Sunteți pe pagina 1din 7

Hăşmăşan Gavril

CRONOLOGIE BIBLICĂ
Studiu pentru Şcolile Duminicale
Dăruită tuturor iubitorilor de adevăr.
Lechinţa BN România, noiembrie 2010
Anii Biblici de referinţă
În această lucrare am căutat să găsesc anii corecţi de referinţă pentru istoria lumii în care
trăim, nu pentru că nu ar exista date istorice, teologice sau de alt fel în acest domeniu. Aceste
date există din abundenţă, dar nu am găsit două la fel sau să se apropie cât mai mult de adevăr.
Nu vreau să susţin că eu deţin adevărul absolut în privinţa anilor prezentaţi mai jos, dar sunt cei
mai aproape de realitate, deoarece am folosit doar Scriptura.

Mi-am zis, Scripturile sunt pline de ani de referinţă, iar eu nu am de ce să mă iau după
descoperirile arheologice sau alte studii în această privinţă, care dintr-un motiv sau altul deviază
de la adevăr prin interpretare şi reinterpretare. Eu sunt contabil de meserie, şi ca la orice
contabil cifrele vorbesc singure, trebuie doar să le laşi să-şi facă treaba lor, fără prejudecăţi sau
idei preconcepute.

Anii de referinţă folosiţi de mine pornesc corect, de la existenţa primului om pe pământ


Adam si se termină cu anul naşterii Mântuitorului Isus Cristos în acest studiu. Deci anii mei
pornesc de la facerea lumii (FL) sau anul zero şi merg până în anul 4000 FL. Nu pot lua un alt
an de referinţă deoarece acesta nu ar fi relevant, ex. nu pot lua anii de la prima zi de creaţie cum
poate ar fi mai corect, ziua aceasta numai Dumnezeu o are în calendarul Său, eu mă voi folosi
doar de ce am la îndemână, ziua creaţiei primului om pe pământ, adică Adam, deoarece tot
Creatorul îmi spune cât a trăit, El ştie cel mai bine, deoarece numai El a fost atunci prezent.

Majoritatea cercetătorilor din domeniul teologic, şi nu numai, sunt de acord cu faptul că


lumea (oamenii lumii acesteia), au un termen fixat de Creator de 7.000 de ani din care 6000 de
ani sunt pentru călătoria noastră pe acest pământ alături de duşmanul nostru comun Diavolul,
iar ultima mie de ani este pentru Împărăţia de 1000 de ani a Domnului şi Mântuitorului Isus
Hristos, dar fără prezenţa Satanei şi a îngerilor lui, deci fără prezenţa răului în lume. Iar după
toate acestea se va intra în Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu.

Am făcut acest studiu având la bază Biblia versiunea Cornilescu, nu pentru că nu m-aş fi
folosit şi de Biblia Ortodoxă, ci pentru că acelaşi studiu făcut pe BOR dă rezultate imposibile,
cine nu crede să se convingă singur.

Numele Refe- Anul Anii Anul


patriarhului rinţa naşterii Trăiţi morţii
Adam 0 930 930
Gen 5.5
Cain
Gen 4.1
Abel
Gen 4.2
Set 130 130 912 1042
Gen 5:3,8
Enos 105 235 905 1140
Gen 5:6,11
Cainan 90 325 910 1235
Gen 5:9,14
Mahaleel 70 395 895 1290
Gen 5:12,17
Iared 65 460 962 1422
Gen 5:15,20
Enoh 162 622 365 -
Gen 5:18,23
Metusala 65 687 969 1656
Gen 5:21,27
Lameh 187 874 777 1651
Gen 5:25,31
Noe 182 1056 950 2006
Gen 5:32; 9:29
Sem 502 1558 600 2158
Gen 5:32; 11:11
POTOPUL 600 1656 1 1657
Gen 7.6
Arpacşad 100 1658 438 2096
Gen 11:10,13
Cainan 35 1693 460 2153
BOR, Gen. 11:12
Şelah 35 1728 433 2161
Gen 11:12,15
Eber 30 1758 464 2222
Gen 11:14,17
Peleg 34 1792 239 2031
Gen 11:16,19
Reu 30 1822 239 2061
Gen 11:18,21
Serug 32 1854 230 2084
Gen 11:20,23
Nahor 30 1884 148 2032
Gen 11:22,25
Terah 29 1913 205 2118
Gen 11:24,32
Avram 70 1983 175 2158
Gen 11:26; 25:7
Isaac 100 2083 180 2263
Gen 21:3; 35:28
Iacov 60 2143 147 2290
Gen.25:26; 47:28
ROBIA EGIPT 130 2273 430 2703
Gen 47.9; Ex 12.40
Moise 40,40, 2623 120 2743
Deut. 34.7 40
EXODUL 2703 40 2743
Ex 16.35; Num 14.34
Iosua, Judecătorii, 2743 356 3099
Samuel. (mai jos
expus)*
Saul 3099 40 3139
1Sam 13.1;Fapt 13.21
Iş Boşet 3139 2 3141
2Sam 2.10
David 3139 40 3179
1Împ 2.11
Solomon 480-4 3179 40 3219
1Împ 11.42
PRIMUL TEMPLU 480 3183 7 3190
1Împ 6.1
În enumerarea patriarhilor de la Noe până la Avraam lipseşte Cainan din Biblia tradusă
de Cornilescu,(cartea Genezei), dar acesta apare la număr în Evanghelia după Luca (Luca
3:36), prin urmare, a fost trecut la socoteală şi el, în dreptul lui, dar după datele din Biblia
Ortodoxă.

Regatul divizat
IUDA I
SRAEL
Beniamin şi Iuda Celelalte zece
seminţii din Israel
Domnitorul Începutul Anii de Sfârşitul Domnitorul Începutul Anii de Sfârşitul
şi vârsta avută domniei domnie Domniei domniei domnie domniei
Roboam 41 3219 17 3236 Ieroboam 3219 22 3241
1 Imp.14:21 1 Imp.14:22
Abiam 3236 3 3239 Nadab 3241 2 3243
1 Imp. 15:2 1 Imp.15:25
Asa 3239 41 3280 Baeşa 3243 24 3267
1 Imp. 15:10 1 Imp.15:33
Iosafat 35 3280 25 3305 Ela 3267 2 3269
1 Imp.22:42 1 Imp.16:8
Ioram 32 3305 8 3313 Zimri 3269 0,07 3269
2 Imp.8:17 1 Imp.16:15
Ahazia 22 3313 1 3314 Omri 3269 12 3281
2 Imp.8:26 1 Imp.16:23
Atalia 3314 6 3320 Ahab 3281 22 3303
2 Imp.11:3 1 Imp.16:29
Ioas 7 3320 40 3360 Ahazia 3303 2 3305
2 Imp.12:1 1 Imp.22:51
Amaţia 25 3360 29 3389 Ioram 3305 12 3317
2 Imp.14:2 2 Imp.3:1
Azaria,Ozia16 3389 52 3441 Iehu 3317 28 3345
2 Imp.15:2 2 Imp.10:36
Iotam 25 3441 16 3457 Ioahaz 3345 17 3362
2 Imp.15:33 2 Imp.13:1
Ahaz 20 3457 16 3473 Ioas 3362 17 3379
2 Imp.16:2 2 Imp.13:10
Ezechia 25 3473 29 3502 Ieroboam 3379 41 3420
2 Imp.18:2 2 Imp.14:23
Manase 12 3502 55 3557 Zaharia 3420 0,6 3420
2 Imp.21:1 2 Imp.15:8
Amon 22 3557 2 3559 Salum 3420 0,1 3420
2 Imp.21:19 2 Imp.15:13
Iosia 8 3559 31 3590 Menahem 3420 10 3430
2 Imp.22:1 2 Imp.15:17
Ioahaz 23 3590 0,3 3590 Pecahia 3430 2 3432
2 Imp.23:31 2 Imp.15:23
Eliachim- 3590 11 3601 Pecah 3432 20 3452
Ioiachim 25 2 Imp.15:17
2 Imp.23:36
Ioiachin 18 3601 0,3 3601 Osea 3452 9 3461
2 Imp.24:8 2 Imp.17:1
Prima robie
Babiloniană
Matatia- 3601 11 3612 Robie Asiria 3461
Zedechia 21 2 Imp.17:6
2 Imp.24:18
A doua robie 3612 70 3682 3461 220 3682
Babiloniană
2 Imp. 25:8
Reconstrucţia 3682 46 3728
celui de-al doilea
Templu
Ioan 2:20
Macabeii şi 3728 272 4000
ocupaţia Romană

Cei 70 de ani de robie Babiloniană ar putea fi cu 11 ani mai devreme, dacă se ia în


considerare timpii socotiţi de Daniel, deoarece acesta merge în robie în prima tură (anul 3601),
dar aceasta are o relevanţă mai mică în raport cu sutele de ani în discuţie.

Profeţii mari şi mici (cei cu cărţi scrise), încep din timpul domniei lui Ahab în
Israel cu Ilie şi continuă cu Elisei, şi apoi cu Isaia din vremea lui Azaria şi Osea, iar mai pe
urmă cu Ţefania (Iosia), Ieremia, Daniel, Ezechiel, Hagai, Zaharia şi alţii. Am folosit ordinea
intării în lucrare conform Scripturii, deoarece în ultima perioadă Dumnezeu nu mai vorbeşte
prin descoperiri.
JUDECĂTORII DIN ISRAEL

Judecătorii nu i-am pus la locul lor deoarece anii de odihnă nu corespund anilor de
judecători. Adunaţi toţi anii specificaţi, (judecători, domnie, asuprire) depăşesc anii corecţi
stabiliţi prin referinţe, ceea ce crează un decalaj dificil de echilibrat. Importantă este existenţa
lor şi lupta ce au dus-o pentru izbăvirea poporului Israel în vremuri de necaz. Este de asemenea
şi un exemplu pentru noi, ca atunci când suntem în necaz, să chemăm Numele Domnului şi El
va veni în ajutorul nostru. Eu personal l-am chemat de atâtea ori şi a venit de fiecare dată, şi nu
mă consider unul dintre sfinţi, ci un mare păcătos.

Nr.crt Numele Perioada Referinta Biblie


1 Otniel 40 ani de odihnă Jud. 3: 7-11
2 Ehud 80 ani de odihnă Jud. 3: 12-30
3 Şamgar Jud. 3: 31
4 Debora şi Barac 40 ani de odihnă Jud. 4: 1-31
5 Ghedeon 40 ani de odihnă Jud. 6: 11- 8: 32
6 Abimelec 3 ani de stăpânire Jud. 9: 1-57(22)
7 Ţola 23 ani judecător Jud. 10: 1,2
8 Iair 22 ani judecător Jud. 10: 3
9 Iefta 10 ani judecător Jud. 12: 7
10 Ibţan 7 ani judecător Jud. 12: 9
11 Elon 10 ani judecător Jud. 12: 11
12 Abdon 8 ani judecător Jud. 12: 14
13 Samson 20 ani judecător Jud. 16: 31
14 Eli 40 ani judecător 1 Sam. 4: 18
15 Samuel În tot timpul vieţii lui 1,2 Samuel

Aş fi bucuros dacă s-ar mai aduce îmbunătăţiri sau corecturi acestei lucrări,
deoarece sunt conştient că se poate face acest lucru, dar numai cu o inimă curată, deoarece
Dumnezeu nu are nevoie de proptele sau artficii ieftine să fie susţinut. Şi mai bucuros aş fi dacă
aceste îmbunătăţiri mi s-ar adduce şi mie la cunoştiinţă ca să pot corecta sau adăuga şi eu.

Domnul să ne binecuvânteze pe toţi, Amin.

S-ar putea să vă placă și