Sunteți pe pagina 1din 2

CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL

DE PE LÂNGĂ CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A României

S.C. ATRIMEX AKTUAL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Drumul


Taberei nr. 90, bl. C8, sc. D, etaj 3, ap. 131, sector 6, înmatriculată la O.R.C.M.
Bucureşti sub nr. J40/22473/1993, Cod fiscal R-4754376, cont bancar nr.
407283486 deschis la BCR - Sector 3, reprezentată legal de Director Gheorghe
Atanasiu,

solicită arbitrarea Curţii, în litigiul cu:

S.C. CARDEI SCIM PROD. COM S.R.L. cu sediul în Bistriţa, Str.


Toamnei nr. 2, Judeţ Bistriţa-Năsăud, înmatriculată la O.R.C. Bistriţa-Năsăud sub
nr. J06/454/1993, Cod fiscal R-5352571, cont bancar nr. 407231301 deschis la
BCR Bistriţa, reprezentată legal de Director General Cardei Ileana.

Obiectul cererii de arbitrare îl constituie suma de 231.868.376 LEI


reprezentând :

- 95.000.000 lei - avans acordat în contul mărfii, fără ca aceasta să fie


livrată;

- 136.868.376 lei - daune interese calculate pe perioada 01.01.2000 -


25.05.2002 conform dobânzii oficiale a BNR, solicitând şi curgerea în continuare a
dobânzii, până la achitarea efectivă a sumei datorate.

Temeiul juridic al competenţei Curţii îl constituie clauza arbitrală prevăzută


în Contractul de comision nr. 19981/24.10.1998 în care este stabilită competenţa
Curţii.

În fapt, între cele două părţi a fost încheiat un contract de comision pentru
operaţiuni de export nr. 19981/24.10.1998, prelungit prin Addendumuri până la
31.12.1999 (Anexa nr. 1).

Prin contract, în calitate de comisionar, S.C. ATRIMEX AKTUAL S.R.L. se


obliga să încheie în nume propriu dar pe seama şi în contul comitentului S.C.
CARDEI SCIM PROD. COM S.R.L., contracte externe pentru livrări de buşteni,
plata mărfii urmând a se efectua 80% la prezentarea documentelor încărcării,
factura externă, specificaţia, duplicatul frachtului, diferenţa urmând a fi achitată
după încasare.
Comisionarul, în cursul anilor 1998 şi 1999 a efectuat o serie de exporturi, achitând
marfa livrată.

La cererea comitentului, comisionarul a acordat acestuia două avansuri, în contul


mărfii ce urma a fi livrată pentru export, în sumă de 65.000.000 lei la data de
22.12.1998 cu O.P. nr. 1009/22.12.1998 şi 30.000.000 lei la 01.06.1999 cu O.P. nr.
2033/01.06.1999 (Anexa nr. 2).

Până la expirarea contractului de comision, respectiv 31.12.1999, comitentul nu a


pus la dispoziţia comisionarului mărfuri pentru export care să acopere suma de
95.000.000 lei acordată ca avans în contul mărfii, neexecutându-şi, din culpă,
obligaţiile contractuale.

Potrivit art. 1073 şi urm. Cod civil, creditorul are dreptul la îndeplinirea
exactă a obligaţiilor şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare, daunele interese,
prevăzute de art. 1084 Cod civil, reprezentând pierderea suferită de creditor prin
neexecutarea de către debitor a obligaţiei, urmând a fi stabilite pe baza dobânzii
oficiale a BNR pe perioada 01.01.2000 – 25.05.2002.

Solicităm obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând


taxa de arbitrare şi onorariul de avocat.

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe art. 1073 şi urm. Cod civ. şi ale


contractului de comision pentru operaţiuni de export încheiat între părţi.

În susţinerea cauzei, înţelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri, pe care


le anexăm la cerere.

Arbitrul ales de noi este Dl Constantin Cunescu, supleantul său fiind Dna.
Roxana Munteanu.

Taxa de arbitrare, în valoare de ________________ lei s-a achitat cu OP nr.


__________________

Chisinau 23.05.2004