Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

1. Calculaţi conţinutul procentual masic al sulfului în K2SO4.


2. Determinaţi masa (grame) de NaCl care conţine 6,022·1022 ioni Na+.
3. Calculaţi procentul masic de potasiu din KOH.
4. Determinaţi masa (grame) a 4 moli amestec echimolecular de SO2 şi SO3
5. Calculaţi numărul atomilor de oxigen conţinuţi în 2 moli CO2.
6. Determinaţi numǎrul de electroni din 20g de hidrogen, H2.
7. Calculaţi numărul atomilor conţinuţi în 8 moli de H2.
8. Calculaţi numărul ionilor Ca2+ şi numǎrul ionilor Cl- care se găsesc în 22,2 grame CaCl2.
9. Calculaţi numărul de molecule conţinute în: a. 1,4 grame de azot; b. 0,25 moli de azot, N2
10. Calculaţi numărul ionilor clorură conţinuţi în 14,9 grame KCl.
11. Calculaţi numărul moleculelor de acid azotic şi numărul atomilor de azot din 5 moli HNO3.
12. Calculaţi numǎrul electronilor p din 12 moli de atomi de Cl.
13. Calculaţi numǎrul atomilor de oxigen conţinuţi în 6,4 grame SO2.
14. Calculaţi masa unui atom de fer (Z=26, A= 56).
15. Calculaţi numǎrul atomilor de clor conţinuţi în: a. 0,73 grame HCl; b. 0,71 grame Cl2; c. 12,044.1026 molecule Cl2.
16. Calculaţi procentul masic al cuprului în carbonatul de cupru (II).
17. Calculaţi masa (grame) a 6 moli amestec echimolecular de Cl2(g) şi H2O(g).
18. Precizaţi semnificaţia noţiunii: caracter metalic.
19. Aranjaţi formulele chimice Na, Al, Mg în ordinea creşterii caracterului metalic al elementelor.
20. Scrieţi configuraţia electronică a ionului S2-; precizaţi blocul de elemente din care face parte sulful.
21. Calculaţi numǎrul de atomi conţinuţi într-o sârmă de fer cu volumul de 10 cm3 şi densitatea ρ = 7,86 g/ cm3.
22. Determinaţi numǎrul atomilor de plumb care se găsesc într-o bară de plumb cu volumul
de 100 cm3 (densitatea plumbului, ρPb=11,3 g/ cm3).
23. Determinaţi masa (grame) a 4 moli amestec echimolecular de CO şi CO2 .
24. Calculaţi numărul moleculelor din 730 grame de HCl.
25. Scrieţi configuraţiile electronice pentru următoarele specii chimice: P, O2-.
26. Precizaţi semnificaţia noţiunii: element chimic.
27. Calculaţi numărul ionilor de Mg2+ din 8 grame oxid de magneziu
28. Calculaţi numărul ionilor K+ care se găsesc în 1,49 g KCl.
29. Calculaţi numărul atomilor conţinuţi într-o cantitate de 5,4 g aluminiu.
30. Calculaţi masa (grame) a 5 moli amestec echimolecular de HNO3 şi H2SO4.
31. Calculaţi masa (grame) a 4 moli amestec echimolecular de CO şi H2.
32. Calculaţi numărul atomilor conţinuţi în 120 grame de magneziu.
33. Calculaţi numǎrul atomilor de fer conţinuţi în 2,67grame de rugină FeO(OH).
34. Calculaţi numărul ionilor de Fe3+ conţinuţi în 16,25 grame FeCl3.
35. Calculaţi masa (grame) a 6 moli amestec echimolecular de HCl şi O2.
3 3
36. Determinaţi numǎrul atomilor care se găsesc într-o sârmă de cupru, cu volumul 10 cm (ρCu = 8,96 g/cm ).
37. Scrieţi configuraţia electronicǎ a elementelor (X) şi (Y) care se caracterizeazǎ prin urmǎtoarele:
a. (X) are 5 substraturi complet ocupate cu electroni.
b. (Y) are 4 straturi electronice, iar pe ultimul strat are un electron.
38. Calculaţi masa (grame) a 6 moli amestec echimolecular H2 şi I2.
39. Calculaţi numărul moleculelor de H2O care se găsesc în :
a. 0,36 kg H2O ;
b. 0,1 kmoli H2O;
c. 180 cm3 H2O (ρ= 1g/cm3).
40. Calculaţi masa (grame) a 6 moli amestec echimolecular de H2O2 şi H2O .
41. Calculaţi numărul ionilor HO- care se găsesc în 2,36 grame Na[Al(OH)4].
42. Calculaţi masa (grame) a 4 moli amestec echimolecular de apă şi acid clorhidric.
43. Calculaţi numărul ionilor HO- care se găsesc în 1,48g Ca(OH)2.
44. Calculaţi numărul ionilor amoniu care se găsesc în 1,36 grame sulfură de amoniu, (NH4)2S.
45. Scrieţi configuraţia electronică a atomului de clor cu numărul de masă A=37 care are numărul neutronilor N=Z+3.
46. Calculaţi numărul ionilor Na+ conţinuţi în 20,6 grame bromură de sodiu (NaBr).
47. Calculaţi masa (grame) a 2 moli amestec echimolecular de benzen (C6H6) şi toluen (C7H8).
48. Precizaţi caracterul chimic al elementelor cu Z=12 şi Z=15.
87. Calculaţi pH-ul soluţiei unei probe în care concentraţia H3O+ este 0,001 mol/L.
88. Calculaţi numărul ionilor Mg2+ şi numǎrul ionilor Cl- care se găsesc în 1,90 grame MgCl2
89. Calculaţi numărul ionilor clorură (Cl- ) conţinuţi în 5,85 grame NaCl.
90. Calculaţi volumul (c.n.) ocupat de 4 moli de oxigen,O2.
91. Calculaţi raportul masic solvent/ solvat al unei soluţii de NaCl având concentraţia procentuală masică 80%.
92. Calculaţi conţinutul procentual masic al sulfului în pirită (FeS2).
93. Determinaţi masa (grame) de fer din 40 kg piritǎ cu un conţinut masic de 80 % FeS2.
94. Calculaţi raportul masic al elementelor chimice în acidul fosforic (H3PO4).
95. Notaţi caracterul acid, bazic sau neutru al urmǎtoarelor soluţii:
a. [H3O+] = 2 .10-6 mol/L;
b. [H3O+] = 10-7 mol/L;
c. [H3O+] = 10-10 mol/L .
96. Calculaţi raportul molar solvat/ solvent într-o soluţie de CuSO4 de concentraţie procentualǎ masicǎ 16%.
1. Calculaţi numărul moleculelor conţinute în: 56 L (c.n.) O2
2. Determinaţi numǎrul moleculelor de SO2 din 0,56 m3 (c.n.) SO2 .
3. Calculaţi numărul moleculelor din 5,6 litri (c.n.) NH3 .
4. Determinaţi volumul (c.n.) de acid clorhidric care conţine 12,044.1024 atomi de clor.
12. Notaţi formula chimicǎ a unui acid oxigenat al clorului.
13. a. Calculaţi numǎrul atomilor din 2,24 litri (c.n.) oxigen. b. Calculaţi masa (grame) a 1,8066.1026 molecule de oxigen.
14. Determinaţi numărul atomilor conţinuţi în 112 litri de H2, măsurat în condiţii normale de temperatură şi presiune.
15. Calculaţi masa (grame) a 60,22.1023 atomi de cupru.
16. Calculaţi numărul atomilor de hidrogen din 2,24 L (c.n.) de NH3.
17. Calculaţi volumul (litri) , mǎsurat la temperatura 270C şi presiunea 2 atm ocupat de 6,022.1022 molecule de SO2.
18. Calculaţi numǎrul atomilor de hidrogen din 5,6 L NH3 (c.n.).
19. Calculaţi numărul moleculelor din 315 grame acid azotic.
23. Determinaţi numărul moleculelor de oxigen conţinute în: a. 3,2 kg O2 ; b. 1,12 m3 O2 (c.n.) ; c. 0,01 kmoli O2 .
24. Explicaţi semnificaţia noţiunii: inhibitor.
25. Calculaţi numărul moleculelor care se găsesc în: a. 3,2 g O2 ; b. 5,6 L (c.n.) O2 ; c. 0,1 kmol O2
26. Calculaţi volumul (c.n.) ocupat de 2 moli de Cl2.
27. Calculaţi numǎrul moleculelor conţinute în 24 grame de hidrogen.
28. Calculaţi numǎrul atomilor şi numǎrul moleculelor care ocupǎ un volum de 33,6 L de N2 în condiţii normale de presiune şi
temperaturǎ.
Calculaţi numărul atomilor conţinuţi în 224 litri Cl2 , măsurat în condiţii normale de temperatură şi presiune.
33. Calculaţi numărul atomilor de oxigen din: a. 1,6 kg O2; b. 5,6 L (c.n.) CO2.
Calculaţi câte molecule se găsesc în: a. 1,12 L H2O(l) ρ=1g/ mL; b. 2,2 kg CO2; c. 0,1 moli O2.
38. Determinaţi numărul atomilor de azot din 336 L N2, la temperatura 300 K şi presiunea 4,1 atm.
. Descrieţi cristalul de clorurǎ de sodiu (douǎ caracteristici).
45. Scrieţi ecuaţia unei reacţii chimice care decurge rapid.
46. Calculaţi masa, exprimatǎ în grame, pentru: a. 1 kmol H2O;
b. 1 litru H2O, la presiunea 8,2 atm şi temperatura 1270C.
49. Scrieţi formula chimicǎ şi denumirea unei substanţe chimice care conţine şi legǎturi coordinative.
72. Notaţi formula chimicǎ şi denumirea unei substanţe chimice în care sunt prezente urmǎtoarele
tipuri de legǎturi chimice: legǎturǎ ionicǎ, legǎturǎ covalentǎ polară, legǎturǎ coordinativǎ.
73. Notaţi formula chimicǎ şi denumirea unei substanţe chimice care conţine ioni amoniu.
79. Explicaţi de ce cristalul de clorurǎ de sodiu nu conduce curentul electric.

S-ar putea să vă placă și