Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Catedra Dermatovenerologie
Șef Catedră: Mircea Bețiu, dr.med., conf. univ.

Fişă de observaţie clinică

Conducător grupă: Boris Nedelciuc, dr. med., conf. univ.

Curator: Băluțel Tatiana


Grupa:M1421

CHIŞINĂU 2019
I.Date generale
Nume,prenume:Secretariova Tamara
Sex :feminin
Vârsta :61 ani
Starea civilă: căsătorită
Domiciliat : orașul Chișinău
Locul de muncă: contabil șef
Data internarii: 7 octombrie, planic
Diagnostic la internare:Psoriazis vulgaris

II.Anamneza
Acuzele bolnavului
Pacienta acuză prezența unor erupții localizate pe scalp, trunchi ,membre, însoțite de prurit de
intensitate moderată.
Deasemenea dureri la nivelul articulațiilor mari și mici de intensitate moderată, preponderent
dimineața și dispar pe parcursul zilei.
Istoricul bolii actuale:
Se consideră bolnavă de 50 de ani. La vîrsta de 12 ani au apărut pentru prima dată erupții maculo-
papuloase, care au fost prelucrate cu verde de briliant. La vîrsta de 20 ani boala s-a acutizat brusc,
manifestînduse prin eruții la nivelul scalpului și părțile extensorii ale membrelor. Pacienta s-a
adresat la specialist, s-a stabilit diagnosticul de psoriazis vulgar și a urmat tratament specializat.
Simptomele s-au redus semnificativ, după care o perioadă de aproximativ 10 ani boala nu s-a
manifestat. La vîrsta de 40 de ani, în legătură cu stresul cauzat de un deces, boala s-a manifestat din
nou, acut, cu simptomatologie caracterizată prin erupții în plăci și placarde.Maladia se manifestă cu
perioade de acutizări și remisii, preponderent în perioadeele primăvară-toamnă. De cîteva ori pe an
se interneaza în staționar pentru tratament. De aproximativ 5 ani au apărut dureri în articulații.
Pacienta a fost trimisă în staționar de către AMT Botanica

Istoricul vieţii bolnavului:


 Datele biografice
Pacienta Secretariova Tamara s-a născut la 24 iianuarie 1958, într-o familie de 3 copii. Situaţia
familială a fost satisfăcătoare, în copilărie dezvoltarea somatică şi intelectuală a decurs normal,
traume psihologice şi fizice nu a prezentat. Condiţiile de muncă şi de trai, starea materială de pe
parcursul vieţii au fost satisfăcătoare.
 Deprinderi dăunătoare
Fumat –neagă.Consum de alcool –neagă.
 Antecedente patologice
Tuberculoză, hepatită epidemică, lues - neagă. Prezintă HTA( cea mai înaltă 200/170),
administrează ampril, indapamid; a suferit microAVC. Este diagnosticată cu pancreatită cronică și
colicistită calculoasă
 Anamneza alergologică
Menționeaza alergie la polenul de plante și medicamente(în cazul aplicării topice a
corticosteroizilor)
 Antecedente eredocolaterale
-Boli ereditare, cu predispoziție ereditara, boli contagioase: mama pacientei a suferit de
insuficiență mitrală. Fiicele și nepoții prezintă semne de psoriazis
 Anamneza ginecologică
Menarha la 15 ani. Menopauza la 50 de ani. A avut 3 sarcini și 2 nașteri. A suportat o sarcină
extrauterină și intervenții chirurgicale ginecologice din cauza hemoragiilor post-menopauzale.
III.Starea prezentă a bolnavului
Inspecţia generală
Starea generală: de gravitate medie
Conştiința: clară
Faciesul: obişnuit
Tipul constituţional: normostenic
Mucoase vizibile: roze, curate, umede.
Unghiile: formă plată, culoare albă, striate.
Starea de nutriţie: ţesutul celulo-adipos dezvoltat în exces, simetric, în regiunea abdominală și a
coapselor.
Ganglionii limfatici periferici: dimensiunile nu sunt modificate, consistență moale-elastică,
indolori, nu aderă la țesuturile adiacente.
Capul: proporţional. În regiunile anterioară a feței, maxilare si frontale, sinusurile și apofizele
mastodiene nu se evindențiază puncte dureroase.
Gîtul: proporţional, deformaţii, pulsaţie patologică a arterelor carotide, turgescenţa jugularelor nu
se determină.
Muşchii: dezvoltare şi tonus în normă, atrofii locale, induraţii, durere în timpul palpării nu se atestă.
Ţesutul osos: deformităţi, durere la palpare şi percuţie - nu se atestă.
Articulaţiile: La nivelul articulațiilor coatelor și interfalangiene se constată tumefiere și durere la
palpare, limitarea mișcărilor.

Sistemul respirator
Acuze
Bolnava nu prezintă plîngeri. Lipsesc secreţiile nazale, dureri în regiunea bazei nasului şi a
sinusurilor paranazale. Bolnava nu tuşeşte, nu are dureri toracice sau dispnee.
Inspecţia
Aripile nasului nu participă în actul de respiraţie, respiraţia nazală este puţin îngreunată. Vocea
este neshimbată. Toracele de conformaţie normală, fără deformaţii globale, scapulae alatae nu sînt
prezente. Retracţii parietale nu se determină. Fosele supra- şi infra- claviculare uniforme pe
ambele hemitorace, retracţia sau proeminenţa lor nu se determină. Ambele hemitorace participă
simetric şi uniform şi în actul respirator. Tipul respiraţiei este abdominal. Mişcările respiratorii
sînt ritmice, frecvenţa mişcărilor respiratori ieste 20/min.
Palpaţia
Elasticitatea toracelui este păstrată. Vibraţiile vocale sînt uniforme pe ariile simetrice ale
toracelui.
Percuţia
Percuţia comparativă
La percuţie sunet clar pulmonar pe întreaga arie pulmonară.
Percuţia topografică
1. Limitele pulmonare Dreapta Stînga
apexiene
a) anterioare 4 cm superior de claviculă 4 cm superior de claviculă
b) posterioare Procesus spinosus C 7 Procesus spinosus C 7
2. Aria cîmpului Krőnig 5 cm 5 cm

Limitele pulmonare inferioare Dreapta Stînga


după liniile topografice clasice
a) parasternală Spaţiul intercostal 6
b) medioclaviculară Marginea superioară a coastei
6
c) axilară anterioară Marginea superioară a coastei Marginea inferioară a costei 7
7
d) axilară medie Marginea superioară a coastei Marginea inferioară a costei 8
8
e) axilară posterioară Marginea superioară a coastei Marginea inferioară a costei 9
9
f) scapulară Marginea superioară a coastei Marginea inferioară a costei
10 10
g) paravertebrală La nivelul vertebrei Th 11 La nivelul vertebrei Th 11
Mobilitatea bazei pulmonare 7 cm 7 cm
pe linia axilară medie
Auscultaţia
Frecvenţa respiraţiei 20/min, corelaţia inspir:expir este 1:3. Pe toată aria pulmonară se determină
respiraţie veziculară. La nivelul bifurcaţiei traheii, deasupra traheii şi laringelui se auscultă
respiraţie tubară. Zgomote respiratorii patologice – raluri, crepitaţii, frotaţie pleurală nu se
auscultă.

Sistemul cardiovascular
La inspecţia vaselor gîtului pulsaţii patologice ale arterei carotide, turgescenţa venelor jugulare nu
se atestă. La inspecţia regiunii cardiace şocul apexian, pulsaţii epigastrice nu se determină.
La palpare şocul apexian este situat în spaţiul intercostal V din stînga, cu 1,5cm medial de linia
medioclaviculară. Puterea, amplituda, rezistenţa şocului apexian sunt moderate. Lăţimea
aproximativ 1,5cm. Şoc cardiac, freamăt catar sistolic, diastolic nu se determină.
La percuţia cordului limita dreaptă a matităţii relative a cordului se află în spaţiul intercostal IV din
dreapta, cu 1cm lateral de marginea sternului, limita stîngă a matităţii relative se află în spaţiul
intercostal stîng V din stînga, cu 1,5cm medial de linia medioclaviculară stîngă, limita superioară la
nivelul coastei III pe linie parasternală stîngă. Dimensiunea transversală a cordului este de 13cm.
Auscultaţia cordului prezintă zgomotele cardiace sonore, ritmice, este prezentă dedublarea
zgomotului II la focarul aortei. Frecvenţa contracţiilor cardiace este de 76băt/min. Tensiunea
arterială este de 180/90mmHg.

Sistemul digestiv
Acuze din partea acestui sistem nu prezintă. Mucoasa bucală de culoare roz-pal, limba saburală,
faringele şi amigdalele nu prezintă roşeaţă şi tumefiere. La inspecţie abdomenul nu prezintă
modificări.Abdomenul moale,dolor la palpare in regiunea hipocondrului sting.La auscultaţia
abdomenului zgomotele peristaltismului intestinal au fost prezente.Ficatul la nivelul rebordului
costal.

Sistemul hepatobiliar
Acuze din partea acestui sistem nu prezintă.
La inspecţie proeminenţe sau pulsaţii în hipocondrul drept nu s-au determinat.
La percuţia conform metodei lui Kurlov am obţinut următoarele date: dimensiunea pe linia
medioclaviculară dreaptă între punctul 1 şi 2 este de 10 cm; dimensiunea pe linia mediană
anterioară între punctele 3 şi 4 este de 9 cm şi dimensiunea dintre punctele 3 şi 5 este 8 cm.
La palparea ficatului am determinat consistenţa moale, elastică, suprafaţă netedă, sensibilitate la
palpare nu s-a atestat.
La palparea vezicii biliare semnul Murphy și Ortner pozitiv.
Sistemul urogenital
Micțiunea liberă. Semnul Giordani negativ bilateral.
Sistemul hematopoietic
La palparea ganglionilor limfatici occipitali, retroauriculari, preauriculari, submaxilari, cervicali
anteriori, laterali, posteriori, supraclaviculari, axilari, cubitali, inghinali, poplitei se atestă mărimi ce
nu depăşesc norma, au consistenţa elastică, nu prezintă tumefacţii, aderenţe sau sensibilitate la
palpare. Splina nu se palpează.
Sistemul endocrin
La palparea glandei tiroide dimensiunile nu sunt modificate, structura este uniformă, formaţiuni
nodulare şi dureri la palpare nu se atestă.
La auscultaţia vaselor tiroidiene zgomote şi sufluri nu s-au depistat.
Sistemul nervos central şi sfera senzitivă
Conştiinţa: clară.
Dispoziţia: echilibrată. Somnul superficial, se trezeşte cîteodată pe parcursul nopţii. Prezintă
cefalee frecventă, vertij. Variaţiile barometrice le suportă relative bine. Dureri pe traiectul
trunchiurilor nervoase pacienta neagă.
Modificări din partea nervilor cranieni nu se decelează.
Reflexele cutanate: abdominale (superior, mediu şi inferior) şi plantar - diminuate.
Pacienta nu acuză dereglări în formă de dureri , parestezii, înţepături, furnicături, hiperpatii,
hipoestezii, anestezii.
Status Localis: procesul patologic cutanat are un caracter neinflamator, monomorf,
simetric, diseminat, fără implicarea anexelor, mucoaselor sau semimucoaselor. Sub aspect
morfologic se constată următoarele leziuni primare: macule, papule. Deasemenea se constată
următoarele leziuni secundare: scuame, eecoriații, fisuri, depigmentări. Erupțiile sunt localizate la
nivelul părților extensorii ale membrelor superioare, pe gambe, abdomen, regiunea sacrală și la
nivelul scalpului. Sunt confluente figurate, sub formă de plăci și placarde la nivelul abdomenului și
spatelui și numulare la nivelul membrelor. Au culoare roz-roșie, în conjurate de un halou
eritematos, bine delimitate și cu scuame gri-argintii. Sunt în n umăr mare. La nivelul articulațiilor
coatelor și interfalangiene se constată tumefiere și durere la palpare, limitarea mișcărilor.

V.DIAGNOSTIC PREZUMTIV
În baza datelor pe care le-am obţinut despre acuzele bolnavului, şi anume:
 prezența unor erupții localizate pe scalp, trunchi ,membre, însoțite de prurit de intensitate
moderată.
 dureri la nivelul articulațiilor mari și mici de intensitate moderată, preponderent dimineața
și dispar pe parcursul zilei.
Istoricul bolii actuale:
Se consideră bolnavă de 50 de ani de la vîrsta de 12 ani, au apărut pentru prima dată erupții
maculo-papuloase, care au fost prelucrate cu verde de briliant. La vîrsta de 20 ani boala s-a acutizat
brusc, manifestînduse prin eruții la nivelul scalpului și părțile extensorii ale membrelor,s-a stabilit
diagnosticul de psoriazis vulgar și a urmat tratament specializat, la vîrsta de 40 de ani, boala s-a
manifestat, acut, cu simptomatologie caracterizată prin erupții în plăci și placarde. De aproximativ
5 ani au apărut dureri în articulații.
Examenul local dermatologic: procesul patologic cutanat are un caracter neinflamator, monomorf,
simetric, diseminat, fără implicarea anexelor, mucoaselor sau semimucoaselor. se constată
următoarele leziuni primare: macule, papule; leziuni secundare: scuame, escoriații, fisuri,
depigmentări. Erupțiile sunt localizate la nivelul părților extensorii ale membrelor superioare, pe
gambe, abdomen, regiunea sacrală și la nivelul scalpului. Sunt confluente figurate, sub formă de
plăci și placarde la nivelul abdomenului și spatelui și numulare la nivelul membrelor. Au culoare
roz-roșie, înconjurate de un halou eritematos, bine delimitate și cu scuame gri-argintii. Sunt în
număr mare. La nivelul articulațiilor coatelor și interfalangiene se constată tumefiere și durere la
palpare, limitarea mișcărilor. Stabilim diagnosticul de Psoriazis vulgar diseminat.

VI.PLANUL INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE ŞI CONSULTAŢIILOR


SPECIALIŞTILOR
1. Analiza generală a sîngelui- leucocitele, VSH-excluderea unui proces infecțios
2. Analiza generală a urinei (leucocite,proteine,bacterii)
3. Analiza biochimică a sîngelui-proteinele totale, albuminele, ALAT, ASAT, proba cu timol,
glicemia(pacienta a menționat că anterior au fost episoade de hiperglicemie)
4. Proteina C reactivă-pentru a verifica dacă este prezent proces inflamator
5. Determinarea factorului reumatoid
6. Radiografia articulațiilor cubitale și interfalangiene -aprecierea gradului de afectare a
articulațiilor și modificarile morfologice prezente
7. Consultația reumatologului
8. ECG
9. Teste histopatologice- determinarea leziunilor specifice psoriazisului: hiperkeratoză,
paracheratoză, acantoză, subțierea sau lipsa stratului granulos, papilomatoză

Rezultatele examenelor paraclinice


1. Analiza generală a sîngelui (07.10.19)
Rezultat Norma
Hemoglobina – 141g/l 120-160g/l
Eritrocite – 4,40x 10/l 3,4-5 x 10/l
Leucocite – 6,8*10 /l
3
4-9 x 103/l
Trombocite – 117 x 10/l 180-320 x 10/l
Limfocite – 31% 19-37%
Neutrofile - ns-5%, s-57% ns-1-6%, s-47-72%
Bazofile – 0% 0-1%
Eozinofile – 2% 0,5-5 %
Monocite – 5% 3-11%
VSH – 25mm/h 2-20mm/h
Concluzie: se observa trombocitopenie

2. Analiza generală a urinei (07.10.19)


Rezultat Norma
Culoare – galbenă galben-pai
Densitatea – 1026 1020-1026
Reacția-acidă
Transparența-transparentă
Leucocite –acoperă cîmpul de vedere 1-2 în c.v.
Eritrocite – 10-12în c.v. unice
Cilindri – 0-1 în c.v. lipsă
Proteine – 0.20 g/zi 0.025-0.070g/zi
Glucoza – negativ lipseşte,urme(pînă la 0.02%)
Epiteliu plat-mult
Epiteliu urotelial 3-4
Mucozităţi – lipsesc lipsă
Bacterii - ++ nu mai mult de 50000 în 1 ml
Concluzie: leucociturie,bacteriurie(se recomandă urocultura)

3.Analiza biochimică a sîngelui(07.10.19)


Norma
Rezultat
Ureea – 8,0 mmol/l 2,8-7,3mmol/l
Creatinina – 103mmol/l 80-115mmol/l
Proteina totală-62g/l 64-83g/l
Albumina 29,20 35-52g/l
Colesterol – 6,9 mmol/l 0-5,2mmol/l
Trigliceride – 0,90mmol/l 0-1,7mmol/l
Bilirubina tot – 12,30mmol/l 1,7-21mmol/l
Bilirubina dir – 3,8mmol/l 0-3,4mmol/l
Bilirubina ind – 8,5mmol/l 1,7-17,6mmol/l
ALT-48 0 -55 u/L
AST -46,8 5-46U/L
Fosfataza alcalină-75.10 40-150 U/L
Amilaza -16,30 25-125U/L
Glucoza-6,5 3,3-5,5mmol/l
Concluzie: Valorile colesterolului sunt mărite. Se observă o tendință spre hiperglicemie.

4.ECG
-Ritm nesinusal
AEC-spre stînga
FCC-75-65b/min
Concluzie: fibriliație atrială

5.Testul histopatologic: hiperkeratoză cu parakeratoză și acantoză. Prezența triadei


psoriazice: pata de spermanțet-apariție unei dungi albe la detașarea scuamelor
hiperkeratozice; filmul terminal- suprafața umedă, roșie după detașarea scuamelor în
totalitate; semnul Auspitz- apariția sîngerării punctiforme.

VIII.DIAGNOSTIC CLINIC
În baza datelor pe care le-am obţinut despre acuzele bolnavului, şi anume:
 prezența unor erupții localizate pe scalp, trunchi ,membre, însoțite de prurit de intensitate
moderată.
 dureri la nivelul articulațiilor mari și mici de intensitate moderată, preponderent dimineața
și dispar pe parcursul zilei.
Istoricul bolii actuale:
Se consideră bolnavă de 50 de la vîrsta de 12 ani, au apărut pentru prima dată erupții maculo-
papuloase, care au fost prelucrate cu verde de briliant. La vîrsta de 20 ani boala s-a acutizat brusc,
manifestînduse prin eruții la nivelul scalpului și părțile extensorii ale membrelor,s-a stabilit
diagnosticul de psoriazis vulgar și a urmat tratament specializat, la vîrsta de 40 de ani, boala s-a
manifestat, acut, cu simptomatologie caracterizată prin erupții în plăci și placarde. De aproximativ
5 ani au apărut dureri în articulații.
Examenul local dermatologic:
procesul patologic cutanat cu caracter neinflamator, monomorf, simetric, diseminat, fără
implicarea anexelor, mucoaselor sau semimucoaselor. se constată următoarele leziuni primare:
macule, papule; leziuni secundare: scuame, escoriații, fisuri, depigmentări. Erupțiile sunt localizate
la nivelul părților extensorii ale membrelor superioare, pe gambe, abdomen, regiunea sacrală și la
nivelul scalpului. Sunt confluente figurate, sub formă de plăci și placarde la nivelul abdomenului și
spatelui și numulare la nivelul membrelor. Au culoare roz-roșie, înconjurate de un halou eritematos,
bine delimitate și cu scuame gri-argintii. Sunt în număr mare. La nivelul articulațiilor coatelor și
interfalangiene se constată tumefiere și durere la palpare, limitarea mișcărilor.
Datele examenului de laborator :analiza generală a sîngelui-trombocitopenie ; analiza biochimic-
valorile colesterolului sunt mărite, se observă o tendință spre hiperglicemie.
Testul histopatologic: hiperkeratoză cu parakeratoză și acantoză. Prezența triadei psoriazice: pata
de spermanțet-apariție unei dungi albe la detașarea scuamelor hiperkeratozice; filmul terminal-
suprafața umedă, roșie după detașarea scuamelor în totalitate; semnul Auspitz- apariția sîngerării
punctiforme.
Stabilim diagnosticul clinic:Psoriazis artropatic, forma poliarticulară( articulațiile
interfalangiene și cubitale). Psoriazis vulgar diseminat, stadiu de avansare (elemente
noi, tendinţă la extindere şi confluere, descuamare excentrică (semnul Pilnov), triada
psoriazică pozitivă, fenomenul Köbner pozitiv.

VII.DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL
Lichen plan: papule ombilicate în centru, localizate pe părțile flexorii a memebrelor superioare.
Semnul Wickham pozitiv. Prurit mai accentuat pînă la insuportabil. Prezența diferitor forme
atipice: LP hipertrofic, LP bulos, LP eroziv, LP atrofic, LP folicular
Sifilide papuloase: formațiuni dermo-epidermice, reliefată, emisferică, proeminentă, indurată la
palpare și fara semne subiective. Reacția RPR-pozitivă.

IX.TRATAMENT
Principii:
- recomandări privind modul de viaţă, regimul alimentar, în vederea diminuării
acţiunii factorilor de risc
- combaterea maladiilor asociate şi controlul factorilor de risc modificabili
Tratament nemedicamentos:
Regim cu evitarea suprasolicitării fizice, psihice
Dieta hiposodată, hipoglicemiantă, hipolipemiantă
Helioterapie, climatoterapie.

Tratament medicamentos:
Sistemic:
 Citostatice: metotrexat 17 mg/săptămînal cu scop de inhibare a replicării celulare
 Imunobiologice: infliximab-5mg/kg intravenos(0-2-6 săptămînă, apoi saptămîna 8);
cuplează TNFa- inhibă procesele inflamatorii reactive.
 Cetirizină 10mg–1 comprimat/zi- antihistaminic
 Ca gluconat 10%-10 ml i/v cu efect desensibilizant
 Benevron 4ml/zi intramuscular
 Aevit 1 caps. 2ori/zi
Topic:
Corticosteroizi-mometazon furoat (cremă, unguent 0,1%)- efect antiproliferativ, antisintetic și
keratostatic
Decapante și emoliente-acid salicilic unguent 2%- cu scop de îndepărtare a depozitelor scuamoase
și straturile hiperkeratozice
Derivaţi antralinici: antralina - (cremă 2%)-diminuează activitatea celulelor epidermice,
normalizează epidermopoieza și keratinizarea.
Derivați ai vit. D:calcipotriol (cremă,unguent 5%)
Fototerapie- Re-PUVA terapie

X. Zilnice
08.10.2019
Starea generală a pacientului de gravitate medie, constiința clară, poziția activă. Acuze:prurit
moderat și dureri articulare.
Obiectiv.Tegumentele roz-pale.Prezența erupțiilor maculo papuloase pe abdomen, spate și membre,
acoperite de scuame cu contur bine delimitat, hiperemiat. In plămâni respirație aspră, bilaterală.
FR-17 r/min. Zgomotele cardiace ritmice, accentuate. Frecventa 72 b/min. TA=170/100 mmHg.
Abdomenul moale, indolor. Ficatul la nivelul rebordului costal. Splina nu se palpează. Actele
fiziologice păstrate.
Continuă tratamentul conform fișei de indicaţii.

09.10.2019
Starea generală a pacientului de gravitate medie, constiința clară, poziția activă. Acuze: identice ca
la internare
Obiectiv. Tegumentele roz-pale. Status localis: prezența erupțiilor maculo-papuloase în placarde și
plăci, cu localizare pe abdomen, regiunea lombo-sacrală și membre.Erupții noi nu se atestă. In
plămâni murmur vezicular bilateral. FR-18 r/min. Zgomotele cardiace ritmice, accentuate.
Frecventa 69 b/min. TA=165/100 mmHg. Abdomenul moale, indolor. Micțiile libere, indolore.
Actele fiziologice păstrate,disurie,micțiuni rare.
Continuă tratamentul conform fișei de indicaţii.

10.10.2019
Starea generală a pacientului de gravitate medie, constiința clară, poziția activă. Acuze: identice ca
la internare
Obiectiv.Tegumentele roz-pale.Status localis: prezența erupțiilor maculo-papuloase în placarde și
plăci, cu localizare pe abdomen, regiunea lombo-sacrală și membre.Erupții noi nu au apărut. Proces
în stadiu de stagnare. In plămâni murmur vezicular bilateral. FR-16 r/min. Zgomotele cardiace
ritmice, accentuate. Frecventa 70 b/min. TA=155/100 mmHg. Abdomenul moale, indolor.. Micțiile
libere, indolore. Actele fiziologice păstrate.
Continuă tratamentul conform fișei de indicaţii.

XII. EPICRIZA
Pacienta Secretariova Tamara,61 ani, internată la data de 07 octombrie 2019,în secția de
dermatologie adulți a SDMC cu acuzele: prezența unor erupții localizate pe scalp, trunchi ,membre,
însoțite de prurit de intensitate moderată. dureri la nivelul articulațiilor mari și mici de intensitate
moderată, preponderent dimineața și dispar pe parcursul zilei.
Istoricul bolii actuale:
Se consideră bolnavă de 50 de la vîrsta de 12 ani, au apărut pentru prima dată erupții maculo-
papuloase, care au fost prelucrate cu verde de briliant. La vîrsta de 20 ani boala s-a acutizat brusc,
manifestînduse prin eruții la nivelul scalpului și părțile extensorii ale membrelor,s-a stabilit
diagnosticul de psoriazis vulgar și a urmat tratament specializat, la vîrsta de 40 de ani, boala s-a
manifestat, acut, cu simptomatologie caracterizată prin erupții în plăci și placarde. De aproximativ
5 ani au apărut dureri în articulații.
Examenul local dermatologic: procesul patologic cutanat are un caracter neinflamator,
monomorf, simetric, diseminat, fără implicarea anexelor, mucoaselor sau semimucoaselor. se
constată următoarele leziuni primare: macule, papule; leziuni secundare: scuame, escoriații, fisuri,
depigmentări. Erupțiile sunt localizate la nivelul părților extensorii ale membrelor superioare, pe
gambe, abdomen, regiunea sacrală și la nivelul scalpului. Sunt confluente figurate, sub formă de
plăci și placarde la nivelul abdomenului și spatelui și numulare la nivelul membrelor. Au culoare
roz-roșie, înconjurate de un halou eritematos, bine delimitate și cu scuame gri-argintii. Sunt în
număr mare. La nivelul articulațiilor coatelor și interfalangiene se constată tumefiere și durere la
palpare, limitarea mișcărilor.

Tratament nemedicamentos:
Regim cu evitarea suprasolicitării fizice, psihice
Dieta hiposodată, hipoglicemiantă, hipolipemiantă
Helioterapie, climatoterapie.
Tratament medicamentos:
Topic:
Corticosteroizi-mometazon furoat (cremă, unguent 0,1%)- efect antiproliferativ, antisintetic și
keratostatic
Decapante și emoliente-acid salicilic unguent 2%- cu scop de îndepărtare a depozitelor scuamoase
și straturile hiperkeratozice
Derivaţi antralinici: antralina - (cremă 2%)-diminuează activitatea celulelor epidermice,
normalizează epidermopoieza și keratinizarea.
Derivați ai vit. D:calcipotriol (cremă,unguent 5%)
Fototerapie- Re-PUVA terapie
Sistemic:
 Citostatice: metotrexat 17 mg/săptămînal cu scop de inhibare a replicării celulare
 Imunobiologice: infliximab-5mg/kg intravenos(0-2-6 săptămînă, apoi saptămîna 8);
cuplează TNFa- inhibă procesele inflamatorii reactive.
 Cetirizină 10mg–1 comprimat/zi- antihistaminic
 Benevron 4ml/zi intramuscular
 Aevit 1 caps. 2ori/zi

S-ar putea să vă placă și