Sunteți pe pagina 1din 7

Studiu individual la disciplina:

INFORMATICA ECONOMICĂ

Student: Cîrnaț Maria


Grupa: EMREI-191
Profesor: Moraru Maria

Chișinău, 2019
1
Cuprins:
Partea 1 – Aplicația Microsoft EXCEL ................................................................................. 3

1.1 Proiectarea tabelului Excel ............................................................................................... 4


1.2 Efectuarea calculelor în Excel: formule și funcții ........................................................... 5
1.3 Aplicații

2
Partea 1 – Aplicația Microsoft EXCEL
Procesoarele tabelare MS Excel sunt nişte pachete de programe destinate prelucrării informaţiilor aranjate in
formă de tabele. Ele sunt utilizate în domeniul afacerilor, în previziuni şi simulări economice, analize statistice
şi activităţi curente de birou. MS EXCEL e un produs al firmei Microsoft, face parte din grupul de aplicaţii
Microsoft Office şi rulează în mediul Windows.
Ca şi celelalte aplicaţii ce țin de calculul tabelar MS EXCEL porneşte de la un tabel cu un număr fixat de
linii şi un număr fixat de coloane. Intersecţia unei linii şi si a unei coloane se numeşte celulă şi este
considerată ca element minim de lucru a procesorului tabelar. Totalitatea celulelor din tabel se numeşte foaie de
calcul. Fişierul de lucru utilizat de MS EXCEL poate conţine mai multe foi de calcul, are în mod implicit
extensia „.xlsx” şi se numeşte registru.

Caracteristici:

· accesibilitate, usurinta in utilizare;

· simplificarea muncii de zi cu zi;

· putere de calcul si analiza.

Avantaje:
· dispune de un mod simplu de utilizare si, in acelasi timp, are puternice facilitati. El poate sa devina accesibil
celor care il utilizeaza prima data.
· poate sa importe documente realizate cu alte programe de calcul tabelar : Lotus 1-2-3 sau Quattro Pro,
pastrand si formatarea initiala, exista compatibilitate totala intre aceste programe;
· dispune de facilitati si performante deosebite in tehnoredactarea foilor de calcul:
· se pot folosi diferite stiluri de scris (care sa contina pana la 255 fonturi), de diferite dimensiuni, ingrosat,
inclinat etc.;
· se poate vizualiza, mari si micsora o foaie de calcul care se editeaza;
· se poate verifica corectitudinea unui document realizat in EXCEL d. p.d.v. al ortografiei limbii engleze;
· prezinta facilitati grafice:
· se pot crea o mare varietate de obiecte grafice prin utilizarea instru-mentelor de desenare din bara de
instrumente, astfel, se pot desena: linii, sageti, dreptunghiuri, elipse, cercuri, se pot crea casete de text care pot fi
utilizate oriunde pe pagina;
· se pot crea diagrame ( grafice ) cu ajutorul “ vrajitorului “ de diagrame : Chart Wizard, ghid in procesul
de creare a unei diagrame;
· se pot ingloba poze, imagini din alte programe;
· prezinta facilitati de conexiune si reuniune, astfel, se pot lega foi de calcul, celule sau siruri de celule intre
foi de calcul deschise, in concordanta cu continutul celulelor dintr-o anumita pozitie;
· prezinta facilitati de abordare a bazelor de date avand integrat un sistem propriu de management al bazelor
de date si posibilitati de conectare la baze de date externe;
· dispune de modalitati de filtrare si sortare a datelor din bazele de date direct in foile de calcul;

3
Aplicație practică

Sarcina 1

Să se construiască un tabel cu denumirea Depozit Dulcinella, ce va conține coloanele Nr d/o, Categorie Produs,
Denumire Produs, Unitate de măsură, Preț unitate, Data fabricării, Termen de valabilitate(zile), Preț de vânzare,
Cantitatea și valoarea produsului. Coloanele 1-7, 9 – se vor completa în mod arbitrar.

Notă: Să se determine Prețul de vânzare conform următoarei condiții:


[Preţul de Vânzare]=[Preţ Unitate], dacă până la expirarea termenului de

valabilitate au rămas mai mult de 10 zile,

[Preţul de Vânzare] alcătuieşte 70% din [Preţ Unitate], dacă până la

expirarea termenului de valabilitate au rămas de la cinci la zece zile,

[Preţul de Vânzare] alcătuieşte 30% din [Preţ Unitate], dacă până la

expirarea termenului de valabilitate au rămas mai puţin de cinci zile,

Preţul de Vânzare este zero, dacă Termenul de Valabilitate este expirat,

[Valoarea Produsului]=[Preţul de Vânzare]*[Cantitatea].

4
Aplicație practică

- Am construit tabelul Depozit Dulcinella cu coloanele menționate mai sus.

Formula prin care am determinat prețul de vânzare este următoarea:

=IF((TODAY()-F3-G3)>0;E3*0; IF((TODAY()-F3-G3)<-10;E3;IF((TODAY()-F3-G3)>-5;E3*30%;E3*70%)))

Valoarea produsului: =H3*I3

5
Sarcina 3

Să se creeze o listă predefinită cu numele și prenumele studenților admiși la Facultatea Economie Mondială și
Relații Economice Mondiale. Tabelul va fi alcătuit din următoarele coloane: Nr d/o, Nume Prenume, Media de
intrare , Buget cu/fără bursă, Contract. Se vor completa coloanele 1-3.

Aplicație :

Am creat lista predefinită cu Numele și Prenumele studenților.


Cu ajutorul funcțiilor IF și AND voi stabili dacă studentul identificat va învăța la Buget cu sau fără bursă, sau la
Contract, după următorul algoritm:
Buget cu bursă – media de intrare mai mare de 9
Buget fără bursă – media de intrare între 8 și 9
Contract – media mai mică de 8

=IF(C3> 9;"Buget cu bursa";IF(AND(C3>=8;C3<=9); "Buget fara bursa";Contract"))

6
Concluzie:
Microsoft Excel este un excelent soft destinat managementului informatiei si calculului tabelar, fiind folosit in
aproape toate companiile,mai mici sau mai mari. Manipularea informatiei este o activitate care trebuie desfasurata
de persoane care stapanesc foarte bine functionalitatile aplicatiei si poate fi externalizata sau poate fi desfasurata
de un angajat din cadrul companiei.