Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetării a Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Departamentul ISA

Raport
Lucrarea de laborator nr. 6
Disciplina: Circuite si dispozitive electronice

A efectuat : st.gr. CR-182, Mardari I.

A verificat : asis. univ., Tincovan S.

Chişinău, 2019
Tema: Studierea etajelor amplificatoare cu tranzistoare.
Scopul lucrarii: Studierea functionarii etajelor amplificatoare de tensiune de banda larga, in cuplaj RC,
echipate cu tranzistoare bipolare in conexiune EC, BC si CC fara reactie si in conexiune EC cu reactie
negativa de curent. Se ridica caracteristicile de amplitudine si de frecventa pentru toate montajele si cazurile
studiate.
Mersul lucrarii:
1. Se face cunostinta cu platforma lucrarii, aparatele de masurat si sursele de alimentatie a standului.
2. Se asambleaza montajul circuitului etajului amplificator cu tranzistor bipolar in conexiune cu
emitorul comun (EC) conform schemelor.
3. Se determina rezistenta de intrare a etajului amplificator fara reactie (comutatorul SA2 deconectat
si cu reactie negativa in curent in serie (comutatorul SA2 conectat). Experientele se efectueaza la frecventa
standard a semnalului f=1000 Hz.

Tabelul 1.1
Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer a amplificatorului EC fara reactie
Uint,mV 0 1 5 10 20 30 40 50 75 100
Uies,mV - - 26 42 85 300 300 210 320 410
4 5,3

𝟏𝟎 𝐦𝐕
RG= 1kΩ R1= 𝟏𝟎,𝟑 𝐦𝐕 =0,97
EG=10,3 mV EG=50,4 mV
𝟓𝟎 𝐦𝐕
Uint=10 mV Uint=50 mV R2= 𝟓𝟎,𝟒 𝐦𝐕 =0,99

Tabelul 1.2
Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer a amplificatorului EC cu reactie negativa
Uint,mV 0 10 50 100 250 500 800 1000 1500 1800 2000 2500
Uies,mV - 630 2900 4800 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5360

RG= 2,4kΩ
EG=10,2 mV EG=50,8 mV
Uint=10 mV Uint=50 mV

Tabelul 1.3
Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer ale amplificatoarele BC si CC
Uint,mV 0 1 5 10 20 30 40 50 75 100
BC - 130 600 800 1600 2100 2500 2800 3200 3700
Uies,mV
CC - 600 15,6 10 18 206 36 42 66 180

Mod Coala № docum. Semn. Data


Elaborat Mardari I. Lit. Coala Coli
Verificat Tincovan S. Studierea etajelor
nc amplificatoare cu
N. Contr. Turcan A. tranzistoare.
UTM, FCIM
Aprobat anVerifica
Ciorba D. CR-182
RG= 29kΩ
EG=10,5 mV EG=50,3 mV
Uint=10 mV Uint=50 mV

Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de frecventa Tabelul 1.4


Frecventa f,HZ 10 6 10 20 40 80 103 5K 10 5∙10 2∙10 5∙105 10 2∙ 5∙
0 0 0 0 0 4 4 5 6 10 10
6 6

EC Uies,m 24 40 50 50 50 50 50 50 60 60 60 50 18 17 1
fara V
reactie KU 2,4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 1,8 1,7 0,1
EC Uies,m 24 70 100 190 350 550 580 760 80 820 600 230 12 62 2
reactie V 0 0
negativ KU 2,4 7 10 19 35 55 58 76 80 82 60 23 12 6,2 0,2
a
BC Uies,m 34 64 740 800 850 850 900 900 90 850 800 700 32 17 60
V 0 0 0 0 0
KU 34 64 74 80 85 85 90 90 90 85 80 70 32 17 6

CC Uies,m 8,7 9, 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 9
V 5
KU 0,8 0, 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1 1 0,9
7 95

Coala
DIIS 0612.1 181.19 3
ModCoala N.Document Semnat Data
Fig.1 Caracteristicile de transfer ale amplificatoarelor EC, BC si CC

Fig.2 Caracteristicile de frecventa ale amplificatoarelor

Concluzie:

Efectuând lucarea de laborator am studiat funcționarea etajelor amplificatoare de


tensiune de bandă largă, echipate cu tranzistoare bipolare în conexiune EC, BC si CC fără
reacție și în conexiune EC cu reacție negativă de curent. Amplificatorul este un circuit
electronic ce transformă semnalul de putere mică, aplicat la intrare, într-un semnal de ieșire
cu puterea mult mai mare, având aceeași formă de variație în timp. Caracteristica de transfer
sau de amplitudine reprezintă corespondența dintre tensiunea de ieșire și cea de intrare la o
frecvență constantă, iar caracteristica de frecvență este variația cu frecvența a modulului
factorului de amplificare. Pe baza datelor măsurate am reprezentat în fig 1 și 2
caracteristicile de transfer și de frecvență a aplificatoarelor.
Coala
DIIS 0612.1 181.19 4
ModCoala N.Document Semnat Data

S-ar putea să vă placă și