Sunteți pe pagina 1din 1

Tabelul 1

Universitatea Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi


Facultatea
Departament
Poziţia în statul de funcţii
Funcţie
Disciplinele din planul de
învăţământ
Domeniu stiintific
Descriere post
Atributiile/activitatile aferente
Salariul minim de incadrare
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în
Monitorul Oficial
Început Sfârşit
Perioadă înscriere

Data susţinerii prelegerii


Ora susţinerii prelegerii
Locul susţinerii prelegerii
Început Sfârşit
Perioadă susţinere a examenelor

Început Sfârşit
Perioadă comunicare a rezultatelor

Început Sfârşit
Perioadă de contestaţii

Tematica probelor de concurs


Descrierea procedurii de concurs
Lista documente
Adresa unde se transmite Serviciul de Resurse Umane, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, str.
dosarul de concurs Domnească, nr. 47, 800 008, Galaţi

Informaţiile pentru poziţia de profesor şi conferenţiar se vor completa şi în limba engleză.


Această macheta se va transmite şi în format doc pe adresele de e-mail cristina.macovei@ugal.ro ;
victorita.grigorasi@ugal.ro