Sunteți pe pagina 1din 2

DACII ŞI ROMANII

I. Completează textul:
Strămoşii poporului român au fost …………….. şi ……………… . Ţara dacilor se
numea …………….. , iar capitala dacilor a fost ………………………. situată în Munţii
…………. . …………………. şi …………………. au fost regi ai statului dac. Cuceritorul
Daciei a fost împăratul roman …………….. . Capitala Imperiului roman era oraşul
…………….. .Printr-o bună organizare militară, romanii cuceresc teritorii întinse din trei
continente: ………………., …………. şi ……………. . Limba vorbită de romani era limba
…………….. .
Primul război dacic a avut loc între anii ……………….., iar al doilea între anii
…………… . Ca urmare a victoriei romanilor, Dacia devine ……………………….. .
…………………….. s-a format prin contopirea dintre daco-romani şi unii migratori. Acest
proces s-a încheiat în linii mari în secolul ……………….. . Limba poporului nostru este o
limbă …………………. pentru că are la origine limba latină ca şi limbile: ……………….,
……………….., ……………………, ………………… . Pe întregul teritoriu al vechii Dacii,
toţi românii au vorbit dintotdeauna aceeaşi ………………, de aceea limba română are un
caracter ………………… .

II. Completează definiţiile:


1.Teritoriu cuprinzând un stat dominator şi teritoriile cucerite de acest stat=……………….
2. Locuri în formă de cerc sau patrulater unde dacii se rugau zeilor=………………..
3. A fost construită la Roma în anul 113 de către Apollodor din Damasc=………………….
4. Denumire dată teritoriilor cucerite de romani=…………………..
5. Procesul prin care geto-dacii şi-au însuşit obiceiurile, modul de viaţă şi limba
latină=…………………….
6. Religie care a pătruns în viaţa poporului român încă de la formarea sa, prin coloniştii
romani=…………………

S-ar putea să vă placă și