Sunteți pe pagina 1din 1

ca

Mi

as a
no
r.

Ti
p
rlo
228

ac i
Parcul Natural Bucegi

v. B
224

273
TR. 221

TINOASA I
u
ar

r
sn o

ig
274

lo

ra
v. R â
227

şi
220

p .G
Ru
e ru
m

as

n ic

ta
6K

226
co
5,

FE
01 9 =


213 v. P r
8=

D1 3
3
o vi
=D 9

=6 , m
8 Km

p.
ta 2=
1 ,0 K
FE 02 9

D 13
13=
FE 0
02 199 bis

FE
6=
241
223

D9
238

5=
240

1, 4
264 225
Bran

Km
230 214

it
243
222 218 84

Sm
ui
229 212

v. l
211
135

Legenda:

u i
219 305

t
217

pr

i
,2 Km
=5

u l
.S
12 3
S

m
F E 0 1 4 =D

u me

v . G la
r. M
Limita Parcului Natural Bucegi

r n
n it a
231 ar e

ja
210

i a
v. l

T u

rie i
232
c h
Limite teritorial administrative

ui O

p . Ra cu
v. G
u

pr i

p.
236
m

ra jd
251 195
Oraş

C
181

ar

a
242 216

ul u
208

bu

i
215

na
167bis

i
Comună

h
re
a

c
137
v. R 245 237 180

u
Sat
âs no 200
v ul u 4 Km

m
i 247 207 193
,0
4 308 199 5

=1
12
317
Zonare interna:

p.
p. M ie lu

206

D
p. L

Ma r
239 167

8=
234 202 up

01
p r. lu i O pr i s 194 316 i l or
Zona de dezvoltare durabila

FE
262 311

e
lu i

254 310
235 183

r. Rud a 6 201 Zona de management durabil


r ita 6

p
191
25 m . 256 Zona de protectie integrala
R

lu i
253
74 u d 27 25
v. M al

rnu
312 189 a
ă 8 139
Zona de protectie stricta

c
68
r

Tu
28 14 309
46 8 313

es
i

v.
178

ti
u 179

u
an 187
250 203
lic
166
sectoare de management

ţ
m
244 Ve

l
p.

a
29

,5 K
63
FE Ape permanente
21
205

9 =1
=D 190
0

m
26 252 186

=D 1 2
28 185
62
40
TR.PĂNICER
27 26
=0 Ape nepermanente
ii

017
păşunea 204

e
ric .7
65 260
m

K
se 24

FE
FE 0 2 0

p. B i c 249 176
Fruntea 164

v.
a
182
Simon Canale

Ca
oi u
=D

177 169 bis c


188 p. C io
u

255
39

r b u na r
36
c.R
lm

=2

246 142 145


.5

ti
ec Lacuri / Râuri mari
K

18

ş t i
C
248
ea

es
0

e 16

ig an
il o r
a 17
o sc 163
Cai de comunicatie:

l
N o a g hi

.R
v. R

p. T
p 31 59 169
58 15

i
ec e

32
Drum de pământ

ă l ă e
i a

FE
168

a e st i
02
8=
90

pr
D9
7=3 ,
im
FE

5K

.T
91 en
02

M
Drum forestier existent

al
32 257 p.
N o a g h

29
7 =D

c
a

13
96

13 c
=4

i
30 57 u 184 M

p.
33
Drum forestier propus

p. A rm a s a ru
, 1K

55 258
l m

Be
35 33
m

i
p.

u
e a

ca
Ca

80 259 259
Drum forestier necesar
p. N a g h i a

a R â or
il307
av
l u l ui

a
br f
31 ş n ro
um G

e
o v p.

l ui
55 52
e n Drum de exploatare, aparţinând altor sectoare decât cel forestier

m
D

i l o
p.

35 r

l
58
Se 33 35 171 153
Drum comunal

c u
m u c h i

34 34
v.

i
cu 81

lu
nd
iu
37 156
ar p . Pa d i n a cu A p a
p ă 38 82 37 175 172 162 a Drum judeţean
B
TR.VÂNĂTORU-
.l

ea
c .

173
ui

Drum naţional
p. V

161 114 111


M

lm
LUI II
113
p. V a

V
ar in

306

p.
ult

p.
Ur 157 115 u
c 112 Autostradă

Cr
u l
uru

87 la t

ac
le a

34 o ar e 148
154 110

p.

ul
40 88 a C lin c i83
i
t u

i
59
T is e i

149

lu i
174

Se
vf. Baiului Cale ferată forestieră existentă

p. A

c
t
Cabana Malaiesti170

D
54 89 155
r u

al
1581,8 m

ob
rm
u

D
ra 108

re
a sa
a tu i Cale ferată simplă

i ha
160 ea
l

Se c p. aR
p.

ru l u

mu
U rl a
a le

e
72 53 to a V
71 84
53 p r.

lu i
r ea 87 89
Cale ferată dublă

i
54 60 50 C io 87 bis 318 bis

(v .
60 bo 83
57 t ii vf.Căpăţâna Porcului 109

Se
85 36
83 bis
1597 m Funicular

ac
56 106

D8
Mu

ă
5656 86

4= F
lu i

)
75

g
iu

nt ele

E3
42 c so Funicular forestier

pr .
52

=1
Bu 82 107
Poiana Izvoarelor

,8
i
63 p. 158

Po

km
115

D
le
p r.

p r . Po
e

rc
Teleferic

ih am
62bis

Ţ
ar

vf.Gogu

ul
o
lu i L o m

ui
zv

1660m
I

a rt

60 62 86
p.

66 49 117 Benzi transportoare


a

67 159

a
43 85

ra Reţele electrice de joasă tensiune


91
e
45
70 m. S t e vio a 44 92
100
102
121
103
51
m
a
64
ioa ra Reţele electrice de medie tensiune
p . St e v 79
ce
l
an v . Sas u lu i vf.Bucşoiu 80 94
Ob 8475 98
Reţele electrice de înaltă tensiune

am b
u
68
p. 81
76 vf.Pântecele 2492 m 123
p. S 76 1704m abruptul munţilor golul de munte Bucegi v. M o ra 96
i u

pr . S tr
te v i o ar a ru lu i
c

78 101
ş o

l
80 86 m . Bucegi c u l Pod auto
B u c
81
69 90
65 G o g m e a
E3
125

N
=1
,3

u Pod cale ferată


km
93
Si 89 48 48
l u lo r
v.

mo 91 ri 99 bis
nu
i p. Mor ar u 77 Bu jo 95
egi
e
iu
l ui
ep
ed
c
p.
76 Potecă de vânătoare
o
Bu
74
p.
R d 93 47 Gura Diham
lă or
it a

103 E2 = 1 ,0 k
99
l m e a Ţ ig
D 8 3=F
85
Baraj
m
V 47 l c u
a rn

c.
72
87
p. St
ân ii
n ţi ăn 70 73 97
p. V

mu
iu eşt i Colţii Morarului
88 . N i to
cr e asta c u l m e a B u c e g
71 61 59
Dig
v
Ţ i t i i
62
g ă n e ş
92 99 102
v. 98
Lu Cabana Vf. Omu
ng
a 95 69 57 Gard de sârmă ghimpată
c .B is eri c 111
vf. Omul
ii 94bis 60 Limite silvice:
94
abruptul 2504,9 m 68 0
km

munţilor Bucegi
1,

Limită subparcelă
N E 2=
140 u 55
139 Bucura 53
i
do

110
139bis 2503,0 m 64
Limită parcelă
la

146 58
pr . V

137 vf. Găvanele Mecetu Turcesc 66 bis 66 56


a 2479 m b
p. C e r u l u i
67
Limită somieră
119 100 109 c . G a ur Poiana 54
52
Km Coştila
Linie parcelară
a
96 p . G aur 49
Muntele Pleşa vf.Doamnele
,8

lu i
ciu de Sus pr 9
97 105
=1

F E 0 30 =D 9
. 112 51

nu
G 117 101 48
1301 m ut 107 106 2401m ii 50
Limită fond forestier proprietate publică de stat

ă li
138 ic 44

or
an 104 rz 63 la

M
U p . C o s t i 42

r el
lu i
120 a G

p.
124

or
e u

ap
u Limită fond forestier proprietate privată

u
p. 65

v.
ru

po r
ţ a n

ş il
v. C
121 m co
a tu l S
ri
n u lu i La Ceardac p.
C

228 u v. P
47 Limită unitate de producţie
p r. St â n i
i 108 C a
vf. Colţii Obârşiei l
v.

on 45 41
i
Şi

115
c. Limită unitate de producţie pe culme
m

2488 m ul ui t
p.

Pi 2351 m o rn ş
p. H
P ie

et C o
230bis re 43
230 le
re 116 Refugiul Coştila Limită unitate de producţie pe fond forestier proprietate publică de stat
t

135 A
u l
122bis lb e le M 46 36
P l a i
135 r
Al e lo
122 ag
231
134 134 125 123 be 113
p. H
o
38
40 Limită unitate de producţie pe fond forestier proprietate privată
233 118 u
p . l ui M 39 28
a Coştila 2453,0 m 35 Limită ocol silvic
t r u n g
M o r ii

n
pr .

235 37 NE1= 1,2 km 27


18
S
v .B a

ân

Pi e

126 34 32
t Limită ocol silvic pe culme
jin

ur u

30
t re le
n ga

33
e âlm e
ng

p. G
e a

păşunea alpină
le a

p
.U

Limită ocol silvic pe fond forestier proprietate publică de stat


A l be

Releu Costila
p is
sa

l lu Guţanu Refugiul Schiorilor


l m

va
cu

iM 133 17
l

19
â nji Limită ocol silvic pe fond forestier proprietate privată

ho

ra
234
C u

25

P
e

20 29 23

r.
borne
c.

Curba Mare 16
ţa 127 31
G

21
C

D8
u

nu P l ai u
l M ă l in

2=
129
a
Culmea D

lu

FE
24
p. M 296

1
i

=1
r ba
oi e
Coltii Coştilei Al

,6
ce 248 v.

km
l 15
294 F
13 10

v.
130 128 a 14 i
m-tele B ărb uleţ u

et
295 236 Cabana de vanatoare Bangaleasa

e
o am ne l e

314 vf.Guţanu 822 6 4


i
i
Guţ anu lu
2
muchia
241 243
1700 m lo r
337 c el e
âl
m

ar
u
12 .V der
51
i i Ţapu lui
m uc

246 a lin 1
pr

Z a ng
la K

lt inului47 50
ndo
75 3
p . C re

lmea Pa
go
hi a B

Te le
a

9C7ubis

i
239

pr . l u
itei

317 Cabana Kalinderu - plecare 9 bis 48


bul
tu
ă

242
eţu
v . I a lo m

Monumentul EroilorCrucea Caraiman


r

292 46
n

lui 248 52
55
re ţu l ui 244 m. 247 5411 44
op ii

293 Re vf. Babele


pisc.C
v. C

e le a 49
Cul m ea C o lţ

v. R 56
v. P

41
2292 m 45
u ru

O bâ rşia Ia lom iţ e i
291 39
ng i

319 271 245 249 B


i

315 atr
v.

334 289 47 â 42
na
251
32 36
il e

250 43
gar

252 p. S 40
Buşteni
321 pu m 35
141
Su

oa 38 25
v.
c.P

golul Caraiman s 34
v.

m-tele B ărbuţul
290 am
D

vf.Gorganii
lai

Valea Jepilor
o

alpin 37

a
30 26 20 21
u

1598 m
lB

331
ne

m.O zu lu i
er e Bucegi
v. G ro ap ei
ucş

19
332 ch 286 263 p. M
Cabana Babele
57 29 33
c .Şi p

ei

287 254 p . J e pi lo r 24
270 31 27
e la

18 22
otul u

i
r ul

v. G

23 a ru lu
273 v . M a t ur
ui

330
ia 151
ro
i

b ârş
h ot

146
255
e le O
Munt
285 a
p. L esn it
rez u
i sul u i

st. telecabina
i

ii 269
.M e
ur 316 51 15 28
i lor
V iz 322 318
ea s c 150
sa

gal i 16
r

p Je p
.
n 13
281 B a 256 148
ul
358 320 14
p

152
ai
a

277 17
v.

143 a
C u l

268 257 e ac
M

v. S e a că
Pl
v.

288
TR. aS
272 10 12
Jig

329 e
Pl aiul Va l
323 145
M

265 p. Bo lo van ului


ar

GROHOTIŞULUI
283
.J