Sunteți pe pagina 1din 8

Scrierea unui ABSTRACT

SCRIEREA UNUI ABSTRACT : SCOPURI,


CONVENȚII ȘI TIPURI
https://lo.unisa.edu.au/mod/page/view.php?id=489391#top

 Ce este un abstract?
 Scopul scrierii rezumatelor
 Convenții despre scrierea rezumatelor
 Considerații suplimentare
o Cuvinte cheie
o Detalii despre autor
 Tipuri de rezumate
o Informativ (sau întrebare / răspuns)
o Descriptiv
o Rezumat
 Exemple
 Cum se scrie un rezumat

Ce este un abstract?
Un rezumat este o scurtă privire de ansamblu, nu un rezumat evaluativ al unei scrieri mai lungi.
Diferite tipuri de rezumate conțin informații diferite. Științele sociale și rezumate științifice conțin o
declarație a problemei sau scopului cercetării, o declarație despre abordările actuale și un decalaj în
literatura de specialitate (pentru teze, dar nu întotdeauna articole din revistă), o declarație a metodei și
metodologiei și un rezumat al rezultatelor iar concluziile. Rezumatul de științe umaniste conține o
descriere a problemei, o declarație a abordărilor actuale și decalajul din literatură (pentru teze și exegeze,
dar nu întotdeauna articole de jurnal), poziția principală sau „argumentul” și o imagine de ansamblu a
conținutului.
Scopul și convențiile scrierii abstracte și elementele legate de tipurile specifice de rezumate sunt
discutate mai detaliat mai jos.
Scopul scrierii rezumatelor
Rezumatele se găsesc în mai multe locuri diferite, inclusiv:
 baze de date electronice
 precedând un articol de jurnal
 precedând o teză, exegeză sau lucrare de cercetare
 în programele conferinței

Există două scopuri principale pentru rezumate.


Screening documente
Scopul principal al rezumatelor este de a permite cititorilor să decidă dacă vor citi documentul mai
lung. În mod similar, rezumate pentru lucrările conferinței permit deciziile cu privire la sesiunile de
participare. Acesta este de fapt al doilea nivel de ecranizare - primul fiind titlul. Rezumatul oferă
informații suplimentare despre problemă sau obiectiv, metodologia, constatările și concluziile. Oferă un
cadru și pregătește cititorul să citească sau să asculte mai atent hârtia. Un aspect important al scrierii
abstracte este, prin urmare, să ne asigurăm că rezumatul oferă o descriere exactă a lucrării și nu lasă
nimic important.
Indicarea informațiilor
Celălalt scop principal al rezumatelor este de a oferi cuvinte cheie pentru căutările de informații.
Bibliotecarii și alți manageri de informații folosesc rezumate și cuvintele cheie conținute în cadrul
acestora pentru a dezvolta sisteme de indexare. Cercetătorii folosesc cuvinte cheie din bazele de date
online pentru a prelua informații relevante. Acest lucru împiedică căutările de texte complete, care ar fi
prea largi pentru a fi utile, și titluri singure, care adesea nu oferă suficiente informații. Un alt aspect
important în scrierea abstractă este, prin urmare, să ne asigurăm că rezumatul include cuvintele cheie care
sunt aplicabile domeniului sau domeniului de subiect.
Convenții despre scrierea rezumatelor
Rezumatul „bun” se conformează următoarelor reguli de bază.
În limita cuvântului
Este important să vă conformați cuvântului limită. Limitele cuvintelor sunt concepute pentru a
asigura o abordare concisă și disciplinată a scrisului. Acestea permit cititorilor, editorilor, organizatorilor
de conferințe și indexatorilor de informații să acceseze și să utilizeze informațiile rapid și economic.
Structura și secvența corectă
Rezumatul ar trebui să aibă o structură clară cu fiecare propoziție sau parte dintr-o propoziție
concepută să explice un aspect al hârtiei mai lungi în ordinea în care acel element apare în versiunea mai
lungă. Informații mai importante sunt furnizate înainte de informații mai puțin importante. În funcție de
tipul de abstract, acesta va include, de obicei, enunțul problemei, abordările actuale și decalajul în
literatură (pentru teze și exegeze, dar nu întotdeauna articole de jurnal), scopul, metodele, rezultatele și
concluziile.
Nu există informații care nu sunt conținute în lucrarea mai lungă
Un rezumat este un rezumat al lucrării mai lungi și nu introduce informații sau tangențe noi.
Fără definiții
Definițiile termenilor cheie pot fi furnizate în introducerea lucrărilor mai îndelungate.
Bine scris
Verifică asta:
 informațiile sunt legate împreună cu cuvintele de tranziție (prin urmare, în special);
 scrierea este lipsită de erori ortografice și gramaticale;
 scrierea curge și nu distrage cititorul de sens.

Fără referințe
Rezumatele nu conțin de obicei referințe. Acest lucru se datorează faptului că rezumatul își propune
să distileze contribuția unică pe care lucrarea actuală o aduce la un câmp mai larg al scrisului.
Considerații suplimentare
Cuvinte cheie
Conferințele și jurnalele solicită deseori o listă de cuvinte cheie. Cuvintele cheie sunt concepute
pentru a descrie subiectele și publicul care poate fi interesat de lucrarea mai lungă. Cuvintele cheie din
rezumat vor determina cine este probabil să acceseze abstractul atunci când efectuează o căutare a
literaturii. Cu cât cuvintele cheie sunt mai atenți, cu atât este mai probabil ca prezentarea articolului sau a
conferinței să fie găsită în căutarea cuvintelor cheie și, prin urmare, să fie citită.
Câteva sfaturi pentru scrierea cuvintelor cheie:
 Gândiți-vă la cuvintele cheie care descriu cel mai bine mesajul principal.

 Gândiți-vă la tipurile de cuvinte cheie folosite de publicul țintă. Acestea pot fi adesea găsite
verificând reviste relevante și site-uri de conferințe din domeniul dvs. Utilizați aceleași cuvinte
cheie folosite de alți autori în domeniu.
 Verificați dacă cel puțin unele dintre aceste cuvinte cheie sunt incluse în titlu și în rezumat.
 Utilizați cele mai bune cuvinte cheie pentru a deschide propoziții.

 Utilizați două cuvinte cheie împreună sau o frază. Majoritatea căutărilor folosesc două
cuvinte.

 Utilizați sinonime acolo unde este posibil (boli de inimă, boli cardiovasculare) pentru a
cuprinde diferite opțiuni de căutare.

 Încercați să evitați repetarea acelorași cuvinte cheie în abstract, cu excepția cazului în care
cuvintele cheie sunt repetate la legături propoziții și idei.

Detalii despre autor


Uneori, autorii sunt rugați să furnizeze detalii biografice specifice. Acesta este adesea numele și
instituția din care faceți parte, dar poate include informații despre mediul de cercetare. Istoricul dvs. de
cercetare include zona sau domeniile de disciplină, precum și domeniile de bursă în care se află
cercetarea dvs., precum și domeniile tematice pe care le-ați cercetat în cadrul acestora. Încercați să
descrieți zona dvs. de cercetare cât mai corect posibil pentru a nu prezenta greșit istoricul cercetării.
Tipuri de rezumate
Rezumele academice se încadrează, în general, în trei categorii:
 Rezumat informativ
 Rezumat descriptiv
 Rezumat

Rezumat informativ (sau întrebare / răspuns)


Rezumatul informativ este cel mai frecvent. Este utilizat în cadrul științelor sociale și al științelor.
Acest tip de abstract descrie ce s-a întâmplat în timpul procesului de cercetare. De asemenea, este mai
probabil să vorbim despre „cercetare” decât despre „lucrare”.
Deși sunt scurte și scrise într-un cuvânt limită, rezumatul informativ este mai lung decât rezumatele
descrise mai jos. Rezumatele informative conțin informații specifice despre cercetare și, de fapt,
rezumatul devine un rezumat al informațiilor cheie din fiecare secțiune a lucrării mai lungi.
La citirea unui rezumat informativ, ar trebui să știm de ce a fost efectuată cercetarea, ce și-a propus
să facă, cum a fost făcută, care au fost principalele constatări și ce putem concluziona din aceasta.
Elementele cheie ale unui rezumat informativ sunt:
 motiv pentru a scrie

 abordări actuale și decalaj în literatura de specialitate (esențiale pentru teze, opționale sau
deseori omise în articolele din jurnal)
 întrebare / scop de cercetare
 metodă și metodologie
 Constatări / rezultate
 concluzii sau implicații

Uneori, rezumate informative sunt împărțite în subpoziții pentru fiecare din aceste elemente sau
împărțite în două sau mai multe paragrafe mai mici cu cuvinte de tranziție pentru a semnifica mișcarea
între elemente.
Elementele unui rezumat informativ sunt descrise mai jos. Fiecare este scris într-o anumită
încordare.
Motiv pentru scriere / problemă
 Aceasta este o frază scurtă sau două care stabilește motivul cercetării și de ce este
importantă cercetarea. Problema de cercetare poate lua o varietate de forme în funcție de natura
lucrării. Acestea includ: o problemă, controversă, o problemă sau o întrebare nerezolvată în
literatura de specialitate. Problema de cercetare este scrisă în timpul trecut sau prezentul perfect
perfect (trecutul în raport cu prezentul, cum ar fi „au fost”) pentru a indica ceva care a fost
identificat ca o problemă sau o întrebare continuă.

Revizuire de literatura
 Această parte a rezumatului este esențială într-o teză, dar adesea nu este inclusă într-un
articol de jurnal din cauza spațiului limitat. Într-o teză, examinatorul se așteaptă să vadă în mod clar
cercetarea în domeniul literaturii. Elementul de revizuire a literaturii din rezumatele tezei indică
domeniul de bursă sau de cercetare la care va contribui teza (diferit de domeniul / domeniile pe care
teza le va baza). Elementul de revizuire a literaturii din rezumat rezumă un decalaj în cunoștințele
din domeniu, rezumând pe scurt ceea ce s-a făcut până în prezent în zona de subiect din domeniu.

Întrebare / scop
 Întrebarea sau scopul explică accentul precis care a fost investigat. Ar putea fi, de asemenea,
exprimat ca obiectiv sau ipoteză. Întrebarea sau obiectivul este adesea inclus în enunțul problemei.
Întrebarea sau scopul se ridică din revizuirea literaturii din lucrarea mai lungă. Acesta indică exact
ce aspect al unei zone de problemă și domeniu de literatură mai larg contribuie la cercetare.
Metodologie
 Aceasta include trimiterea la metodele specifice, modelele, abordarea sau tipul de dovezi
utilizate. Metodologia este scrisă în timpul trecut, pentru a indica ce a fost făcut și de ce a fost făcută.
Ar trebui să includă informații critice, inclusiv natura și dimensiunea eșantionului.

Rezultate
 Rezultatele sau constatările cheie sunt apoi rezumate în ordinea de cea mai mare importanță.
Acest lucru poate include statistici sau alți termeni numerici, deși aceștia ar trebui să fie ținuți pe
scurt și să fie explicați de la sine. Rezultatele sunt, de asemenea, discutate în timpul trecut.

concluzii
 În această parte a rezumatului sunt prezentate una sau două dintre implicațiile cheie ale
cercetării. Concluziile se referă la contribuția cercetării în domeniu sau la tipurile de schimbări
sugerate de concluzii. Concluziile sunt scrise în prezentul timp pentru a indica relevanța lor actuală.
Verbe tentative și auxiliari modali (de exemplu, ar putea, pot) sunt de asemenea aplicabile în această
secțiune.

Rezumat descriptiv
Rezumările descriptive sunt utilizate pentru lucrări în care o propoziție principală sau argument,
enunțată în mod obișnuit în secțiunile de deschidere a lucrării, este fundamentată prin dezbatere motivată,
dovezi, prezentare de date sau comentarii reflective, inclusiv comentarii legate de lucrările practice.
Rezumările descriptive sunt frecvent întâlnite în disciplinele umaniste. Rezumatul descriptiv descrie
propunerea principală sau constatarea lucrării, precum și principalele teme sau corpuri de probă furnizate
în lucrare. În acest sens, acționează ca o previzualizare a evenimentului principal. Acesta ar trebui să se
raporteze direct la informațiile care figurează în lucrarea sau prezentarea mai lungă și este mai probabil
să vorbească despre „lucrarea” sau „teza / exegeza”, mai degrabă decât „cercetarea”.
În articolele din jurnal, rezumatele descriptive sunt scurte, uneori sub 100 de cuvinte. Rezumările
descriptive conțin de obicei următoarele elemente.
 subiect / fundal (opțional)
 declarația problemei sau scopul

 abordări actuale și decalaj în literatura de specialitate (esențiale pentru teze, opționale sau
deseori omise în articolele din jurnal)
 propunerea principală, găsirea sau concentrarea
 Prezentare generală a conținutului (esențial pentru teze, opțional pentru articole din jurnal)
 implicații (esențiale pentru teze, opționale pentru articole din jurnal).

Fiecare dintre aceste elemente are o anumită funcție și este scris în prezent sau viitor în termeni de:
 ce este în lucrare / prezentare / teză / exegeză
 ce va fi argumentat sau demonstrat în lucrare / prezentare / teză / exegeză.
Scopul fiecărui element din rezumat informativ este următorul.
Subiectul
 Subiectul spune cititorului despre ce este vorba. Dacă cuvântul limită este strâns, acest lucru
poate fi omis.

Declarația sau scopul problemei


 Acest lucru este esențial. Problema de cercetare poate lua o varietate de forme în funcție de
natura lucrării. Acestea includ: o problemă, controversă, o problemă sau o întrebare nerezolvată în
literatura de specialitate.

Revizuire de literatura
 Această parte a rezumatului este esențială într-o teză sau exegeză, dar adesea nu este inclusă
într-un articol al jurnalului din cauza spațiului limitat. Într-o teză sau exegeză , examinatorul se
așteaptă să vadă în mod clar cercetarea în domeniul literaturii. Elementul de revizuire a literaturii
din rezumatele tezei și exegeziei indică domeniul de bursă sau de cercetare la care va contribui teza
sau exegeza (diferit de domeniul / domeniile pe care teza le va baza). Elementul de revizuire a
literaturii din rezumat rezumă un decalaj în cunoștințele din domeniu, rezumând pe scurt ceea ce s-a
făcut până în prezent în zona de subiect din domeniu.

Punctul principal
 Punctul principal sau argumentul lucrării, tezei sau exegezei trebuie furnizate în rezumat.
Acesta este mesajul de acasă sau argumentul central al lucrării sau tezei / exegezei.

Prezentare generală a conținutului


 În articolele din jurnal, se poate oferi o imagine de ansamblu a conținutului dacă există
spațiu în limita cuvântului. Într-o teză sau exegeză ar fi de așteptat. Aceasta ar putea include
metodologia și / sau temele cheie din lucrarea sau teza mai lungă (de multe ori descrie puncte sau
argumente cheie din capitolele corpului principal). Temele ar trebui să fie listate în ordinea în care
vor apărea în prezentare, lucrare, teză sau exegeză.

implicaţii
 Partea finală a rezumatului, opțională în lucrările de jurnal, dar recomandată în teze și
exegeze, rezumă implicațiile cheie ale argumentului, discuției sau operei de artă. Implicațiile ar
trebui să fie legate de obiectivele centrale și de concentrarea tezei și să se refere la domeniul
literaturii sau practicii în care se află lucrarea.

Rezumat
Deși un rezumat executiv este similar cu un rezumat prin faptul că amândoi rezumă o lucrare mai
lungă, există unele diferențe cheie. Un rezumat executiv:
 este scris în principal ca un document de sine stătător și poate fi destul de lung - până la
10% din lungimea cuvântului a lucrării mai lungi;
 începe cu rezultatele cheie ale cercetării, care sunt apoi extinse;
 folosește adesea punctele pentru accentuare și scurtitate;
 oferă o acoperire relativ sumară a scopului, problemei de cercetare și metodologiei utilizate;
 se concentrează puternic pe recomandări și justificarea acestora;

 trebuie să reflecte cu exactitate ceea ce este în raport (recomandările sunt uneori cuvânt cu
cuvânt din raport);
 se adresează persoanelor care pot pune în aplicare recomandările.

Una dintre diferențele cheie este concentrarea pe recomandări. În rezumatele cercetării,


recomandările sunt rareori făcute sau, dacă sunt, sunt implicite și nu explicite. Recomandările nu sunt
făcute în rezumate academice, deoarece academicienii funcționează într-un mediu discursiv, unde
dezbaterile, discuțiile și dialogul sunt menite să precede implementarea oricăror noi descoperiri ale
cercetării. Natura conceptuală a multor scrieri academice înseamnă, de asemenea, că recomandările
rezultate din descoperiri sunt răspândite și nu sunt încapsulate ușor sau util în ceea ce privește un singur
cadru. Acest lucru este cu totul diferit de mediul în care funcționează managerii, unde sunt necesare
decizii rapide și acțiuni decisive în legătură cu probleme specifice.
Rezumările executive sunt utilizate mai ales atunci când a fost elaborat un raport de cercetare pentru
un partener din industrie, un departament guvernamental sau o organizație care a participat la cercetare.
În astfel de cazuri, raportul de cercetare și rezumatul executiv sunt scrise pentru factorii de decizie din
organizațiile non-academice, în timp ce rezumate, lucrări de cercetare și articole sunt scrise pentru
comunitatea academică.
Exemple de rezumate descriptive și informative
Rezumat informativ (științe biomedicale) articol de jurnal
Extras din Zeigler, M. Elementele esențiale ale scrierii de lucrări de cercetare biomedicală, ediția a
doua. McGraw Hill: New York. 271-272.
Pentru a determina dacă leziunile nucleului tractus solitarium modifică presiunile arterei pulmonare
și fluxul limfatic pulmonar fără a modifica circulația sistemică (motiv de scriere și întrebare), am măsurat
presiunile și fluxul limfatic în 6 oaie cu halotan-anesteziat în care am creat leziuni ale nucleului prin
coagulare termică bilaterală (experiment făcut). Am constatat că rolul presiunii arterelor pulmonare la
150% din valoarea inițială și a rămas crescut pentru durata de 3 ore a experimentului. Fluxul limfatic
pulmonar s-a dublat în 2 ore. Presiunile atriale sistemice și stânga nu s-au schimbat. Leziunile de nucleu
tânăr tractus solitarium și leziunile laterale ale nucleului nu au produs nicio modificare (rezultate - de la
variabile care s-au schimbat, la variabile care nu s-au schimbat la control). Aceste experimente
demonstrează că leziunile nucleului tractus solitarium modifică presiunile arterelor pulmonare și fluxul
limfatic pulmonar independent de efectele asupra circulației sistemice (răspuns la întrebare).
NB: Detaliile pentru întrebare și răspuns sunt prezentate în aceeași ordine: adică presiuni ale arterei
pulmonare, fluxul limfatic pulmonar, variabile circulatorii sistemice.
Rezumat descriptiv (învățământ superior) articol de jurnal
Rezumat pentru o revistă publicată: Barnacle, R și R. Usher, 2003, „Evaluarea calității pregătirii în
cercetare: cazul candidaților cu timp parțial în munca profesională cu normă întreagă”, Cercetare și
dezvoltare în învățământul superior , vol. 22, nr. 3, noiembrie 2003.
Intrinsic la Schema de formare în cercetare a guvernului federal australian (RTS) este o percepție a
faptului că calitatea absolvenților de diplomă de cercetare este în discuție; în special, că nu au un set de
abilități care să le permită după absolvire să contribuie mai mult la economia cunoașterii, la locul de
muncă bogat în informații și la inovația națională. Cu toate acestea, puține sau deloc dovezi concrete au
fost oferite pentru a susține aceste afirmații. În plus, nu se face distincție substanțială între diferite
categorii de candidați la studii de cercetare - de exemplu, între cei care își desfășoară activitatea de
cercetare cu normă întreagă și cei care sunt deja lucrători profesioniști cu normă întreagă și își desfășoară
diploma de cercetare într-un mod part-time. (enunțarea problemei sau scopul). Argumentăm că realizarea
acestei distincții și explorarea impactului acesteia sunt vitale (punct principal) și raportăm un studiu care
examinează rolul și relevanța gradelor de cercetare pentru profesioniști și locul de muncă. Aceasta oferă
o contribuție bazată pe dovezi la întrebările privind calitatea și atributele absolvenților de studii de
cercetare și sinergiile dintre dezvoltarea lor la locul de muncă și programul de cercetare (prezentare
generală a conținutului).
Cum se scrie un rezumat
 Rezumatele sunt de obicei scrise după finalizarea hârtiei mai lungi, dar este adesea util să
începeți să reuniți elementele mai devreme pentru teze. Acest lucru se datorează faptului că
rezumatul vă poate ajuta să „cartografiați” teza de ansamblu și să verificați dacă pașii cheie din linia
de poveste țin împreună.

 Primul pas în scrierea abstractă constă în recitirea lucrării mai lungi sau a secțiunilor din
teză sau exegeză, evidențierea informațiilor relevante.

 Apoi scrieți o propoziție sau două (pentru lucrări în jurnal), sau un paragraf scurt (pentru
teze) pentru fiecare dintre elementele cheie din rezumat.

 Verificați dacă fiecare frază sau paragraf scurt rezumă elementul cheie și nu lasă nimic
important.

 Apoi puneți propozițiile împreună și lucrați spre un abstract unificat în care elementele curg
în mod natural de la una la alta. Acordați o atenție deosebită cuvintelor cheie și tranzițiilor pentru a
asigura ideile să curgă de la propoziție la frază.

 Ultimul pas este de a edita rezumatul și de a verifica dacă acesta se încadrează în limita
cuvântului.

Această resursă a fost dezvoltată de Debra King și Wendy Bastalich.


Ultima modificare: miercuri, 22 mai 2019, 11:44