Sunteți pe pagina 1din 3

Numele si prenumele…………………………… Data……….……………….

Examen de diferenta pentru echivalarea studiilor

- Matematică -

Probă scrisă

1.Scrie vecinii numerelor:

17 21 15 19 31

2.Ordonează crescător, apoi descrescător cifrele din norișor

CRESCĂTOR:
12, 53, 10, 29, 23,
46
DESCRESCĂTOR

3. Compară numerele şi pune în pătrăţele semnele < , > , =

14 17, 27 37 ,19 8 , 20 10, 9 9


4. Calculaţi:

3 3 + 1 2 = 2 9 - 1 =
1 2 + 2 7 = 3 8 - 1 2 =
2 6 + 1 0 = 1 7 - 3 =
4 4 + 3 1 = 4 6 - 2 4 =

Competențe specifice:
1.1 Recunoașterea, scrierea, comparerea, ordonarea și efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0 – 100;
Obiective propuse:
 Să scrie vecinii numerelor date;
 Să ordoneze crescător și descrescător numerele date;
 Să compare două numere punând semnul de relație corespunzător;
 Să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0- 100.

Descriptori de performanţă:

Calific. FOARTE BINE BINE SUFICIENT


Item

I1 Scrie corect vecinii tuturor Scrie corect vecinii doar la Scrie vecinii a 3numere
numerelor 4 numere sau partial
I2 Ordonează corect crescător și Ordonează crescător și Ordonează crescător și
descrescător numerele descrescător având 2 descrescător având 4
greseli greșeli
I3 Pune semnul de relație corect Pune semnul de relație Pune semnul de relație
între toate perechile de doar la 4 numere corect doar la 3 numere
numere
I4 Efectuează corect toate Rezolvă exercițiile având 2 Rezolvă exercițiile având
exercițiile greșeli 4 greșeli