Sunteți pe pagina 1din 4

APROB

Director Departament Pediatrie


USMF „Nicolae Testemiţanu”
profesor universitar N. Revenco
06.09.2019 ________________

Planul Tematic
al prelegerilor pentru studenţii anului IV, facultatea Stomatologie, disciplina
Pediatria, semestrul VII, anul universitar 2019-2020

Nr. Tematica prelegerilor Grupe Grupe Grupe


d/o S1601- S1609- S1605-
S1604 S1612 S1608
Engleze Rom/rus
1. Ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului în Republica 13.11.2019 06.12.19 16.12.19
Moldova. Indicii sănătăţii copiilor. Copilul sănătos. A.Holban
Perioadele copilăriei-caracteristica şi semnificaţia A.Holban
lor. Creşterea şi dezvoltarea. Evaluarea dezvoltării
fizice şi neuro-psihice la copii. (8.00-9.40)
2. Particularităţile anatomo – fiziologice ale aparatului 13.11.2019 06.12.19 16.12.19
locomotor la copii. Hipovitaminozele la copii.
Rahitismul: manifestările clinice, diagnosticul, P. Martalog P. Martalog
tratamentul şi profilaxia. (9.50-11.30)
3. Particularităţile anatomo – fiziologice ale sistemului 18.11.2019 06.12.19 16.12.19
digestiv la copii. Afecţiuni cronice digestive la copii L. Bologa
(gasrtita, gastroduodenita, boala ulceroasă): L. Bologa
etiologie, principii de diagnostic, tratament,
profilaxie. Ora 13.30
4. Caracteristica morfo – funcţională a sistemului 15.11.19 09.12.19 17.12.19
cardiovascular la copii. Febra reumatismală. V. Grosu
Particularităţile manifestărilor clinice, diagnostic,
principii de tratament si profilaxie. Ora 13.30 V. Grosu
5. Particularităţile anatomo – fiziologice ale sistemului 13.11.18 10.12.19 18.12.19
hematopoetic şi imun la copii. Sindromul anemic şi G. Eşanu G. Eşanu
hemoragic la copii. (11.50-13.50)

10 10 10
Nota:
1. Cursurile sunt ţinute prima zi în bloc 8.00-14.00, următoarele zile conform orarului.
2. Cursurile sunt ţinute în aula IMSP SCMC nr. 1, str. Lazo 7.
3. Frecvenţa cursurilor este obligatorie.
4. Durata prelegerii – 2 ore academice, numărul total de ore de curs –10.

Şef studii, conferenţiar universitar Petru Martalog


Aprob
Director Departament Pediatrie
USMF „Nicolae Testemiţanu”
profesor universitar N. Revenco
06.09.2019 __________________
OPARUL lecţiilor practice pentru studenţi anul IV, facultăţea Stomatologie,
disciplina Pediatria, semestrul VII, anul universitar 2019-2020

Tematica lucrărilor practice-stagiului Grupe Grupe Grupe


S1601-S1604 S1609-S1612 S1605-S1608
Engleze
Supravegherea medicală a copiilor în RM. 14.11.19 09.12.19 17.12.19
Particularităţile creşterii şi dezvoltării copiilor la diferite
vârste. Evaluarea dezvoltării fizice şi neuropsihice.
1 Alimentaţia naturală. Diversificarea. Alimentaţia mixtă şi
artificială a sugarului. Alimentaţia co piilor după un an.
Importanţa alimentaţiei adecvate vârstei în dezvoltarea şi
maturizarea aparatului maxilofacial. Ora 08.00-13.00
Patologia acută respiratore la copii: semiologia 15.11.19 10.12.19 18.12.19
afecţiunilor în raport cu particularităţile morfofuncţionale,
2
principii de diagnostic şi condiută terapeutică. Rolul
focarelor cronice de infecţie în apariţia şi evoluţia
maladiilor respiratorii la copii. Ora 08.00-13.00
Semiologia afecţiunilor gastrointestinale la copii în raport 18.11.19 11.12.19 19.12.19
cu particularităţile morfofuncţionale în diferite perioade
3 de vîrstă. Conduita clinică în boala diareică acută la
sugar. Profilaxia afecţiunilor digestive la copii. Ora
08.00-13.00
Particularităţi de afectare a sistemului reno-urinar la 18.11.19 11.12.19 19.12.19
copii. Infecţia căilor urinare. Principii de diagnostic şi
4
tratament. Profilaxia afecţiunilor renourinare la copii.
Ora 08.00-13.00
Aprecierea semnelor de pericol pentru viaţa copilului. 19.11.19 12.12.19 20.12.19
Stările de urgenţă la copii: tactica medicală în sindromul
convulsiv, hipertermic, şoc anafilactic, hipotermic,
5
sindrom de deshidratare, sindrom hemoragic. Ora 08.00-
11.00
Colocviu. Orele 11.00-14.00
27 ore 27 ore 27 ore
Notă.
1. Seminarele conform orarului grupei, orele 08.00-13.00.
2. Studentul se prezintă la ore practice: halat alb, încălţăminte de schimb, stetoscop, tonometru,
stilou-chaiet, materialul pregătit.
3. Studentul va scrie şi susţine foaia de observaţie clinică în pediatrie, la finele ciclului – colocviu
cu notă (examen oral pe bilete).
4. La examen sunt admişi studenţii care au îndeplinit toate compartimentele ciclului.
5. Informaţii suplimentare (pragrama analitică, întrebări pentru examen, schema foii de
observaţie, tezele cursurilor) pe pagina WEB a Departamentului Pediatrie.

Şef studii, conferenţiar universitar Petru Martalog


APROB
Director Departament Pediatrie
profesor universitar N. Revenco
06.09.2019 ________________

ORARUL
Lecţiilor practice la disciplina Pediatria pentru studenţii anului IV, facultăţea
Stomatologie, grupele S1601-S1604, semestrul VII, anul universitar 2019-2020
Nr. d/o Tematica leţiei practice S1601 S1602 S1603 S1604
A.Holban A.Donos O.Param I.Cobzari
1. Supravegherea medicală a copiilor în RM. Particularităţile 14.11.19 14.11.19 14.11.19 14.11.19
creşterii şi dezvoltării copiilor la diferite vârste. Evaluarea
dezvoltării fizice şi neuropsihice. Alimentaţia naturală.
Diversificarea. Alimentaţia mixtă şi artificială a sugarului.
Alimentaţia co piilor după un an. Importanţa alimentaţiei
adecvate vârstei în dezvoltarea şi maturizarea aparatului
maxilofacial. Ora 08.00-13.00
2. Patologia acută respiratore la copii: semiologia afecţiunilor 15.11.19 15.11.19 15.11.19 15.11.19
în raport cu particularităţile morfofuncţionale, principii de
diagnostic şi condiută terapeutică. Rolul focarelor cronice
de infecţie în apariţia şi evoluţia maladiilor respiratorii la
copii. Ora 08.00-13.00
3. Semiologia afecţiunilor gastrointestinale la copii în raport cu 18.11.19 18.11.19 18.11.19 18.11.19
particularităţile morfofuncţionale în diferite perioade de
vîrstă. Conduita clinică în boala diareică acută la sugar.
Profilaxia afecţiunilor digestive la copii. Ora 08.00-13.00
4. Particularităţi de afectare a sistemului reno-urinar la copii. 18.11.19 18.11.19 18.11.19 18.11.19
Infecţia căilor urinare. Principii de diagnostic şi tratament.
Profilaxia afecţiunilor renourinare la copii. Ora 08.00-13.00
5 Aprecierea semnelor de pericol pentru viaţa copilului. Stările 19.11.19 19.11.19 19.11.19 19.11.19
de urgenţă la copii: tactica medicală în sindromul convulsiv,
hipertermic, şoc anafilactic, hipotermic, sindrom de
deshidratare, sindrom hemoragic. Ora 08.00-11.00
Colocviu. Orele 11.00-14.00

1. Seminarele conform orarului grupei, orele 08.00-13.00.


2. Toate grupele se ptrezinta la Departamentul Pediatrie, Clinica Pediatrie nr. 1, IMSP SCMC nr.
1, str. Lazo 7.
3. Studentul se prezintă la ore practice: halat alb, încălţăminte de schimb, stetoscop, tonometru, stilou-
chaiet, materialul pregătit.
4. Studentul va scrie şi susţine foaia de observaţie clinică în pediatrie, la finele ciclului – colocviu cu notă
(examen oral pe bilete).
5. La examen sunt admişi studenţii care au îndeplinit toate compartimentele ciclului.
6. Informaţii suplimentare (pragrama analitică, întrebări pentru examen, schema foii de observaţie, tezele
cursurilor) pe pagina WEB a Departamentului Pediatrie.

Şef studii, conf. univ. Petru Martalog


APROB
Director Departament Pediatrie,
profesor universitar, dr. hab.
Ninel Revenco
06.09.2019 _________________

ORARUL
Lecţiilor practice la disciplina Pediatrie pentru studenţii anului IV, facultăţea
Stomatologie, semestrul VII, grupele S1605-S1608, anul universitar 2019-2020

Nr. d/o Tematica leţiei practice S1605 S1606 S1607 S1608


A.Holban A.Donos O.Param I.Cobzari
1. Supravegherea medicală a copiilor în Republica Moldova. 17.12.19 17.12.19 17.12.19 17.12.19
Perioadele copilăriei. Particularităţile creşterii şi dezvoltării
copiilor la diferite vârste. Evaluarea dezvoltării fizice şi
neuropsihice. Alimentaţia naturală. Diversificarea.
Alimentaţia mixtă şi artificială a sugarului. Alimentaţia
copiilor după un an. Importanţa alimentaţiei adecvate vârstei
în dezvoltarea şi maturizarea aparatului maxilofacial. Ora
08.00-13.00
2. Patologia acută respiratore la copii: semiologia afecţiunilor 18.12.19 18.12.19 18.12.19 18.12.19
în raport cu particularităţile morfofuncţionale, principii de
diagnostic şi condiută terapeutică. Rolul focarelor cronice de
infecţie în apariţia şi evoluţia maladiilor respiratorii la copii.
Ora 08.00-12.30
3. Semiologia afecţiunilor gastrointestinale la copii în raport cu 19.12.19 19.12.19 19.12.19 19.12.19
particularităţile morfofuncţionale în diferite perioade de
vîrstă. Conduita clinică în boala diareică acută la sugar.
Profilaxia afecţiunilor digestive la copii. Ora 08.00-12.30
4. Particularităţi de afectare a sistemului reno-urinar la copii. 19.12.19 19.12.19 19.12.19 19.12.19
Infecţia căilor urinare. Principii de diagnostic şi tratament.
Profilaxia afecţiunilor renourinare la copii. Ora 08.00-12.30
5 Aprecierea semnelor de pericol pentru viaţa copilului. Stările 20.12.19 20.12.19 20.12.19 20.12.19
de urgenţă la copii: tactica medicală în sindromul convulsiv,
hipertermic, şoc anafilactic, hipotermic, sindrom de
deshidratare, sindrom hemoragic. Ora 08.00-11.00
Colocviu. Orele 11.00-14.00

1. Seminarele conform orarului grupei, orele 08.00-13.00.


2. Toate grupele se ptrezinta la Departamentul Pediatrie, Clinica Pediatrie nr. 1, IMSP SCMC nr.
1, str. Lazo 7.
3. Studentul se prezintă la ore practice: halat alb, încălţăminte de schimb, stetoscop, tonometru, stilou-
chaiet, materialul pregătit.
4. Studentul va scrie şi susţine foaia de observaţie clinică în pediatrie, la finele ciclului – colocviu cu notă
(examen oral pe bilete).
5. La examen sunt admişi studenţii care au îndeplinit toate compartimentele ciclului.
6. Informaţii suplimentare (pragrama analitică, întrebări pentru examen, schema foii de observaţie, tezele
cursurilor) pe pagina WEB a Departamentului Pediatrie.

Şef studii, conferențiar universitar Petru Martalog