Sunteți pe pagina 1din 2

Marketing educațional I

Tema : 1 . Misiunea și viziunea unei organizații educaționale

Viziunea este o stare ideală , proiectată în viitor și care configurează o posibilă și dezi-
rabilă dezvoltare a instituției . Această viziune este acceptată , comunicată și împărtășită
de toți membrii comunității școlare și generează o atitudine de încredere în instituție
și în forțele proprii .

Viziunea îndeplinește dorințele următoarelor categorii de factori :


-- managerii , directorul , conducerea instituției de învățământ ;
-- elevii ;
-- cadrele didactice ;
-- părinții .
- Viziunea se bazează pe o puternică motivație și angajare a personalului di-
dactic , elevilor și conducerii școlii .
- Viziunea comunică finalitatea organizației și motivația susținerii acestei finalități.
- Viziunea este o imagine prototip al viitorului spre care tinde și pe care și-l
imaginează și proiectează instituția .

Misiunea reprezintă o declarație a scopului unic al unei instituții , firme , în privin-


ța produselor sau / și serviciilor pe care le oferă și respective a piețelor pe care își
propune să acționeze .
* Misiunea descrie valorile , aspirațiile și motivul de existență al unei organizații . O
misiune bine definită constituie punctul de plecare și baza tuturor obiectivelor și
planificărilor ulterioare . În lipsa unei misiuni bine gândite , proiectele , obiectivele și
acțiunile organizației ar putea primi un character întâmplător și ar putea devia activi -
tatea instituției de la direcția dorită .
* Misiunea caracterizează Viziunea a ceea ce o instituție (de învățământ ) intenționează
să facă și să devină pe termen mediu și lung de timp .
* Prin Misiune sunt declarate specificul activităților , produselor și serviciilor pe care
le propune și direcția managerial pe care o va lua în viitor .

Misiunea cuprinde :
-- Precizarea produselor / serviciilor fundamentale pe care instituția le oferă .
-- Identificarea pieței de desfacere și a virtualilor clienți .
-- Specificarea acoperirii geografice , a întinderii zonei de acoperire .
-- Precizarea principalelor tehnologii , instrumente , metode cu care instituția operează
și care o fac atractivă .
-- Specificarea priorităților instituției , „filozofiei sale de viață ” .

A determina misiunea unei organizații înseamnă :


-- A asigura consensul asupra obiectivelor pe care și le propune ;
-- A stabili standardele de calitate și repere de performanță pentru resursele orga-
nizației ( umane , material , financiare ) ;
-- A stabili un climat de muncă ( predare și învățare ) corespunzător ;
-- A motiva personalul organizației pentru realizarea obiectivelor propuse ,
recompensarea celor implicați și identificarea celor care, din diverse motive, nu participă
efficient la realizarea obiectivelor ;
-- A facilita identificarea obiectivelor și transformarea lor într-o structură de lucru
capabilă să le realizeze ;
-- A formula obiectivele instituției , a le transforma în parametric de performanță
precum : activitate , timp , cost , beneficii , pentru a realize un management eficient .

POPA PASCU - AURELIAN

An. I PIPP - ID