii pe care le posedă o unitate CD-ROM. Tehnologia de inscripţionare se bazează pe aşa numita ardere a
discului folosind o rază laser, iar suportul poate fi :
· CD-R (CD Recordable)-un disc care poate fi inscripţionat doar o singură dată ;
· CD-RW (CD ReWritable)-un disc care poate fi reinscripţionat (inscripţionat de mai multe ori).
Discurile CD-R sau CD-RW pot fi citite atât de către o unitate CD-ROM cât şi de o unitate
ReWritable(unitate de citire/scriere CD-uri).
Unitatea DVD
Unităţile pentru discuri DVD (Digital Video Disk) sunt integrate şi ele în cutia unităţii centrale şi
au aceleaşi accesorii ca şi unităţile CD-ROM.
Sunt unităţi speciale care pot citi toate tipurile de DVD-uri :
• Read-only(doar citire) :DVD-ROM ;
• Write-once (o singură inscripţionare) :DVD-R si DVD+R;
• Rewritable (inscripţionare/reinscripţionare): DVD-RAM , DVD-RW si DVD +RW.
Discurile DVD sunt CD-uri cu densitate de înregistrare crescută, multistrat, capabile să înregistreze ore întregi
de informaţie muzicală/video, de capacitate între 2,6-18 GB. Unitatile de inscriptionare/reinscriptionare DVD-
RAM , DVD-RW si DVD+RW ajung la capacitati de 4.7 GB pe o singura fata , 9.4 GB pe doua fete.
Monitorul
Dintre toate echipamentele periferice de ieşire, monitorul
este de departe cel mai utilizat. Majoritatea monitoarelor
calculatorelor de birou folosesc un tub catodic (Cathode Ray Tube
- CRT), în timp ce sistemele portabile încorporează ecrane cu
cristale lichide (Liquid Crystal Display - LCD).
CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 4
COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

Caracteristicile principale ale monitoarelor sunt:


• Suprafaţa vizibilă, determinată de proporţia laturilor şi dimensiunea diagonalei. Marea majoritate
a monitoarelor prezintă o proporţie a laturilor de 4/3, ceea ce înseamnă că raportul dintre dimensiunea
lăţimii şi cea a înălţimii ecranului este de 4 la 3. Cele mai întâlnite dimensiuni ale diagonalei sunt de 15,
17, 19 şi 21 inch. Diagonalele ecranelor de la sistemele portabile sunt mai mici şi variază între 12 şi 15
inch. De notat că o diagonală de 15 inch pentru un ecran LCD echivalează cu o diagonală de 17 inch pe
un ecran CRT. Dimensiunea suprafeţei vizibile afectează în mod direct rezoluţia folosită.
• Rezoluţia maxima. Rezoluţia se referă la numărul de pixeli (puncte individuale de culoare) afişaţi
pe suprafaţa ecranului. Exprimarea rezoluţiei folosite se realizează prin identificarea numărului de pixeli
de pe axa orizontală şi cea verticală, cum ar fi 640x480. Suprafaţa vizibilă a ecranului, rata de
reîmprospătare a imaginii şi distanţa dintre doi pixeli alăturaţi determină rezoluţia maximă suportată de
monitor.
Imprimanta- este echipamentul care permite tipărirea pe hârtie a documentelor.
Clasificare:
• imprimantele matriciale, creează caracterele cu
ajutorul unor ace care lovesc ribonul. Fiecare ac poduce un
punct. Combinaţii de astfel de puncte formează caracterele
text şi imaginile grafice. Tiparitura rezultată este alb-negru,
imaginile se formează şi ele prin combinarea de puncte.
• imprimantele cu jet de cerneală, tiparesc prin proiectarea unui jet de cerneală neagră sau colorată
pe hârtie. Produc text şi imagine de foarte bună calitate.
• imprimantele laser, funcţionează după acelaşi principiu cu aparatele de copiat (de tip xerox).
Produc text şi imagine de foarte bună calitate.
• imprimantele termice, funcţionează ca şi aparatele tip fax, prin atingerea hârtiei termosensibile cu
ace încălzite.
 Caracteristicile imprimantelor:
 viteza de lucru, se măsoară in pagini pe minut (ppm).
 rezoluţia (densitatea punctelor cu care se reprezintă un detaliu). Valoarea mai mare înseamnă calitatea
imaginii mai bună

CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 5


COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

Întrebări/Exerciţii
I. Alegeţi răspunsul corect:
1. La ce se referă termenul hardware:
a) aplicaţii instalate pe calculator;
b) componente fizice şi aplicaţiile de pe un calculator;
c) componentele fizice ale unui calculator;
d) carcasa şi monitorul.
2. Software este:
a) totalitatea programelor ce asigură funcţionarea calculatorului
b) totalitatea componentelor fizice ale unui calculator
c) totalitatea datelor aflate în memoriile ROM si RAM
3. Dintre următoarele, cel care nu reprezintă un calculator personal portabil este:
a) desktop
b) notebook
c) laptop
d) PDA (Personal Digital Assistant)
4. Dispozitivele periferice de intrare (DPI/) au rolul de:
a) introducere a datelor în vederea prelucrării
b) a dirija fluxul informaţiilor
c) redare al rezultatelor prelucrării
5. Dispozitivele periferice de ieşire (DP/O) au rolul de:
a) introducere a datelor în vederea prelucrării
b) a dirija fluxul informaţiilor
c) redare al rezultatelor prelucrării
6. Care din următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv de intrare:
a) Monitor b) Boxe c) Mouse d) Imprimantă.
7. Care dintre dispozitivele de mai jos nu este dispozitiv de intrare?
a) Tastatura; b) Scannerul; c) Monitorul; d) Modemul.
8. Dispozitive periferice de ieşire sunt următoarele:
a) tastatură, scanner,imprimanta
b) monitor,microfon, imprimanta
c) imprimantă, boxe, monitor
d) mouse, tableta grafica, imprimantă
9. Imprimanta este:
a) dispozitiv periferic de intrare
b) dispozitiv periferic de ieşire
c) dispozitiv periferic de intrare-ieşire
d) nici una dintre afirmaţii nu este adevărată
10. Viteza de tiparire a unei imprimante se exprima in:
a) pagini/minut
b) cuvinte/oră
c) documente/oră
d) pixeli/minut
11. BIOS-ul face parte din :
a) memoria RAM b)memoria ROM c) memoria externă d) unitatea de harddisc
12. Care dintre următoarele reprezintă un dispozitiv de stocare a datelor pe termen lung?
a)Memoria RAM b)Memoria ROM c)Hard disk-ul d)Imprimanta
13. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la memoria ROM sunt adevarate :
a) este o memorie externă, care poate fi citită şi modificată
b) este memoria Clipboard

CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 6


COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

c) este o memorie internă, care poate fi doar citită de utilizator


d) este memorie internă, care poate fi atât citită cât şi modificata de utilizator
14. Câţi biţi are un byte:
a) 1024; b) 8; c) 128; d) 1000.
15. 2 Gb =
a) 1024 Mb b) 2024 Kb c) 2048 Mb d) 210 octeţi
16. Un CD are capacitatea de memorare de :
a) 1,44 Mb b) 1,44 Kb c) 700 Gb d) 700 Mb
17. Alegeţi combinaţia corecta care ordonează crescător următoarele unităţi:
a) Kilobyte (KB), Byte , Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB)
b) Byte , Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB)
c) Byte , Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Terabyte (TB), Gigabyte (GB)
d) Kilobyte (KB), Byte , Gigabyte (GB), Megabyte (MB), Terabyte (TB)
18. Procesorul este:
a) dispozitivul care execută şi coordonează toate operaţiile cu informaţii executate în sistem
b) dispozitiv ce stochează informaţii
c) dispozitiv pentru introducerea datelor în computer
19. Viteza de lucru a procesorului se măsoară în:
d) GB; b) Hz; c) KB; d) Inch.
20. Care este cel mai important parametru al microprocesorului ?
a) mărimea b) viteza de prelucrare a informaţiilor c) capacitatea d) rezoluţia
21. Notaţia LCD este acronym pentru:
a) Linear Computer Display
b) Linear Crystal Display
c) Liquid Chromatic Display
d) Liquid Crystal Display
22. Monitorul este un:
a) dispozitiv de intrare
b) dispozitiv de intrare-ieşire
c) dispozitiv de ieşire
23. Monitorul este un echipament periferic al calculatorului cu ajutorul căruia:
a) se afişează informaţiile
b) se prelucrează datele
c) se introduc datele
24. Unitatea de masura folosita pentru a exprima dimensiunea ecranului unui monitor este:
a) mm
b) inch
c) cm
d) mile
25. Rezolutia unui monitor reprezinta:
a) distanţa maximă de la care putem privi la monitor
b) numărul maxim de puncte (pixeli) ce pot fi afişate pe suprafaţa ecranului
c) frecvenţa de reîmprospatare a imaginilor pe monitor
d) adâncimea culorii (numarul maxim de nuanţe de culori ce pot fi redate)
26. Mărimea unui ecran este determinată de:
a) viteza de afişare a informaţiilor
b) distanţa dintre două colţuri opuse ale acestuia
c) numărul de pixeli ai ecranului
27.Monitorul LCD:
a) are dimensiunea şi masa mari
b) este foarte compact şi uşor
CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 7
COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

c) are consum mare de putere


28. Monitorul din figura alăturată este de tip:
a) CRT
b) Plasmă
c) LCD

29. Performanaţa unui calculator este dată de:


a) viteza procesorului
b) dimensiunea memoriei RAM
c) dimensiunea hard disk-ului
d) toate răspunsurile de mai sus

II. Cartuşul pentru o imprimantă cu jet de cerneală Brother LC costă 87 lei şi se pot imprima 500 pagini.
Cartuşul pentru o imprimantă laser Brother HL costă 750 lei şi se pot imprima 12000 pagini. (sursa:
www.cartuse-imprimante.ro)
Care este costul/pagină pentru:
Imprimanta cu jet de cerneală Brother LC__________________
Imprimanta laser Brother HL_____________________________
Care imprimantă este mai fiabilă din punct de vedere al costului/pagină_____________________

III. Identificaţi avantaje şi dezavantaje ale monitoarelor CRT respectiv LCD


CRT LCD
Avantaje Avantaje

Dezavantaje Dezavantaje

CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 8


COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

IV. Identificaţi avantajele şi dezavantajele imprimantelor


Imprimanta matriceală Imprimanta cu jet de cerneală Imprimanta laser
Avantaje Avantaje Avantaje

Dezavantaje Dezavantaje Dezavantaje

CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 9


COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

C. Componenta SOFTWARE

Componenta Software a calculatorului este formata din:


- Sistemul de operare S.O. – care are rolul de a gestiona resursele calculatorului şi realizează interfaţa cu
utilizatorul
- Programele aplicative – Programele instalate care rulează sub S.O.. Categoriile de programe cele mai des
folosite sunt: editoare de texte şi variantele lor mai avansate programele de tehnoredactare computerizată,
programe pentru calcul tabelar, programe pentru realizarea de prezentări, programe de gestiune a bazelor de
date, programe pentru comunicaţii, programe multimedia.

Sistemul de operare Windows XP


Windows XP este cel mai nou sistem de operare din familia Windows a firmei Microsoft şi a apărut în
două versiuni:
 Windows XP Home Edition, destinat utilizatorilor individuali, de regulă pentru calculatoarele de la
domiciliu, fără capabilităţi de lucru într-un mediu administrat (reţea),
 Windows XP Professional, destinat lucrului de birou, în reţea.
Denumirea de Windows vine de la faptul că orice este afişat pe ecranul monitorului calculatorului care
funcţionează pe baza acestui S.O. se face într-o fereastră, deci S.O. Windows reprezintă un ansamblu de
ferestre, prin intermediul cărora utilizatorul interacţionează cu sistemul.
Windows XP este un sistem de operare prietenos, ce poate executa mai multe programe în acelaşi timp
(multitasking) si dispune de o interfaţa grafica deosebita, de tip GUI (Graphical User Interface) usor de utilizat.
Sistemul Windows XP se lansează automat la pornirea calculatorului, daca este singurul sistem de operare
instalat.
1). Interfaţa S.O. Windows
Interfaţa cu utilizatorul facilitează interacţiunea între utilizator şi sistemul de operare. Sistemul de operare
Windows XP plasează pe ecran o imagine, numita suprafaţa de lucru sau desktop pe care se afla diverse
elemente grafice (Fig.1)

1. Butonul Start – pentru acces direct la


5 meniul sistemului; locul de unde începe practic
lucrul in Windows
2. Meniul sistemului – conţine opţiuni cu
ajutorul cărora se lansează în execuţie programe
3. Bara de aplicaţii (taskbar) – se alfă în
partea de jos a ecranului şi pe ea sunt afişate
programele lansate în execuţie
4. Fundalul (Desktop)- pe care se pot plasa
diferite elemente ale S.O.
5. Pictograme (icon) – se află plasate pe
desktop sub forma unor simboluri grafice mici

1 2 3 4

2). Utilizarea mouse-ului


Operaţiile care se pot efectua cu mouse-ul sunt:

CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 10


COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

a) Indicare - se menţine cursorul de mouse asupra unui obiect . În funcţie de obiectul indicat cursorul
poate lua mai multe forme.
b) Clic pe butonul stâng - apăsarea rapida butonul stâng al mouse-ului si apoi eliberarea sa; Se
executa pentru selectarea unui obiect (icoana,fişier,dosar,etc.) - obiectul selectat apare afişat în culoare
aprinsă(de exemplu se alege opţiunea My Computer din meniul Start) sau pentru apăsarea unui buton
c) Clic pe butonul drept - apăsarea rapidă a butonului drept al mouse-lui; Se observă apariţia unui
meniu numit meniu local sau meniu contextual ale cărui opţiuni sunt în funcţie de locul sau obiectul unde
s-a executat clic
d) Dublu clic - indicarea unui element, urmată de o dublă apăsare rapidă pe butonul stâng al mouse-
ului, apoi eliberarea sa. Se utilizează pentru a deschide un fişier, dosar sau fereastră, folosind pictograma
acestora
e) Tragere sau glisare - se deplasează mouse-ul în timp ce se menţine apăsat butonul stâng.
3). Modul de lucru cu ferestrele Windows
Un exemplu de fereastră Windows este prezentat în figura de mai jos, unde sunt puse în evidenţă
elementele componente ale ferestrei.
1 3 4 5
1.pictograma aplicaţiei –conţine meniul
2 6 7 ferestrei
2.numele documentului sau a fişierului
deschis în fereastra respectivă şi numele
aplicaţiei
3.butonul de minimizare (Minimize)–
determină minimizarea ferestrei (plasarea
acesteia pe bara de aplicaţii)
4.butonul de maximizare (Maximize)–
determină maximizarea ferestrei pe ecran
5.butonul de închidere (Close)–determină
8 închiderea aplicaţiei care lucrează în fereastră
6.Bara de meniuri – se află sub bara de titlu
şi conţine meniurile disponibile în fereastră.
7.Bara de instrumente – este bara care se
găseşte sub bara de meniuri. Ea conţine diverse
9
butoane care au ataşate anumite comenzi.
8.Suprafaţa de lucru – este zona centrală în
care se găsesc obiectele ferestrei şi în care se realizează anumite operaţii
9.Bara de stare – oferă informaţii despre ce se găseşte în fereastră
4). Modul de organizare a datelor în memoria externă
Datele sunt memorate pe unităţile de disc sub formă de fişiere şi dosare(directoare, folder).
a) Noţiunea de disc
Discul – este denumirea generica pentru o unitate de memorie externa, ce conţine date prelucrate de calculator
(discheta, hard-disk-HDD, CD , DVD, FlashDisk, etc.).
Hard-disk-urile pot fi împărţite logic în mai multe regiuni numite partiţii, care sunt văzute de sistemul de
operare ca discuri separate.
Discurile conectate la un calculator şi partiţiile sunt notate cu litere de la A la Z, în ordinea priorităţii, astfel:
mai întâi discheta, apoi hard-disk-uri sau partiţii de hard-disk şi apoi unităţile de CD-Rom/DVD-ROM/Combo,
atribuirea literelor fiind:
A: si B: - unităţi pentru discheta
C: - pentru hard-disk sau prima partiţie a hard-disk-ului
D: - pentru a doua partiţie a hard-disk-ului (sau, daca aceasta nu există, pentru prima unitate CD-ROM
sau DVD-ROM)

CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 11


COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

În afara de aceste denumiri, pentru a fi recunoscute de către utilizator, fiecare disc are o anumita
etichetă(label).
b) Noţiunea de fisier
Fişierul reprezintă o colecţie omogenă de date, utilizată de anumite programe pentru desfăşurarea lor şi
memorată pe disc sub un anumit nume. Fişierele pot conţine diferite informaţii (texte, imagini, sunete, filme ,
etc.). O categorie specială de fişiere sunt programele sau aplicaţiile (denumite fişiere executabile).
Un fişier se caracterizează prin următoarele elemente: numele, tipul, dimensiunea, data şi ora creării,
modificării sau accesării.
Sistemul de operare oferă posibilitatea denumirii cu nume foarte lungi fişierele, însă la vizualizarea
conţinutului fişierului respectiv, numele său este întrerupt după primele 15-20 caractere.
Numele fişierului este alcătuit dintr-un şir de caractere urmat de un grup de trei litere – denumit extensie.
Numele este despărţit de extensie prin caracterul punct. Extensia ne oferă informaţii despre tipul fişierului.
c) Noţiunea de dosar (director, folder)
Un dosar reprezintă o colecţie de elemente cum ar fi: alte dosare şi fişiere. La fel ca şi dosarele reale, ele se
utilizează pentru a ţine grupate împreună obiectele înrudite prin aceeaşi tema, într-un loc convenabil pe disc. Un
dosar este simbolizat prin imaginea unui dosar de culoare galbenă.
Cum putem avea acces la fişiere şi directoare în S.O. Windows?
Aplicaţiile My Computer sau Windows Explorer oferă o modalitate rapidă de explorare a informaţiei de pe
calculator, punând la dispoziţia utilizatorului instrumente puternice pentru efectuarea diverselor operaţii cu
fişiere şi dosare.

Unitatea de dischetă
Unităţi de discuri fixe
Lansarea în execuţie: Start→My Computer Start→All
Programs→Accessories→Windows Explorer

Lucrul cu comenzile meniului File:


 crearea unui director: FileNewFolder
sistemul creează un director nou, , şi aşteaptă ca utilizatorul să introducă numele
dorit.
 ştergerea unui director sau fişier. Se selecteaza entitatea(dosar,folder) care se va şterge FileDelete.
Apare un mesaj din partea sistemului

CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 12


COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

Acest mesaj face referire la directorul special „Recycle Bin” (conteiner de materiale refolosibile,în
traducere „coş de gunoi”), în care se stochează fişierele care s-au şters. Răspunsul la întrebarea din mesaj va fi
afirmativ („Yes”) dacă fişierele trebuie şterse şi negativ („No”) dacă utilizatorul s-a răzgândit între timp.
Fişierele din Recycle Bin nu sunt încă şterse efectiv de pe disc. Spaţiul va fi eliberat fizic numai în momentul în
care se va da comanda „Empty Recycle Bin”. Fişierele selectate se pot şterge fizic de pe disc, fără a se mai
stoca temporar in Recycle Bin cu următoarea combinaţie de taste: Shift+Delete. Această variantă trebuie
folosită cu atenţie, pentru că datele astfel şterse nu se mai pot restaura.
 redenumirea unui fişier sau director
-se selectează fişerul/directorul. FileRename. Numele se evidenţiază şi la sfârşitul textului apare cursorul,
semn că se permite editarea. Utilizatorul poate să modifice numele fişierului.
 aflarea de informaţii despre entitatea selectată
- se selectează fişerul/directorul. FileProperties. Se afişează o ferastră cu informaţii diverse despre
fişierul/directorul selectat. Dacă se doreşte aflarea de informaţii despre un drive, se procedează în acelaşi mod.
Meniul Edit
Meniul Edit conţine următoarele comenzi (grupate pe tipuri de acţiune): Undo (Ctrl+Z) (anulează ultima
comandă), Cut (Ctrl+X) (şterge enităţile selectate din locaţia originală şi le reţine în clipboard), Copy (Ctrl+C)
(copiază entităţile selectate din locaţia originală în clipboard) , Paste (Ctrl+V) (copiază entităţile aflate în
Clipboard în locaţia curentă), Select_All (selectează toate entităţile din dosarul curent) şi Invert_Sellection
(inversează selecţia entităţilor în directorul curent).

Observaţii:
� „clipboard-ul” este un fişier special, respectiv o porţiune a memoriei în care se stochează temporar date care
urmează să fie copiate în altă locaţie. În sistemul de operare de tip Windows este posibilă copierea de date între
aplicaţii.
� combinaţiile rapide de taste Ctrl+X, Ctrl+C şi Ctrl+V sunt specifice şi altor aplicaţii şi au peste tot aceeaşi
utilizare.

Meniul View
Meniul View se referă la modul de vizualizare a datelor în ferestrele My Computer, My Documents,
Windows Explorer şi cuprinde următoarele comenzi şi submeniuri, grupate după tipul acţiunii:
 Toolbars, cu opţiuni de configurare a barei de comenzi rapide (instrumente), populată cu butoane
reprezentînd scurtături spre comenzile uzuale.
 Status_Bar, în partea de jos a ferestrei (Figura D.7), cu informaţii generale de stare.
 Explorer_Bar, determină apariţia sau lipsa unor date în fereastră. De exemplu opţiunea Folders
dezactivată face să dispară structura arborescenta din Windows Explorer, fereastra acestuia devenind
astfel asemănătoare cu My Computer.
 Setul Thumbnails, Tiles, Icons, List, Details reprezintă cele cinci moduri posibile de a vizualiza componentele
directorului curent, de la cel mai „ne-economic” ca spaţiu şi lipsit de informaţii (Thumbnails), dar care poate
înlocui icoana, în cazul unor fişiere grafice, cu vederea micşorată a conţinutului fişierului, uşurînd astfel
identificarea, până la cel mai detaliat (Details), în care sistemul oferă informaţii complete despre fişiere
(mărime, tip, data şi ora ultimei modificări).
 Arrange_Icons_By... (aranjarea icoanelor componentelor directorului curent după...) nume, mărime, tip şi data
ultimei modificări, grupare, aliniere etc.

CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 13


COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

Fişă de lucru – operaţii cu foldere şi fişiere


1. Creaţi următoarea structură arborescentă:

D:\

Numele Prenumele

LUNA SOARE

text.doc desen.bmp

Folderul SOARE va trebui să aibă ca şi icon (pictogramă) un calculator.


Folderul LUNA va trebui să aibă ca şi icon (pictogramă) un glob.
2. Creaţi în folderul SOARE un fişier cu numele desen.bmp. Acest fişier va conţine un desen realizat în
aplicaţia Paint.
3. Creaţi în folderul LUNA un fişier cu numele text.doc. Acest fişier va conţine un paragraf despre lună (2
– 3 rânduri).

Întrebări

1.Care dintre următoarele reprezentări este asociată Hard-disk-ului sau unei partiţii a acestuia:

a. b. c. d.
2. Rolul unui sistem de operare este:
a. calcul tabelar
b. gestionarea calculatorului si interfaţa cu utilizatorul
c. zonă de memorie pentru transferul datelor între aplicaţii
d. o aplicaţie ce face parte din componenta hardware a calculatorului
3. Dacă doriţi să executaţi mai multe programe simultan, sistemul de operare trebuie să fie capabil:
a. să lucreze cu procesoare de text
b. să aibă memorie virtuală
c. să compileze programele sursă
d. să lucreze multitasking
4. WINDOWS-ul este:
a. un editor de texte
b. un program pentru desenare
c. joc
d. Sistem de operare
e. firmă producătoare de software
5. Un meniu (în Sistemul de operare Windows) înseamnă:
a. o listă de comenzi folosite pentru a executa diferite acţiuni;
b. o fereastră în care apare opţiunea Properties
c. o bară cu butoane
d. o aplicaţie proprie sistemului de operare Windows XP

CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 14


COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

6. Închiderea unei ferestre se face cu ajutorul butonului:


a. b. c. d.
7. Deschiderea Panoului de control (Control Panel) se face astfel:
a. Start  Programs  Control Panel
b. Start  Programs  Accessories  Control Panel
c. Start  Programs  Accessories  System Tools  Control Panel
d. Start  Settings  Control Panel
8. Redenumirea unui Folder se face astfel:
a. dublu clic pe Folder şi alegem opţiunea Rename
b. clic pe Folder şi alegem opţiunea Rename
c. clic-dreapta pe Folder şi alegem opţiunea Rename
d. Start  Settings  Rename Folder
9. Ştergerea definitivă a unui Folder din memoria calculatorului se face astfel:
a. clic-dreapta pe folder şi alegem opţiunea Delete
b. selectăm folderul şi apăsăm combinaţia de taste Shift + Delete
c. clic-dreapta pe folder şi alegem opţiunea Send To  Recycle Bin
d. clic-dreapta pe folder  Copy, apoi clic-dreapta pe Recycle Bin  Paste
10. Golirea coşului de reciclare (Recycle Bin) se face executând paşii:
a. clic-dreapta pe Recycle Bin  Empty Recycle Bin
b. clic-dreapta pe Recycle Bin  Restore
c. clic-dreapta pe Recycle Bin  Delete
d. clic-dreapta pe Recycle Bin  Properties
11. Dintre cele enumerate mai jos, nu este sistem de operare:
a. MS-DOS
b. Windows XP
c. Linux
d. Microsoft Office
12. Opţiunea Cancel se traduce prin:
a. copiere
b. revocare
c. căutare
d. aranjare

CATEDRA DE TEHNOLOGIA INFORMATEI SI A COMUNICARII 15

S-ar putea să vă placă și