Sunteți pe pagina 1din 4

Decembrie, 2019

PLAN DE AFACERI
al Î.I Soroking
privind inițierea afacerii de
servicii de alimentație rapidă

Administrator: Reșitca Valentina


Adresa juridică: or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 64
Tel. de contact: 078484748
E-mail: soroking@mail.md

Informaţia inclusă în acest plan este confidenţială şi nu poate fi difuzată fără


permisiunea conducerii întreprinderii.
Cuprinsul planului de afaceri

Nr. Compartimentul planului Pagina


Sumarul
1. Descrierea ideii de afaceri
1.1. Descrierea întreprinderii și a activităţii desfășurate
1.2. Scopul și obiectivele afacerii
1.3. Analiza SWOT
1.4. Strategia afacerii
1.5. Descrierea produsului/serviciului
2. Planul de marketing
2.1. Piaţa și consumatorii
2.2. Concurenţii
2.3. Plasamentul și distribuţia
2.4. Politica de preţ
2.5. Promovarea
3. Planul operaţional
3.1. Descrierea procesului tehnologic (schema operaţională)
3.2. Schema fi zică
3.3. Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile și costurile
acestora
3.4. Furnizorii
4. Necesarul de resurse umane
4.1. Structura organizatorică
4.2. Necesarul de resurse umane și remunerarea lor
5. Planul de fi nanţare
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii
5.2. Bilanţul contabil
5.3. Prognoza veniturilor și cheltuielilor
5.4. Fluxul de numerar
5.5. Raportul privind rezultatul financiar
Sumarul
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AFACEREA
Fondatorul Reșitca Valentina
Forma organizatorico- Întreprindere individuală, deoarece este mai potrivită
juridică pentru activitatea desfăşurată , prezentând şi avantajul
sistemului de evidenţă contabilă şi cel impozitar.
Genul activitate al Producție
afacerii
Producerea / prestarea or. Soroca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 64
serviciului va fi plasată
în localitatea:
Implementarea ideii de Realizarea propriei idei de afaceri
afaceri prin
Mărfuri/servicii Activitatea de bază constă în producerea și
prestate comercializarea de produse fast-food
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PIAŢA ȘI CONSUMATORII
Destinatarul produselor Locuitorii orașului Soroca, precum și vizitatorii orașului
Cererea pentru 80% dintre persoanele chestionate în cadrul cercetării de
produsul propus piaţă efectuate au manifestat interes şi dorinţă de a utiliza
serviciile date.
Produsele propuse sînt Calitatea înaltă a serviciului prestat.
unice prin: Prețul corespunde calității.
Materie preimă natural, fără adaosuri chimice.
Respectarea standartelor și normelor de igienă.
Deservire rapidă, 5-10 minute.
3. ANALIZA AFACERII
Punctele forte ale Dotarea cu echipament nou și performant
afacerii
Punctele slabe Insuficienţa resurselor financiare pentru dezvoltare.
4. NECESARUL DE PERSONAL
1 bucătar 1 casier
5. MIJLOACELE FINANCIARE
Suma mijloacelor financiare necesare 100000 lei
pentru lansarea/succesul ideii de
afaceri
Tipul de finanţare vă este necesar investiţii proprii 57700 lei
credit 43300 lei
Cheltuieli anuale prognozate 130000
Venituri anuale prognozate 200000
Profitul anual 70000
Perioada de recuperare a investiţiilor 1 an și 3 luni
Rentabilitatea financiară 30%
Rentabilitatea economică 10,5%
Rentabilitatea vînzărilor 50,5%
1. Descrierea ideii de afaceri
1.1. Descrierea întreprinderii și a activităţii desfășurate
Afacerea reprezintă un butic bazat pe deservirea rapidă și calitativă a
preparatelor fast-food. Produsele sunt oferite în inventar de servire de unică
folosinţă.