Sunteți pe pagina 1din 3

Proiecte in derulare:

1.Documentare privind scrierile legate de domeniul teatrului din Transilvania în


bibliotecile europene.

Proiectul își propune să acopere un gol al istoriografiei românești, cea legată de scrierile
legate de domeniul teatrului și al artelor spectacolului din Transilvania secolelor al XIX-lea și al
XX-lea. Apreciem că în bibliotecile și arhivele din Budapesta, Viena, Belgrad ... există un număr
însemnat de documente – de materiale edite și inedite – încă nevalorificate în studiile de
specialitate. Ca urmare, proiectul are ca scop identificarea instituțiile din străinătate care posedă
atare fonduri de documente, să încheie cu acestea protocoale de colaborare și, totodată, să pună
la dispoziția cercetătorilor fenomenului teatral românesc (inclusiv a celui care vizează
minoritățile din Transilvania) o bază de date. Aceasta va beneficia de un motor de căutare și va
putea fi interogată prin cuvinte cheie (preluate din „Clasificatorul Zecimal Universal” – CZU, la
care se va adăuga un portofoliu de „subiecte necontrolate” realizat de cercetătorii implicați în
proiect). Totodată, baza de date va cuprinde și indici bibliografici adnotați și, esențial,
documente atașate în formă digitalizată – toate fiind considerate surse primare de informare și
documentare. Nu în ultimul rând, se are în vedere diseminarea informațiilor atât prin site-ul
Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia al Universității de Arte din Târgu-Mureș, cât și
prin noile media, prin conferințe, mese rotunde și publicații. Repertorierea documentelor va
continuată de-a lungul anilor prin lărgirea ariei de investigare a arhivelor și bibliotecilor din
Europa, în acest fel asigurându-se constituirea unei baze de date care să răspundă, pe de o parte,
necesităților și standardelor cercetării științifice, pe de alta, să pună în valoare un patrimoniu
cultural încă puțin cunoscut.
2. Atelier condus de Patrice Pavis la Târgu Mureș

Institutul de Cercetare Teatrală și Multimedia al Universității de Arte din Târgu Mureș


(România) și Școala Doctorală a Universității de Arte organizează un atelier de cercetare de trei
zile, între 13 și 15 noiembrie 2019, condus de Patrice Pavis, având ca principal obiect teatrul și
noi forme performative.

Programul atelierului va cuprinde: o masă rotundă pe tema traducerii textului teatral (traducerea
pieselor sau a lucrărilor teoretice legate de teatru); un atelier de analiză a textului performativ
dramatic; o masă rotundă pe unele texte teoretice recente ale lui Patrice Pavis: « (Le) théâtre et
ses doublures », « Performance (extension du domaine de la...) », « Mise en scène depuis 2000 ».
"Teatrul și căptușelile lui", "Performanța (extinderea câmpului ...)", "Etapa începând din anul
2000".

3. Cea de-a XX-a ediție a CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE DE STUDII TEATRALE


Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2019 DOCUMENT ȘI SPECTACOL (Document and
Performance/ Document et spectacle/ Dokumentum és előadás)

Conferința de studii teatrale a Universității de Arte din Târgu-Mureș propune o discuție


interdisciplinară pe tema relației dintre document și spectacol, la care sunt invitați cadre
universitare, cercetători, creatori și doctoranzi interesați din domeniul teoriei și istoriei artelor
spectacolului, teoriei și istoriei culturii, artelor și literaturii, esteticii, filozofiei, istoriei,
sociologiei, antropologiei, psihologiei artei, teoriei și istoriei comunicării și teoriei media sau alte
domenii relevante pentru tema propusă. Așteptăm prezentări tradiționale sau de tip lecture
performance.

4. Festivalul Studio….

5. Proiectul Fabulamundi

Noi activități în cadrul proiectului european "Fabulamundi. Playwriting Europe. Beyond


Borders?" la Universitatea de Arte din Târgu Mureș

În perioada 26 septembrie - 10 octombrie 2019, autoarea și regizoarea franceză de origine


română Alexandra Badea va lucra cu studenții Masteratului de Actorie (anul I) la prezentarea
publică a piesei sale, EXTREMOFIL. În aceeași perioadă, autoarea se va întâlni cu studenții
Masteratului de Scriere Dramatică (anul I) pentru un scurt atelier de lucru, dar și pentru a discuta
condiția autorului dramatic astăzi, în Europa și în lume.

De asemenea, în cadrul aceluiași proiect european, universitatea noastră pregătește un eveniment


editorial. Astfel, la jumătatea lunii octombrie, editura Universității de Arte din Târgu Mureș,
împreună cu UNITEXT (editura Uniunii Teatrale din România) va lansa, în cadrul Festivalului
Național de Teatru de la București, antologia Bicicleta roșie - piese Fabulamundi 2017 - 2020. În
volum vor fi publicate texte de David Košťák, Guillem Clua, Anna Wakulik, Valentina Diana,
Joan Nederlof și Helena Tornero.