Sunteți pe pagina 1din 7

proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 19-20 decembrie 2019
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

19 decembrie
raport 1 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul fiscal
distribuit
deputaților nr.1163/1997 – art.96, 103, 124, ș.a.; Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful
vamal – art.28; ș.a.)
nr. 239 din 24.10.2019 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 2 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul
distribuit
deputaților fiscal-pe tot parcursul textului, art. 5, 14, 15 ș.a.; Legea nr.1164/1997
pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24;
Legea cu privire la tariful vamal-pe întreg textul legii, art. 243, 244, 28
ș.a.; ș.a.) (politica bugetar-fiscală și vamală)
nr. 280 din 28.11.2019 lectura II
Lege organică
în lectura a doua comasat cu:
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul fiscal nr.1163/1997 –
art.14; 6914, 6915, ș.a.; Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale –
anexa nr.1; ș.a.)
nr. 245 din 01.11.2019
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 3 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020
distribuit
deputaților nr. 277 din 28.11.2019 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 4 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
distribuit
deputaților nr. 278 din 28.11.2019 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
1
raport 5 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe
distribuit
deputaților anul 2020
nr. 279 din 28.11.2019 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar (art.1, 4, 10, 12 ș.a.)
nr. 281 din 28.11.2019 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport 7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.
distribuit
deputaților 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului-art.1, 5,
13 ș.a.; Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții - art. 6, 7; Legea
nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 29, 43; Legea
privind descentralizarea administrativă - art.4; ș.a.)
nr. 261 din 12.11.2019
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia administrație publică
8 Proiectul de hotărâre privind eliberarea unui judecător al Curții Supreme
de Justiție din funcția de judecător și vicepreședinte al Colegiului civil,
comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție
(Oleg STERNIOALĂ)
nr. 313 din 17.12.2019
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
9 Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a unui judecător al
Curții Supreme de Justiție (Ion DRUȚĂ)
nr. 312 din 17.12.2019
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 10 Proiectul de hotărâre privind eliberarea domnului Ion Druță din funcția
distribuit
deputaților de președinte al Curții Supreme de Justiție
nr. 257 din 11.11.2019
Inițiator - deputatul S.Litvinenco
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
11 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament
(Tatiana CUNEȚCHI)
nr. 315 din 18.12.2019
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2
raport 12 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397/2003 privind finanțele
distribuit
deputaților publice locale (art.5, 11)
nr. 214 din 01.10.2019 lectura II
Lege organică
în lectura a doua comasat cu:
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 al Legii nr.397 din 16 octombrie 2003
privind finanțele publice locale
nr. 62 din 11.06.2019
Inițiatori - deputații Ig.Munteanu, A.Slusari
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 13 Proiectul de lege privind calitatea apei potabile
distribuit
deputaților nr. 407 din 16.11.2018 lectura finală
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
raport 14 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre
distribuit
deputaților Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind
Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 13,1
milioane euro)
nr. 295 din 04.12.2019
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Economiei și Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport 15 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre
distribuit
deputaților Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind
Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 47,9
milioane euro)
nr. 296 din 04.12.2019
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Economiei și Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport 16 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de grant dintre
distribuit
deputaților Republica Moldova, Întreprinderea de Stat ”Moldelectrica” și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea
Proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre
Republica Moldova și România, faza I”
nr. 297 din 04.12.2019
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Economiei și Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

3
raport 17 Proiectul de lege privind ratificarea Amendamentului nr.4 la Acordul de
distribuit
deputaților împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare „Reabilitarea rețelelor electrice de transport
ale „Moldelectrica””
nr. 300 din 05.12.2019
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport 18 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
distribuit
deputaților nr.34/2016 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului
Național Anticorupție (art.2, anexa nr.1)
nr. 308 din 12.12.2019
Inițiator - Guvernul (responsabil- Centrul Național Anticorupție)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
19 ÎNTREBĂRI

20 decembrie

1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.


835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului-art.1, 5,
13 ș.a.; Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții - art. 6, 7; Legea
nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 29, 43; Legea
privind descentralizarea administrativă - art.4; ș.a.)
nr. 261 din 12.11.2019 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.121 din 3 mai 2001 cu privire
distribuit
deputaților la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (art.2)
nr. 98 din 03.07.2019 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații Gh.Brașovschi, Ig.Vremea, E.Nichiforciuc,
A.Jizdan
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior
al Magistraturii nr.947/1996 (art. 3, 5, 81, ș.a.)
nr. 298 din 05.12.2019 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil –Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

4
raport 4 Legea nr.260 din 23 noiembrie 2018 privind securitatea aeronautică
distribuit
deputaților nr. 238 din 28.02.2019 reexaminare
Lege organică referitor la proiectul de lege nr. 216 din 25.06.2018

Prezentată - Președintele Republicii Moldova


Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

raport 5 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind


distribuit
deputaților administrarea și deetatizarea proprietății publice (art.2, 7)
nr. 271 din 22.11.2019
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport 6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale


distribuit
deputaților nr.36/2016 (pe tot parcursul legii; +clauză de armonizare; art.1, 2, 3, 4, 6, 9,
10, 11, 2 ș.a.)
nr. 269 din 20.11.2019
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 7 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de suport al proiectului
distribuit
deputaților și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență”
dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare
nr. 314 din 18.12.2019
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

raport 8 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 al Legii nr.499 din 14


distribuit
deputaților iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de
cetățeni
nr. 125 din 15.07.2019
Lege organică
Inițiatori - deputații Gh.Brașovschi, Ig.Vremea, E.Nichiforciuc,
A.Jizdan
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

5
raport 9 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.499/1999 privind alocațiile
distribuit
deputaților sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (art.8, 13)
nr. 203 din 19.09.2019
Lege organică
Inițiatori - deputații Gr.Novac, V.Odnostalco, G.Para, V.Mizdrenco,
I.Lozovan, G.Vartanean, A.Dolință, T.Cunețchi, O.Teterea,
A.Suhodolski, I.Zabunov, A.Darovannaia, O.Savva,
A.Usatîi, O.Lipskii, A.Jolnaci, R.Mudreac
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport 10 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.121/2001
distribuit
deputaților cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
nr. 262 din 13.11.2019
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
procedură penală-art. 58, 166, 265, 313, 332, ș.a.; Legea cu privire la asistența
juridică garantată de stat-art.6, 19, 20, ș.a.)
nr. 285 din 28.11.2019
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil –Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
12 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor
agricoli-art.3, 17, 20 ș.a.; Legea privind administrația publică locală-art.14)
nr. 255 din 08.11.2019
Lege organică
Inițiator - deputatul R.Mudreac
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Coraportor - Comisia administrație publică
13 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de membru al Curții de
Conturi (Eduard MOROȘAN)
nr. 292 din 03.12.2019
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
14 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
nr.80/2019 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile
permanente ale Parlamentului (art.1)
nr. 309 din 13.12.2019
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

6
15 Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului
nr.48/2019 pentru constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea
circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci
anticonstituțional întreprinsă de Partidului Democrat din Moldova prin
intermediul Curții Constituționale și a Procuraturii Generale
nr. 317 din 18.12.2019
Inițiator - deputatul Ig.Grosu
Responsabil - Comisia de anchetă
16 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament
(Alexandru BOTNARI)
nr. 318 din 18.12.2019
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
17 Proiectul de hotărâre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din
anul 2019
nr. 316 din 18.12.2019
Prezentat – Biroul permanent
Alocuțiunile liderilor fracțiunilor parlamentare

Încheierea lucrărilor sesiunii de toamnă


(Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova)

S-ar putea să vă placă și