Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele...................................................... Data.................................

Examen de diferență pentru echivalarea studiilor


- Limba și literatura română -
Probă scrisă

1.Dictare:

3. Copiază propoziția !
Pe masă se află o carte cu povești.
4. Completează fiecare propoziție cu cuvântul potrivit:
Lavinia călătoreşte cu ceaiul.
Alina toarnă trenul.
Mama taie tortul.

5 . Alcătuiește propoziții folosind cuvintele ,,soare”, ”ploaie”, ”iarnă” :


Descriptori de performanta

Itemi : S B FB
1 Scrie corect o Scrie corect douaă Scrie corect cele trei
propozitţie ,dupa propozitţii,dupa dictare. propozitţii,dupa dictare.
dictare.
2 Unesţ te corect un Unesţ te corect patru cuvinte Unesţ te corect sţ ase cuvinte cu
cuvaâ nt cu imaginea ce cu imaginea ce le sugereazaă . imaginea ce le sugereazaă .
îâl sugereazaă .
4 Transcrie corect un Transcrie corect douaă Transcrie corect toate cuvintele
cuvaâ nt cuvinte sau toate cu gresţ eli
6 Gaă sesţ te cuvaâ ntul lipsaă Gaă sesţ te cuvaâ ntul lipsaă Gaă sesţ te cuvaâ ntul lipsaă pentru
pentru o propozitţie. pentru douaă propozitţii. toate cele trei propozitţii.
7 Alcaă tuiesţ te o Alcaă tuiesţ te o propozitţie Alcaă tuiesţ te o propozitţie logicaă
propozitţie logicaă . logicaă sţ i scrie corect scrie corect cuvintele, foloseste
cuvintele. corect ortografia sţ i punctuatţia.

Competenţe urmărite

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate


1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1. Scrierea unor propozitii dupa dictare
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse