Sunteți pe pagina 1din 8

Plan de lecție

Propunător: Ceauș Viorel.

Unitate de Învățământ: Școala Gimnazială ”Elena Văcărescu”.

Clasa: a VI-a B.

Disciplina: Religie.

Unitatea: IV. Viața comunității și sărbătorile creștine.

Subiectul Lecției: Pelerinaje și Procesiuni creștine.

Tipul Lecției: Comunicare / însușire de noi cunoștințe.

Scopul Lecției: Însușirea unor cunoștințe despre anumite locuri și locașuri. Înțelegerea pelerinajelor.

Obiective Operaționale: - La sfârșitul orei, elevii vor știi:

Ob.1 Să definească pelerinajul.


Ob.2 Să numească locuri unde se pot ține pelerinaje.
Ob.3 Să facă diferența dintre un pelerinaj și o procesiune.
Ob.4 Să numească scopul pelerinajelor și al procesiunilor.
Ob.5 Să enumere sfinți ale căror moaște se găsesc la noi în țară.

Strategia Didactică:

1. Metode și procedee: Conversația, Lecturarea, Explicația, Povestirea, Problematizarea.


2. Mijloace de învățământ: Manualul de Religie.
3. Forme de organizare a activității elevilor: Activitate Frontală și Activitate Individuală.

Resurse:

1) Oficiale: Programa școlară pentru disciplina religie, clasa a VI-a

2) Temporale: a) durata: 45 de minute

b) număr de lecții: 1

3) Bibliografie: Manual de Religie Cultul ortodox clasa a VI-a,Editura didactică și pedagogică,


București, 2018.

DESFĂȘURAREA LECȚIEI (Scenariul Didactic)

Nr. Etapele Lecției Ob. Activitatea Activitatea Metode și Mijloace Forme de Evaluare
Crt Op. Profesorului Elevului Procedee de Organizare
Învățămâ
nt
1 Momentul - Salut - Salut - Activitate
Organizatoric - Rugăciune - Rugăciune Frontală
- Notarea - Anunțarea
absenților absenților
- Pregătire - Pregătire
pentru pentru
începerea orei începerea orei

2 Pregătirea - Vizualizare - Elevii - Conversația - Activitate - Aprecieri


elevilor pentru de filmuleț. urmăresc. frontală verbale
receptarea Se pun
noilor următoarele
cunoștințe întrebări:
- Ce v-a plăcut -Fiecare elev
cel mai mul? răspunde.

- Ce ați reținut - Am văzut o


din videoclipul mânăstire,
urmărit? înconjurată de
pelerini, iar în
mânăstire se
află o icoană
închinată
Maicii
Domnului.
- Despre ce - Sf. Cuv.
pelerinaje este Parascheva și
vorba ? Sf. Mc.
Ob. Dimitrie cel
1 Nou
Basarabov
- Cine știe ce - Pelerinajul
este acela un este o călătorie
pelerinaj ? într-un loc
sfânt.
Precizare:
Se precizează
obiectivele
lecției

3 Anunțarea - Se anunță și - Elevii scriu - Explicația - Activitate


titlului și a se scrie pe data și titlul frontală
obiectivelor tablă data si lecției în caiet
lecției titlul lecției și ascultă
Pelerinaje si explicațiile
Procesiuni profesorului.
creștine.

4 Comunicarea/ - Profesorul - Elevii ascultă - Lectura - Activitate - Aprecieri


însușirea nominalizează și urmăresc cu expresivă Frontală verbale
noilor un elev să atenție ceea ce - Explicația
cunoștințe citească textul se citește.
suport.
Precizare: Se
dau elevilor - Elevii
Anexa 1 (Fișa completează
de lucru) Și pe tot
Anexa 2 parcursul
Icoane cu activității.
diferiți Sfinți.
5 Fixarea și - Profesorul - Elevii - Conversația - Activitate - Aprecieri
sistematizarea adresează răspund: frontală. verbale.
cunoștințelor următoarele
întrebări:
- Când se pot - Pe tot
face parcursul
pelerinaje? anului.

Ob. - Unde se pot - La mânăstiri,


2 face în locuri sfinte,
pelerinaje? la Icoane
făcătoare de
minuni, la
racle cu Sfinte
Moaște.
Peșteri.

- Care sunt - În Postul


perioadele cele Nașterii
mai cunoscute Domnului. În
cand se fac Postul Mare.
pelerinaje ?

Ob. - Care este - Pentru a se


4 scopul ruga și a se
creștinilor care închina .
merg în
pelerinaje?

Ob. - În cinstea - Sf. Andrei.


5 căror sfinți se Sf. Cuv.
fac pelerinaje Parascheva.
la noi în țară? Sf. Mc.
Dimitrie.
Sf. Filofteia.

- Care sunt - Calea


procesiunile sfintilor, de
cele mai florii .
cunoscute?
6 Asocierea, - Profesorul - Elevii
generalizarea, adresează răspund:
aplicarea următoarele
întrebări:
Ob.
3 - Ce asemănări - Se desfășoară
găsim între în pragul unor
pelerinaje si sărbători mai
procesiuni. importante.

- Credeți că în - Da/Nu.
ziua de astăzi (fiecare elev
mai există are o opinie
oameni care proprie)
sunt sfinți în
viață?Dacă
da/nu, cum i-
am putea
indentifica?

Precizare:
Se verifică fișa
de lucru și se
scrie pe tablă
rezolvarea
anexelor
7 Aprecierea - Se fac - Aprecieri
activității aprecieri verbale
elevilor generale, dar și - Notarea în
individuale. catalog
- Se notează
elevii care s-au
implicat cel
mai mult.

8 Precizarea și - Se dă temă - Elevii - Activitate


explicarea pentru acasă. ascultă. frontală.
temei pentru Activitate
acasă practică: Să
meargă într-un
pelerinaj cu
familia.

9 Încheierea - Rugăciune - Rugăciune


activității - Salut - Salut

Oglinda Tablei

Data : 29.11.2019

Pelerinaje și procesiuni creștine


(Cuvinte Cheie din Anexa 1) (Cuvinte Cheie Anexa 2)

Pelerin Sf. Cuv. Parascheva

Pelerinaj Sf. Mc. Dimitrie cel Nou Basarabov

Mânăstiri Sf. Ap. Andrei

Dimitrie Sf. Filofteia

Parascheva

Sfânt

Creștin

Moaște

Minuni
ANEXA 1

Indentificați cele 10 cuvintele cheie.

P A S I K S G G O P Ă Î Â Q E V C M I O P A W R M
M E F N Y U Z D L Q F E A W Q W U A M K H R E M Â
Q W L E Î Â E F A S R T P U I O M B Y S V B E A N
A L R E R P A C S V D T Y C R E Ș T I N M N A Ă Ă
Z M Q V R A E M H L K N Y I M L Î K Â B D D Q A S
V C M A E I V I P O L T E B C Ă Z R U Y Î W A X T
C V N F J Ă N R O T V B T E R C X Ă H J L K L P I
I B D R T G H A K L M V Z E Y R T Y J K Z X B P R
E R E V Ă X A C J T Y M Q N Ă K L P W E R Î T L I
A P Q W C X G H U I K L Â W E T Y I O N J O A O X
T O R A F J P J K R Z M O A Ș T E X E R C V E T O
I C O A N E Z A D F T Y U I K M N L O Y E W Â Q E
Z X S D Î G H Y O E B R Y P E Q Ă L P M N A C T I
S E R A F I M X R E H K L H Â Q W D I M I T R I E
Q F E R G G Â U Ă J I K V A P B R D H F B Q S X T
T Y Â E T R Y A D F G J P O L M Ă R V B E R T C X
L E R N Y I N M T R Î S D E R V C X W T Y P M I Z
Z M P D T F Y U O P E R T Â W Ă E B M N T Ă Y R V
R T Y K L M Q P A R A S C H E V A W E V C Â G F B
A Î Q W R Y I P S F B Z V Ă R T Y J K L S Î Q W C
M H J L A E D Â D V B N M E B T Y S C V W R V M Q
Z X M I N U N I W X C G Y J K O I P Î Q S C G K K
L R T Y U C V A E Â D F V M Y I E T G H I P Q A X
C V T Y U P D B N W Î E D H B T W A S Â D S A D S
L Î A R T G H B D B M I T E Q I Î D D A D V X S A
K R B Â M G Y J K L Ă T E Ă Y I S Ă A C B Î Â C S
J E R T Y F H J A V B M J K L Ă E E R F G H S A D
P E L E R I N X F G H N M Y T E G H R S C G T P F
U T R G J K L J K L C V B N K M Q Ă W I W D M S G
R A D R T Y Î I O E F T V A W F V T E T C Y M Î H
E M Ă E R T R M T R G H J K L V B A Ă C T Ă C P J
ANEXA 2

Indentificați Sfinții din imagini.


Cheie Anexa 1

P M
E Â
L N
E C R E Ș T I N Ă
R S
I T
N I
A R
J I

M O A Ș T E
I C O A N E

S D I M I T R I E
F
Â
N
T
P A R A S C H E V A

M I N U N I
B
I
S
E
P E L E R I N R
I
C
Ă

Cheie Anexa 2

1. Sf. Ap. Andrei


2. Sf. Cuv. Parascheva
3. Sf. Mc. Filofteia
4. Sf. Dimitrie cel Nou Basarabov

S-ar putea să vă placă și