Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÎRGU MUREȘ INSTITUTUL DE CERCETĂRI TEATRALE ȘI MULTIMEDIA

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM SZíNHÁZ ÉS MULTIMÉDIA KUTATÁSI INTÉZET


University of Arts of Tirgu Mures Theater and Multimedia Research Institute

Obiectivele Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia

Principalele obiective ale ICTM, după cum sunt cuprinse în Statutul de funcționare, sunt:

1. Sprijinirea și încurajarea depunerii de proiecte de cercetare în


competiții naționale și internaâionale ale cadrelor didactice,
doctoranzilor, masteranzilor și studenților UAT, precum și a unor
colaboratori de la universități și institute naționale și internaționale;
2. Stimularea și promovarea valorilor naționale ale culturii și artei;
3. Descoperirea unor bunuri culturale și informații, relevante pentru
domeniul de cercetare, valorificarea și promovarea acestora;
4. Creșterea calității cercetării științifice prin creșterea numărului de
colaborări cu universități și institute naționale și internaționale;
5. Inițierea și sprijinirea de activități de informare în beneficiul
specialiștilor în domeniu și a publicului larg;
6. Sprijin profesional și consiliere în beneficiul cercetărtorilor, cadrelor
didactice și studenților;
7. Diseminarea internațională a rezultatelor cercetărilor;
8. Sprijinirea activității educaționale teatrale prin participare la elaborarea
materialelor didactice și consiliere;
9. Activități editoriale – cărți, periodice, alte tipărituri, publicații digitale;
10. Organizarea de cursuri de perfecționare.