Sunteți pe pagina 1din 3

Modulul 4

Aplicația 1

Ce competențe vedeți a fi suplimentare profilului de competență al cadrului didactic ,ce


predă disciplina dumneavoastră? De ce?

Profilul de competență al unui cadru didactic din învățământul special ce utilizează metode
interactive centrate pe elev are la bază în primul rând competențe științifice (este nevoie de cursuri
speciale și module psihopedagogice specifice). Competențele pedagogice, referitoare la sistemul
de cunoștințe, abilități, atitudini și valori se îmbogățesc în contextual interactive cu roluri noi ale
cadrului didactic, facilitator al învățării, suport al înțelegerii elevilor, apreciator , al progresului
realizat de aceștia.
De asemenea este nevoie de bune competențe psihosociale, o capacitate mare de empatie,
pentru că în general sunt copii marginalizați cu diferite probleme și ăn situații de risc ; este nevoie
de o bună capacitate de comunicare, deoarece este nevoie de cele mai multe ori să ne adaptăm
mesajul transmis în funcție de capacitatea de înțelegere a acestuia.
Pe lângă toate aceste competențe, consider că este esențial să avem oarecum competențe
medicale de prim ajutor pentru că de cele mai multe ori elevii noștri au tulburări asociate și
diagnostice medicale dificile și este nevoie să cunoaște cum ar trebui să reacționăm atunci când
aceștia au o criză, să putem intervene în cel mai scurt timp.
Modulul 4
Aplicația 2

Ce tipuri de învățare pot utiliza eleviila disciplina pe care o predați?

La meteria predată de mine (consilliere) consider că elevii ar putea utiliza un stil de


învățare centrat pe achiziții, care implică existența unei motivații extrinseci (de foarte puține ori
elevii cu ces pot ajunge să dobândească o motivație extrinsecă) , dar legată de speranța în success
(elevii de cele mai multe ori fac eforturi deosebite de a achiziționa noi cunoștințe în dorința de a
avea un anumit succes).
De asemenea ca stil principal de învățare cred că elevii ar putea fi avantajați de un stil de
învățare predominant visual și kinestezic deoarece de cele mai multe ori eu ca și cadru didactic
apelez la suport vizual pentru a exemplifica demersal didactic și de mișcare pentru a exemplifica
modalitatea de lucru cu diferite obiecte.
Modulul 4
Aplicația 3

Ce alte roluri poate să aibă un cadru didactic din perspectiva interactivității la disciplina
predate de dumneavoastră?

Consilierea şcolară reprezintă una dintre cele mai eficiente activităţi educaţionale care
promovează şi dezvoltă rezilienţa educaţională a elevilor aflaţi în diverse situaţii de risc. Consider
că un alt scop fundamental al consilierii şcolare este funcţionarea psihosocială optimă a
persoanei/grupului, aceasta fiind realizată prin atingerea următoarelor obiective: promovarea
sănătăţii şi a stării de bine – somatic, mintal, emoţional, social şi spiritual; dezvoltarea personală
– cunoaşterea de sine, imaginea de sine, relaţionarea interpersonală armonioasă, tehnici de învăţare
eficiente, opţiuni vocaţionale realiste; prevenţia dispoziţiei afective negative, a neîncrederii în sine,
a comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, a dificultăţilor
Ca și pofesor consilier şcolar am un rol esenţial în sprijinirea elevilor aflaţi în situaţii de
risc, intervenţiile putându-se realiza la toate palierele activităţii specifice – în consilierea
individuală, de grup sau la clasă a elevilor, în consilierea părinţilor, a cadrelor didactice sau în
adaptarea organizaţiei şcolare la nevoile educaţionale ale elevilor, în construirea unor parteneriate
şcoalăfamilie-comunitate care să ofere oportunităţi de dezvoltare elevilor vulnerabili. Interveniile
de creștere a rezilienei educaionale trebuie adaptate profilului specific al elevilor, ţinându-se cont
de caracteristicile psihologice şi educaţionale, de vulnerabilităţi şi resurse, de motivaţia de
învăţare, de particularităţile clasei de elevi, ale familiilor de provenienţă şi ale comunităţii.