Sunteți pe pagina 1din 1

Curajul de a trăi ca Ilie - a mers acolo unde la trimis Dumnezeu (râul Cherit, 1Împ. 17.

2,
văduva din Sarepta Sidonului, Împ17.8-9)
Iacov 5.17-18
- a făcut ce i-a cerut Dumnezeu (altarul de pe Carmel (1Împ
Ilie a fost slujitorul despre care Sfânta Scriptură ne spune că a 18.36,investirea lui Iehu și Elisei1Împ18.36)
avut un sfârșit glorios a fost înălțat la cer. Astăzi dorim să învățăm
despre cum a trăit Ilie. Încheiere

1. Ilie a fost un om ca și noi v.17 Ilie a fost un om ca și noi, a avut curajul să îl slujească pe Dumnezeu
și Dumnezeu i-a dat un sfârșit glorios.
- a avut aceeași natură umană

-a avut aceleași slăbiciuni: a flămânzit (1Împ.17.2-7), s-a temut(1Împ


17.8-16), a fost descurajat(Împ 19.3), a fost în depresie (1Împ 19.13

- a avut aceleași încercări: acuzat de Ahab, amenințat de Izabela,

2. Ilie a fost un om al rugăciunii v.17

-rugăciune pentru înviere spirituală (fiul văduvei din Sarepta 1Împ


17.20-22)

-rugăciune pentru ca oamenii să îl cunoască pe Domnul (muntele


Carmel 1 Împ 18.36-38)

-rugăciune pentru nevoi materiale (să trimită ploaie 1Împ 18.41-46)

3. Ilie a fost un om al acțiunii

-condamnă păcatul liderilor (păcatul lui Ahab și Izabelei 1Împ 18.16-


18; 21.17-26)

-a condamnat poporul pentru rătăcirea spirituală 1Împ 18.19-21

-a confruntat pe proroocii lui Baal (1Imp 18.22-40)

4. Ilie a fost un om al ascultării