Sunteți pe pagina 1din 2

Cod Document : Beton L P O

Executant:

Obiectivul: ________________________________________________________________________

Lucrarea: ________________________________________________________________________

CONDICA PENTRU EVIDENTA BETOANELOR TURNATE


Pag. nr.___
Temperatura Rezultatel Data Cine a
Nr. Data/ Elementul Cantita- Clasa (oC) Statia Prelevat Numele si e Rezultat decofrari supravegheat
e i: betonarea
crt. schimb si datele de tea de de * Beton furnizoare a epruvete semnatura obtinute incerc. prevazut Numele
identificare beton beton Exteri proasp betonului cu laborantului pe nedistr. a prenumele
(mc) -oara at borderou epruvete bul.nr.___ realizata Functia
nr. __ la bul.nr.___ din***___ Semnatura
pozitia din**____
nr.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Se completeaza numai pe timp friguros sub + 5 oC
** Rc (virsta; ex. Rc28), Rt (virsta; ex Rt28), P (ex. P8), G (ex. G100).
*** Numai pentru cazul de nerealizare a clasei betonului la incercarile pe epruvete (cuburi, cilindri, prisme).