Sunteți pe pagina 1din 4

CONCURS REGIONAL

,,CALCULATORUL ÎN SLUJBA NATURII’’


EDIŢIA A – V - A
AN ŞCOLAR 2015-2016
Înscris în CAERI 2016 la poziţia 965

REGULAMENT DE ORGANIZARE
Concursul este proiectat pe trei secţiuni pentru nivelurile de învăţământ preprimar,
primar si gimnazial. Un cadru didactic poate participa cu maxim 2 creaţii literare şi
2 creaţii plastice ale elevilor si o prezentare ppt.
Sectiuni:
I. Creaţii plastice (desene pe calculator) – elevii claselor I-VIII si preşcolari
II. Creaţii literare (pe calculator) – elevii claselor III-VIII
III.Prezentări ppt – pentru cadrele didactice- prezentări de proiecte şi
miniproiecte de mediu derulate în şcoală.
I. Creaţii plastice vor fi realizate utilizand Softul Paint sau altele, pe hârtie A4, iar pe
faţa lucrării, în partea dreaptă jos vor avea aplicată eticheta:
Numele elevului/prescolarului:
Clasa/grupa:
Scoala:
Numele cadrului didactic:
Vor fi descalificate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor.
II.Creaţii literare – eseuri, compuneri, poezii respectând indemnul”Respectaţi mediul
înconjurător!” (se adresează elevilor claselor III-IV, respectiv V-VIII)
- redactarea- maxim o pagină A4, în Word, cu caractere de 12, Times New
Roman, la un rând, margini de 2 cm, obligatoriu cu semne diacritice. La
sfârşitul compunerii/ poeziei se va specifica numele şi prenumele elevului,
clasa, școala, judeţul, numele cadrului didactic coordonator.
Întreaga responsabilitate, în ceea ce priveşte originalitatatea creaţiilor,
revine cadrelor didactice îndrumătoare.
III . Prezentări ppt – pentru cadrele didactice- prezentări de proiecte şi miniproiecte
de mediu derulate în şcoală.
Pozele din prezentare se doresc a fi prelucrate pentru ca prezentarea să se
încadreze în limita a 25 MB. O lucrare poate avea si 2 autori. Materialul trebuie să fie
salvat cu numele autorului. Prezentările ppt se vor trimite şi la adresa de e-mail
alexe.petruta@yahoo.com .
Desfăşurarea concursului :
Concursul se desfăşoară, prin corespondenţă, între 18aprilie – 16 mai 2016.
Evaluarea creaţiilor literare şi plastice va fi făcută de către un juriu format din
cadre didactice de specialitate si reprezentanţi ai A.J.P.M. în perioada 23 mai – 31 mai
2016.
Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare categorie de participanţi, la fiecare
secţiune şi diplome de participare pentru toţi elevii şi cadrele didactice participante.
Creaţiile plastice, creaţiile literare, prezentarile ppt (pe CD) însoţite de fişa de
înscriere, acordul de parteneriat se vor expedia în perioada 18 aprilie – 16 mai 2016,
la adresa:
LICEUL TEHNOLOGIC,,INALTAREA DOMNULUI” SLOBOZIA
Sectia Şcoala Gimnaziala nr. 5 Slobozia
Str. Scolii, Nr. 9
Loc. Slobozia, cartier Slobozia Noua
Judeţul Ialomita
Cod poştal 92000
Lucrările NU se returnează după concurs.
Criterii de evaluare
Creaţii literare
 Coerenţa textului (registrul de comunicare, stilul, vocabularul adecvat
conţinutului) – 5puncte
 Respectarea cerinţelor de tehnoredactare – 2 puncte
 Respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie – 3 puncte
Creaţii plastice
 Respectarea temei – 2 puncte
 Gradul de finalizare – 2 puncte
 Idee, mesaj artistic transmis – 4 puncte
 Bogăţia cromatică – 2 puncte
Diplomele si acordul de parteneriat vor fi trimise pe adresele de e-mail ale
participanţilor până la sfârşitul anului şcolar 2015 - 2016.
Nu se percepe taxă de participare!
Persoane da contact : prof. Alexe Petruţa, telefon 0761610368
alexe.petruta@yahoo.com
Constanda Vasilica 0724036172
vali_constanda70@yahoo.com

Vă aşteptăm cu interes, lucrările !


Anexa 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS REGIONAL
”CALCULATORUL ÎN SLUJBA NATURII”
Ediţia a V- a
2015-2016

Numele şi prenumele cadrului didactic:..........................................


Specialitatea:.............………………………………………………………...
Unitatea de învăţământ/judetul……………………………………………..
Telefon:................................................................................................
Adresa de e-mail: ...................................................................................

Elevi participanţi:

Nr. Numele şi prenumele Clasa Titlul lucrării Secţiunea


crt.
1.
2.
3.
4.

Secţiunea III (cadre didactice)

Titlul lucrării ………………………………………………………………


ŞCOALA………………………….
Anexa 2
LICEUL TEHNOLOGIC ,,
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” JUD.................................................
SLOBOZIA Nr. ........ din ...............
JUD. IALOMIŢA
Nr. ......... din .................

Concurs regoinal,,Calculatorul in slujba naturii”, editia a V-a, 2015-2016

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat între:
► LICEUL TEHNOLOGIC ,,ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”, reprezentată prin director
prof. MARIN SEBASTIAN, şi prof. Alexe Petruta , prof. Constanda Vasilica, în calitate
de coordonatori şi
► Şcoala .........................................................................................................................

................................................................................................................................................

Durata parteneriatului: 18 aprilie – 30 mai 2016


Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în
cadrul proiectului , asigurarea unui climat favorabil de colaborare.

Partenerii se obligă
1. LICEUL TEHNOLOGIC,,INALTAREA DOMNULUI” SLOBOZIA
● întocmeşte documentaţia pentru lansarea pe www.didactic.ro , www.iteach.ro
a concursului;
● coordonează şi monitorizează proiectul la nivel judeţean şi interjudeţean;
● realizează expoziţii cu lucrările elevilor;
● mediatizează activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prin reviste, întâlniri
cu partenerii locali, în mass-media;
● trimite un exemplar din acordul de parteneriat, diplomele elevilor şi ale cadrelor
didactice participante.
2. Şcoala
...........................................................................................................................
● trimite în timp util coordonatorilor de proiect fişa pentru înscriere, acordul de
parteneriat semnat şi ştampilat şi lucrările elevilor.

LICEUL TEHNOLOGIC
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” ŞCOALA
SLOBOZIA/IALOMITA

DIRECTOR, DIRECTOR,
PROF. MARIN SEBASTIAN

S-ar putea să vă placă și