Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT

despre lucrarea de laborator nr. 7


la Mecanică realizată în MATLAB
Tema: Dinamica punctului material
Varianta 12

A îndeplinit st.gr.TI-191 Covanji Denis

A controlat conf.univ., Sanduleac I.


Chişinău – 2018

Ex.1
1.2

1.3
Ex.2.1
2.1

S-ar putea să vă placă și