Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC DE SCURTĂ DURATĂ

la BIOLOGIE
realizat în clasa a 12-a, profil real/ uman
Data ___________________
Tema: Ameliorarea animalelor
Tipul lecţiei: Lecţie de asimilare a cunoştinţelor
Durata: 45 min
Metodologia formării competenţelor

Competenţe de bază în ştiinţe (biologie)

Competenţe de a dobîndi, a stăpîni şi a


utiliza cunoştinţe fundamentale din
domeniul ştiinţelor naturii şi
metodologia menită să explice lumea
înconjurătoare în raport cu propriile
necesităţi
Competenţa de a se implica
personal în activităţi de
menţinere a propriei stări de
sănătate şi a celor din jur
Valorificarea
potențialului biologic al
animalelor prin
tehnologii clasice
moderne

Obiective operaţionale:
Elevul va fi capabil:
1 - să definească pe baza informaţiei din text noţiunile de ameliorare, soi, rasa,
sușă, biotehnologii;
2 – să stabilească șirul de factori ce determină eficacitatea ameliorării
organismelor;
3 - să clasifice și caracterizeze metodele de bază utilizate în procesul ameliorării;
4 - să caracterizeze particularitățile ameliorării animalelor.
5- să identifice deosebirile între încrucișarea apropiată și încrucișarea îndepărtată.

Bibliografie:
1. Maria Duca, Lidia Dencicov-Cristea. Biologie, manual pentru clasa XI-a (profil
real/umanist). Editura Prim, Chișinău, 2014.
2. Curriculum pentru învățămîntul liceal cl. X-XII. Chișinău 2010.
Profesor: Mărjineanu Ana
1
Etapele lecţiei Obiective Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare
ope-
raţionale
Citez maxima:
Momentul Omul nu este un cerc cu un singur centru, e o eclipsă cu două  Expunere
organizatoric focare: faptele și ideile.

Tema: Ameliorarea animalelor

SD 1
- Citiți aliniatul 1 și 2 pag 70. Activitate individuală Verificăm
Comunicarea O1, O2 - Difiniți noțiunea de ameliorare, ameliorarea animalelor, rasă.  Lucru cu textul corectitudinea
cunoşinţelor noi - Numiți șirul de factori care determină eficacitatea ameliorării  Notiţe formulării definiţiei
organismelor. prin evaluare frontală.
 Conversaţie
 Lucru cu planșa
O3 În procesul ameliorării se utilizează două metode de bază:
1. Încrucișarea: - apropiată
- îndepărtată
2. Selecția: - în masă
- individuală

SD 2
Lucru în grup: formăm 3 grupe. Activitate în grup Verificăm rezolvarea
Gr1. Citiți informația referitoare la alegerea fromelor parentale,  Lucru cu textul SD prin prezentarea
pag. 70.  Lucru cu schema orală a răspunsurilor.
- Enumerați criteriile necesare în procesul alegerii formelor  Conversaţie
parentale.  Notițe
O4 Gr 2. Citiți informația referitoare la utilizarea metodelor de
încrucișare, pag. 71.
- Clasificați utilizarea metodelor de încrucișare.
- Stabiliți care este cea mai practică metodă de încrucișare.
Gr 3. Citiți informația referitoare la aprecierea producătorului după
descendență, utilizarea dirijată a factorilor selectivi și utilizarea
metodelor avansate de ameliorare.

2
- Caracterizați aprecierea producătorului după descendență și
utilizarea dirijată a factorilor selectivi.
- Enumerați alte metode utilizate în ameliorarea animalelor.
*

SD 3
- Definiți noțiunea de ameliorare.
Fixarea - Enumerați factorii ce contribuie la eficacitatea ameliorării
cunoştinţelor organismelor.
noi şi realizarea SD 4
feedback-ului - Completați schema propusă:

Metode
utilizate în
procesul
ameliorării

O5 SD 5
Identificați deosebirile între încrucișarea apropiată și încrucișarea
îndepărtată.

Tema pentru Studierea temei: „Ameliorarea animalelor” Activitate individuală


acasă Rezolvarea SD 4, punctul b), din manual, pag. 72.  Notiţe