Sunteți pe pagina 1din 2

Investigaţie şi Prezentare

*Acordaţi fiecărui grup o notă între 1 şi 5, 5 fiind cea mai mare notă.

Grup _____________________________ Data _________

Unitatea de învăţare: “Compuşi organici cu importanţă biologică”


Întrebarea unităţii: „Cum influenţează compuşii organici cu acţiune biologică
dezvoltarea armonioasă a adolescenţilor ? ”

CONŢINUT SCOR COMENTARII


Tema supusă investigaţiei este identificabilă. …/5
Scrie tema aşa cum ai înţeles-o tu în secţiunea
Comentarii.
Informaţia din prezentare este interesantă, …/5
informativă, şi folositoare. Scrie două lucruri pe
care le-ai învăţat sau le-ai găsit interesante în
secţiunea Comentarii.
Califică procesul experimental pe o scară între 1 …/5
şi 5, 5 fiind cea mai mare notă. Scrie un motiv
care justifică nota ta.
Prezentarea se adresează uneia din întrebările …/5
unităţii.
Răspunde la întrebarea respectivă folosindu-te
de prezentarea grupului evaluat.
Prezentarea face apel la conceptele ştiinţifice …/5
studiate în cadrul unităţii?
La care dintre ele?
PREZENTARE ŞI ORGANIZARE
Tehnologia informaţiei este folosită pentru a face …/5
proiectul mai interesant.
Informaţia este prezentată într-o ordine clară. …/5
Prezentarea indică o evidenţă clară a …/5
documentării şi nu sunt evidenţiate erori de
folosire a surselor sau de prezentare. Sursele
sunt citate.
Prezentarea dă dovada efortului colaborativ între …/5
membrii grupului.
Prezentarea este variată şi menţine interesul …/5
auditoriului.
TOTAL Puncte …/50