Sunteți pe pagina 1din 4

BIBLIOTECA PUBLICĂ

"MIHAIL SADOVEANU"

Leonida
Neamțu
Soroceni de dincolo de Soroca

BIBLIOTECA PUBLICĂ
"MIHAIL SADOVEANU"

Adresa principală a firmei Cred că fiecare om are unele cărți, nu multe, poate
or. Soroca cincisprezece, poate douăzeci și cinci, la care revine
str. Alexandru cel Bun, 25 mereu, toată viața. Numărul acestor cărți crește mereu.
Telefon: 2-23-15 2-30-69 Una la câțiva ani. Și pe măsură ce înaintezi în vârstă, tot
Fax: 0000000000 mai rar adaugi câte o carte în fondul acesta de aur...
Poștă electronică: m.sadoveanu@mail.ru Leonida Neamțu
Procesare computerizată: Gaja Viorica

Elaborat: Raisa Chiseliță


Pagină 2 Pagină 7
Leonida Neamțu Leonida Neamțu

Leonida Neamţu s-a născut la Soroca – Republica Moldova, la 26 august în ambianţa revistei “Steaua”, deprinsese o mentalitate de scriitor profesionist,
1934, într-o familie de intelectuali; părinţi: Vladimir şi Ecaterina.
În 1940 familia Neamţu se refugiază în România, ajungând la Vişeu şi apoi susţinută de un talent indiscutabil. Deşi circumscrisă în bună parte genului ca
la Sighet. Şcoala primară o urmează la Vişeu, iar la Sighet urmează în continuare atare, proza sa nu este una de divertisment propriu-zisă. De la un moment dat, nici
liceul Dragoş Vodă. În anii 1950 vine la Cluj unde urmează Facultatea de Filologie.
Student fiind debutează cu poezie în 1952 în revista Almanahul Literar măcar convenţiile canonice ale acestui tip de literatură nu le mai respectă integral.
condusă de poetul A.E. Baconsky. Prozatorul este în fond un fantezist ingenios, cu plăcerea ludicului, a parodicului
Primele volume apărute sunt poezii: Cântecul Constelaţiei şi Ochii (1960 şi
1962), urmând ca din 1964 să publice numai romane: Toporul de argint, Aventură şi sau a umorului absurd. Naraţiunile sunt adeseori încântătoare prin nonconformis-
contraaventura, Febră de origine necunoscută, Chirie pentru speranţă, Speranţă mul lor ori prin referinţele ironice la diverse modele livreşti. Dar scrie, deopotrivă şi
pentru Marele Vis, Înotatorul rănit, Legenda cavalerilor absenţi – numai câteva
dintre cele mai îndrăgite titluri. în registru grav, cu un realism de descendenţă comportamentistă, gen Hemin-
Rămâne redactor la Almanahul literar devenit apoi Steaua, revistă a Uniu- gway.”,
nii Scriitorilor, el însuşi fiind membru al Uniunii Scriitorilor.
La 27 octombrie 1991 se stinge, lăsând în urmă peste 30 de volume publica- Petru Poantă
te, câteva manuscrise, aproape 40 de ani de contribuţie scriitoricească la revista
Steaua şi foarte mulţi iubitori ai stilului său inconfundabil.

“Leonida Neamţu ar da – şi a dat -, oarece dureri de cap teoreticienilor lite-


Bibliografie:
raturii şi, mai ales, autorilor de dicţionare literare. Genuri consacrate, cum ar fi
1. Cântecul constelaţiei, 1960 Sciți, cel poliţist, literatura pentru copii, şi-l revendică, nu fără justificări parţiale,
2. Ochii - Editura Tineretului, 1962
3. Toporul de argint - Editura Tineretului ,1964 căci s-a ilustrat în toate acestea. A atras mai puţin lumina reflectoarelor critice,
4. Întoarcerea focului - Editura Tineretului ,1964 întrucâtva paradoxal, nucleul dens al unei opere întinse, de aproximativ 35 volume,
5. Frumuseţea Pietrei Nevăzute - Editura Tineretului, 1965
6. Celălalt prezent - Editura pentru literatura, 1965 fără a mai socoti miniaturile şi povestirile publicate la Steaua, revista de o viaţă,
7. Acolo unde vântul rostogoleşte norii - Editura Tineretului, 1966 anume romanele cu tematică diversă. Cât despre poezie, cine-şi mai aminteşte de
8. Aventură şi Contraaventură - Editura Tineretului, 1966
9. Febră de origine necunoscută - Editura pentru literatura, 1967 ea? Clasificat ca scriitor minor, bunul nostru Leonida le-a făcut o farsă continuă
10. Chirie pentru speranţă - Editura Tineretului, 1968 teoreticienilor ironizaţi blând în scrierile lui. Căci amprenta sa de unicitate e un
11. Înotatorul rănit - Editura Tineretului, 1969
12. Terra Orr - Editura pentru literatură, 1969 mod singular de a simţi, accesibil, prin rezonanţă sufletească, cititorilor dăruiţi cu
13. Ştii Lavinia, caracatiţele… - Editura Dacia, 1970 corzile potrivite. Ceilalţi l-au apreciat doar, sau l-au ignorant, ceea ce-i aproape
14. Mortea ca o floare de "Nu mă uita" - Editura Militară, 1970
15. Teroare pentru Colonel - Editura Militară, 1971 acelaşi lucru. Acestor cititori de afinitate, orice pagină scrisă de Leonida Neamţu le
16. Jurnalul oficial al misiunii Scorbowsky - Editura Dacia, 1971 provoacă o febră de origine necunoscută.”,
17. Acoperiş cu demoni - Editura Militară, 1973
18. Blondul împotriva umbrei sale - Editura Albatros, 1973 Radu-Ilarion Munteanu
19. Casa Isolda sau Cutremurul - Cartea Românească, 1973
20. Norii de diamant - Editura Dacia, 1974
Pagină 6 Pagină 3
Biblioteca Publică
Leonida Neamțu
"Mihail Sadoveanu"

Pe străzi hoinăreau o mulţime de fete drăguţe şi totul părea neverosi- 21. Speranţă pentru Marele Vis - Editura Albatros, 1975
mil... E plăcut ceasul când grădinile de vară se populează cu încetul, ceasul 22. Comoara locotenentului Balica - Editura Ion Creangă, 1975
când, chiar dacă nu eşti, te simţi puţin îndrăgostit. 23. O meserie de premiant - Editura Dacia, 1977
24. Când moare inamicul cel mai bun - Cartea Românească, 1977
Băteau câinii şi urlau clopotele! Ce clopotar o fi avut atâta prezenţă de 25. Naraţiuni detective - Editura Albatros, 1978
26. La Goulue dansează cu Chocolat - Editura Dacia, 1979
spirit să tragă de limba câinilor?
27. Speranţă pentru Speranţă Editura Albatros, 1980
28. Strania poveste a Marelui Joc - Editura Dacia, 1982
Un bărbat lovit peste faţă este iremediabil umilit şi nu uită, nu iartă. 29. Balada capitanului Haag - Editura Albatros, 1984
30. Legenda Cavalerilor Absenţi - Editura Dacia, 1984
Era aşa de cald că ar fi renunţat însuşi Scorbowsky să-şi caute craniul, 31. Orhidee pentru Marifelis - Editura Dacia, 1986
darmite membrii expediţiei... 32. Curbura dublă a infinitului - Editura Junimea, 1988
33. Deodată, inevitabilul… - Editura Albatros, 1990
34. Sferele Infinitului - Editura Albatros, 1990
Nu bănuiam că maica natură s-a îngrijit de toate, că o plăcere va înlo-
cui plăcerea dinainte, după cum, alături de plăcere, o altă tristeţe vine să ia
locul celei anterioare.

Despre Leonida Neamțu

Leonida Neamțu este o nebunie de autor care a scris peste 30 de roma-


ne si volume de nuvele si povestiri. În care poți regăsi un mix fantastic de
stiluri, de la roman polițist, la intrigi de dragoste, filozofii adâncii si o mă-
iestrie deosebita în elaborarea minuțioasă a unor personaje deja consacra-
te ale romanelor lui, care reuşesc să te fascineze in fiecare pagina a cărților
lui.
Redacția Dacia XXI

“Începând cu Toporul de argint din 1964, Leonida Neamţu devine unul din-
tre autorii de top ai genului poliţist şi ai romanului de aventuri în genere. Publică,
în ritm alert, volum după volum, cu tiraje de zeci de mii de exemplare, astfel încât,
în 1990, când îi apare ultima carte, opera sa numără vreo treizeci de titluri. Format
Pagină 4 Pagină 5
Leonida Neamțu Leonida Neamțu

Citate de Leonida Neamțu

Există ceva mai de preţ decât comorile, domnule! Drumurile către co-
mori.

Lacul acela era o lacrimă a Pământului. Pământul plânsese, cine ştie


când, cândva demult, şi-i fusese ruşine, şi-şi ascunsese aici una din la-
crimi.

El o iubea pe suedeză aşa cum ea... aşa cum femeile, în general, poate
nici nu merită să fie adorate.

Marile iubiri sunt triste, din atâtea şi atâtea motive! medita Xill. Şi
dacă "se realizează" şi dacă "nu se realizează". Vesele pot fi numai iubirile
vremelnice, când, din prima clipă chiar, te-ai şi înţeles din priviri cu ea:
haide să ne distrăm un pic... aşa... fără jurăminte.

Cred că fiecare om are unele cărţi, nu multe, poate cincisprezece, poa-


te douăzeci şi cinci, la care revine mereu, toată viaţa. Numărul acestor
cărţi creşte mereu. Una la câţiva ani. Şi pe măsură ce înaintezi în vârstă,
tot mai rar adaugi câte o carte în fondul acesta de aur...