Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar recapitulativ metoda pecomenzi

SC Sigma SRL, societate de confecţii lansează în fabricaţie în cursul lunii martie


două comenzi notate pentru a uşura munca de evidenţă cu c1 şi c2. Să se efectueze
înregistrările necesare în CF şi CIG ştiind că pentru aceste două comenzi au fost efectuate
următoarele operaţii economico-financiare:
1. Societatea se aprovizionează cu materii prime de la SC Textil SRL pe baza facturii nr.125
în valoare de 23.000 lei TVA 19%. Transportul materiilor prime este făcut de către SC Taxi
SRL, tariful pentru acest serviciu fiind de 300 lei TVA 19%.
2. Se inregistreaza factura 2584 reprezentând chiria pentru 2 masini de cusut
performante în valoare de 1.000 lei, TVA 19%.
3. Se înregistrează factura nr157321 emisă de SC Electrica în valoare de 4.200lei,
TVA 19%. Conform contoarelor consumurile sunt: pentru secţia de producţie 3.030lei, pentru
sectorul auxiliar 620 lei, pentru sectorul administrativ 550 lei.
4. Pe baza bonurilor de consum se eliberează din depozit materii prime pentru
comanda 1 în valoare de 12.000 lei şi pentru c2 în valoare de 8.000 lei şi materiale
auxiliare(unele se pot identifica pe purtător de cost altele nu) astfel:pentru comanda 1 în
valoare de 2.400 lei, pentru comanda 2 în valoare de 1.500 lei, pentru întreaga producţie 600
lei, şi pentru sectorul auxiliar 300 lei.
5. Se înregistrează statele de plată a salariilor: salarii directe 38.200 lei din care
pentru c1 - 23.000 lei, pentru c2: 15.200lei, salarii pentru personalul indirect productiv
4.400 lei, salarii pentru personalul din sectorul auxiliar 4.200 lei, salarii pentru personalul
TESA 10.800 lei. Se înregistrează şi cheltuielile patronale aferente fondului de salarii CAM
2,25%.
6. Din producţie se obţin 180 bucati produse din comanda 1 la un cost prestabilit de
110 lei/buc şi 150 bucăţi produse din comanda 2 la un cost prestabilit de 90 lei/buc.
7. Cheltuielile sectorului auxiliar se repartizează astfel 80% asupra secţiei de
producţie şi 20% asupra sectorului administrativ.
8. Se repartizează cheltuielile indirecte de producţie asupra celor două comenzi pe
baza coeficientului unic de repartizare, luându-se ca bază de repartizare salariile directe pe
cele două comenzi.
9. Din totalul cheltuielilor sectorului administrativ se consideră că 40% nu
influenţează producţia, deci este o cheltuială a perioadei şi se suportă direct din rezultat, iar
60% se repartizează asupra celor două comenzi pe baza coeficientului de repartizare, luându-
se ca bază de repartizare salariile directe pe cele două comenzi.
10. Să se determine şi să se înregistreze costul efectiv al celor două comenzi, să se
stabilească şi să se înregistreze diferenţele dintre costul prestabilit şi costul efectiv şi să se
deconteze cheltuielile aferente producţiei terminate.