Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA: …………………………………………….

SANTIER: ……………………………………………….
OBIECTIV: ……...............................................................
ADRESA: ………………………………………………

PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE


LA PRESIUNEA LA RECE PENTRU CONDUCTE
SUBTERANE EXTERIOARE DE APA

NR........................... DATA...........................

Denumire instalatie ...............................................................................................................


Proiect nr. ............................................................. Plansele nr. ............................................
Caiet de sarcini.......................................................................................................................
Tip conducte...........................................................................................................................
Valoarea presiunii de proba *)............................ (bari) conform proiect.
Timp de mentinere la presiunea de proba**) ......................................................... (minute)
Seriile manometrelor ***): ...................................................................................................
Proba a fost efectuata conform****).....................................................................................
o In timpul probei s-au constatat:
o Deformatii plastice vizibile;
o Picaturi sau scapari de fluid prin materialul de baza sau prin imbinarile sudate;
o Scapari de presiune la suprafete de etansare.
CONCLUZII:
o Proba de etanseitate la presiune la rece a fost corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor
in vigoare, neexistand obiectii din partea beneficiarului.
o S-a efectuat verificarea conductelor exterioare de apa, privind cota de amplasare, patul conductei,
aliniamentul, panta fundului transeii, natura terenului, daca imbinarile sunt corect executate, respectandu-se
prevederile proiectului si anormativelor in vigoare.
o Incercarea de etanseitate la presiune la rece s-a efectuat la portiune <200 m la care au fost montate toate
armaturile.
o Portiunea de conducta verificata a fost acoperita cu un strat de cca. 30 cm pamant, lasandu-se libere
imbinarile.

NUMELE PRENUMELE FUNCTIA SEMNATURA


RESP. CTC: ................................. ................................ ........................... ............................
SEF SANTIER: ................................. ................................ ........................... ...........................
SEF PCT. LUCRU: ................................. ................................ ........................... ...........................
BENEFICIAR: ................................. ................................. ............................. ............................

_______________________
*) Presiunea de incercare la etanseitate la conductele de apa pentru retelele la care presiunile de serviciu
sunt <de 6 bar (cca. 6 kgf / cm2) va fi egala cu 2 x presiunea de regim indicata in proiect. La retelele in care se
realizeaza presiunea de serviciu > 6 bar, presiunea de incercare va fi 1,5 x presiunea de regim, dar cel putin 10 bar
(cca. 10 kgf / cm2). Ridicarea presiunii incepand de la 5 barse va face treptat ridicand cu cca. 2 bar la 15 min pana
la realizarea presiunii de incercare.
**) Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si imbinarilor, dar nu mai
putin de 60 de minute. Intr-un interval de 60 de minute nu se admite scaderea presiunii cu mai mult de 10 % din
presiunea de incercare.
***) Presiunea in conducte se va realiza cu o pompa de mana cu piston, nefiind admise pompe centrifuge, in
conformitate cu prevederile normativului 1 22 / 99. Se vor monta manometre la ambele capete ale tronsonului
supus incercarii pe ramificatii din tevi de ½ “ ÷ 1”.
****) Se va indica instructiunea sau prescriptia tehnica.