Sunteți pe pagina 1din 3

Se purifică oricând este necesar sub jet de apă

călduță iar apoi poate fi încărcat la lumina Soarelui


și a Lunii.
Chakrele activitate: 4, 5 ,6, 7
Profesii: oameni de știință, psihologi, relații cu
publicul, bioenergeticieni, alte activități spirituale,
manageri
Protejează: împotriva gândurilor negative,
spiritelor rele, atacurilor psihice.
Stimulează și amplifică: capacitățile spirituale și
intelectuale ale omului, calitățile psihice, curajul,
deschiderea spirituală, intuiția, bunul simț,
încrederea în sine, farmecul personal,
concentrarea, munca susținută, capacitățile
Ametist spirituale.
Conferă și aduce: putere, stabilitate, rezistență,
pace, bună judecată, pace interioară, vise, calm,
dragoste, prietenie, protecție, idei noi, stabilitate
financiară, prestigiu și recunoaștere.
Reduce: furia, nerăbdarea, stresul, agitația,
tristețea, lipsa de comunicare
Ajută: la canalizarea energiilor, la realizare
profesională, succes în carieră, benefic în caz de
insomnie, ochi, păr, stomac, sistemul nervos central,
sistemul digestiv și endocrin.
Se purifică oricând este necesar sub jet de apă Conferă și aduce: putere, stabilitate, rezistență, pace,
călduță iar apoi poate fi încărcat la lumina Soarelui bună judecată, pace interioară, vise, calm, dragoste,
și a Lunii. prietenie, protecție, idei noi, stabilitate financiară,
Chakrele activitate: 4,5,6,7
prestigiu și recunoaștere.
Profesii: oameni de știință, psihologi, relații cu
publicul, bioenergeticieni, alte activități spirituale, Reduce: furia, nerăbdarea, stresul, agitația, tristețea,
manageri lipsa de comunicare
Protejează: împotriva gândurilor negative,
spiritelor rele, atacurilor psihice. Ajută: la canalizarea energiilor, la realizare
Stimulează și amplifică: capacitățile spirituale și profesională, succes în carieră, benefic în caz de
intelectuale ale omului, calitățile psihice, curajul, insomnie, ochi, păr, stomac, sistemul nervos central,
deschiderea spirituală, intuiția, bunul simț, sistemul digestiv și endocrin.
încrederea în sine, farmecul personal,
concentrarea, munca susținută, capacitățile
spirituale.
Ametist