Sunteți pe pagina 1din 23
Capitolul 5 Kate ramase tread mult timp dupa plecarea lui Tully. In cele din urma, didu la o parte paturile gt cobori din pat Se duse jos, unde gisi ce-i trebuia: 0 mic statueti a Fecioarel Maria, o lumanare votiva intr-un suport rosut din sticla, 0 cutie de chibrituri gi vechile n inii ale bunieii, Lua totul in mera ei, unde incropi un altar deasupra ‘omodei ¢i aprinse lumanarea "Tatal nostru, se rugi ea, cu capul ples mAinile impreunate, te tog si ai grija de Tully Heart a noastr si ajut-o si treaci peste aceste fo st Bete, De asemenen, inde pe mame de canes Stine ‘Tule poti ajuta, Amin. Rost citeva Ave Maria, apoi se du se Ja culeare. Darse foiin at toata noaptea, visind despre intalnires ct Tullyins trebiindu-se ce avea si se jntample in zori, Sa vorbeasc’ avi cu Tully Ja scoala, vambeasc&? Sau ar fi trebuit gi cum me mic nu s-arfiintamplat? Poputaritatea aves regulile su cerneala invizibili, pe care numal fetele “ati, Kate stia doar ci nu dorea si comita Stia ca, uneori, fetele populare erau de genulig zamena gi sesfutv.cand ner28 In goal cand parin{ii lor erau prietent Poate ci aga ayea si fie cuca ‘Tully erate ln ura, enust s ma incesce st adosr™ sesctl puse pees capotl i cobort In camera tatil et igi ridic® PPM din ziar si zambi. ‘olul dupa plecarea lui Tally, In cele din cobori din pat fo mica statuetit a Fecioarei Se n sticli, 0 cutie de y suport fou din ste © cute totul in camera ei, unde Spa pleat i mail rapreunat Jastt’ si ajut-o si treack p te aceste se duse la culcare mol a Een e ca gi cum nie r fi trebuit s& se poarte ca gi cum i secrete ritatea avea regulile ei, codut a Tully le putea care numa fete oa Tully le pel 4 comita vreo greseala gi si se f are erau yprieten : Jutau cand nu erau one casa ven si ecu estou asl ea si Tully mai incer n camera de zi, tatal ei isi tid Aleea cu licuric Bunaisd-(fiedimineata, KatieScarlet! Vino dat otmbratigare Dbatrainui tau tata ti sari fn poala i igipi obrazul de lana aspra a bluze lu. Elli di o suviti de par pe dupa ureche. Ea observa cit de obosit anita; muncea din greu, ficdnd ture duble k a Boeing, ca si-si poata permite cu tofii excursia anuala cu cortul Cum merge scoala? Punea acecasi intrebare mereu, Odati, sese, spundnd: Xu prea bine, tat apot agtepti ca el si-i dea un sfat, s-0 conso- teze sau ceva de gennl, dar nimic din toate acestea nu se tntamplase, Flauzise ceea ce-si dorise si aud, nu ceea ce spusese ea. Mame i explicase ¢& motivul era faptul cit muncea atatea ore la wrina Xate ar putut sise supere pe el din cauza acesteilipse de atenfie, dar asta 0 ficuse, oarecum, sil iubeascd si mai mult. El ma tipa ni, ciodata la ea, nu-i spunea si fie atenta si nici nu-i amintea mereu ca ¢ responsabilé pentru propria fericire, Acelea erau cuvintele mamei tatdl ei doar continua si o iubeasca in ticere, neconditionat Groza rispunse ea, zimbind pentru a face minciuna credibila Frum altfl? spuse el sirutand-o pe tampla. sti cea mai drag fata din orag, nu? Tar mama ta fi-a dat numele grozave eroine din literatura din toate timputrile ~ Da, eu si Scarlett O'Hara avem o multime in comun, {Nel ved, spuse el, rizind. Mai ai 0 groaza de timp tn fata ta, domnisorico. Eall priv demult,ea chiar fi rispun- neia dintre cele mai > Grezi ci vol fi driguya cind voi fi mare? OF, Katie, spuse el. Tu esti deja o frumus fe rar salut cuvintele acelea gle inghesu in buzunar cape nste ietri- Seleatistres; se gindea la ele, din c eoals, asa cum fi nd in cand, pregitindu-se pentru eci intre degete pietricelele ca si te relaxezi cata si gata de plecare, casa era goal’, Autobuzul plecase din staie Fra tat de agit Mate minut care ‘ 4 i ajunse in statia de autobuz mai devreni ttecea pirea si dureze o eternitate, dar, civd. 50 Kristin Hannah autobuzul scolii apiru gi se opri zgaltdindu-se, Tully nu se vedea nj tier Kate igi cobor! barbia in piept gi se agez4 in primul sir de scaune, Pe tot parcursul orelor de dimineafd, se uiti dupa Tully, dar nu o viu, La pring, trecu rapid pe langi grupul de copii populari, care erau preocupati si intre in fata cozii la mancare ori de cite ori aveay, chef, gi se agezi la una dintre mesele lungi din fundul cantinei, fp celilalt capat al inciperii, copiii rideau, vorbeau si se imbrinceay; aceste mese izolate erau trist de linigtite insd, Kate, ca tofi ceilalyi agezati in jurul ei, ridica rareort privirea, Era o abilitate de supraviefuire, pe care copiii nepopulari o inva. tau de timpuriu: gimnaziul era precum junglele Vietnamuluis era maj bine si bagi capul la cutie gi si nu scofi un sunet. Era atét de con. centrati la mancarea ei, incat, atunci cand cineva veni la ea si spuse: Het", ea siti practic de pe scaun, Tully. Chiar gi in acea zi rece de mai, ea purta 0 rochie mini despicata, cizme albe pind la genunchi, dres negru lucios si o bustier’. Cateva Lintisoare cu simbolul pact fi atdmau pe decolteu. Pirul fi sclipea cu suvife ardmii in lumina. O poset imens& din macrame fi atérna pe sold, Ai spus cuiva despre seara trecuta? Nu. Bineinfeles ca nu. ~Deci, suntem prietene, da? Kate nu gtia ce o surprindea mai mult: intrebarea sau vulnerabili- tatea din ochii lui Tully. Suntem prietene Excelent. Tully scoase un pachet de Twinkies din poseti, apol zi Kingi Kate. Acum, hai s4 vorbim despre machiaj. Ai nevoie fi pricep doar le de ajutor, jar eu nu sunt o scorpie, Pe cuvantul meu. M ‘modi, Este un hat. Pot si beat laptele ti? Bun, Mulfumesc, Maniac banana aia? Ag putea veni la tine dupa scoala Kate stitea in fata drogheriei uitindu-se in siful gi in josul trail ca nu cumya si o vada cineva care o cunostea pe'mama ei. ~ Esti siguré? sindu-se, Tully nu se vedea ni- in primul sir de scaune: dupa Tully, dar nu 0 opulari, care a i pol de cop P grapol de copii popula 1 Brpancare ori de cite ort avert fe tungi din fancul cantinel feau, vorbeau $i se imbranceaus iti ate, ca tori celal se uit in pistite ins’. K ‘care copii nepopulari o inva re uluis era mai fm junglele Vietnamul et vevoti un suet, Era atat de COn- j cand cineva veni Ia ea $1 SPUSE: Je mini despicat sstier’. Cateva ea purta 0 10 si 0 bY "negrt hucios $i 0 pe devote. PW sacrame fi at ul i sclipea cu pe | imensi din 1 nai mult: intrebarea sau vulnerabil -twinkies din pogetis apol despre machiaj. Ai nevole a pricep doar t amine! pachet de si vorbitn " ¢, Pecuvantul met. M aptele tt Bun, Malhumesc. Mi re dupa scoala 3j, witandu-se in susul gi in josul straal ware o cunostea pe mama él De fapt, rispunsul asta nu o prea consola. In ziua in care devent: seri oficial prietene, Kate invatase un Tueru despre Tully: era o fata care fiicea Planui far planal vilei de azi era si o faci pe Kate frumoasi. Nu ai incredere in mine? ca la un joc de noroc: Kate pietdu jocul noua ei [ata marea intrebare, Era mediat ce Tully puse intrebarea, ‘Trebuia si aiba ineredere i prietent © —Bineinfeles c& am, Doar ci nu am vote si mi machiez Crede-1 niciodatd, Haide ‘Tully intra increzitoare in drogherie, alese farduri de pleoape si de obraz ,pottivite" pentru Kate, apoi - in mod uluitor - le plati ea pe toate, Cand Kate spuse ceva, Tully raspunse fir si se sinchiseascé: i aya? sunt aga 0 expert, c&i mama ta n-o si-si dea seama Suntem prietene, n din magazin, ‘Tully selipi de Kate chicoti si se lipi si ea de ‘Tully. Traversara oragul si merserd pe malul réului pind acasa. In tot acest rstimp, vorbir’ despre haine, muzica gi scoala. In cele din urma, o luard pe vechiul drum si ajunser’ pealeea lui Tully. ~Bunica mea ar innebuni daci ar vedea locul sta, spuse Tully, pi rnd stanjenita. Rododendroni de marimea unor baloane cu aer cald acopereau la Va viziteara? sala casei. Ba e proprietara acestei case, sti =Neah. E mai usor sa astepti mime? -Ca mama si uite din nou de mine. Tully pasi peste un maldr de ziare gi ocoli un grup de trei tombe Toane pentru gunoi, apoi deschise usa. Induntra, furnul din camera sta gros, Marna lui Tully era state inchig amera de zi, intinsi pe sofa, cu ochii pe scam Hart spuse Kate. bu sunt Kate, vcina de sei i, darn Hart, spuse Kate Bu sunt Kat, vena de stin Han Doamna Hart incerci si se ridice, dar se vedea limpede ck era preg slabité pentru a reusi. ~ Buna, fati din vecin ‘Tully o apuci de mana pe Kate, o trase prin camera de 2i $10 duse in dormitorul ei apoi tranti uga. Se duse imediat la teancul de discur, trase din el Goodbye Yellow Brick Road si il puse la pick-up. Cand ‘muzica incepu, fi arunca lui Kate un numar din revista pentru adoles. centi Tiger Beat si trase un scaun lang’ masuta de toaleté, Esti pregitita Kate redeveni brusc agitata. Stia ci avea si dea de necaz pentry asta, dar cum putea si-gi fact vreodata prieteni sau si devin pop. Bun, Stai jos. Ne ocupim mai intai de par. Are nevoie de niste suvite. Exact asta foloseste Maureen McCormick Kate o privi pe Tully in oglind =De unde stii? 1m citit in numdrul trecut din revista Teen ~Presupun cd ea se duce la profesionisti. Kate deschise revista Tiger Beat siincerca si se concentreze a arti- ‘O intalnire de vis cu Jack Wild ~ Ai putea fi tu aleasa!") ~Retrage-ti cuvintele, Eu citesc instructiunile de doua or. rez ci existé vreo sansi si rman cheali inca o dati instructiunile separi p i 1u si pulverizeze Sun-In pe fiecare. Duri aproape 0 ori ca si objind un rezultat satisficitor si ariti ca Marcia Brady dupa ce termin. = Cum e si fii populara Kate nu intenfionase si puna intrebarea; fi scpa pur gi simpls. Vei vedea. Dar vei rimane prietena mea, da’ Kate rase la asta ~Poarte haios. Hei, ma cam arde ~Pe bune? Nu-i in regula. Si-{i cade din pir, eusi si nu se strambe, Dacd preful prftteniei cu Tally 88 cheald, avea si-l plateasca, 1 Hannah lice, dar se vedealimpede cf era prea reco trase prin camera de isto duse Se duse imediat a te ick Road si il puse la pick-up. ied e un numar din revista pentruadoles- 1 lang masufa de toaletd. ancul de discuri, avea si dea de necaz pentru Sg prietent sau si devin POPU vreodata priete cind? 1 mai intai de pir. Are nevoie de nigte sureen McCormick linda. sut din revista Teen vofesoni 2 pened si seconeentezls at ‘dk Wild ~ Ai putea fi tualeasa!") “citesc instructiunile de dowd ot} sa rfimin cheali? Me catese inch @ doth instruc fncepu si pulverizeze Suna ree eet sts imiste. Cites in guvite $i obfind un rezul fori ca 8 dupa ce termin. ; i pur si simplu: dat und t nine prietena mea, cam arde. als, Siti cade din pi. smbe, Daca preful pricte plateasca niet cu Tully eal